Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Janez Tomažič, 22.12.1963, Dragovšek, Dragovšek 10 a, 1275 Šmartno pri LitijiSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Milan Izlakar, 20.05.1957, Šmartno pri Litiji, Staretov trg 23, 1275 Šmartno pri LitijiNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3Rajko Meserko, 16.09.1971, Šmartno pri Litiji, Valvazorjeva ulica 13, 1275 Šmartno pri LitijiDARKO VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Lista za občino Šmartno
1Gregor Berčon, 05.08.1987, Jelša, Jelša 10, 1275 Šmartno pri Litiji
2Petra Kovačič Pancar, 27.03.1982, Sevno, Sevno 11, 1276 Premična pošta Primskovo
3Edvard Izlakar, 06.08.1962, Cerovica, Cerovica 19 a, 1275 Šmartno pri Litiji
4Agata Lambergar, 30.05.1968, Gradišče pri Litiji, Gradišče pri Litiji 1, 1275 Šmartno pri Litiji
5Roman Grošelj, 18.02.1954, Višnji Grm, Višnji Grm 4, 1276 Premična pošta Primskovo
6Darja Gorše, 05.01.1962, Velika Kostrevnica, Velika Kostrevnica 37 c, 1275 Šmartno pri Litiji
2NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Jože Ponebšek, 08.02.1963, Gradiške Laze, Gradiške Laze 34, 1275 Šmartno pri Litiji
2Andrejka Sitar, 01.09.1974, Jelša, Jelša 20, 1275 Šmartno pri Litiji
3Anton Poglajen, 17.06.1951, Jelša, Jelša 2, 1275 Šmartno pri Litiji
4Suzana Kepa, 14.05.1979, Ježce, Ježce 2, 1276 Premična pošta Primskovo
5Klavdija Bajec, 20.02.1991, Liberga, Liberga 10 a, 1275 Šmartno pri Litiji
3SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Veronika Jesenšek, 02.01.1963, Lupinica, Lupinica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
2Roman Zaman, 14.08.1965, Gradišče pri Litiji, Gradišče pri Litiji 2, 1275 Šmartno pri Litiji
3Helena Selan, 08.04.1978, Mišji Dol, Mišji Dol 10, 1276 Premična pošta Primskovo
4Marko Rozina, 10.05.1974, Gradišče pri Litiji, Gradišče pri Litiji 14, 1275 Šmartno pri Litiji
5Frančiška Ilar, 24.08.1968, Cerovica, Cerovica 26 b, 1275 Šmartno pri Litiji
6Vinko Femc, 18.01.1967, Preska nad Kostervnico, Preska nad Kostrevnico 20, 1275 Šmartno pri Litiji
4DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Anica Bitenc, 10.07.1944, Zgornja Jablanica, Zgornja Jablanica 28, 1275 Šmartno pri Litiji
2Stanislav Berdajs, 09.01.1951, Obla Gorica, Obla Gorica 12, 1276 Premična pošta Primskovo
3Katarina Berdajs, 06.06.1952, Obla Gorica, Obla Gorica 12, 1276 Premična pošta Primskovo
4France Logonder, 30.04.1941, Dolnji Vrh, Dolnji Vrh 1 f, 1276 Premična pošta Primskovo
5SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Alojzij Smrekar, 03.09.1971, Gradišče k.o. Grad. in Poljane, Gradišče k.o. Grad. in Poljane 14, 1276 Premična pošta Primskovo
2Simeona Miklavčič, 10.08.1973, Gradišče k.o. Grad. in Poljane, Gradišče k.o. Grad. in Poljane 27, 1276 Premična pošta Primskovo
3Igor Možina, 22.02.1964, Velika Kostrevnica, Velika Kostrevnica 37 a, 1275 Šmartno pri Litiji
4Ana Perme, 02.11.1943, Dvor, Dvor 44, 1275 Šmartno pri Litiji
5Anton Tomc, 15.06.1972, Cerovica, Cerovica 29, 1275 Šmartno pri Litiji
6Nuša Črček, 14.11.1985, Stara gora pri Velikem Gabru, Stara gora pri Velikem Gabru 17, 1275 Šmartno pri Litiji

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Lista za občino Šmartno
1Franc Adamčič, 01.02.1962, Šmartno pri Litiji, Mahovna 4, 1275 Šmartno pri Litiji
2Katarina Kragelj, 17.05.1952, Šmartno pri Litiji, Ustje 47, 1275 Šmartno pri Litiji
3Domen Merzel, 31.03.1981, Šmartno pri Litiji, Bartlova ulica 11, 1275 Šmartno pri Litiji
4Manca Avsec, 19.05.1994, Mala Kostrevnica, Mala Kostrevnica 2, 1275 Šmartno pri Litiji
5Marjan Janežič, 07.12.1968, Šmartno pri Litiji, Valvazorjeva ulica 3, 1275 Šmartno pri Litiji
2NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Bojan Lupše, 27.05.1976, Šmartno pri Litiji, Valvazorjeva ulica 41, 1275 Šmartno pri Litiji
2Metka Lupše, 24.04.1981, Šmartno pri Litiji, Valvazorjeva ulica 41, 1275 Šmartno pri Litiji
3Andraž Justin, 04.01.1998, Šmartno pri Litiji, Litijska cesta 14, 1275 Šmartno pri Litiji
