Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Bojan Simončič, 23.07.1961, Zagorje ob Savi, Na bregu 10, 1410 Zagorje ob SaviNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Matjaž Švagan, 21.05.1963, Izlake, Izlake 19, 1411 IzlakeZGN - ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA
3Željko Železnik, 13.12.1980, Zagorje ob Savi, Cesta Otona Župančiča 8, 1410 Zagorje ob SaviSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4Slavko (Alojz) Jelševar, 25.07.1955, Zagorje ob Savi, Selo pri Zagorju 61 a, 1410 Zagorje ob SaviSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1NUŠA (ANICA) ULE MAČEK, 17.07.1954, ZAGORJE OB SAVI, TRBOVELJSKA CESTA 7, 1410 ZAGORJE OB SAVI
2JOŽE RANZINGER, 10.07.1938, IZLAKE, GLADEŽ 24, 1411 IZLAKE
3OLGA ANŽIČ, 15.06.1952, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
4BORUT BOKAL, 16.05.1959, ZAGORJE OB SAVI, POLJE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
5AMALIJA KUDER, 30.06.1944, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9. AVGUSTA 8E, 1410 ZAGORJE OB SAVI
6ALOJZIJ BERGANT, 13.06.1945, IZLAKE, MLINŠE 27, 1411 IZLAKE
7IRENA (IRENA HELENA) DRENIK, 18.01.1941, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 7, 1410 ZAGORJE OB SAVI
8MARKO GLAVAČ, 21.04.1944, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 2A, 1410 ZAGORJE OB SAVI
9MARIDI (MARIJA) CERKOVNIK, 10.09.1941, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9. AVGUSTA 8C, 1410 ZAGORJE OB SAVI
10TOMO (TOMO FERDINAND) ANŽIČ, 22.01.1946, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
11JANA LIPOVŠEK, 13.02.1956, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
12ALOJZ LOKAR, 17.03.1952, KISOVEC, PETELINKARJEVA CESTA 5, 1412 KISOVEC
13MAKA (MARIJA) RANZINGER, 11.03.1944, IZLAKE, GLADEŽ 24, 1411 IZLAKE
14LUDVIK LIPOVŠEK, 08.06.1960, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
15METKA (MARJETA) KOŠIR, 16.06.1947, ZAGORJE OB SAVI, VRTNA ULICA 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI
16VIKTOR KASTELIC, 28.07.1943, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 4B, 1410 ZAGORJE OB SAVI
17MIROSLAV GORIŠEK, 09.06.1954, IZLAKE, MLINŠE 7, 1411 IZLAKE
18SLAVKA (STANISLAVA) FLIS, 16.11.1941, KISOVEC, RUDARSKA CESTA 2, 1412 KISOVEC
19NANDE (FERDINAND) KOŠIR, 23.03.1944, ZAGORJE OB SAVI, VRTNA ULICA 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI
20ANA MARIJA NOVAK, 06.04.1945, ZAGORJE OB SAVI, DOLENJA VAS 22, 1410 ZAGORJE OB SAVI
21VIKTOR BENKO, 12.02.1945, BREZJE, BREZJE 36, 1413 ČEMŠENIK
22FRANC (FRANČIŠEK) REVEN, 10.03.1940, ZAGORJE OB SAVI, DOLENJA VAS 22, 1410 ZAGORJE OB SAVI
23ANA DOBERŠEK, 11.08.1948, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 4B, 1410 ZAGORJE OB SAVI
24BAHRIJA MEDIĆ, 14.05.1949, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 14, 1410 ZAGORJE OB SAVI
25FRANC ZAKONŠEK, 15.08.1943, ZAGORJE OB SAVI, KOTREDEŽ 24A, 1410 ZAGORJE OB SAVI
2SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Željko Železnik, 13.12.1980, Zagorje ob Savi, Cesta Otona Župančiča 8, 1410 Zagorje ob Savi
2mag. Tea Juratovec, 14.07.1981, Kisovec, Loke pri Zagorju 8, 1412 Kisovec
3Drago Jamnik, 27.06.1958, Zagorje ob Savi, Marnova ulica 3, 1410 Zagorje ob Savi
4Natalija Jamnik, 28.04.1985, Zagorje ob Savi, Marnova ulica 3, 1410 Zagorje ob Savi
