Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŠENTJUR
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Janez Jenšterle, 01.10.1959, Šentjur, Cesta na Rifnik 7a, 3230 ŠentjurSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
2mag. Vincenc Frece, 25.11.1958, Drobinsko, Drobinsko 7, 3263 Gorica pri SlivniciSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Mihaela Rožej, 06.12.1958, Šentjur, Pešnica 24, 3230 ŠentjurSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4mag. Mojca Inkret, 29.01.1981, Proseniško, Proseniško 79, 3230 ŠentjurSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5mag. Marko Diaci, 20.03.1971, Šentjur, Cesta Valentina Orožna 8b, 3230 ŠentjurŽUPANOVA LISTA - GIBANJE ZA OBČINO ŠENTJUR

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Stanislav Artiček, 19.09.1944, Šentjur, Na Lipico 2, 3230 Šentjur
2Tatjana Košir, 24.02.1948, Šentjur, Pod gozdom 5, 3230 Šentjur
3Jože Štiglic, 01.01.1942, Šentjur, Ljubljanska cesta 23, 3230 Šentjur
4Nevenka Kresnik, 07.11.1958, Šentjur, Cesta na Rifnik 1a, 3230 Šentjur
5Milan Ovčar, 13.02.1961, Šentjur, Na Lipico 3, 3230 Šentjur
6Marija Bercko, 10.05.1959, Šentjur, Poljska ulica 3, 3230 Šentjur
7Branko Leskovšek, 12.12.1949, Šentjur, Gajstova pot 31, 3230 Šentjur
8Ana Vareško, 01.04.1957, Šentjur, Na Lipico 2, 3230 Šentjur
9Franc Gaber, 16.02.1952, Šentjur, Cesta Valentina Orožna 8c, 3230 Šentjur
10Danilo Matuš, 07.08.1966, Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 38, 3230 Šentjur
2SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1Nataša Zupanc Lah, 07.07.1977, Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 28, 3230 Šentjur
2Sašo Gabršček, 25.02.1982, Krajnčica, Krajnčica 26a, 3230 Šentjur
3Danica Mastnak, 01.07.1965, Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 40, 3230 Šentjur
4Peter Thaler, 29.06.1953, Šentjur, Ulica Toneta Seliškarja 10, 3230 Šentjur
5Karmen Zupanc, 06.07.1981, Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 28, 3230 Šentjur
6Miran Strašek, 10.04.1966, Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 40, 3230 Šentjur
7Tjaša Zavšek, 06.10.1987, Krajnčica, Krajnčica 27a, 3230 Šentjur
8Ivan Zupanc, 21.05.1952, Grobelno - del, Grobelno - del 126a, 3231 Grobelno
9Nina Pirc, 12.04.1982, Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 9, 3230 Šentjur
10Mihael Vodišek, 23.09.1989, Podgrad, Podgrad 32a, 3230 Šentjur
3ŽUPANOVA LISTA - GIBANJE ZA OBČINO ŠENTJUR
1mag. Marko Diaci, 20.03.1971, Šentjur, Cesta Valentina Orožna 8b, 3230 Šentjur
2Sara Zupanc, 30.04.1987, Šentjur, Ulica II. bataljona 22, 3230 Šentjur
3Robert Polnar, 01.12.1960, Šentjur, Kolodvorska ulica 4, 3230 Šentjur
4Silva Koželj, 03.12.1953, Šentjur, Kolodvorska ulica 8, 3230 Šentjur
5Klemen Grdina, 26.01.1983, Šentjur, Ulica talcev 12, 3230 Šentjur
