Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1MAG. BERNARDKA KRNC, 22.04.1971, BREZOVICA, BREZOVICA 4 G, 8220 Šmarješke TopliceBERNARDKA KRNC IN SKUPINA VOLIVCEV
2MAG. MARJAN HRIBAR, 24.11.1969, ŠMARJEŠKE TOPLICE, ŠMARJEŠKE TOPLICE 275, 8220 Šmarješke TopliceGAŠPER GREGORČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANICA TURK POTOČAR, 17.11.1976, VINJI VRH, VINJI VRH 16 C, 8220 Šmarješke TopliceANICA TURK POTOČAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1JOŽE PODLOGAR, 29.03.1974, VINICA PRI ŠMARJETI, VINICA PRI ŠMARJETI 19, 8220 Šmarješke TopliceROBERT PODLOGAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2MANICA PIRH, 26.02.1965, GORENJA VAS PRI ŠMARJETI, GORENJA VAS PRI ŠMARJETI 46, 8220 Šmarješke TopliceSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3ANDREJA DOLENŠEK, 30.11.1962, ŠMARJETA, ŠMARJETA 39 A, 8220 Šmarješke TopliceSLOBODAN PREMOVIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV
4ALOJZ SLAVKO PIRH, 21.11.1976, GORENJA VAS PRI ŠMARJETI, GORENJA VAS PRI ŠMARJETI 18, 8220 Šmarješke TopliceSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5TONE BOBIČ, 24.04.1982, ŠMARJETA, ŠMARJETA 17, 8220 Šmarješke TopliceURŠKA BOBIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
6GAŠPER GREGORČIČ, 21.08.1994, ŠMARJETA, ŠMARJETA 29, 8220 Šmarješke TopliceGREGORČIČ FRANC IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1BOJAN PREŠEREN, 20.07.1982, ŽALOVIČE, ŽALOVIČE 15 A, 8220 Šmarješke TopliceMATEJ PREŠEREN IN SKUPINA VOLIVCEV
2LADISLAV PREŠEREN, 24.03.1963, BREZOVICA, BREZOVICA 60, 8220 Šmarješke TopliceJUSTINA TROHA IN SKUPINA VOLIVCEV
3MATEJA GORIŠEK, 06.08.1974, BREZOVICA, BREZOVICA 14 D, 8220 Šmarješke TopliceZLATKO ROMIH IN SKUPINA VOLIVCEV
4MARKO BESAL, 17.09.1971, ŠMARJEŠKE TOPLICE, ŠMARJEŠKE TOPLICE 54, 8220 Šmarješke TopliceSILVO VRŠČAJ IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1PETER ANTON GORENC, 24.07.1973, DRUŽINSKA VAS, DRUŽINSKA VAS 48 A, 8220 Šmarješke TopliceDR. ANNMARIE GORENC ZORAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2MOJCA KRALJ, 02.08.1964, DRUŽINSKA VAS, DRUŽINSKA VAS 89, 8220 Šmarješke TopliceSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3JOŽE RUDMAN, 22.02.1954, DRUŽINSKA VAS, DRUŽINSKA VAS 43 D, 8220 Šmarješke TopliceSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4TOMAŽ AJDNIK, 11.08.1969, ŠMARJEŠKE TOPLICE, ŠMARJEŠKE TOPLICE 186, 8220 Šmarješke TopliceGOMIZELJ BORIS IN SKUPINA VOLIVCEV
5MIRKO PERŠE, 03.08.1959, DRUŽINSKA VAS, DRUŽINSKA VAS 15, 8220 Šmarješke TopliceMARJAN NOVAK IN SKUPINA VOLIVCEV
6MARJAN MESOJEDEC, 22.11.1957, DRUŽINSKA VAS, DRUŽINSKA VAS 30 B, 8220 Šmarješke TopliceNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1JOŽE VIDIC, 17.03.1956, BELA CERKEV, BELA CERKEV 14, 8220 Šmarješke TopliceMARJANA VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV
2DUŠAN UDOVČ, 08.04.1957, VINJI VRH, VINJI VRH 8, 8220 Šmarješke TopliceNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3BRANKO AMBROŽIČ, 09.03.1968, BELA CERKEV, BELA CERKEV 1, 8220 Šmarješke TopliceMAJDA KUŠER AMBROŽIČ IN SKUPINA VOLILCEV
4ALEKSANDER PAVLIČ, 26.02.1959, DOLENJE KRONOVO, DOLENJE KRONOVO 11 A, 8220 Šmarješke TopliceLAURA GREGORČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 5

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1FRANC ANDERLIČ, 02.12.1956, ZBURE, ZBURE 47, 8220 Šmarješke TopliceIVAN BOBNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2BRANKO ZORAN, 08.12.1964, GRIČ PRI KLEVEVŽU, GRIČ PRI KLEVEVŽU 15, 8220 Šmarješke TopliceBRANKO ČEČELIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3ANTONIJA NADU, 26.12.1954, RADOVLJA, RADOVLJA 1, 8220 Šmarješke TopliceZINKA KOPINA IN SKUPINA VOLIVCEV
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.