Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŠENTJERNEJ
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Jože Simončič, 07.04.1968, Cerov Log, Cerov Log 17, 8310 ŠentjernejPeter Cvelbar in skupina volivcev
2Radko Luzar, 09.08.1957, Dolenja Stara vas, Dolenja Stara vas 10A, 8310 ŠentjernejFranc Bevc in skupina volivcev
3Viktorija Rangus, 01.01.1967, Gorenji Maharovec, Gorenji Maharovec 7, 8310 ŠentjernejMartina Dolar in skupina volivcev
4Albert Pavlič, 06.10.1960, Šentjernej, Staro Sejmišče 5, 8310 ŠentjernejSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Franc Hudoklin, 09.08.1961, Gorenja Stara vas, Gorenja Stara vas 20, 8310 ŠentjernejDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Mladi za aktiven Šentjernej
1Jože Vrtačič, 01.02.1980, Gorenja Gomila, Gorenja Gomila 14, 8310 Šentjernej
2Maša Močivnik, 13.03.1996, Šentjernej, Staro Sejmišče 10, 8310 Šentjernej
3Nejc Prašnikar, 05.06.1989, Šentjernej, Staro Sejmišče 17, 8310 Šentjernej
4Saša Kralj, 27.10.1980, Šentjernej, Novomeška cesta 36, 8310 Šentjernej
5Jaka Črtalič, 28.02.1992, Šentjernej, Prvomajska cesta 26, 8310 Šentjernej
6Franja Bučar, 18.05.1994, Dolenja Stara vas, Dolenja Stara vas 54, 8310 Šentjernej
7Elvis Antončič, 08.10.1980, Gorenji Maharovec, Gorenji Maharovec 28, 8310 Šentjernej
8Neža Hafner Vrtačič, 26.12.1983, Gorenja Gomila, Gorenja Gomila 14, 8310 Šentjernej
9Uroš Štefanič, 01.12.1986, Šentjernej, Kotarjeva cesta 2, 8310 Šentjernej
10Maja Nose Antončič, 12.05.1982, Gorenji Maharovec, Gorenji Maharovec 28, 8310 Šentjernej
11Kristijan Kralj, 12.05.1980, Šentjernej, Novomeška cesta 36, 8310 Šentjernej
12Pia Vöröš, 29.06.1996, Prapreče pri Šentjerneju, Prapreče pri Šentjerneju 11, 8310 Šentjernej
13Andrej Stopar, 01.11.1992, Dobravica, Dobravica 9, 8310 Šentjernej
14Blažka Bučar, 18.05.1994, Dolenja Stara vas, Dolenja Stara vas 54, 8310 Šentjernej
15Peter Rangus, 04.02.1994, Šentjernej, Turopolje 7, 8310 Šentjernej
16Nastja Vodopivc, 17.03.1995, Ostrog, / 30, 8310 Šentjernej
2NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Alojz Zoretič, 22.06.1950, Šentjernej, Turopolje 24, 8310 Šentjernej
2Milena Drnovšek, 29.09.1967, Zameško, Zameško 1, 8310 Šentjernej
3Tomaž Hosta, 17.08.1987, Sela pri Šentjerneju, Sela pri Šentjerneju 6, 8310 Šentjernej
4Bernardka Drečnik, 03.01.1983, Šmarje, Šmarje 26, 8310 Šentjernej
5Jože Jamnik, 22.01.1957, Pristava pri Šentjerneju, Pristava pri Šentjerneju 5, 8310 Šentjernej
6Marija Martinčič Bauman, 09.02.1977, Hrvaški Brod, Hrvaški Brod 16, 8310 Šentjernej
7Franc Šolar, 21.09.1961, Groblje pri Prekopi, Groblje pri Prekopi 8, 8310 Šentjernej
8Milka Bučar, 03.02.1959, Dolenja Stara vas, Dolenja Stara vas 54, 8310 Šentjernej
9Pavel Menič, 25.01.1980, Pristavica, Pristavica 3, 8310 Šentjernej
10Polona Pavlin Šinkovec, 06.03.1975, Dolenja Brezovica, Dolenja Brezovica 2A, 8310 Šentjernej
11Tomaž Kovačič, 29.12.1972, Dolenje Vrhpolje, Dolenje Vrhpolje 5, 8310 Šentjernej
12Martina Janc, 11.11.1956, Gorenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje 82, 8310 Šentjernej
13Andrej Drnovšek, 05.04.1994, Zameško, Zameško 1, 8310 Šentjernej
14Nika Bratkovič, 11.01.1982, Cerov Log, Cerov Log 34, 8310 Šentjernej
15Stanko Hosta, 22.01.1942, Sela pri Šentjerneju, Sela pri Šentjerneju 16, 8310 Šentjernej
16Ana Zagorc, 04.08.1947, Šentjernej, Staro Sejmišče 24, 8310 Šentjernej
17Simon Dvornik, 10.01.1983, Prapreče pri Šentjerneju, Prapreče pri Šentjerneju 15, 8310 Šentjernej
3DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Viktor Luzar, 19.09.1950, Cerov Log, Cerov Log 16, 8310 Šentjernej
2Erna Iršič, 13.03.1958, Gorenja Stara vas, Gorenja Stara vas 26A, 8310 Šentjernej
3Martin Jakše, 23.09.1953, Gorenja Brezovica, Gorenja Brezovica 45, 8310 Šentjernej
