Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŽIRI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1ANDREJ POLJANŠEK, 23.11.1968, Žiri, Jezerska ulica 8, 4226 ŽiriSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2JANEZ ŽAKELJ, 26.11.1964, Žiri, Slovenska pot 3, 4226 ŽiriNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1MARTIN OBLAK, 04.11.1966, ŽIRI, SELO 13, 4226 Žiri
2FRANČIŠKA PRIMOŽIČ, 31.07.1951, ŽIRI, ČEVLJARSKA UL. 55, 4226 Žiri
3ŽAN MORE, 21.06.1988, ŽIRI, LOŠKA CESTA 88, 4226 Žiri
4SMILJANA BERČIČ, 15.08.1965, ŽIRI, JARČJA DOLINA 12, 4226 Žiri
5PETER JESENKO, 01.06.1969, ŽIRI, ŽIROVSKI VRH 24, 4226 Žiri
6GERMANA PIVK, 10.04.1961, ŽIRI, IZGORJE 5, 4226 Žiri
7BOŠKO MLINAR, 07.03.1958, ŽIRI, ŽIROVSKI VRH 25, 4226 Žiri
8BARBARA SIVEC, 06.05.1983, ŽIRI, OPALE 8, 4226 Žiri
9IVAN VIDMAR, 03.08.1949, ŽIRI, OSOJNICA 6, 4226 Žiri
10MILENA KAVČIČ, 26.09.1951, ŽIRI, JARČJA DOLINA 20, 4226 Žiri
11CVETO ŽAKELJ, 16.04.1953, ŽIRI, JARČJA DOLINA 10, 4226 Žiri
12ANTONIJA POLJANŠEK, 11.09.1939, ŽIRI, GOROPEKE 8, 4226 Žiri
13MARJAN PRAPROTNIK, 06.07.1956, ŽIRI, DOBRAČEVSKA UL. 14, 4226 Žiri
14IVANKA MLINAR, 26.05.1956, ŽIRI, ČEVLJARSKA UL. 2, 4226 Žiri
2DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1JOŽE PETROVČIČ, 31.01.1959, ŽIRI, ŽIROVSKI VRH 36, 4226 Žiri
2ANGELA JEZERŠEK, 29.03.1948, ŽIRI, JARČJA DOLINA 3, 4226 Žiri
3MIROSLAV SELJAK, 25.08.1950, ŽIRI, MRZLI VRH 1a, 4226 Žiri
4MAJDA JESENKO, 05.01.1943, ŽIRI, UL. MAKSIMA SEDEJA 2, 4226 Žiri
5VINKO PODOBNIK, 09.03.1952, ŽIRI, KOSOVELOVA UL. 14, 4226 Žiri
6ANICA GOVEKAR, 20.07.1941, ŽIRI, NOVOVAŠKA C. 60, 4226 Žiri
7ADOLF KRIŽNAR, 03.06.1931, ŽIRI, RUDNIŠKA UL. 1, 4226 Žiri
8ANA PAVLA KOLENC, 27.06.1937, ŽIRI, STAROVAŠKA C. 26, 4226 Žiri
9FRANC ERŽEN, 26.11.1930, ŽIRI, ŽIROVSKI VRH 68, 4226 Žiri
10VIKTORIJA RUPNIK, 21.12.1936, ŽIRI, ČEVLJARSKA UL. 31, 4226 Žiri
11ANASTAZIJA FILIPIČ, 15.04.1940, ŽIRI, OPEKARSKA UL. 6, 4226 Žiri
3NEODVISNA LISTA ZA NAPREDEK ŽIROV
1MATEJ GREGUROVIČ, 17.08.1970, ŽIRI, LOŠKA C. 33, 4226 Žiri
2VESNA KRANJC, 07.12.1972, ŽIRI, GREGORČIČEVA UL. 12, 4226 Žiri
3DRAGO KRAMPERŠEK, 04.05.1967, ŽIRI, RUDNIŠKA UL. 2, 4226 Žiri
4IDA FILIPIČ PEČELIN, 24.08.1949, ŽIRI, SLOVENSKA POT 8, 4226 Žiri
5MITJA KOZAMERNIK, 12.06.1976, ŽIRI, SELO 87, 4226 Žiri
6MAJA JUSTIN JERMAN, 23.11.1959, ŽIRI, POLJE 11, 4226 Žiri
7DARJAN KACIN, 20.09.1983, ŽIRI, BEDRIH 27, 4226 Žiri
8PETRA LEBEN SELJAK, 18.01.1959, ŽIRI, DOBRAČEVSKA UL. 44, 4226 Žiri
9PRIMOŽ TAVČAR, 19.05.1982, ŽIRI, TRIGLAVSKA UL. 31, 4226 Žiri
10DAMJANA KRAMPERŠEK, 21.11.1972, ŽIRI, JARČJA DOLINA 25, 4226 Žiri
11SREČKO GABER, 11.12.1962, ŽIRI, RAKULK 48, 4226 Žiri
12POLONA KAVČIČ, 12.02.1977, ŽIRI, GREGORČIČEVA UL. 21, 4226 Žiri
