Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA SVETA ANA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Silvo Slaček, 01.02.1961, Kremberk, Kremberk 27 A, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahVINKO KETIŠ IN SKUPINA VOLIVCEV
2Drago Weinhandl, 07.06.1978, Dražen Vrh, Dražen Vrh 52, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahANICA WEINHANDL IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Suzana Kranclbinder, 27.01.1985, Lokavec, Lokavec 33, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Martin Breznik, 08.10.1978, Rožengrunt, Rožengrunt 1 A, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahDUŠAN MIHELIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3Karl Škrlec, 07.09.1965, Lokavec, Lokavec 37, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4Tjaša Holer, 14.02.1996, Rožengrunt, Rožengrunt 8, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahZELENI SLOVENIJE
5Karina Lorenčič, 14.02.1975, Lokavec, Lokavec 41 C, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Rosanda Krajnc, 06.08.1973, Zg. Ščavnica, Zg. Ščavnica 16, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Viktor Kapl, 24.04.1956, Dražen Vrh, Dražen Vrh 56, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahBRANKO PERKO IN SKUPINA VOLIVCEV
3Matija Šenveter, 12.08.1994, Dražen Vrh, Dražen Vrh 35, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahZELENI SLOVENIJE
4Karin Murg, 16.12.1998, Zg. Ščavcnica, Zg. Ščavnica 49, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Bernard Škamlec, 05.05.1972, Zg. Ščavnica, Zg. Ščavnica 2, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
6Dejan Maček, 19.12.1988, Dražen Vrh, Dražen Vrh 66, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7Silvo Nikl, 28.12.1976, Zg. Ščavnica, Zg. Ščavcnica 1, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8Breda Špindler, 11.04.1967, Zg. Ščavnica, Zg. Ščavnica 31, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahBRANKO PERKO IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Vladimir Zadravec, 03.07.1969, Žice, Žice 23, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Elvis Zadravec, 05.06.1996, Žice, Žice 23, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahZELENI SLOVENIJE
3Roman Režonja, 23.01.1973, Žice, Žice 54, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Drago Ruhitel, 19.09.1957, Kremberk, Kremberk 50, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahDUŠAN ZALOKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5Robert Ornik, 12.03.1973, Ledinek, Ledinek 20, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Špela Vuzem Ruhitel, 26.11.1998, Krivi Vrh, Krivi Vrh 9, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahZELENI SLOVENIJE
2Bernarda Potočnik, 19.12.1958, Sveta Ana v Slov. gor., Sveta Ana v Slov. gor. 8, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Katica Bauman, 04.05.1965, Krivi Vrh, Krivi Vrh 11, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Danijel Rogina, 25.09.1984, Krivi Vrh, Krivi Vrh 3 A, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Dušan Kokol, 18.01.1978, Froleh, Froleh 3, 2233 Sv. Ana v Slov. goricahSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.