5Janez Krznar, 07.11.1952, Kisovec, Jevšnikova ulica 19, 1412 Kisovec
6Martina Drobne, 01.09.1992, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35 a, 1410 Zagorje ob Savi
7Uroš Gorišek, 04.12.1973, Mlinše, Mlinše 7 a, 1411 Izlake
8Marija Topole mag., 25.09.1990, Čolnišče, Čolnišče 6, 1410 Zagorje ob Savi
9Dušan Mars, 22.10.1978, Kotredež, Kotredež 12 a, 1410 Zagorje ob Savi
10Cvetka Garantini, 13.11.1949, Izlake, Izlake 17, 1411 Izlake
11Matevž Lavtar, 13.02.1980, Kandrše, Kandrše - del 39 a, 1411 Izlake
12Metka Cencelj, 28.07.1993, Zavine, Zavine 20, 1410 Zagorje ob Savi
13Luka Stegenšek, 25.05.1998, Zagorje ob Savi, Naselje Srečka Kosovela 40, 1410 Zagorje ob Savi
14Maja Prašnikar, 12.08.1979, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 37, 1410 Zagorje ob Savi
15Bogdan Hribar, 04.03.1964, Čolnišče, Čolnišče 42, 1410 Zagorje ob Savi
16Kaja Ceglar, 14.10.1996, Mlinše, Mlinše 16 a, 1411 Izlake
17Janez Simončič, 22.03.1963, Zagorje ob Savi, Cesta Otona Župančiča 4, 1410 Zagorje ob Savi
18Jasna Malovrh Topole, 03.01.1961, Zagorje ob Savi, Ulica talcev 8, 1410 Zagorje ob Savi
19Mitja Cizej, 04.09.1960, Zagorje ob Savi, Fakinova ulica 4, 1410 Zagorje ob Savi
20Helena Kamnik, 19.01.1952, Kisovec, Borovniško naselje 2, 1412 Kisovec
21Sandi Češko, 13.01.1961, Izlake, Medijske Toplice 33, 1411 Izlake
22Maja Malovrh Repovž, 07.10.1962, Zagorje ob Savi, Ulica talcev 7, 1410 Zagorje ob Savi
23Milan Aničin, 16.07.1949, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 13, 1410 Zagorje ob Savi
24Hana Lapornik, 02.07.1990, Zagorje ob Savi, Polje 10a, 1410 Zagorje ob Savi
25Denis Škrbec, 10.08.1980, Kisovec, Trg Pohorskega bataljona 22, 1412 Kisovec
3SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Primož Jelševar, 29.08.1981, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 61a, 1410 Zagorje ob Savi
2Marija Oven, 25.06.1988, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 2, 1410 Zagorje ob Savi
3Iztok Živko, 16.10.1959, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi
4Neda Starman Ržišnik, 02.08.1964, Kisovec, Trg pohorskega bataljona 3, 1412 Kisovec
5Mitja Drobež, 25.08.1972, Čemšenik, Čemšenik 16a, 1413 Čemšenik
6Irena Ule, 27.05.1963, Podlipovica, Podlipovica 9, 1411 Izlake
7Aljaž Čop, 15.10.1993, Podkum, Podkum 1a, 1414 Podkum
8Valentina Kostanjevič, 08.02.1978, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 36, 1410 Zagorje ob Savi
9Janez Lipec, 18.03.1950, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 79, 1410 Zagorje ob Savi
10Valentina Jerman, 13.11.1981, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 22, 1410 Zagorje ob Savi
11Jožef Kajbič, 29.11.1944, Kotredež, Kotredež 27, 1410 Zagorje ob Savi
12Maja Vozel, 06.06.1988, Kisovec, Rudarska cesta 14b, 1412 Kisovec
13Boštjan Ocepek, 29.04.1990, Jablana, Jablana 19, 1410 Zagorje ob Savi
14Frančiška Suša, 23.12.1962, Zagorje ob Savi, Vine 4, 1410 Zagorje ob Savi
15Stanko Simončič, 18.07.1968, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 48a, 1410 Zagorje ob Savi
16Robert Skerbinek, 30.04.1976, Prapreče, Prapreče del 41, 1410 Zagorje ob Savi
17Božidar Sotenšek, 11.11.1960, Jesenovo, Jesenovo 31, 1413 Čemšenik
18Janez Skrinjar, 24.12.1940, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 76, 1410 Zagorje ob Savi
