Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA STRAŽA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Mag. Samo Jakljič, 20.05.1966, Rumanja vas, Rumanja vas 3, 8351 Straža pri Novem mestuBORUT LIKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2Franc Plut, 18.06.1951, Zalog, Zalog 11, 8000 Novo mestoDOMINIK AVGUŠTIN IN SKUPINA VOLIVCEV
3Dušan Krštinc, 30.01.1967, Straža, Na žago 7, 8351 Straža pri Novem mestuMARTIN KRŠTINC IN SKUPINA VOLIVCEV RIOS

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1Zdravko Turk, 20.04.1959, Straža, Pod vinogradi 2, 8351 Straža pri Novem mestu
2Romanca Plantan, 23.08.1962, Rumanja vas, Rumanja vas 18, 8351 Straža pri Novem mestu
3Ladislav Jožef Lavrič, 06.07.1943, Loke, Loke 14, 8351 Straža pri Novem mestu
4Alenka Poderžaj, 21.07.1960, Straža, Zavrtnica 22, 8351 Straža pri Novem mestu
5Sašo Novak, 29.01.1979, Straža, Stara cesta 12, 8351 Straža pri Novem mestu
2LKOS - LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA
1Mag. Samo Jakljič, 20.05.1966, Rumanja vas, Rumanja vas 3, 8351 Straža pri Novem mestu
2Mateja Merlin, 17.05.1968, Straža, Na žago 47, 8351 Straža pri Novem mestu
3Borut Likar, 02.09.1955, Straža, Stara cesta 25, 8351 Straža pri Novem mestu
4Anica Nose, 22.05.1966, Rumanja vas, Rumanja vas 21, 8351 Straža pri Novem mestu
5Tomislav Salopek, 24.07.1950, Straža, Pod vinogradi 4, 8351 Straža pri Novem mestu
6Irena Jerič, 20.05.1965, Straža, Podreber 32, 8351 Straža pri Novem mestu
7Robert Kren, 09.07.1971, Vavta vas, Vavta vas 82, 8351 Straža pri Novem mestu
8Erna Marija Gruden, 30.12.1947, Vavta vas, Vavta vas 86, 8351 Straža pri Novem mestu
9Branko Faleskini, 28.01.1949, Vavta vas, Vavta vas 87, 8351 Straža pri Novem mestu
10Brigita Jarc Brajer, 12.12.1977, Potok, Potok 22, 8351 Straža pri Novem mestu
11Branko Vidmar, 16.06.1958, Straža, Drča 3, 8351 Straža pri Novem mestu
12Lidija Plut, 02.02.1977, Vavta vas, Vavta vas 75, 8351 Straža pri Novem mestu
13Marjan Ravbar, 09.03.1966, Vavta vas, Vavta vas 17a, 8351 Straža pri Novem mestu
3MAG. URŠKA POČERVINA
1Mag. Urška Počervina, 06.06.1984, Jurka vas, Jurka vas 24, 8351 Straža pri Novem mestu
4RIOS - RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA
1Dušan Krštinc, 30.01.1967, Straža, Na žago 7, 8351 Straža pri Novem mestu
2Marija Mihelič, 17.10.1960, Straža, Pod Srobotnikom 39a, 8351 Straža pri Novem mestu
3Albin Kregar, 28.08.1972, Straža, Pod Srobotnikom 55, 8351 Straža pri Novem mestu
4Lili Šiler, 24.08.1968, Straža, Hruševec 55, 8351 Straža pri Novem mestu
5Damjan Jerman, 23.05.1968, Straža, Novomeška cesta 60, 8351 Straža pri Novem mestu
6Simona Franko, 07.08.1982, Straža, Hruševec 56, 8351 Straža pri Novem mestu
7Andrej Petkovič, 17.10.1967, Straža, Pod Srobotnikom 14, 8351 Straža pri Novem mestu
8Vilma Poglavc, 24.07.1964, Straža, Novomeška cesta 47, 8351 Straža pri Novem mestu
9Marjan Irt, 23.07.1982, Prapreče pri Straži, Prapreče pri Straži 2c, 8351 Straža pri Novem mestu
10Vanja Sabljak, 12.04.1980, Rumanja vas, Rumanja vas 23, 8351 Straža pri Novem mestu
11Zdravko Gorše, 18.03.1958, Drganja sela, Drganja sela 47, 8351 Straža pri Novem mestu
12Tvigy Vintar, 02.03.1979, Vavta vas, Vavta vas 30, 8351 Straža pri Novem mestu
13Momčilo Maksimović, 05.05.1957, Vavta vas, Vavta vas 53, 8351 Straža pri Novem mestu
5CIVILNA INICIATIVA - STOPIMO SKUPAJ
