Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ZREČE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1MILAN POTOČNIK, 29.09.1976, ZREČE, JAMNIŠKA CESTA 5, 3214 ZrečeVOLILNA KONVENCIJA OBČINSKE ORGANIZACIJE SD ZREČE
2BORIS PODVRŠNIK, 07.02.1963, ZREČE, CESTA TALCEV 6, 3214 ZrečeSDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, KONFERENCA OO SDS ZREČE

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1JANEZ ČREŠNAR, 04.01.1992, ZREČE, RADANA VAS 20 A, 3214 Zreče
2JOŽICA GRIČNIK, 22.03.1965, ZREČE, BOHARINA 30, 3214 Zreče
3DUŠAN KOROŠEC, 18.12.1951, STRANICE, STRANICE 28, 3206 Stranice
4BENJAMINA TRTNIK, 27.11.1983, ZREČE, CESTA NA ROGLO 11 H, 3214 Zreče
5IVAN OLUP, 01.09.1957, ZREČE, KOVAŠKA CESTA 22, 3214 Zreče
6TATJANA PADEŽNIK MATOVIĆ, 09.04.1971, ZREČE, OBRTNIŠKA CESTA 13, 3214 Zreče
7SAŠO FRIDRIH, 06.07.1999, GORENJE, PLANINA NA POHORJU 30, 3214 Zreče
8ANA PODGRAJŠEK, 06.01.2000, ZREČE, CESTA NA ROGLO 11 M, 3214 Zreče
9ANTON ČREŠNAR, 09.04.1995, ZREČE, RADANA VAS 20 A, 3214 Zreče
2DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1ANTON OŠLAK, 26.07.1950, ZREČE, LOŠKA GORA PRI ZREČAH 39, 3214 Zreče
2MOJCA PODERGAJS, 04.08.1974, DOBROVLJE, DOBRAVA 80, 3214 Zreče
3FRANC PODGRAJŠEK, 28.01.1947, STRANICE, KRIŽEVEC 40, 3206 Stranice
4MARIJA JEVŠENAK, 12.12.1944, ZREČE, CESTA NA ROGLO 27 A, 3214 Zreče
5JAKOB KOTNIK, 12.02.1941, ZREČE, CESTA NA ROGLO 11 E, 3214 Zreče
6ANA ŽIBERT, 22.07.1956, DOBROVLJE, DOBRAVA 70, 3214 Zreče
7ANTON GAČNIKAR, 13.01.1946, ZREČE, ULICA POHORSKEGA BATALJONA 13, 3214 Zreče
8INES CVELFER, 08.03.1991, STRANICE, GORNJA VAS 7, 3206 Stranice
9MILOVAN KARAPANDŽIĆ, 07.02.1948, ZREČE, CESTA NA ROGLO 17, 3214 Zreče
10TATJANA MAJDA KOTNIK, 30.03.1949, ZREČE, CESTA NA ROGLO 11 E, 3214 Zreče
3STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
1ŠPELA SOVIČ, 15.08.1978, ZREČE, KOVAŠKA CESTA 2 A, 3214 Zreče
2MATEJ KOKOL, 05.12.1986, ZREČE, RUDNIŠKA CESTA 7, 3214 Zreče
3SAŠA KOTNIK HREN, 16.09.1980, DOBROVLJE, DOBRAVA 83, 3214 Zreče
4IGOR OŠLAK, 21.03.1975, ZREČE, LOŠKA GORA PRI ZREČAH 39, 3214 Zreče
5NADJA BUH, 14.09.1948, ZREČE, CESTA NA ROGLO 11 K, 3214 Zreče
4SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1BORIS PODVRŠNIK, 07.02.1963, ZREČE, CESTA TALCEV 6, 3214 Zreče
2MATEJA PUČNIK, 04.05.1974, ZREČE, OB GOZDU 24, 3214 Zreče
3DRAGO ŠEŠERKO, 07.06.1956, DOBROVLJE, DOBRAVA 73 A, 3214 Zreče
4LUCIJA VRHOVŠEK JANČIČ, 17.03.1978, ZREČE, CESTA NA ROGLO 25, 3214 Zreče
5DRAGO PADEŽNIK, 25.08.1967, STRANICE, SPODNJE STRANICE 19, 3206 Stranice
6CARMEN MERČNIK, 10.01.1991, GORENJE PRI ZREČAH, KOROŠKA VAS NA POHORJU 8, 3214 Zreče
7ŠTEFAN KRONEKER, 31.08.1959, ZREČE, CESTA NA ROGLO 17 B, 3214 Zreče
8MARIJA KOVAČIČ, 21.08.1944, ZREČE, ULICA POHORSKEGA BATALJONA 19, 3214 Zreče
