Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA SEVNICA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1SREČKO OCVIRK, 05.11.1969, PODVRH, PODVRH 31, 8292 ZabukovjeSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1SREČKO OCVIRK, 05.11.1969, ZABUKOVJE, PODVRH 31, 8292 Zabukovje
2MAJDA JAZBEC, 15.05.1964, SEVNICA, DROŽANJE 13, 8290 Sevnica
3BOŽIDAR BECI, 26.01.1965, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, RAZBOR 44, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
4DARJA POMPE, 01.01.1974, SEVNICA, LEDINA 85, 8290 Sevnica
5JANKO METELKO, 11.12.1955, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, RADEŽ 56, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
6BARBARA ZAKRAJŠEK, 27.08.1985, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, ŠENTJUR NA POLJU 3, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
7ROMAN ŽVEGLIČ, 03.04.1964, ZABUKOVJE, STRŽIŠČE 4, 8292 Zabukovje
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1GREGOR KORENE, 08.01.1982, SEVNICA, ŽIGRSKI VRH 32, 8290 Sevnica
2ZDENKA DERNOVŠEK, 23.05.1975, RAZBOR, RAZBOR 30, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
3MARJAN LOČIČNIK, 25.11.1964, BLANCA, POKLEK NAD BLANCO 12B, 8283 Blanca
4VALERIJA MIRT, 16.11.1986, BLANCA, BLANCA 162, 8283 Blanca
5BOŠTJAN OSTROVRŠNIK, 26.11.1974, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 50, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
6MARTINA KOLMAN, 10.01.1993, SEVNICA, METNI VRH 25, 8290 Sevnica
7JANJA GORIŠEK, 10.03.1976, BLANCA, POKLEK NAD BLANCO 18A, 8283 Blanca
4LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1GORAZD ZUPANC, 15.06.1981, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, RAČICA 51B, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
2TADEJA MEDVEŠEK, 10.07.1978, BLANCA, BLANCA 36, 8283 Blanca
3DAVID ZABASU, 11.07.1993, SEVNICA, LEDINA 90B, 8290 Sevnica
4MAJA TRŽAN, 13.06.1989, SEVNICA, LEDINA 41, 8290 Sevnica
5LUDVIK TREBŠE, 25.06.1970, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, BREG 15, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
5NEODVISNA LISTA ZA OBČINO SEVNICA
1VANJA ŽULIČ, 16.07.1987, ZABUKOVJE, TRNOVEC 16, 8292 Zabukovje
2ZORAN CVAR, 03.10.1958, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 27, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
3MOJCA PROSENC, 28.09.1975, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, ŠENTJUR NA POLJU 27, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
4JERNEJ JUG, 27.11.1978, SEVNICA, PEČJE 38, 8290 Sevnica
6SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1FRANC PAVLIN, 14.01.1956, BLANCA, BLANCA 93, 8283 Blanca
2MARIJA ŠUTAR, 12.02.1961, KLADJE NAD BLANCO, KLADJE NAD BLANCO 34, 8283 Blanca
3ERVIN KOZOLE, 14.08.1970, OREHOVO, OREHOVO 50, 8290 Sevnica
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1BOŽIDAR ARNŠEK, 28.02.1960, ZABUKOVJE NAD SEVNICO, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 76, 8292 Zabukovje
2IVONA ABRAM, 06.12.1957, BLANCA, POKLEK NAD BLANCO 38, 8283 Blanca
3LEON BAUMKIRHER, 29.04.1989, ZABUKOVJE, TRNOVEC 10, 8292 Zabukovje
4JOŽICA ARNŠEK, 11.12.1959, ZABUKOVJE, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 76, 8292 Zabukovje
5VILFRID ŽELEZEN, 16.02.1964, SEVNICA, ŽURKOV DOL 18, 8290 Sevnica
6MILENA JERE, 11.01.1961, SEVNICA, PEČJE 1B, 8290 Sevnica
7BORIS KOTESKI, 17.07.1960, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 62, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
8NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MARINKA SLAK, 22.09.1984, ZABUKOVJE, PODGORJE OB SEVNIČNI 28, 8292 Zabukovje
2MATEJ IMPERL, 20.07.1979, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, RAZBOR 22, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
3TANJA KRAGL, 20.09.1993, SEVNICA, LONČARJEV DOL 9, 8290 Sevnica
4JOŽE AŠIČ, 09.02.1946, BLANCA, SELCE NAD BLANCO 4A, 8283 Blanca
9DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1LUDVIK CESAR, 20.03.1957, RAZBOR, RAZBOR 8C, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
2BETKA SALMIČ, 01.07.1966, SEVNICA, OREŠJE NAD SEVNICO 20A, 8290 Sevnica

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1BOŽIDAR GROBOLJŠEK, 04.12.1955, SEVNICA, BOHORSKA ULICA 17, 8290 Sevnica
2IRENA KLENOVŠEK, 21.09.1962, SEVNICA, NASELJE HEROJA MAROKA 25, 8290 Sevnica
3GREGA VAVTAR, 08.11.1986, SEVNICA, GLAVNI TRG 8, 8290 Sevnica
4VIOLETA BAHAT KMETIČ, 23.06.1974, SEVNICA, POT NA ZAJČJO GORO 29, 8290 Sevnica
5PAVEL ZAGODE, 08.05.1950, SEVNICA, GRIČ 15, 8290 Sevnica
6FRANČIŠKA ZEMLJAK, 05.02.1949, SEVNICA, RIBNIKI 26, 8290 Sevnica
7ZVONE KOŠMERL, 30.09.1958, SEVNICA, POD VRTAČO 18, 8290 Sevnica
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1TANJA NOVŠAK, 02.06.1965, SEVNICA, POD VRTAČO 19, 8290 Sevnica
2MIRAN GRUBENŠEK, 08.06.1961, SEVNICA, KVEDROVA CESTA 6A, 8290 Sevnica
3LUCIJA MLAKAR, 12.05.1986, SEVNICA, CESTA NA GRAD 15A, 8290 Sevnica
4DRAGO JAZBEC, 19.11.1957, SEVNICA, GLAVNI TRG 33, 8290 Sevnica
5VESNA POVŠE, 03.02.1978, SEVNICA, DROŽANJSKA CESTA 57, 8290 Sevnica
6AUGUST TERAŽ, 09.09.1992, SEVNICA, RIBNIKI 78, 8290 Sevnica