19Sašo Anžur, 31.12.1951, Kisovec, Petelinkarjeva cesta 1, 1412 Kisovec
20Štefan Gošte, 23.12.1970, Ravenska vas, Ravenska vas 16, 1410 Zagorje ob Savi
21Kristjan Pavlič, 04.10.1992, Loke pri Zagorju, Loke pri Zagorju 11, 1412 Kisovec
22Stanislava Pograjc, 01.05.1940, Zagorje ob Savi, Dolenja vas 29, 1410 Zagorje ob Savi
23Jožefa Lokošek, 29.04.1961, Strahovlje, Strahovlje 21, 1412 Kisovec
24Slavko (Alojz) Jelševar, 25.07.1955, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 61a, 1410 Zagorje ob Savi
25Teja Rozina, 06.12.1963, Rodež, Rodež 11, 1414 Podkum
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Roman Perklič, 04.08.1953, Kisovec, Jevšnikova ulica 25, 1412 Kisovec
2Nataša Mahne, 07.03.1974, Kisovec, Trg Pohorskega bataljona 1b, 1412 Kisovec
3Janez Forte, 03.02.1946, Zagorje ob Savi, Cesta Borisa Kidriča 2a, 1410 Zagorje ob Savi
4Olga Vrtačnik, 13.12.1949, Prapreče, Prapreče 41, 1410 Zagorje ob Savi
5Denis Glažar, 06.09.1974, Podkum, Podkum 20a, 1414 Podkum
6mag. Marija Draksler, 04.12.1943, Kisovec, Rudarska cesta 34, 1412 Kisovec
7Anton Tori, 27.08.1945, Zagorje ob Savi, Partizanska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi
8Julija Bolte, 27.09.1977, Polšina, Polšina 12, 1222 Trojane
9Boštjan Vidmar, 06.02.1968, Izlake, Zgornji Prhovec 2a, 1411 Izlake
10Janislava Vovk, 06.10.1958, Jesenovo, Jesenovo 24a, 1413 Čemšenik
11Štefan Premk, 14.12.1968, Blodnik, Blodnik 1, 1222 Trojane
12Marija Tori, 20.12.1949, Zagorje ob Savi, Partizanska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi
13Peter Logar, 26.11.1951, Jesenovo, Jesenovo 24a, 1413 Čemšenik
14Katja Klopčič mag., 09.10.1979, Jesenovo, Jesenovo 35, 1413 Čemšenik
15Miha Urbanija, 16.01.1955, Izlake, Zgornje Izlake 25, 1411 Izlake
16Mateja Premk, 04.12.1973, Blodnik, Blodnik 1, 1222 Trojane
17Mihaela Osredkar, 28.09.1968, Jesenovo, Jesenovo 11, 1413 Čemšenik
18Helena Perklič, 14.06.1962, Kisovec, Jevšnikova ulica 25, 1412 Kisovec
5LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1Sašo Vučko, 27.07.1987, Šemnik, Šemnik 34, 1411 Izlake
2Petra Juvan, 03.12.1984, Tirna, Tirna 22a, 1410 Zagorje ob Savi
3Ljubiša Kusić, 21.08.1980, Kisovec, Trg Pohorskega bataljona 1a, 1412 Kisvec
4Tea Kreft, 13.03.1988, Kolovrat, Kolovrat 16b, 1411 Izlake
5Aleksander Kos, 14.04.1968, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 37, 1410 Zagorje ob Savi
6Nina Resnik, 01.04.1993, Zagorje ob Savi, Savska cesta 8a, 1410 Zagorje ob Savi
7Blaž Drolc, 12.01.1995, Zagorje ob Savi, Polje 14, 1410 Zagorje ob Savi
8mag. Emanuela Škalonja, 28.06.1976, Zagorje ob Savi, Podvine 3, 1410 Zagorje ob Savi
9Sebastjan Vrankar, 17.12.1987, Zagorje ob Savi, Polje 2, 1410 Zagorje ob Savi
10Valentina Resnik, 03.02.1969, Zagorje ob Savi, Savska cesta 8a, 1410 Zagorje ob Savi
11Matej Resnik, 14.12.1966, Zagorje ob Savi, Savska cesta 8a, 1410 Zagorje ob Savi
12Dragica Vučko, 07.10.1966, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 22, 1410 Zagorje ob Savi
13Miha Drnovšek, 18.04.1996, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 12, 1410 Zagorje ob Savi
6SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1TONE (ANTON) BEJA, 09.09.1958, ZAGORJE OB SAVI, POLJE 5, 1410 ZAGORJE OB SAVI
2TJAŠA RESNIK VELADŽIĆ, 17.12.1982, ZAGORJE OB SAVI, SAVSKA CESTA 9, 1410 ZAGORJE OB SAVI