1Franc Plut, 18.06.1951, Zalog, Zalog 11, 8351 Straža pri Novem mestu
2Vesna Mavsar, 20.04.1963, Straža, Pod vinogradi 4, 8351 Straža pri Novem mestu
3Andrej Radešček, 03.09.1963, Jurka vas, Jurka vas 6, 8351 Straža pri Novem mestu
4Brigita Levstik, 31.10.1966, Podgora, Podgora 38, 8351 Straža pri Novem mestu
5Peter Klobučar, 16.05.1966, Straža, Na žago 37, 8351 Straža pri Novem mestu
6Ivica Medic, 03.10.1960, Drganja sela, Drganja sela 57, 8351 Straža pri Novem mestu
7Darko Mojstrovič, 28.02.1962, Straža, Sela 42, 8351 Straža pri Novem mestu
8Marija Krštinc, 22.05.1954, Drganja sela, Drganja sela 142, 8351 Straža pri Novem mestu
9Mirko Vidmar, 25.01.1966, Potok, Potok 15a, 8351 Straža pri Novem mestu
10Marija Mede, 21.01.1959, Jurka vas, Jurka vas 21a, 8351 Straža pri Novem mestu
11Marko Kužnik, 10.05.1979, Rumanja vas, Rumanja vas 50, 8351 Straža pri Novem mestu
12Marjetka Blatnik, 26.02.1951, Vavta vas, Vavta vas 91, 8351 Straža pri Novem mestu
13Janez Strajnar, 23.10.1952, Drganja sela, Drganja sela 101, 8351 Straža pri Novem mestu
6SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Pavel Vidic, 22.05.1966, Straža, Hruševec 14, 8351 Straža pri Novem mestu
2Marija Maja Medic, 09.10.1961, Straža, Pod Srobotnikom 8, 8351 Straža pri Novem mestu
3Jože Kregar, 08.12.1965, Straža, Pod Srobotnikom 31, 8351 Straža pri Novem mestu
4Frančiška Kapš, 11.07.1956, Rumanja vas, Rumanja vas 35, 8351 Straža pri Novem mestu
5Robert Tisovec, 12.12.1977, Straža, Pod Srobotnikom 20, 8351 Straža pri Novem mestu
6Jolanda Luzar, 11.07.1972, Straža, Novomeška cesta 35, 8351 Straža pri Novem mestu
7Jože Dular, 08.05.1998, Jurka vas, Jurka vas 11, 8351 Straža pri Novem mestu
8Danica Derčar, 24.04.1970, Podgora, Podgora 15, 8351 Straža pri Novem mestu
9Gregor Dular, 21.03.1977, Vavta vas, Vavta vas 12, 8351 Straža pri Novem mestu
10Dragica Janškovec, 02.01.1961, Straža, Resa 35, 8351 Straža pri Novem mestu
11Bogdan Burgar, 15.04.1975, Rumanja vas, Rumanja vas 41, 8351 Straža pri Novem mestu
12Jožica Hrovat, 08.03.1950, Drganja sela, Drganja sela 3, 8351 Straža pri Novem mestu
13Alojz Knafelj, 08.08.1953, Straža, Resa 24, 8351 Straža pri Novem mestu
7NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Katarina Petan, 16.07.1975, Potok, Potok 46, 8351 Straža pri Novem mestu
2Julijan Taljat, 24.02.1977, Vavta vas, Vavta vas 50a, 8351 Straža pri Novem mestu
3Simona Gerbajs, 09.08.1974, Drganja sela, Drganja sela 26, 8351 Straža pri Novem mestu
4Boštjan Berkopec, 22.12.1984, Vavta vas, Vavta vas 39, 8351 Straža pri Novem mestu
5Erika Kum, 12.10.1999, Potok, Potok 34, 8351 Straža pri Novem mestu
6Tadej Tomašič, 27.11.1983, Straža, Pod vinogradi 3, 8351 Straža pri Novem mestu
7Mojca Saje, 28.07.1960, Vavta vas, Vavta vas 99, 8351 Straža pri Novem mestu
8Slavko Novinec, 12.11.1960, Drganja sela, Drganja sela 50, 8351 Straža pri Novem mestu
9Anica Kren, 25.10.1948, Vavta vas, Vavta vas 82, 8351 Straža pri Novem mestu
10Janez Barbič, 09.07.1952, Straža, Resa 29, 8351 Straža pri Novem mestu
11Boštjan Gašperšič, 05.03.1982, Straža, Sela 39a, 8351 Straža pri Novem mestu
12Petra Dular, 04.03.1983, Vavta vas, Vavta vas 12, 8351 Straža pri Novem mestu
13Dr. Matej Kolenc, 28.02.1980, Vavta vas, Vavta vas 110, 8351 Straža pri Novem mestu
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.