7STANISLAV LEVSTIK, 24.07.1950, SEVNICA, NASELJE HEROJA MAROKA 5, 8290 Sevnica
4LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1ROK PETANČIČ, 05.10.1981, SEVNICA, TRG SVOBODE 32, 8290 Sevnica
2IRENA DEBEVC, 11.10.1957, SEVNICA, CESTA NA GRAD 34, 8290 Sevnica
3VLADIMIR PINTAR, 05.12.1966, SEVNICA, DROŽANJSKA CESTA 41A, 8290 Sevnica
4MELITA ROBAR, 24.03.1993, SEVNICA, CESTA NA GRAD 33, 8290 Sevnica
5DOMEN KELNERIČ, 19.03.1985, SEVNICA, PRVOMAJSKA ULICA 54, 8290 Sevnica
6TJAŠA BOŽIČ, 09.09.1985, SEVNICA, BOHORSKA ULICA 13, 8290 Sevnica
7MARJAN ŠMIT, 10.04.1961, SEVNICA, CESTA NA GRAD 31, 8290 Sevnica
5NEODVISNA LISTA ZA OBČINO SEVNICA
1JANEZ ŠERJAK, 07.06.1958, SEVNICA, KLADNIKOVA ULICA 5, 8290 Sevnica
2NINA KROHNE, 15.07.1992, SEVNICA, FLORJANSKA ULICA 6, 8290 Sevnica
3DRAGO ŽNIDARŠIČ, 30.09.1965, SEVNICA, DROŽANJSKA CESTA 38, 8290 Sevnica
4VLASTA DERGAN, 05.07.1966, SEVNICA, CESTA NA GRAD 26A, 8290 Sevnica
5IZIDOR VOVK, 20.09.1969, SEVNICA, KLADNIKOVA ULICA 8, 8290 Sevnica
6LARA DERGAN, 17.02.1996, SEVNICA, CESTA NA GRAD 26A, 8290 Sevnica
7NATALIJA HOSTNIK, 07.03.1976, SEVNICA, CESTA NA DOBRAVO 53, 8290 Sevnica
6SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1SUZANA KOVAČIČ, 02.04.1971, SEVNICA, PLANINSKA CESTA 29, 8290 Sevnica
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1ANA JELANČIĆ, 08.03.1959, SEVNICA, RIBNIKI 12, 8290 Sevnica
2DEJAN KRALJ, 24.03.1971, SEVNICA, DROŽANJSKA CESTA 82, 8290 Sevnica
3STANISLAVA ŽIČKAR, 07.08.1970, SEVNICA, CANKARJEVA ULICA 7, 8290 Sevnica
4DAMJAN POPELAR, 09.03.1973, SEVNICA, FLORJANSKA ULICA 38C, 8290 Sevnica
5JELKA ROBAR, 31.10.1960, SEVNICA, CESTA NA GRAD 33, 8290 Sevnica
6LUDVIK CVIRN, 23.08.1940, SEVNICA, NASELJE HEROJA MAROKA 27, 8290 Sevnica
7ESTERA SAVIĆ BIZJAK, 22.12.1958, SEVNICA, FLORJANSKA ULICA 120, 8290 Sevnica
8NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MATJAŽ TRAVEN, 09.11.1973, SEVNICA, DROŽANJSKA ULICA 103, 8290 Sevnica
2MATILDA TOMAŽIN, 27.08.1962, SEVNICA, KVEDROVA CESTA 50, 8290 Sevnica
3BLAŽ JENE, 17.01.1967, SEVNICA, KVEDROVA CESTA 45, 8290 Sevnica
4IVANA TRAVEN, 10.05.1952, SEVNICA, FLORJANSKA ULICA 47A, 8290 Sevnica
5ROBERT KAŠE, 29.01.1966, SEVNICA, CESTA NA GRAD 27, 8290 Sevnica
9DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1JOŽEF ŽNIDARIČ, 03.02.1948, SEVNICA, NASELJE HEROJA MAROKA 5, 8290 Sevnica
2IRENA MAVRIČ SIMONČIČ, 22.03.1956, SEVNICA, NASELJE HEROJA MAROKA 19, 8290 Sevnica
3FRANC PIPAN, 12.10.1941, SEVNICA, CESTA NA DOBRAVO 27, 8290 Sevnica
4ALENKA ŽURAJ BALOG, 31.12.1954, SEVNICA, NASELJE HEROJA MAROKA 7, 8290 Sevnica
