Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1JURIJ BORKO, 26.03.1968, GODENINCI, GODENINCI 1, 2277 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2RENATA POŽGAN BUBEK, 05.05.1971, GODENINCI, GODENINCI 36, 2277 Središče ob DraviBUBEK CIRIL IN SKUPINA VOLIVCEV
3NATAŠA SUŠANJ, 20.06.1975, GRABE, GRABE 39, 2277 Središče ob DraviSNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1STANKA HORVAT, 23.04.1969, SREDIŠČE OB DRAVI, TRATE 11, 2277 Središče ob DraviSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2ROMAN MEDIK, 13.01.1970, SREDIŠLE OB DRAVI, DRAVSKA ULICA 6, 2277 Središče ob DraviSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1MIRJANA PANIČ, 27.08.1964, SREDIŠČE OB DRAVI, SLOVENSKA CESTA 69, 2277 Središče ob DraviSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2MIRAN JURJAŠEVIČ, 07.09.1969, SREDIŠČE OB DRAVI, SLOVENSKA CESTA 83, 2277 Središče ob DraviSNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1JOŽEF ŠEF, 17.02.1952, OBREŽ, OBREŽ 109, 2277 Središče ob DraviDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2VIKTORIJA LUKMAN, 10.12.1983, OBREŽ, OBREŽ 144, 2277 Središče ob DraviSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1IRENA MAJCEN, 21.02.1967, GRABE, GRABE 12, 2277 Središče ob DraviMIHAEL SOK
2SIMON ZOREC, 13.06.1979, GRABE, GRABE 11a, 2277 Središče ob DraviNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3NATAŠA SUŠANJ, 20.06.1975, GRABE, GRABE 39, 2277 Središče ob DraviSNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 5

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1ANDREJ HORVAT, 26.08.1979, ŠALOVCI, ŠALOVCI 43, 2277 Središče ob DraviSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2STANISLAV TORIČ, 02.05.1969, ŠALOVCI, ŠALOVCI 31A, 2277 Središče ob DraviSNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 6

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1RENATA POŽGAN BUBEK, 05.05.1971, GODENINCI, GODENINCI 36, 2277 Središče ob DraviBUBEK CIRIL IN SKUPINA VOLIVCEV
2MITJA BOGDAN, 09.07.1991, GODENINCI, GODENINCI 49A, 2277 Središče ob DraviSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.