Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŽIROVNICA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Leopold Pogačar, 12.06.1966, Breg, Breg 58 A, 4274 ŽirovnicaMiran Dolar in skupina volivcev "Neodvisna lista za Žirovnico"
2Mojca Vene mag., 18.06.1967, Vrba, Vrba 18 A, 4274 ŽirovnicaFranc Zavodnik in skupina volivcev "Lista za vasi pod Stolom"

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Neodvisna lista za Žirovnico
1Leopold Pogačar, 12.06.1966, Breg, Breg 58 A, 4274 Žirovnica
2Vanja Resman Noč, 26.02.1981, Žirovnica, Žirovnica 72, 4274 Žirovnica
3Sebastijan Zupan, 04.01.1977, Zabreznica, Zabreznica 17, 4274 Žirovnica
4mag. Barbara Oman Bulovec, 09.03.1982, Doslovče, Doslovče 28, 4274 Žirovnica
5Izidor Jekovec, 07.04.1960, Zabreznica, Zabreznica 35, 4274 Žirovnica
6Meta Zupan, 22.09.1976, Vrba, Vrba 10 A, 4274 Žirovnica
7Zdravko Malnar, 04.01.1953, Breg, Breg 75 B, 4274 Žirovnica
8Nino Rejc, 06.05.1974, Žirovnica, Žirovnica 104, 4274 Žirovnica
9Zvonko Bulovec, 20.10.1952, Doslovče, Doslovče 28, 4274 Žirovnica
10mag. Lidija Dornig, 15.08.1958, Moste, Moste 14, 4274 Žirovnica
11Sašo Pintar, 02.11.1977, Breg, Breg 141 A, 4274 Žirovnica
12Alenka Cegnar, 25.03.1955, Selo pri Žirovnici, Selo pri Žirovnici 8 A, 4274 Žirovnica
13Bogo Tratar, 08.06.1955, Rodine, Rodine 18, 4274 Žirovnica
14mag. Mirjam Fain, 03.09.1983, Breznica, Breznica 25 B, 4274 Žirovnica
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Tatjana Mulej, 05.06.1954, Rodine, Rodine 3, 4274 Žirovnica
2dr. Božidar Brudar, 03.03.1939, Breg, Breg 146, 4274 Žirovnica
3Irena Pfeifer, 30.07.1960, Moste, Moste 63 C, 4274 Žirovnica
4Dušan Konte, 10.03.1959, Moste, Moste 11 D, 4274 Žirovnica
5mag. Damjana Oblak, 02.11.1972, Žirovnica, Žirovnica 60 A, 4274 Žirovnica
6Branko Prešern, 22.07.1948, Smokuč, Smokuč 34 A, 4274 Žirovnica
7Nataša Lešnik, 19.10.1970, Moste, Moste 68 C, 4274 Žirovnica
8Mohor Kozmus, 18.01.1998, Zabreznica, Zabreznica 2, 4274 Žirovnica
9Tanja Habjan, 24.01.1949, Moste, Moste 19 B, 4274 Žirovnica
10Aleš Tavčar, 09.08.1977, Breg, Breg 58, 4274 Žirovnica
11Alojzija Pagon, 27.05.1948, Moste, Moste 27 A, 4274 Žirovnica
12Viktor Ravnik, 19.10.1941, Breznica, Breznica 63, 4274 Žirovnica
13Bogomir Prešeren, 30.05.1954, Breznica, Breznica 7 A, 4274 Žirovnica
14Andrej Pogačar, 31.12.1980, Vrba, Vrba 19 B, 4274 Žirovnica
3Lista za vasi pod Stolom
1Mojca Vene mag., 18.06.1967, Vrba, Vrba 18 A, 4274 Žirovnica
2mag. Franc Zupan, 28.10.1959, Žirovnica, Žirovnica 115 A, 4274 Žirovnica
3mag. Mojca Papler, 02.02.1974, Breznica, Breznica 25 A, 4274 Žirovnica