3MARJAN DOLINŠEK, 05.04.1962, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI
4DUNJA KODRMAN, 06.02.1983, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9.AVGUSTA 63, 1410 ZAGORJE OB SAVI
5RUDI BANTAN, 14.08.1956, IZLAKE, MEDIJSKE TOPLICE 25, 1411 IZLAKE
6mag. BARBI (BARBKA) KLUN, 09.06.1961, ZAGORJE OB SAVI, POLJE 22, 1410 ZAGORJE OB SAVI
7mag. BORUT DRNOVŠEK, 02.09.1978, ČOLNIŠČE, ČOLNIŠČE 21, 1410 ZAGORJE OB SAVI
8JANA HERMAN, 27.09.1960, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9. AVGUSTA 58a, 1410 ZAGORJE OB SAVI
9ALOJZ VOZELJ, 30.03.1969, ČOLNIŠČE, ČOLNIŠČE 5, 1410 ZAGORJE OB SAVI
10ŠPELA DRNOVŠEK, 02.05.1988, ČOLNIŠČE, ČOLNIŠČE 21, 1410 ZAGORJE OB SAVI
11DRAGO RESNIK, 22.05.1957, ZAGORJE OB SAVI, SAVSKA CESTA 9, 1410 ZAGORJE OB SAVI
12SARA HERMAN mag., 11.10.1991, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9. AVGUSTA 58a, 1410 ZAGORJE OB SAVI
13GAŠPER KOPRIVŠEK, 28.06.1982, IZLAKE, MEDIJSKE TOPLICE 29, 1411 IZLAKE
14LUCIJA DOLINŠEK, 27.04.1992, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI
15MIROSLAV DRNOVŠEK, 19.02.1955, IZLAKE, VALVAZORJEVA 7, 1411 IZLAKE
7SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1Boris Gorenc, 26.04.1980, Zagorje ob Savi, Okrogarjeva kolonija 9, 1410 Zagorje ob Savi
2Mihaela Kavšek, 16.04.1968, Zagorje ob Savi, Podvine 14, 1410 Zagorje ob Savi
3Nedeljko Djurdjević, 19.10.1959, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 24, 1410 Zagorje ob Savi
4Aleksandra Hribar, 25.10.1977, Kisovec, Naselje na Šahtu 15, 1412 Kisovec
5Marjan Tomše, 30.11.1951, Zagorje ob Savi, Podvine 33, 1410 Zagorje ob Savi
8ZGN - ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA
1Matjaž Švagan, 21.05.1963, Izlake, Izlake 19, 1411 Izlake
2Marija Ribič, 15.11.1970, Mlinše, Mlinše 26, 1411 Izlake
3Mitja Adamlje, 23.05.1983, Zagorje ob Savi, Marnova ulica 31 a, 1410 Zagorje ob Savi
4Metka Podpečan, 16.11.1968, Zagorje ob Savi, Selo pri Zagorju 64, 1410 Zagorje ob Savi
5Ivan Klančišar, 31.07.1958, Izlake, Izlake 68, 1411 Izlake
6Simona Klukej, 03.12.1963, Zagorje ob Savi, Naselje Srečka Kosovela 33, 1410 Zagorje ob Savi
7Anton Benko, 31.12.1939, Zagorje ob Savi, Farčnikova kolonija 24, 1410 Zagorje ob Savi
8Anica Režun, 12.08.1951, Razbor pri Čemšeniku, Razbor pri Čemšeniku 18, 1413 Čemšenik
9Marjan Kovač, 05.08.1950, Kisovec, Petelinkarjeva cesta 1, 1412 Kisovec
10Marjana Mlinarič-Pikelj, 10.08.1960, Izlake, Loke 20, 1411 Izlake
11Ivan Potočnik, 07.08.1957, Potoška vas, Potoška vas 37, 1410 Zagorje ob Savi
12Štefka Suša, 28.11.1957, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 50, 1410 Zagorje ob Savi
13Roman Savšek, 14.10.1968, Gorenja vas, Gorenja vas 28, 1414 Podkum
14Blanka Šmit, 23.06.1963, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 57, 1410 Zagorje ob Savi
15Samo Vrtačnik, 14.08.1966, Podkum, Podkum 91, 1414 Podkum
16Klemen Benko, 02.03.1981, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 49, 1410 Zagorje ob Savi
17Vladimir Poredoš, 01.08.1958, Potoška vas, Potoška vas 17 b, 1410 Zagorje ob Savi
18Zvonko Pograjc, 22.11.1962, Strahovlje, Strahovlje 8, 1412 Kisovec
19Matej Drobež, 07.06.1984, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 17, 1410 Zagorje ob Savi
20Nina Pečnik, 10.04.1984, Kisovec, Jevšnikova ulica 4, 1412 Kisovec
21Miha Gracar, 28.08.1987, Kisovec, Rudarska cesta 12, 1412 Kisovec