5JOŽE GORIŠEK, 28.02.1960, SEVNICA, TRG SVOBODE 32, 8290 Sevnica

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1VINCENC KNEZ, 05.04.1962, BOŠTANJ, ŠMARČNA 17, 8294 Boštanj
2JELKA BEC, 09.01.1959, BOŠTANJ, BOŠTANJ 13A, 8294 Boštanj
3JANOŠ JANC, 25.08.1966, STUDENEC, ARTO 5, 8293 Studenec
4SIMONA HRIBŠEK, 16.07.1982, STUDENEC, PONIKVE PRI STUDENCU 6, 8293 Studenec
5BORIS ANDROJNA, 31.03.1988, BOŠTANJ, LUKOVEC 26C, 8294 Boštanj
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1TOMAŽ LISEC, 19.02.1978, BOŠTANJ, DOLENJI BOŠTANJ 104, 8294 Boštanj
2BRIGITA KARLOVŠEK, 19.08.1962, BOŠTANJ, KOMPOLJE 4, 8294 Boštanj
3ALOJZ GUČEK, 04.01.1971, BOŠTANJ, VRH PRI BOŠTANJU 34, 8294 Boštanj
4NADA NOVŠAK, 26.02.1957, BOŠTANJ, LOG 17, 8294 Boštanj
5ALOJZ UDOVČ, 19.05.1954, BOŠTANJ, JELOVEC 7, 8294 Boštanj
4LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1JANEZ LIPAR, 16.06.1956, BOŠTANJ, BOŠTANJ 35, 8294 Boštanj
2MOJCA JEKOŠ, 15.05.1962, BOŠTANJ, BOŠTANJ 9, 8294 Boštanj
3ROBERT OREŠKOVIČ, 02.06.1981, BOŠTANJ, BOŠTANJ 18D, 8294 Boštanj
4ALJA JEKOŠ, 12.06.1993, BOŠTANJ, BOŠTANJ 9, 8294 Boštanj
5FRANC POVŠE, 31.08.1956, BOŠTANJ, DOLENJI BOŠTANJ 138, 8294 Boštanj
5NEODVISNA LISTA ZA OBČINO SEVNICA
1JOŽE UDOVČ, 21.01.1953, BOŠTANJ, BOŠTANJ 17C, 8294 Boštanj
2MARIJA MIRA ŠRAJ, 23.11.1957, BOŠTANJ, BOŠTANJ 9A, 8294 Boštanj
3IVAN MOŽIC, 03.02.1957, BOŠTANJ, VRH PRI BOŠTANJU 33, 8294 Boštanj
4MIRKO HRIBAR, 13.10.1962, BOŠTANJ, DOLENJI BOŠTANJ 62, 8294 Boštanj
5DARJA PODLIPNIK, 06.08.1974, BOŠTANJ, DOLENJI BOŠTANJ 33A, 8294 Boštanj
6SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1VIDA RIBIČ SUHODOLČAN, 20.04.1954, BOŠTANJ, MRTOVEC 11, 8294 Boštanj
2DAMJAN ŠKORNIK, 02.10.1970, BOŠTANJ, MRTOVEC 4A, 8294 Boštanj
3KATERYNA ŠKORNIK, 18.05.1979, BOŠTANJ, MRTOVEC 4A, 8294 Boštanj
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1ANDREJ ŽABKAR, 03.11.1969, STUDENEC PRI STUDENCU, ROVIŠČE 14, 8293 Studenec
2BRIGITA UDOVČ, 26.08.1973, STUDENEC, GORNJE IMPOLJE 9, 8293 Studenec
3MATJAŽ VRISK, 28.04.1980, BOŠTANJ, DOLENJI BOŠTANJ 9, 8294 Boštanj
4POLONA ŽNIDARŠIČ, 31.03.1996, BOŠTANJ, LOG 28, 8294 Boštanj
5UROŠ SOVINC, 18.08.1989, BOŠTANJ, LOG 28, 8294 Boštanj
8NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1DANILO MARIN, 03.07.1964, LOG, LOG 5, 8294 Boštanj
9DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1JANEZ LEVSTIK, 21.04.1952, BOŠTANJ, MRTOVEC 9A, 8294 Boštanj

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1JANEZ KUKEC, 29.07.1962, TRŽIŠČE, TRŽIŠČE 11E, 8295 Tržišče