4Klemen Eržen, 26.03.1974, Žirovnica, Žirovnica 90 B, 4274 Žirovnica
5Eva Teran, 17.04.1994, Zabreznica, Zabreznica 5, 4274 Žirovnica
6Vinko Toman, 21.01.1965, Breg, Breg 22, 4274 Žirovnica
7Darinka Kropaci, 18.05.1950, Žirovnica, Žirovnica 112, 4274 Žirovnica
8Samo Mekina, 22.03.1969, Moste, Moste 77 A, 4274 Žirovnica
9Janez Šebat, 11.01.1968, Smokuč, Smokuč 133, 4274 Žirovnica
10Tončka Tičar Vene, 22.05.1967, Breg, Breg 25 A, 4274 Žirovnica
11Benjamin Grubar, 08.06.2000, Breznica, Breznica 41, 4274 Žirovnica
12Mateja Dežman, 01.07.1974, Smokuč, Smokuč 17 C, 4274 Žirovnica
13Primož Košir, 20.07.1991, Selo pri Žirovnici, Selo pri Žirovnici 12, 4274 Žirovnica
14Igor Lebar, 11.01.1963, Žirovnica, Žirovnica 48, 4274 Žirovnica
4SOCIALNI DEMOKRATI
1Anton Koselj, 14.12.1958, Žirovnica, Žirovnica 58, 4274 Žirovnica
2Milana Mežnarec, 03.01.1957, Moste, Moste 8, 4274 Žirovnica
3Andraž Starič, 30.04.1982, Žirovnica, Žirovnica 68, 4274 Žirovnica
4Barbara Škantar, 23.06.1974, Vrba, Vrba 17 D, 4274 Žirovnica
5Gregor Olaj, 22.08.1980, Smokuč, Smokuč 1, 4274 Žirovnica
6Marija Pušnik, 22.03.1955, Selo pri Žirovnici, Selo pri Žirovnici 1 A, 4274 Žirovnica
7Anže Mrak, 19.04.1977, Žirovnica, Žirovnica 2 B, 4274 Žirovnica
8Zorica Kos, 06.12.1958, Rodine, Rodine 56, 4274 Žirovnica
9Ciril Čiro Dolar, 30.10.1947, Breg, Breg 135, 4274 Žirovnica
10Majda Olaj, 29.11.1955, Smokuč, Smokuč 1, 4274 Žirovnica
11Valentin Avsenik, 25.10.1967, Moste, Moste 29 A, 4274 Žirovnica
12mag. Vitomir Pretnar, 19.03.1953, Smokuč, Smokuč 75, 4274 Žirovnica
5NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1mag. Jurij Dolžan, 14.08.1976, Breg, Breg 109, 4274 Žirovnica
2Barbara Kunstelj, 01.03.1967, Vrba, Vrba 11 B, 4274 Žirovnica
3Jože Hribar, 05.09.1953, Žirovnica, Žirovnica 61, 4274 Žirovnica
4Neža Ajdišek, 16.05.1981, Breg, Breg 142, 4274 Žirovnica
5Miha Polak, 18.08.1982, Doslovče, Doslovče 15 A, 4274 Žirovnica
6Sonja Zofija Mance, 19.11.1946, Moste, Moste 32, 4274 Žirovnica
7Anton Kurbos, 25.04.1940, Smokuč, Smokuč 81, 4274 Žirovnica
8Marjeta Kovač, 23.07.1970, Breg, Breg 126, 4274 Žirovnica
9Peter Legat, 20.02.1955, Rodine, Rodine 17 D, 4274 Žirovnica
10Darja Knavs, 15.08.1962, Smokuč, Smokuč 41, 4274 Žirovnica
11Slavko Čuden, 11.06.1956, Breznica, Breznica 31 A, 4274 Žirovnica
12Milena Bergelj, 06.01.1949, Žirovnica, Žirovnica 60 A, 4274 Žirovnica
13Matevž Resman, 10.04.1981, Breg, Breg 162, 4274 Žirovnica
14Julijana Mekina, 23.02.1945, Moste, Moste 60, 4274 Žirovnica
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.