Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŠKOCJAN
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Jože Kapler, 05.08.1967, Škocjan, Zavinek 3, 8275 ŠkocjanSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Franc Kocjan, 27.03.1952, Škocjan, Zagrad 3, 8275 ŠkocjanSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Društvo upokojencev Škocjan
1Emil Nečemer, 16.09.1951, Škocjan, Stopno 5, 8275 Škocjan
2Antonija Obrč, 01.01.1950, Škocjan, Hrastulje 11, 8275 Škocjan
3Janko Škoporc, 08.03.1964, Škocjan, Segonje 50, 8275 Škocjan
4Hermina Pungeršič, 03.08.1957, Škocjan, Zaboršt 1A, 8275 Škocjan
5Stanislav Cvelbar, 11.09.1953, Škocjan, Grmovlje 9, 8275 Škocjan
2NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Jožica (Jožefa) Mehak, 26.04.1973, Škocjan, Gorenje Dole 22, 8275 Škocjan
2Jože Globevnik, 05.07.1969, Škocjan, Škocjan 5, 8275 Škocjan
3Franc Smrekar, 30.05.1951, Škocjan, Stara Bučka 3, 8275 Škocjan
3Bučka - neodvisna lista
1Slavko Pungeršič, 28.09.1962, Bučka, Jerman Vrh 6A, 8276 Bučka
2Uršula Bevec, 02.11.1990, Bučka, Štrit 10, 8276 Bučka
3Alojz Hočevar, 07.04.1962, Bučka, Dule 3, 8276 Bučka
4Vida Gros, 20.12.1971, Bučka, Štrit 10B, 8276 Bučka
5Marko Mlakar, 03.12.1975, Bučka, Jarčji Vrh 14, 8276 Bučka
6Mateja Žibert Kos, 24.05.1976, Bučka, Bučka 3, 8276 Bučka
7Sandi Kumljanc, 17.04.1982, Bučka, Jerman Vrh 16, 8276 Bučka
8Karmen Čarman, 09.03.1983, Bučka, Dolenje Radulje 26, 8276 Bučka
9Alojz Vene, 27.02.1968, Bučka, Dule 8, 8276 Bučka
10Anton Kovačič, 04.01.1970, Bučka, Bučka 45, 8276 Bučka
11Silvo Vene, 31.12.1974, Bučka, Gorenje Radulje 12, 8276 Bučka
12Mateja Fabjan, 01.03.1971, Bučka, Zaboršt 8, 8276 Bučka
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Jože Kapler, 05.08.1967, Škocjan, Zavinek 3, 8275 Škocjan
2Martina Kralj, 31.10.1969, Škocjan, Dobruška vas 4, 8275 Škocjan
3Milan Markelc, 07.04.1972, Škocjan, Zalog pri Škocjanu 3, 8275 Škocjan
4Martina Božič, 26.10.1957, Škocjan, Dolenje Dole 5, 8275 Škocjan
5Franc Matko, 01.08.1967, Škocjan, Male Poljane 13, 8275 Škocjan
6Jožica Lindič, 23.09.1961, Škocjan, Dolnja Stara vas 4, 8275 Škocjan
7Miran Kovač, 31.03.1970, Škocjan, Škocjan 50, 8275 Škocjan
8Vinko Gradišar, 05.02.1952, Škocjan, Dobrava pri Škocjanu 48, 8275 Škocjan
9Andreja Povše, 02.03.1981, Škocjan, Klenovik 7, 8275 Škocjan
10Franc Dolenšek, 17.06.1964, Škocjan, Zagrad 14, 8275 Škocjan
11Urška Osredkar, 05.04.1989, Škocjan, Zloganje 2A, 8275 Škocjan
12Jože Zorko, 12.06.1954, Škocjan, Grmovlje 4, 8275 Škocjan
5Lista za ljudi Občine Škocjan
1Robert Janežič, 22.09.1966, Škocjan, Zavinek 7, 8275 Škocjan
2Edita Kirar, 20.11.1986, Škocjan, Zavinek 11, 8275 Škocjan
3Klemen Mlakar, 07.01.1987, Škocjan, Hrastulje 47, 8275 Škocjan
4Anja Tramte, 24.06.1996, Škocjan, Dobruška vas 12, 8275 Škocjan
5Aleš Rorman, 03.11.1985, Škocjan, Tomažja vas 23, 8275 Škocjan
6Albina Mlakar, 11.06.1960, Škocjan, Hrastulje 47, 8275 Škocjan
7Matej Hočevar, 02.04.1994, Škocjan, Mačkovec 9, 8275 Škocjan
8Karmen Janežič, 11.07.1969, Škocjan, Hrastulje 11B, 8275 Škocjan
9Rudi Janežič, 22.09.1966, Škocjan, Hrastulje 11B, 8275 Škocjan
10Štefanija Praznik, 26.12.1957, Škocjan, Dobruška vas 25, 8275 Škocjan
11Jernej Leskovar, 04.08.1984, Škocjan, Škocjan 37, 8275 Škocjan
12Ivan Tramte, 23.01.1966, Škocjan, Škocjan 2A, 8275 Škocjan
6SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Franc Kocjan, 27.03.1952, Škocjan, Zagrad 3, 8275 Škocjan
2Marjeta Tramte, 08.11.1970, Škocjan, Škocjan 2A, 8275 Škocjan
3Franc Rupar, 23.02.1960, Škocjan, Goriška vas 12, 8275 Škocjan
4Maja Tramte, 09.09.1999, Škocjan, Škocjan 2A, 8275 Škocjan
5Matej Krnc, 27.07.1984, Škocjan, Zloganje 17, 8275 Škocjan
6Marija Halas, 18.09.1957, Škocjan, Dobrava pri Škocjanu 28, 8275 Škocjan
7Zdravko Klevišar, 06.03.1966, Škocjan, Škocjan 28A, 8275 Škocjan
8Franc Komljanec, 05.04.1976, Škocjan, Zagrad 1, 8275 Škocjan
9Monika Povše, 07.07.1972, Škocjan, Velike Poljane 4, 8275 Škocjan
10Vinko Komljanec, 17.12.1959, Škocjan, Osrečje 2, 8275 Škocjan
11Ida Gradišar, 05.01.1965, Bučka, Štrit 13, 8276 Bučka
12Anton Zupet, 24.04.1965, Škocjan, Škocjan 20, 8275 Škocjan
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.