9ROBERT KEJŽAR, 08.12.1976, ZREČE, ULICA POHORSKEGA BATALJONA 6, 3214 Zreče
10DRAGO VRHOVŠEK, 23.10.1951, ZREČE, ULICA POHORSKEGA BATALJONA 21, 3214 Zreče
11ALBINA GORENAK, 14.02.1967, ZLAKOVA, ZLAKOVA 21, 3214 Zreče
12EMILIJAN FIJAVŽ, 22.04.1956, STRANICE, BUKOVLJE 15, 3206 Stranice
13TATJANA MILOSAVLJEVIĆ, 13.09.1960, ZREČE, ULICA JANEZA KOPRIVNIKA 9, 3214 Zreče
14ANDREJ LAMUT, 22.08.1973, GRAČIČ, GRAČIČ 1, 3214 Zreče
15MARIJA MARJANA KOVŠE, 25.03.1967, SKOMARJE, SKOMARJE 91, 3214 Zreče
16ERNEST MIKEK, 09.04.1954, RESNIK, RESNIK 27, 3214 Zreče
5SOCIALNI DEMOKRATI (SD)
1MILAN POTOČNIK, 29.09.1976, ZREČE, JAMNIŠKA CESTA 5, 3214 Zreče
2JOLANDA POTOČNIK, 19.12.1970, STRANICE, BUKOVLJE 39, 3206 Stranice
3GREGOR HROVAT, 08.05.1987, DOBROVLJE, GABROVLJE 29, 3214 Zreče
4ANA HREN, 28.01.1991, ZREČE, CESTA NA ROGLO 53, 3214 Zreče
5AVGUST SKAZA, 16.06.1964, ZREČE, BREG 17 A, 3214 Zreče
6NINA KOTNIK, 15.01.1997, ZREČE, CESTA NA ROGLO 39, 3214 Zreče
7DAVORIN HARTMAN, 27.04.1982, ZREČE, LOŠKA GORA PRI ZREČAH 15 B, 3214 Zreče
8TINA JERŠE LUŽNIK, 08.06.1980, RESNIK, RESNIK 35 A, 3214 Zreče
9STANKO ŠROT, 27.11.1967, ZREČE, CESTA NA ROGLO 1A, 3214 Zreče
10DARINKA ŠVAB, 19.10.1955, STRANICE, KRIŽEVEC 21, 3206 Stranice
11DUŠAN KVAC, 26.04.1970, ZREČE, CESTA NA ROGLO 11 H, 3214 Zreče
12BARBARA RAVNAK, 11.05.1984, DOBROVLJE, DOBRAVA 2, 3214 Zreče
13LOVRO ZALOŽNIK, 04.06.1994, ZREČE, ULICA BRATOV MERNIK 11, 3214 Zreče
14ANDREJA ZALOŽNIK, 04.11.1971, ZREČE, ULICA BRATOV MERNIK 11, 3214 Zreče
15DUŠAN BREČKO, 29.04.1965, STRANICE, BUKOLJE 26, 3206 Stranice
16DOMEN VOGELSANG, 08.05.1968, ZREČE, LOŠKA GORA PRI ZREČAH 27, 3214 Zreče
6LISTA FRANCA KANGLERJA - NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE
1MILAN STEBERNAK, 02.10.1968, GORENJE, PADEŠKI VRH 12, 3214 Zreče
2MARJETA STEBERNAK, 10.12.1972, GORENJE, PADEŠKI VRH 12, 3214 Zreče
3BRANKO FLIS, 07.09.1955, GORENJE, PLANINA NA POHORJU 22 A, 3214 Zreče
4VERA BOČEK, 03.10.1959, RESNIK, RESNIK 15, 3214 Zreče
5JOŽEF BUKOVŠEK, 27.12.1969, STRANICE, STRANICE 52 A, 3206 Stranice
6GRETA ARBEITER, 28.05.1966, STRANICE, SPODNJE STRANICE 23, 3206 Stranice
7LISTA MARJANA ŠARCA
1ANAMARIA HREN, 03.11.1986, GORENJE, ČREŠNOVA 11 B, 3214 Zreče
2JURE SKAZA, 08.11.1995, ZREČE, BREG 17 A, 3214 Zreče
3ANITA OFENTAVŠEK, 23.11.1983, GORENJE, ČREŠNOVA 4, 3214 Zreče
4JOŽE SADEK, 27.05.1974, ZREČE, RUDNIŠKA CESTA 27, 3214 Zreče
5KATARINA HREN LAJHAR, 01.01.1988, ZREČE, BRINJEVA GORA 17 A, 3214 Zreče
6TADEJ HREN, 25.07.1986, GORENJE, ČREŠNOVA 11 B, 3214 Zreče
8ZELENI SLOVENIJE
1NINA BEŠKOVNIK, 22.12.1994, STRANICE, BUKOVLJE 12, 3206 Stranice
2DRAGO BEŠKOVNIK, 24.10.1964, STRANICE, BUKOVLJE 12, 3206 Stranice
3ANA GRIČNIK, 23.08.1967, GORENJE, PLANINA NA POHORJU 36, 3214 Zreče
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.