6Vladimir Belina, 14.07.1977, Vrbno, Vrbno 27b, 3230 Šentjur
7Miran Frece, 03.03.1981, Grobelno - del, Grobelno - del 131, 3231 Grobelno
8Mojca Kolar, 16.05.1973, Šentjur, Leskovškova ulica 8, 3230 Šentjur
9Zdenko Horvat, 07.01.1949, Šentjur, Ulica Franja Malgaja 35, 3230 Šentjur
10Milena Senica Verbič, 09.04.1976, Šentjur, Trubarjeva ulica 10, 3230 Šentjur
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Mihaela Rožej, 06.12.1958, Šentjur, Pešnica 24, 3230 Šentjur
2Peter Krč, 19.04.1957, Šentjur, Botričnica 16, 3230 Šentjur
3Alojzija Ahtik, 19.05.1950, Šentjur, Pešnica 30, 3230 Šentjur
4Andrej Žmahar, 11.04.1962, Šentjur, Sončna ulica 4, 3230 Šentjur
5Marija Mastnak, 16.05.1955, Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 21, 3230 Šentjur
6Božidar Brečko, 16.05.1989, Jakob pri Šentjurju, Jakob pri Šentjurju 8, 3230 Šentjur
7Blanka Jug, 08.09.1960, Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 1, 3230 Šentjur
8Robert Oset, 19.05.1979, Šentjur, Črnoliška ulica 10, 3230 Šentjur
9Darinko Fendre, 30.04.1954, Brezje ob Slomu, Brezje ob Slomu 13, 3232 Ponikva
10Jurij Malovrh, 22.04.1946, Podgrad, Podgrad 38a, 3230 Šentjur
5SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Lovro Perčič, 15.02.1974, Šentjur, Pešnica 8, 3230 Šentjur
2Nadja Vuga, 05.08.1988, Šentjur, Ulica I. celjske čete 14a, 3230 Šentjur
3Anton Ljubej, 15.05.1953, Stopče, Stopče 9, 3231 Grobelno
4Aleksandra Šuster Močnik, 12.05.1977, Šentjur, Zvezdna ulica 9, 3230 Šentjur
5Štefan Tisel, 25.12.1954, Šentjur, Cesta Valentina Orožna 23, 3230 Šentjur
6Irena Selič, 18.10.1969, Vrbno, Vrbno 1d, 3230 Šentjur
7Žiga Kresnik, 22.10.1990, Šentjur, Leskovškova ulica 6, 3230 Šentjur
8Edita Kolar, 21.01.1962, Šentjur, Delavska ulica 5, 3230 Šentjur
9Branko Tuhtar, 30.08.1962, Vrbno, Vrbno 15a, 3230 Šentjur
10Franc Pevec, 05.04.1964, Šentjur, Goriška ulica 12, 3230 Šentjur
6DD - DOBRA DRŽAVA
1Dušan Škoberne, 28.08.1964, Šentjur, Svetinova ulica 4, 3230 Šentjur
2Andreja Mikša, 03.02.1966, Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 8b, 3230 Šentjur
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Nejc Valenčak, 15.04.2000, Šentjur, Prešernova ulica 11, 3230 Šentjur
2Polona Bajt, 03.06.1985, Šentjur, Leskovškova ulica 6, 3230 Šentjur
3Martin Čater, 12.12.1971, Šentjur, Botričnica 15a, 3230 Šentjur
4Mojca Sivka, 02.05.1977, Šentjur, Prešernova ulica 27, 3230 Šentjur
5Kristjan Guček, 22.07.1977, Šentjur, Prijateljeva ulica 20, 3230 Šentjur
6Sabina Mulej, 09.10.1970, Šentjur, Prešernova ulica 27, 3230 Šentjur
7Simona Koželj Brilej, 17.02.1982, Šentjur, Delavska ulica 7, 3230 Šentjur
8Barbara Novak, 04.02.1989, Tratna pri Grobelnem, Tratna pri Grobelnem 21b, 3231 Grobelno
9Jure Raztočnik, 22.06.1977, Šentjur, Cesta Valentina Orožna 11, 3230 Šentjur
8SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Peter Jevšinek, 29.06.1983, Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 8b, 3230 Šentjur
2Anita Koleša, 13.02.1961, Šentjur, Pod vrbco 21, 3230 Šentjur
3Iztok Senica, 23.10.1972, Šentjur, Liškova ulica 2, 3230 Šentjur
4Tanja Plahuta, 27.03.1981, Šentjur, Prešernova ulica 3, 3230 Šentjur
5Janez Jenšterle, 01.10.1959, Šentjur, Cesta na Rifnik 7a, 3230 Šentjur
6Darja Felicijan, 21.03.1974, Šentjur, Pešnica 15, 3230 Šentjur
7Ivan Dvoršek, 20.06.1954, Šentjur, Prešernova ulica 25, 3230 Šentjur
8Selma Vareško, 25.12.1977, Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 26, 3230 Šentjur
9Robert Kristan, 19.04.1969, Vrbno, Vrbno 66, 3230 Šentjur
10Zvjezdana Detelj, 11.10.1962, Šentjur, Na Lipico 2, 3230 Šentjur
9NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Nina Drame, 14.06.1985, Šentjur, Na Lipico 1, 3230 Šentjur
2Robert Maruša, 10.11.1963, Šentjur, Cesta na Brdo 22, 3230 Šentjur
3Fanika (Frančiška) Cmok, 09.03.1962, Šentjur, Črnoliška ulica 18, 3230 Šentjur
4Ivan Kukovič, 03.09.1958, Šentjur, Na Lipico 1, 3230 Šentjur
5Jelka Cestnik, 16.10.1971, Vrbno, Vrbno 1, 3230 Šentjur
6Franc Rožanc, 26.07.1954, Bezovje pri Šentjurju, Bezovje pri Šentjurju 15, 3230 Šentjur
7Jožef Selič, 10.12.1951, Šentjur, Cesta na Rifnik 8, 3230 Šentjur
8Alojz Arlič, 27.05.1946, Kameno, Kameno 2, 3230 Šentjur
9Dušan Jenič, 14.09.1962, Šentjur, Gajstova pot 30, 3230 Šentjur
10Anica Zupančič, 04.05.1945, Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 40, 3230 Šentjur
11ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
1Luka Vlaović, 14.05.1988, Šentjur, Ulica A. M. Slomška 3, 3230 Šentjur
2Marica Krajnc, 07.08.1972, Rifnik, Rifnik 22, 3230 Šentjur
3Matic Plemenitaš, 23.01.1988, Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 5, 3230 Šentjur
4Milena Leskovšek, 26.09.1951, Šentjur, Ulica A. M. Slomška 3, 3230 Šentjur

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Stanislav Repovš, 04.05.1952, Proseniško, Proseniško 108, 3230 Šentjur
2Marjana Zupanc, 29.08.1950, Goričica, Goričica 10a, 3230 Šentjur
3Anton Vrečko, 17.01.1940, Ponikva, Ponikva 13a, 3232 Ponikva
4Magdalena Ulbing, 14.02.1948, Laze pri Dramljah, Laze pri Dramljah 13a, 3222 Dramlje
2SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1Rok Bukovšek, 29.07.1994, Dolga Gora, Dolga Gora 10, 3232 Ponikva
2Gordana Korošec, 09.10.1972, Zgornje Selce, Zgornje Selce 8a, 3232 Ponikva
3Rudolf Šolinc, 17.03.1965, Goričica, Goričica 18c, 3230 Šentjur
4Aleksandra Tacer, 04.08.1975, Slatina pri Ponikvi, Slatina pri Ponikvi 57, 3232 Ponikva
5Zoran Škrubej, 18.09.1961, Goričica, Goričica 30a, 3230 Šentjur
3ŽUPANOVA LISTA - GIBANJE ZA OBČINO ŠENTJUR
1Slavko Špur, 02.05.1951, Hotunje, Hotunje 25c, 3232 Ponikva
2Barbara Kvas Ocvirk, 24.11.1977, Proseniško, Proseniško 90, 3230 Šentjur