13JAKA PODOBNIK, 01.04.1990, ŽIRI, OB POTOKU 13, 4226 Žiri
14BORIS MARKELJ, 14.03.1954, ŽIRI, TAVČARJEVA UL. 7, 4226 Žiri
15JERNEJ MODRIJAN, 12.08.1986, ŽIRI, DOBRAČEVSKA UL. 67, 4226 Žiri
4LEVICA
1IVAN ALBREHT, 12.12.1958, ŽIRI, NA STUDENCU 1, 4226 Žiri
5SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1BOŽIDAR CANKAR, 16.08.1963, ŽIRI, SELO 39, 4226 Žiri
2EVA CANKAR, 21.12.1990, ŽIRI, SELO 39, 4226 Žiri
3MILAN SOVINC, 18.11.1955, ŽIRI, JEZERSKA UL. 22, 4226 Žiri
4MAJDA TREVEN, 26.05.1972, ŽIRI, RAKULK 52, 4226 Žiri
5BRANKO JESENOVEC, 05.09.1966, ŽIRI, RAKULK 27, 4226 Žiri
6VILMA MAZZINI, 03.09.1949, ŽIRI, STAROVAŠKA C. 24, 4226 Žiri
7JANKO KOSMAČ, 19.09.1954, ŽIRI, TAVČARJEVA UL. 5, 4226 Žiri
6SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1ANDREJ POLJANŠEK, 23.11.1968, ŽIRI, JEZERSKA UL. 8, 4226 Žiri
2BERNARDA LUKANČIČ, 02.05.1952, ŽIRI, IGRIŠKA UL. 1, 4226 Žiri
3PETER PODOBNIK, 05.09.1980, ŽIRI, OB POTOKU 10, 4226 Žiri
4MARIJANA MODRIJAN, 02.02.1948, ŽIRI, PARTIZANSKA C. 62, 4226 Žiri
5MARKO BOGATAJ, 18.11.1962, ŽIRI, BREZNICA PRI ŽIREH 6, 4226 Žiri
6NIKA ŠTUCIN PADOVAC, 09.09.1986, ŽIRI, PRVOMAJSKA UL. 15, 4226 Žiri
7NEJC BRENCE, 22.04.2000, ŽIRI, ČEVLJARSKA UL. 21, 4226 Žiri
8mag. URŠKA ENIKO, 03.09.1973, Žiri, POT NA KOČE 1, 4226 Žiri
9MARKO ŠTUCIN, 28.03.1983, ŽIRI, PRVOMAJSKA UL. 15, 4226 Žiri
10MIJA JENKO MRAK, 24.06.1982, ŽIRI, BEDRIH 45, 4226 Žiri
11VINKO OBLAK, 23.01.1970, ŽIRI, ŽIROVSKI VRH 37, 4226 Žiri
12ŠPELA POLJANŠEK, 29.12.1993, Žiri, JEZERSKA UL. 8, 4226 Žiri
13PETER DOLENC, 11.06.1950, ŽIRI, IDRIJSKA UL. 5, 4226 Žiri
14mag. BORIS NOVAK, 08.11.1975, ŽIRI, ČEVLJARSKA UL. 49, 4226 Žiri
15MILAN OBLAK, 11.05.1953, ŽIRI, JEZERSKA UL. 32, 4226 Žiri
7NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1JANEZ ŽAKELJ, 26.11.1964, ŽIRI, SLOVENSKA POT 3, 4226 Žiri
2MATEJA VELKAVRH, 19.10.1977, ŽIRI, DRAŽGOŠKA UL. 17, 4226 Žiri
3SAŠO PEČELIN, 07.04.1986, ŽIRI, LOGAŠKA C. 31, 4226 Žiri
4ANA PRAZNIK, 06.05.1975, ŽIRI, BEDRIH 40, 4226 Žiri
5JOŽE STANONIK, 10.05.1960, ŽIRI, NOVOVAŠKA C. 101, 4226 Žiri
6JULIJA KLEMENČIČ, 11.02.1943, ŽIRI, UL. MAKSIMA SEDEJA 8, 4226 Žiri
7MILAN JEREB, 18.04.1974, ŽIRI, DOBRAČEVSKA UL. 5, 4226 Žiri
8ANDREJA KAVČIČ, 01.04.1989, ŽIRI, POD GRIČI 63, 4226 Žiri
9BOŠTJAN ANDREUZI, 06.10.1972, ŽIRI, PARTIZANSKA C. 115, 4226 Žiri
10NATAŠA PIVK, 21.03.1979, ŽIRI, POD GRIČI 12, 4226 Žiri
11BENJAMIN ŠIVEC, 14.05.1999, ŽIRI, PARTIZANSKA C. 122, 4226 Žiri
12DOROTEJA ČELIK, 06.01.1953, ŽIRI, LOŠKA C. 92, 4226 Žiri
13PETER BANIČ, 29.06.1968, ŽIRI, POT V GOROPEKE 11A, 4226 Žiri
14ŠTEFAN PETROVČIČ, 25.12.1968, ŽIRI, POD GRIČI 76, 4226 Žiri
15MARIJAN ŽAKELJ, 14.01.1963, ŽIRI, LOGAŠKA C. 31, 4226 Žiri
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.