Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA TRZIN
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1PETER LOŽAR, 31.10.1972, TRZIN, KMETIČEVA ULICA 10, 1236 TrzinNUŠA REPŠE IN SKUPINA VOLIVCEV
2JOŽE LUKAN, 23.03.1960, TRZIN, MENGEŠKA CESTA 82, 1236 TrzinKONGRES STRANKE NAPREJ SLOVENIJA- NPS
3ROMEO PODLOGAR, 02.01.1966, TRZIN, ULICA BRATOV KOTAR 25, 1236 TrzinALENKA MARJETIČ ŽNIDER IN SKUPINA VOLIVCEV
4RADO GLADEK, 26.05.1967, TRZIN, LOBODOVA ULICA 18 A, 1236 TrzinKONFERENCA OO SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE TRZIN
5MARKO KAJFEŽ, 23.06.1975, TRZIN, PERNETOVA ULICA 6, 1236 TrzinTANJA KAJFEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MATIC MUŠIČ, 04.03.1991, TRZIN, JEMČEVA CESTA 17, 1236 Trzin
2MANUELA KOMPARA, 02.01.1995, TRZIN, MENGEŠKA CESTA 6, 1236 Trzin
3FRANCI GRADIŠEK, 14.03.1989, TRZIN, MENGEŠKA CESTA 42, 1236 Trzin
4JOŽEFA RAJER, 29.01.1946, TRZIN, JEMČEVA CESTA 42, 1236 Trzin
2NPS - NAPREJ SLOVENIJA
1JOŽE LUKAN, 23.03.1960, TRZIN, MENGEŠKA CESTA 82, 1236 Trzin
3SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1RADO GLADEK, 26.05.1967, TRZIN, LOBODOVA ULICA 18 A, 1236 Trzin
2MILICA ERČULJ, 02.09.1955, TRZIN, CANKARJEVA ULICA 12, 1236 Trzin
3MITJA KOVALJEV, 02.03.1981, TRZIN, ZA HRIBOM 12 A, 1236 Trzin
4MARTA BREGAR RIŽNAR, 26.01.1939, TRZIN, PREŠERNOVA ULICA 54, 1236 Trzin
5MARCEL KOPROL, 26.05.1945, TRZIN, LJUBLJANSKA CESTA 12, 1236 Trzin
6MAJA PRIMOŽIČ, 07.04.1978, TRZIN, ŠPRUHA 2, 1236 Trzin
7RIKARDO GRIZILO, 13.05.1942, TRZIN, BERGANTOVA ULICA 7, 1236 Trzin
8TATJANA BOREC, 05.10.1969, TRZIN, JEMČEVA ULICA 5 B, 1236 Trzin
9MATJAŽ OBRANOVIČ, 04.12.1951, TRZIN, MLAKARJEVA ULICA 61, 1236 Trzin
10MAJDA MUŠIČ, 15.11.1963, TRZIN, LJUBLJANSKA CESTA 29, 1236 Trzin
11MIHA PANČUR, 23.07.1988, TRZIN, JEMČEVA CESTA 48, 1236 Trzin
12GABRIJELA STOJKOVIĆ, 06.06.1974, TRZIN, HABATOVA ULICA 4, 1236 Trzin
13IVAN RAZPOTNIK, 25.10.1970, TRZIN, LJUBLJANSKA CESTA 13 G, 1236 Trzin
4LISTA ZDRUŽENI TRZIN
1MARKO KAJFEŽ, 23.06.1975, TRZIN, PERNETOVA ULICA 6, 1236 Trzin
2BLANKA JANKOVIČ, 29.11.1976, TRZIN, JEMČEVA CESTA 11, 1236 Trzin
3DUŠAN KOSIRNIK, 04.03.1975, TRZIN, MENGEŠKA CESTA 68 A, 1236 Trzin
4IRENA VADEEVALOO, 30.07.1985, TRZIN, ULICA BRATOV KOTAR 10, 1236 Trzin
5EDWARD JUSTIN JERAK, 24.01.1965, TRZIN, ULICA OF 10, 1236 Trzin
6MAG. ANDREJA KOSIRNIK, 27.09.1980, TRZIN, MENGEŠKA CESTA 68 A, 1236 Trzin
7MILOŠ JANKOVIĆ, 03.01.1953, TRZIN, KIDRIČEVA ULICA 78, 1236 Trzin
8TANJA KAJFEŽ, 06.06.1973, TRZIN, PERNETOVA ULICA 6, 1236 Trzin