3Stanko Kopinšek, 20.09.1968, Pletovarje, Pletovarje 2a, 3222 Dramlje
4Andreja Ocvirk, 13.02.1975, Ponikva, Ponikva 71a, 3232 Ponikva
5Mirjana Aužner, 30.09.1965, Trnovec pri Dramljah, Trnovec pri Dramljah 42, 3222 Dramlje
6Klemen Kadenšek, 25.09.1995, Dolga Gora, Dolga Gora 18, 3232 Ponikva
7Mojca Pintar, 30.03.1980, Trnovec pri Dramljah, Trnovec pri Dramljah 25a, 3222 Dramlje
8Igor Dosedla, 27.10.1953, Ponikva, Ponikva 9b, 3232 Ponikva
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Staška Buser, 21.09.1956, Boletina, Boletina 8, 3232 Ponikva
2Anton Kolar, 21.05.1951, Svetelka, Svetelka 8, 3222 Dramlje
3Darinka Zdolšek, 26.10.1955, Slatina pri Ponikvi, Slatina pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
4Jožef Bračko, 27.12.1955, Primož pri Šentjurju, Primož pri Šentjurju 21a, 3230 Šentjur
5Helena Arzenšek, 09.08.1991, Trnovec pri Dramljah, Trnovec pri Dramljah 33, 3222 Dramlje
6Janez Lavbič, 04.11.1988, Lutrje, Lutrje 16, 3232 Ponikva
7Daniela Leskovšek, 28.12.1988, Cerovec, Cerovec 5a, 3230 Šentjur
8Martin Trebovc, 03.10.1963, Goričica, Goričica 15, 3230 Šentjur
5SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Jelka Godec, 21.11.1969, Ponikva, Ponikva 57, 3232 Ponikva
2Vilko Kramaršek, 13.11.1966, Svetelka, Svetelka 19b, 3222 Dramlje
3mag. Mojca Inkret, 29.01.1981, Proseniško, Proseniško 79, 3230 Šentjur
4Janko Pušnik, 01.12.1962, Hotunje, Hotunje 10a, 3232 Ponikva
5Urška Lisec, 20.01.1994, Bobovo pri Ponikvi, Bobovo pri Ponikvi 13, 3232 Ponikva
6Aleks Senica, 23.09.1990, Ponkvica, Ponkvica 7a, 3232 Ponikva
7Katarina Potočnik, 31.01.1981, Dolga Gora, Dolga Gora 60, 3232 Ponikva
8Jože Korže, 11.04.1950, Ponikva, Ponikva 77a, 3232 Ponikva
6DD - DOBRA DRŽAVA
1Igor Gobec, 03.09.1966, Proseniško, Proseniško 104, 3230 Šentjur
2Marija Arzenšek, 23.03.1961, Zalog pod Uršulo, Zalog pod Uršulo 6a, 3222 Dramlje
3Peter Petelinšek, 11.04.1969, Proseniško, Proseniško 106, 3230 Šentjur
4Iris Repovš, 07.06.1986, Proseniško, Proseniško 108, 3230 Šentjur
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Dejan Skok, 07.07.1986, Dramlje, Dramlje 30, 3222 Dramlje
8SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Barbara Tiselj, 23.10.1973, Ponikva, Ponikva 33b, 3232 Ponikva
2Franc Čuš, 25.05.1963, Primož pri Šentjurju, Primož pri Šentjurju 24, 3230 Šentjur
3Alenka Pisanec, 31.10.1976, Hotunje, Hotunje 9, 3232 Ponikva
4Edi Kresnik, 15.09.1969, Dolga Gora, Dolga Gora 8b, 3232 Ponikva
5Mateja Kok, 11.10.1979, Dolga Gora, Dolga Gora 27, 3232 Ponikva
6Luka Planko, 16.08.1987, Hotunje, Hotunje 20, 3232 Ponikva
9NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Franc Korenjak, 11.01.1957, Lokarje, Lokarje 2d, 3230 Šentjur
2Cirila Lavbič, 18.03.1968, Lutrje, Lutrje 16, 3232 Ponikva
3Ivan Kačičnik, 14.07.1959, Laze pri Dramljah, Laze pri Dramljah 20, 3222 Dramlje
