Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA VODICE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1ACO FRANC ŠUŠTAR, 17.12.1968, BUKOVICA PRI VODICAH, BUKOVICA PRI VODICAH 3 A, 1217 VodiceMARJAN PODGORŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SRCE OBČINE VODICE
1MIJA CANKAR, 08.08.1975, VODICE, KAMNIŠKA CESTA 57, 1217 Vodice
2ŽIGA JANEŽIČ, 06.12.1993, VODICE, BRNIŠKA CESTA 33, 1217 Vodice
3DANICA ERCE, 02.03.1968, VODICE, PUSTNICE 22, 1217 Vodice
4BRANKO BOGOVIČ, 06.03.1967, VODICE, OB GRABNU 24, 1217 Vodice
5TOMAŽ BRANK, 30.03.1974, VODICE, POT NA ČRNO 3, 1217 Vodice
2LISTA NEODVISNIH KRAJANOV
1MAG. ROK CANKAR, 02.12.1982, VODICE, VODIŠKA CESTA 77, 1217 Vodice
2MARTA ČERNIVEC, 20.01.1955, VODICE, PIRČEVA ULICA 24, 1217 Vodice
3LUKA ROZMAN, 19.11.1980, VODICE, VODIŠKA CESTA 24, 1217 Vodice
4HELENA ŽVANUT, 23.11.1964, VODICE, KAMNIŠKA CESTA 57 C, 1217 Vodice
5MIHA KIMOVEC, 17.02.1983, VODICE, OB HRIBU 20, 1217 Vodice
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1DR. TOMAŽ GYERGYEK, 22.05.1963, VODICE, PUSTNICE 14 A, 1217 Vodice
2MAJDA NOVAK, 04.12.1971, VODICE, KAMNIŠKA CESTA 44, 1217 Vodice
3JAN LOČNIŠKAR, 06.06.1996, VODICE, BRNIŠKA CESTA 68, 1217 Vodice
4NATAŠA ZELNIK, 02.11.1979, VODICE, KAMNIŠKA CESTA 2, 1217 Vodice
5TILEN JERAJ, 23.10.1989, VODICE, NA VRTE 13, 1217 Vodice
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1MARKO GUBANC, 15.06.1972, VODICE, KAMNIŠKA CESTA 43, 1217 Vodice
2ŠPELA BLAŽIČ, 19.10.1983, VODICE, OB HRIBU 7, 1217 Vodice
3JANEZ GERMOVNIK, 28.02.1957, VODICE, ŠKOFJELOŠKA CESTA 8, 1217 Vodice
4JANA BALIŽ, 17.11.1983, VODICE, KMETIJSKA ULICA 8, 1217 Vodice
5ROMAN ČERNIVEC, 29.01.1959, VODICE, NOVA ULICA 11, 1217 Vodice

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SRCE OBČINE VODICE
1MARJAN PODGORŠEK, 02.02.1963, SKARUČNA, SKARUČNA 22 A, 1217 Vodice
2SILVA KRALJ, 05.12.1968, REPNJE, REPNJE 17 A, 1217 Vodice
3RUDI KOPAČ, 01.03.1967, ZAPOGE, ZAPOGE 1 E, 1217 Vodice
4ANGELA BOROVNICA, 03.05.1955, DOBRUŠA, DOBRUŠA 6 B, 1217 Vodice
5BARBARA JERMAN, 16.07.1979, DORNICE, DORNICE 4, 1217 Vodice
2LISTA NEODVISNIH KRAJANOV
1DR. JOŽE PODGORŠEK, 17.03.1974, POLJE PRI VODICAH, POLJE PRI VODICAH 28 A, 1217 Vodice
2IRMA BIZJAK, 08.01.1966, ZAPOGE, ZAPOGE 41, 1217 Vodice
3IVO (JANEZ) KORITNIK, 27.12.1955, POLJE PRI VODICAH, POLJE PRI VODICAH 13, 1217 Vodice
4POLONA JERAJ, 13.05.1984, REPNJE, REPNJE 33, 1217 Vodice
5MIRAN VERTAČNIK, 04.07.1964, SKARUČNA, SKARUČNA 4, 1217 Vodice