4Marija Ceglar, 19.10.1955, Šmartno pri Litiji, Bartlova ulica 5, 1275 Šmartno pri Litiji
3SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Srečko Vavtar, 27.02.1958, Šmartno pri Litiji, Ustje 49, 1275 Šmartno pri Litiji
2Marjeta Prašnikar, 28.08.1973, Šmartno pri Litiji, Pungrt 30, 1275 Šmartno pri Litiji
3Darko Vidic, 19.07.1984, Šmartno pri Litiji, Levstikova ulica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
4Terezija Rozina, 21.07.1964, Mala Kostrevnica, Mala Kostrevnica 21, 1275 Šmartno pri Litiji
5Rajko Meserko, 16.09.1971, Šmartno pri Litiji, Valvazorjeva ulica 13, 1275 Šmartno pri Litiji
4DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Jože Repovš, 01.10.1951, Mala Kostrevnica, Mala Kostrevnica 18, 1275 Šmartno pri Litiji
2Erna Adamlje, 21.01.1956, Šmartno pri Litiji, Jeze 1, 1275 Šmartno pri Litiji
3Jože Gradišek, 18.03.1966, Šmartno pri Litiji, Cerkovnik 30, 1275 Šmartno pri Litiji
4Magda Groznik, 14.06.1954, Šmartno pri Litiji, Staretov trg 24 a, 1275 Šmartno pri Litiji
5Marija Špehar, 09.09.1948, Šmartno pri Litiji, Bartlova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji
5SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Simon Povše, 12.01.1968, Šmartno pri Litiji, Cerkovnik 2 a, 1275 Šmartno pri Litiji
2Maja Toplak Primc, 08.10.1980, Mala Kostrevnica, Mala Kostrevnica 47, 1275 Šmartno pri Litiji
3Peter Kračan, 22.02.1991, Šmartno pri Litiji, Cerkovnik 3, 1275 Šmartno pri Litiji
4Ana Marija Dvorak, 26.07.1947, Mala Kostrevnica, Mala Kostrevnica 57, 1275 Šmartno pri Litiji
5Miha Janež, 30.05.1981, Šmartno pri Litiji, Litijska cesta 7, 1275 Šmartno pri Litiji

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Lista za občino Šmartno
1Sašo Goršek, 08.09.1983, Vintarjevec, Vintarjevec 15 a, 1275 Šmartno pri Litiji
2Andreja Kastelic, 04.11.1969, Velika Štanga, Velika Štanga 25 a, 1275 Šmartno pri Litiji
3Janez Skubic, 02.05.1966, Volčja Jama, Volčja Jama 5, 1275 Šmartno pri Litiji
4Branka Obreza, 21.01.1964, Črni Potok, Črni Potok 18, 1275 Šmartno pri Litiji
5Franc Props, 07.03.1963, Dragovšek, Dragovšek 9, 1275 Šmartno pri Litiji
2NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Domen Perme, 04.08.1998, Javorje, Javorje 4 b, 1275 Šmartno pri Litiji
2Martina Dremelj Smrekar, 05.11.1982, Dragovšek, Dragovšek 16, 1275 Šmartno pri Litiji
3Martin Fortuna, 27.08.1977, Velika Štanga, Velika Štanga 16, 1275 Šmartno pri Litiji
4Simona Rojs, 22.03.1972, Zavrstnik, Zavrstnik 20, 1275 Šmartno pri Litiji
5Jakob Grom, 31.10.1995, Vintarjevec, Vintarjevec 25 b, 1275 Šmartno pri Litiji
3SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Marko Slapničar, 06.01.1968, Zavrstnik, Zavrstnik 51 b, 1275 Šmartno pri Litiji
2Edita Žižek, 27.10.1965, Zavrstnik, Zavrstnik 1, 1275 Šmartno pri Litiji
3Janko Končar, 25.03.1953, Koške Poljane, Koške Poljane 1, 1000 Ljubljana
4Alenka Obolnar, 11.06.1976, Riharjevec, Riharjevec 3, 1275 Šmartno pri Litiji
5Janez Simončič, 13.03.1962, Podroje, Podroje 2, 1275 Šmartno pri Litiji
4DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Aleš Otrin, 08.08.1968, Volčja Jama, Volčja Jama 7, 1275 Šmartno pri Litiji
2Maksimiljana Marn, 11.02.1956, Volčja Jama, Volčja Jama 8 b, 1275 Šmartno pri Litiji
3Igor Ponebšek, 27.02.1966, Javorje, Javorje 17 a, 1275 Šmartno pri Litiji
4Metka Otrin, 18.07.1972, Volčja Jama, Volčja Jama 7, 1275 Šmartno pri Litiji
5Janez Marn, 28.08.1952, Volčja Jama, Volčja Jama 8 b, 1275 Šmartno pri Litiji
5SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Janez Tomažič, 22.12.1963, Dragovšek, Dragovšek 10 a, 1275 Šmartno pri Litiji
2Agica Lukančič, 16.02.1969, Račica, Račica 13, 1275 Šmartno pri Litiji
3Matjaž Hostnik, 14.04.1995, Podroje, podroje 25, 1275 Šmartno pri Litiji
4Ivana Tori, 10.04.1949, Vintarjevec, Vintarjevec 7, 1275 Šmartno pri Litiji
5Andrej Cerjak, 02.09.1971, Leskovica, Leskovica 7, 1275 Šmartno pri Litiji
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.