22mag. Petra Potočnik Izgoršek, 22.11.1979, Potoška vas, Potoška vas 37, 1410 Zagorje ob Savi
23Jakob Smolič, 23.12.1994, Kisovec, Naselje na šahtu 10 a, 1412 Kisovec
24Domen Pociecha, 21.10.1985, Kisovec, Trg pohorskega bataljona 8, 1412 Kisovec
25Darja Rakovič mag., 07.03.1969, Borovak, Borovak pri Podkum 37, 1414 Podkum
9ZELENI SLOVENIJE
1Mesud Džamastagić, 03.01.1959, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35a, 1410 Zagorje ob Savi
2Stanislava Drnovšek, 27.06.1962, Zagorje ob Savi, Ulica talcev 32, 1410 Zagorje ob Savi
3Čedo Tomanić, 28.01.1963, Zagorje ob Savi, Polje 6, 1410 Zagorje ob Savi
4Sajda Osmanović, 17.07.1964, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 9, 1410 Zagorje ob Savi
5Alojzij Brvar, 13.04.1957, Podlipovica, Podlipovica 11, 1411 Izlake
6Slavka Paš, 11.05.1957, Zagorje ob Savi, Podkraj pri Zagorju 6, 1410 Zagorje ob Savi
7Janez Lipovšek, 23.12.1956, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 16, 1410 Zagorje ob Savi
8Neja Novak, 22.04.1992, Kisovec, Naselje na Šahtu 28, 1412 Kisovec
9Matevž Zupan, 10.01.1965, Zagorje ob Savi, Okrogarjeva kolonija 22, 1410 Zagorje ob Savi
10Nevenka Juvan, 25.02.1954, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 69, 1410 Zagorje ob Savi
11Mirko Adler, 29.09.1947, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 14, 1410 Zagorje ob Savi
12Marija Paradžik, 08.01.1961, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 12b, 1410 Zagorje ob Savi
13Ludvik Groboljšek, 27.03.1960, Kisovec, Trg Pohorskega bataljona 14, 1412 Kisovec
14Alojzija Zakrajšek, 29.05.1961, Kolovrat, Kolovrat 15, 1411 Izlake
15Viktor Brvar, 31.01.1938, Zagorje ob Savi, Partizanska cesta 3, 1410 Zagorje ob Savi
16Selma Nukić, 02.03.1985, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 9, 1410 Zagorje ob Savi
17Mojca Komonaj, 17.01.1968, Kisovec, Naselje na Šahtu 28, 1412 Kisovec
18Franc Omahen, 04.01.1944, Zagorje ob Savi, Cesta Borisa Kidriča 11a, 1410 Zagorje ob Savi
19Tanja Kuder, 02.10.1958, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 12, 1410 Zagorje ob Savi
20Božica Rebernik, 29.03.1951, Izlake, Gladež 6, 1411 Izlake
21Alojzija Trebušak, 12.03.1956, Brezje, Brezje 13, 1413 Čemšenik
10NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Jelena Jerin, 16.10.1967, Zagorje ob Savi, Podkraj pri Zagorju 3a, 1410 Zagorje ob Savi
2Franc Ravnikar, 29.11.1941, Izlake, Narof 32, 1411 Izlake
3Ana Guna, 24.04.1983, Zagorje ob Savi, Ulica prvoborcev 1a, 1410 Zagorje ob Savi
4Bojan Simončič, 23.07.1961, Zagorje ob Savi, Na bregu 10, 1410 Zagorje ob Savi
5Darja Skrinjar, 25.07.1977, Izlake, Razpotje 4, 1411 Izlake
6Maks - Denis Hriberšek, 17.02.2000, Izlake, Narof 32, 1411 Izlake
7Blažka Kolenc, 31.08.1995, Čemšenik, Čemšenik 41a, 1413 Čemšenik
8Otmar Arh, 17.08.1940, Izlake, Orehovica 6, 1411 Izlake
9Alojzija Hočevar, 02.06.1951, Borje pri Mlinšah, Borje pri Mlinšah 5, 1411 Izlake
10Janez Razpotnik, 25.08.1944, Izlake, Gladež 47, 1411 Izlake
11Marija Arh, 22.12.1940, Izlake, Orehovica 6, 1411 Izlake
12Jožef Pograjec, 01.01.1941, Zagorje ob Savi, Dolenja vas 32, 1410 Zagorje ob Savi
13Jolanda Bukovec, 25.05.1964, Izlake, Spodnji Prhovec 5, 1411 Izlake
14Danica Razpotnik, 03.05.1954, Izlake, Gladež 47, 1411 Izlake
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.