Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŽETALE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1ANTON BUTOLEN, 05.01.1955, ŽETALE, ŽETALE 42, 2287 ŽetaleJOŽE KRIVEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1KRISTIJAN JUS, 04.02.1979, ŽETALE, ŽETALE 31D, 2287 ŽetaleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2FRANC CEP, 19.08.1968, KOČICE, KOČICE 16, 2287 ŽetaleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3FRANC VOGRINC, 25.01.1962, NADOLE, NADOLE 37, 2287 ŽetaleJOŽEF VOGRINC IN SKUPINA VOLIVCEV
4ERNA STOJNŠEK, 08.09.1976, ČERMOŽIŠE, ČERMOŽIŠE 90, 2287 ŽetaleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5EMA VOGRINC, 09.08.1977, ŽETALE, ŽETALE 24B, 2287 ŽetaleJOŽEF VOGRINC IN SKUPINA VOLIVCEV
6MATJAŽ KOPŠE, 21.11.1981, ŽETALE, ŽETALE 10, 2287 ŽetaleROMAN GAJSER IN SKUPINA VOLIVCEV
7SILVO POTOČNIK, 23.11.1956, ŽETALE, ŽETALE 51A, 2287 ŽetaleNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
8JANEZ VODUŠEK, 09.12.1961, ČERMOŽIŠE, ČERMOŽIŠE 45, 2287 ŽetaleJOŽEF VOGRINC IN SKUPINA VOLIVCEV
9NEJC SAKELŠEK, 18.08.1991, ŽETALE, ŽETALE 67, 2287 ŽetaleROMAN GAJSER IN SKUPINA VOLIVCEV
10MARJETKA PREVOLŠEK, 14.02.1986, ŽETALE, ŽETALE 8A, 2287 ŽetaleROMAN GAJSER IN SKUPINA VOLIVCEV
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.