9GAŠPER PEVEC, 09.12.1993, TRZIN, JEMČEVA ULICA 5, 1236 Trzin
10MATEJA JANIČIJEVIĆ, 09.02.1984, TRZIN, PERNETOVA ULICA 4, 1236 Trzin
11MARJAN HABAT, 08.02.1955, TRZIN, HABATOVA ULICA 12 D, 1236 Trzin
5LISTA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TRZINA
1PETER LOŽAR, 31.10.1972, TRZIN, KMETIČEVA ULICA 10, 1236 Trzin
2NUŠA REPŠE, 03.06.1982, TRZIN, PESKE 4, 1236 Trzin
3MILAN KARČE, 02.03.1948, TRZIN, PREŠERNOVA ULICA 3, 1236 Trzin
4KLAVDIJA TRETJAK, 14.11.1977, TRZIN, KIDRIČEVA ULICA 79, 1236 Trzin
5ANTON KRALJ, 05.09.1966, TRZIN, MENGEŠKA CESTA 10, 1236 Trzin
6DUNJA ŠPENDAL, 31.05.1947, TRZIN, PREŠERNOVA ULICA 33, 1236 Trzin
7ANTON PERŠAK, 02.01.1947, TRZIN, KIDRIČEVA ULICA 63, 1236 Trzin
8VERONIKA WEIXLER, 04.04.1995, TRZIN, REBOLJEVA ULICA 26, 1236 Trzin
9BOJAN HRIBAR, 23.06.1987, TRZIN, REBOLJEVA ULICA 5, 1236 Trzin
10JOŽEFA VALENČAK, 28.02.1942, TRZIN, JEMČEVA CESTA 39, 1236 Trzin
11ANICA MUŠIČ, 28.07.1951, TRZIN, MENGEŠKA CESTA 61 A, 1236 Trzin
12LILIJANA SMREKAR, 08.01.1945, TRZIN, BERGANTOVA ULICA 22, 1236 Trzin
6ODGOVORNI, AKTIVNI OBČANI TRZINA
1ALENKA MARJETIČ ŽNIDER, 10.05.1973, TRZIN, CANKARJEVA ULICA 9, 1236 Trzin
2ROBERT MARKIČ, 02.05.1987, TRZIN, KIDRIČEVA ULICA 29, 1236 Trzin
3MAG. JANA MELJO, 24.09.1966, TRZIN, PREŠERNOVA ULICA 44, 1236 Trzin
4PETER KRALJ, 27.06.1954, TRZIN, MENGEŠKA CESTA 10 A, 1236 Trzin
5BARBARA SRŠEN, 17.03.1962, TRZIN, KIDRIČEVA ULICA 57, 1236 Trzin
6VITO NOVAK, 13.05.1994, TRZIN, ULICA BRATOV KOTAR 18, 1236 Trzin
7MAG. ELDA ROMAC, 24.09.1960, TRZIN, KIDRIČEVA ULICA 42, 1236 Trzin
8TINE BREZNIK, 08.02.1978, TRZIN, MENGEŠKA CESTA 12, 1236 Trzin
9NEŽA ROGELJ MELJO, 11.04.1996, TRZIN, PREŠERNOVA ULICA 44, 1236 Trzin
10TANJA TOMŠIČ, 31.08.1962, TRZIN, ZA HRIBOM 3, 1236 Trzin
11MIRO MARKIČ, 01.08.1952, TRZIN, KIDRIČEVA ULICA 29, 1236 Trzin
12ROMEO PODLOGAR, 02.01.1966, TRZIN, ULICA BRATOV KOTAR 25, 1236 Trzin
7LISTA TRZIN JE NAŠ DOM
1GREGOR PEVC, 27.12.1975, TRZIN, LJUBLJANSKA CESTA 16 A, 1236 Trzin
2SABINA ZUPAN, 18.04.1970, TRZIN, ULICA POD GOZDOM 35, 1236 Trzin
3ALJAŽ DERMASTJA, 20.11.1990, TRZIN, LOBODOVA ULICA 5, 1236 Trzin
4MARIJA HRIBAR TEKAVEC, 21.12.1948, TRZIN, HABATOVA ULICA 7 A, 1236 Trzin
5ANŽE PANCE, 14.03.1984, TRZIN, HABATOVA ULICA 17 A, 1236 Trzin
6ANDREJA ZEMAN, 05.11.1969, TRZIN, JEMČEVA CESTA 34, 1236 Trzin
7DAVID ISTENIČ, 12.01.2000, TRZIN, LJUBLJANSKA CESTA 16 A, 1236 Trzin
8MARJETA ZUPAN, 26.12.1971, TRZIN, ULICA POD GOZDOM 35, 1236 Trzin
9TOMAŽ PEVC, 26.08.1952, TRZIN, ULICA KAMNIŠKEGA BATALJONA 1, 1236 Trzin
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.