4Danica Čater, 20.02.1960, Laze pri Dramljah, Laze pri Dramljah 13, 3222 Dramlje
5Andrej Kumberger, 21.05.1986, Podgaj, Podgaj 7, 3232 Ponikva
6Jožefa Cerjak, 23.05.1952, Dole, Dole 32, 3230 Šentjur
7Nežika Povalej, 07.01.1956, Svetelka, Svetelka 11a, 3222 Dramlje
8Albin Drač, 29.01.1974, Brezje ob Slomu, Brezje ob Slomu 9, 3232 Ponikva
10Franc Keglič in skupina volivcev
1Leon Lah, 14.05.1994, Srževica, Srževica 10a, 3232 Ponikva
11ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
1Ksenja Zdolšek, 20.01.1971, Srževica, Srževica 11, 3232 Ponikva

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Zdenka Bevc Škof, 10.09.1955, Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 81, 3263 Gorica pri Slivnici
2Drago Doberšek, 19.10.1956, Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 5a, 3223 Loka pri Žusmu
3Cvetka Hrastnik, 28.03.1956, Slivnica pri Celju, Slivnica pri Celju 22b, 3263 Gorica pri Slivnici
4Drago Keše, 18.04.1951, Voduce, Voduce 23, 3263 Gorica pri Slivnici
5Irena Žibret, 30.09.1951, Doropolje, Doropolje 28, 3225 Planina pri Sevnici
6Marjan Bevc, 25.11.1953, Krivica, Krivica 4, 3262 Prevorje
2SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1Jožko Špoljar, 23.07.1965, Košnica, Košnica 18b, 3262 Prevorje
2Marinka Špoljar, 03.03.1986, Košnica, Košnica 18, 3262 Prevorje
3Zvonko Mlinarič, 10.08.1959, Hrastje, Hrastje 43, 3223 Loka pri Žusmu
3ŽUPANOVA LISTA - GIBANJE ZA OBČINO ŠENTJUR
1Boris Belej, 28.11.1969, Drobinsko, Drobinsko 1a, 3263 Gorica pri Slivnici
2Tatjana Škornik Tovornik, 02.12.1974, Dobrina, Dobrina 46, 3223 Loka pri Žusmu
3Damjan Maček, 17.11.1975, Lopaca, Lopaca 38e, 3262 Prevorje
4Saša Robič, 22.08.1981, Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 65d, 3225 Planina pri Sevnici
5Robert Žafran, 12.05.1971, Dobrina, Dobrina 8a, 3223 Loka pri Žusmu
6Anja Zupanc, 06.03.1994, Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 23, 3223 Loka pri Žusmu
7Slavica Van Der Minnen, 31.03.1975, Slivnica pri Celju, Slivnica pri Celju 17b, 3263 Gorica pri Slivnici
8Anton Špan, 16.10.1957, Doropolje, Doropolje 18, 3225 Planina pri Sevnici
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Milenko (Milan) Tanšek, 21.09.1968, Bukovje pri Slivnici, Bukovje pri Slivnici 15, 3263 Gorica pri Slivnici
2Martina Zapušek, 26.01.1982, Doropolje, Doropolje 19, 3225 Planina pri Sevnici
3Anton Plahuta, 23.07.1968, Trno, Trno 19, 3233 Kalobje
4Brigita Gajšek, 27.02.1974, Turno, Turno 26, 3263 Gorica pri Slivnici
5Rafko Gubenšek, 14.08.1968, Žegar, Žegar 40, 3262 Prevorje
6Tamara Doberšek, 02.09.1987, Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 5a, 3223 Loka pri Žusmu
7Martin Sehur, 29.10.1990, Prapretno, Prapretno 17, 3225 Planina pri Sevnici
8Andreja Tanšek, 17.05.1979, Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 20b, 3263 Gorica pri Slivnici
5SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Zdravko Hribernik, 10.03.1967, Podlešje, Podlešje 2a, 3233 Kalobje
2Nevenka Gračner, 08.07.1973, Lopaca, Lopaca 7b, 3262 Prevorje
3Roman Planko, 07.08.1970, Planinski Vrh, Planinski Vrh 16, 3225 Planina pri Sevnici
4Mateja Mlaker, 02.10.1981, Kostrivnica, Kostrivnica 20, 3233 Kalobje
5Ivan Šafran, 01.04.1957, Kostrivnica, Kostrivnica 32, 3233 Kalobje
6Vida Kodrin Grobin, 21.06.1957, Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 97, 3223 Loka pri Žusmu
7Milena Žlof, 02.01.1960, Krivica, Krivica 36, 3262 Prevorje
8Ludvik Žafran, 27.09.1957, Bukovje pri Slivnici, Bukovje pri Slivnici 1, 3263 Gorica pri Slivnici
6DD - DOBRA DRŽAVA
1Jernej Majcen, 24.07.1980, Žegar, Žegar 3, 3262 Prevorje
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Srečko Krajnčan, 29.03.1967, Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 115, 3223 Loka pri Žusmu
2Manica Krašovec, 28.03.1973, Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 143, 3223 Loka pri Žusmu
3Damijan Dolar, 14.03.1973, Golobinjek pri Planini, Golobinjek pri Planini 3a, 3225 Planina pri Sevnici
4Patricija Šviga, 01.11.1996, Hrastje, Hrastje 25, 3223 Loka pri Žusmu
8SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Marko Vouk, 10.05.1976, Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 67, 3225 Planina pri Sevnici
2Anica Užmah, 28.06.1966, Lopaca, Lopaca 33a, 3262 Prevorje
3Gregor Kovač, 25.11.1976, Planinska vas, Planinska vas 7, 3225 Planina pri Sevnici
4Branka Artnak, 23.03.1966, Javorje, Javorje 15a, 3263 Gorica pri Slivnici
5Dejan Doberšek, 11.07.1981, Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 5a, 3223 Loka pri Žusmu
6Jasmina Duraković Pompe, 11.07.1988, Golobinjek pri Planini, Golobinjek pri Planini 13, 3225 Planina pri Sevnici
7Ivan Kukovič, 28.12.1968, Vezovje, Vezovje 13a, 3230 Šentjur
8Natalija Cerovski, 10.08.1988, Podlešje, Podlešje 6a, 3233 Kalobje
9NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Ana Belina, 24.11.1978, Kalobje, Kalobje 10a, 3233 Kalobje
2Franc Gračnar, 07.04.1953, Brdo, Brdo 15, 3225 Planina pri Sevnici
3Klavdija Šket, 05.02.1994, Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 48, 3263 Gorica pri Slivnici
4Franc Kolman, 03.10.1970, Loke pri Planini, Loke pri Planini 5, 3225 Planina pri Sevnici
5Lidija Šafran, 15.06.1981, Vezovje, Vezovje 20a, 3233 Kalobje
6Jožef Šket, 21.01.1955, Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 48, 3263 Gorica pri Slivnici
7Darja Gračnar, 02.08.1983, Brdo, Brdo 15, 3225 Planina pri Sevnici
8Janez Belina, 27.12.1971, Kalobje, Kalobje 10a, 3233 Kalobje
11ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
1Marta Skutelj, 30.06.1969, Vodice pri Kalobju, Vodice pri Kalobju 25, 3233 Kalobje
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.