2DANICA KRAMŽAR, 30.04.1974, ŠENTJANŽ, KAMENŠKO 5, 8297 Šentjanž
3BRANKO KEBER, 12.10.1957, ŠENTJANŽ, BIRNA VAS 13, 8297 Šentjanž
4MARTA KARLIČ, 02.03.1965, KRMELJ, GABRIJELE 51A, 8296 Krmelj
5STANISLAV ERMAN, 20.11.1957, ŠENTJANŽ, ŠENTJANŽ 92, 8297 Šentjanž
6MARINKA ŠUŠTARŠIČ, 02.12.1964, KRMELJ, POLJE PRI TRŽIŠČU 20A, 8296 Krmelj
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1IVAN OREŠNIK, 15.02.1973, ŠENTJANŽ, OSREDEK PRI KRMELJU 1, 8297 Šentjanž
2IRENA DOBNIK, 05.03.1966, KRMELJ, KRMELJ 24, 8296 Krmelj
3BRUNO VIDMAR, 01.11.1987, KRMELJ, GABRIJELE 6, 8296 Krmelj
4MAJA SKOPOREC, 28.10.1980, ŠENTJANŽ, LESKOVEC V PODBORŠTU 37, 8297 Šentjanž
5ALEŠ MRGOLE, 20.02.1983, TRŽIŠČE, VRHEK 12, 8295 Tržišče
6IRENA ODLAZEK, 28.07.1973, ŠENTJANŽ, OSREDEK PRI KRMELJU 12, 8297 Šentjanž
3LISTA ZA MIRNSKO DOLINO
1DEJAN HOČEVAR, 10.03.1972, KRMELJ, KRMELJ 24C, 8296 Krmelj
4LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1STANKO LAZAR, 27.06.1970, TRŽIŠČE, TRŽIŠČE 3, 8295 Tržišče
2ANJA ODLAZEK, 13.12.1995, ŠENTJANŽ, OSREDEK PRI KRMELJU 12, 8297 Šentjanž
3JURE ZORC, 03.01.1991, KRMELJ, KRMELJ 30, 8296 Krmelj
4DAŠA LAZAR, 02.05.1996, TRŽIŠČE, TRŽIŠČE 3, 8295 Tržišče
5ŽAN BOGVE, 09.05.1995, KRMELJ, KRMELJ 30A, 8296 Krmelj
6SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1VANDA GORENJC, 03.07.1953, ŠENTJANŽ, ŠENTJANŽ 42, 8297 Šentjanž
2ANDREJ ČERČEK, 17.06.1969, ŠENTJANŽ, OSREDEK PRI KRMELJU 36, 8297 Šentjanž
3KARMEN HRIBAR, 27.01.1979, ŠENTJANŽ, CEROVEC 27, 8297 Šentjanž
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1RADO KOSTREVC, 21.02.1961, KRMELJ, KRMELJ 86, 8296 Krmelj
2SLAVICA MIRT, 08.06.1958, KRMELJ, HINJCE 10, 8296 Krmelj
3MILAN BAŠA, 22.05.1958, TRŽIŠČE, SLANČJI VRH 2B, 8295 Tržišče
4VLADKA BLAS, 25.02.1960, TRŽIŠČE, PAVLA VAS 19, 8295 Tržišče
5STANKO GORENJC, 16.09.1957, ŠENTJANŽ, ŠENTJANŽ 42, 8297 Šentjanž
6RENATA OSRAJNIK, 04.12.1963, KRMELJ, KRMELJ 89, 8296 Krmelj
8NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MELITA BUNDERŠEK, 11.09.1973, ŠENTJANŽ, KLADJE PRI KRMELJU 10, 8297 Šentjanž
2ALOJZ REPOVŽ, 08.07.1955, TRŽIŠČE, SPODNJE VODALE 9A, 8295 Tržišče
9DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1VINCENC SITAR, 23.02.1958, TRŽIŠČE, MARENDOL 2, 8295 Tržišče
2ŠPELA ŠUŠTARŠIČ, 05.03.1988, ŠENTJANŽ, ŠENTJANŽ 8, 8297 Šentjanž
3CIRIL KRIŠTOF, 24.04.1950, KRMELJ, HINJCE 1, 8296 Krmelj
4RENATA KUHAR, 25.04.1965, ŠENTJANŽ, HINJE 11, 8297 Šentjanž
5BRIGITA ERPIČ, 01.09.1965, TRŽIŠČE, ZGORNJE MLADETIČE 2, 8295 Tržišče
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.