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MILAN ČEBULJ, 26.04.1981, DOBRUŠA, DOBRUŠA 11, 1217 Vodice
2KATARINA KIMOVEC, 09.04.1992, REPNJE, REPNJE 24 A, 1217 Vodice
3GAŠPER PIPAN, 12.01.1979, ZAPOGE, ZAPOGE 36, 1217 Vodice
4ANTONIJA SRNEL, 24.04.1945, VOJSKO, VOJSKO 18 A, 1217 Vodice
5FRANC ADAMLJE, 19.04.1936, POLJE PRI VODICAH, POLJE PRI VODICAH 12, 1217 Vodice
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1PETER PODGORŠEK, 12.02.1940, VOJSKO, VOJSKO 6, 1217 Vodice
2ANICA ŽEBOVEC, 18.07.1965, POLJE PRI VODICAH, POLJE PRI VODICAH 19, 1217 Vodice
3KLEMEN MURN, 22.03.1989, REPNJE, REPNJE 8, 1217 Vodice
4KATARINA BAJŽELJ, 24.11.1953, DORNICE, DORNICE 6, 1217 Vodice
5ANTON ALJAŽ, 08.10.1958, TOROVO, TOROVO 2 A, 1217 Vodice

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SRCE OBČINE VODICE
1ACO FRANC ŠUŠTAR, 17.12.1968, BUKOVICA PRI VODICAH, BUKOVICA PRI VODICAH 3 A, 1217 Vodice
2MAJA DREŠAR, 04.09.1971, VESCA, VESCA 14, 1217 Vodice
3ALOJZIJ KOSEC, 15.10.1954, SELO PRI VODICAH, SELO PRI VODICAH 14 A, 1217 Vodice
4MARIJA MOHAR, 05.05.1965, UTIK, UTIK 71, 1217 Vodice
5JANEZ ŠIJANEC, 22.08.1972, KOSEZE, KOSEZE 20 A, 1217 Vodice
2LISTA NEODVISNIH KRAJANOV
1ANTON KOSEC, 02.04.1953, ŠINKOV TURN, ŠINKOV TURN 52, 1217 Vodice
2MARGARETA BARLE, 12.06.1971, BUKOVICA PRI VODICAH, BUKOVICA PRI VODICAH 14 A, 1217 Vodice
3BOŽIDAR BORČNIK, 11.06.1954, SELO PRI VODICAH, SELO PRI VODICAH 19 A, 1217 Vodice
4SAŠA KOVAČEVIĆ, 08.05.1984, ŠINKOV TURN, ŠINKOV TURN 31, 1217 Vodice
5ALEŠ PRUSNIK, 20.11.1977, BUKOVICA PRI VODICAH, BUKOVICA PRI VODICAH 36, 1217 Vodice
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1ANTON KOKALJ, 18.07.1960, ŠINKOV TURN, ŠINKOV TURN 55, 1217 Vodice
2ROZALIJA JEGLIČ, 23.06.1956, KOSEZE, KOSEZE 24, 1217 Vodice
3MARJAN CIGUT, 15.10.1956, ŠINKOV TURN, ŠINKOV TURN 34 A, 1217 Vodice
4MARTA LETNAR, 15.11.1974, KOSEZE, KOSEZE 28, 1217 Vodice
5MARIJA NOVAK, 14.03.1944, BUKOVICA PRI VODICAH, BUKOVICA PRI VODICAH 54 A, 1217 Vodice
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1JAKA ŠIMNOVEC, 25.05.1982, SELO PRI VODICAH, SELO PRI VODICAH 32, 1217 Vodice
2METKA MAROLT POZDERC, 10.09.1953, KOSEZE, KOSEZE 21 D, 1217 Vodice
3DAMIJAN REPNIK, 23.08.1971, SELO PRI VODICAH, SELO PRI VODICAH 29 A, 1217 Vodice
4EDVARD MARTINI, 26.07.1960, BUKOVICA PRI VODICAH, BUKOVICA PRI VODICAH 55 A, 1217 Vodice
5NATAŠA PERIĆ, 02.12.1978, KOSEZE, KOSEZE 15, 1217 Vodice
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.