4Jožefa Kodelič, 27.02.1955, Gorenji Maharovec, Gorenji Maharovec 15, 8310 Šentjernej
5Tomaž Rangus, 12.05.1976, Dolenje Vrhpolje, Dolenje Vrhpolje 11B, 8310 Šentjernej
6Helena Jakše, 14.08.1955, Gorenja Brezovica, Gorenja Brezovica 45, 8310 Šentjernej
7Samo Gorišek, 20.06.1983, Groblje pri Prekopi, Groblje pri Prekopi 60, 8310 Šentjernej
8Karolina Medle, 04.07.1955, Tolsti Vrh, Tolsti Vrh 3, 8310 Šentjernej
9Jože Judež, 19.09.1950, Gorenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje 45, 8310 Šentjernej
10Milica Žefran, 08.09.1956, Orehovica, Orehovica 60, 8310 Šentjernej
11Alojz Globevnik, 15.01.1950, Gorenja Gomila, Gorenja Gomila 24, 8310 Šentjernej
12Metka Judež, 12.05.1955, Gorenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje 45, 8310 Šentjernej
13Peter Barbič, 25.06.1980, Gorenji Maharovec, Gorenji Maharovec 3, 8310 Šentjernej
14Jože Starc, 24.12.1935, Zameško, Zameško 2, 8310 Šentjernej
15Anica Škedelj, 10.03.1962, Dolenje Gradišče pri Šentjerneju, Dolenje Gradišče pri Šentjerneju 1, 8310 Šentjernej
16Dušan Gorišek, 20.07.1979, Gorenja Stara vas, Gorenja Stara vas 25A, 8310 Šentjernej
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Albert Pavlič, 06.10.1960, Šentjernej, Staro Sejmišče 5, 8310 Šentjernej
2Vesna Bregar, 25.04.1990, Šentjernej, Turopolje 15, 8310 Šentjernej
3Boštjan Lah, 15.09.1988, Dolenji Maharovec, Dolenji Maharovec 13, 8310 Šentjernej
4Urška Vide, 28.09.1990, Šentjernej, Kotarjeva cesta 18, 8310 Šentjernej
5Matjaž Judež, 17.08.1976, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 54A, 8310 Šentjernej
6Polonca Kerep, 17.12.1984, Šentjernej, Prvomajska cesta 6, 8310 Šentjernej
7Samo Kečkeš, 29.03.1965, Šentjernej, Turopolje 13, 8310 Šentjernej
8Vida Judež, 09.06.1987, Pristava pri Šentjerneju, Pristava pri Šentjerneju 4, 8310 Šentjernej
9Joško Gornik, 20.05.1961, Dolenje Vrhpolje, Dolenje Vrhpolje 25, 8310 Šentjernej
10Mateja Lampe, 17.10.1973, Šentjernej, Trg gorjanskega bataljona 6, 8310 Šentjernej
11Janez Kavšek, 08.07.1956, Roje, Roje 9A, 8310 Šentjernej
12Sara Golob, 20.07.1996, Dolenja Brezovica, Dolenja Brezovica 19A, 8310 Šentjernej
13Andrej Tomažin, 20.10.1986, Šentjakob, Šentjakob 4, 8310 Šentjernej
14Darja Kovačič, 22.06.1960, Šmarje, Šmarje 24A, 8310 Šentjernej
15Gregor Mesojedec, 20.05.1981, Dolenje Mokro Polje, Dolenje Mokro Polje 26, 8310 Šentjernej
16Aleš Medle, 06.07.1972, Zapuže, Zapuže 7, 8310 Šentjernej
17Stanislav Bregar, 12.10.1968, Šentjernej, Prvomajska cesta 11, 8310 Šentjernej
5Lista Viktorije Rangus
1Viktorija Rangus, 01.01.1967, Gorenji Maharovec, Gorenji Maharovec 7, 8310 Šentjernej
2Silvo Lah, 08.04.1963, Dolenji Maharovec, Dolenji Maharovec 31, 8310 Šentjernej
3Mateja Hribar, 06.03.1967, Šmarje, Šmarje 30, 8310 Šentjernej
4Peter Rebselj, 16.12.1984, Šentjakob, Šentjakob 3, 8310 Šentjernej
5Marta Plevnik, 18.02.1948, Šentjernej, Kotarjeva cesta 2, 8310 Šentjernej
6Božidar Ruperčič, 05.10.1971, Dolenji Maharovec, Dolenji Maharovec 35, 8310 Šentjernej
7Marija Verbič, 24.01.1948, Ledeča vas, Ledeča vas 10, 8310 Šentjernej
8Anton Bučar, 16.01.1952, Šentjernej, Resslova cesta 9, 8310 Šentjernej
9Irena Zupančič, 11.05.1979, Šentjernej, Kotarjeva cesta 20, 8310 Šentjernej
6Skupaj za prihodnost
1Radko Luzar, 09.08.1957, Dolenja Stara vas, Dolenja Stara vas 10A, 8310 Šentjernej
2Jožica Potočar, 18.03.1961, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 54B, 8310 Šentjernej
3Janez Selak, 24.09.1952, Šentjernej, Novomeška cesta 12A, 8310 Šentjernej
4Darija Kovačič, 16.10.1966, Vrh pri Šentjerneju, Vrh pri Šentjerneju 10, 8310 Šentjernej
5Alojz Hosta, 10.06.1960, Sela pri Šentjerneju, Sela pri Šentjerneju 25, 8310 Šentjernej
6Mihaela Blatnik, 22.06.1965, Ledeča vas, Ledeča vas 3, 8310 Šentjernej
7Franc Šinkovec, 01.01.1951, Dolenje Mokro Polje, Dolenje Mokro Polje 18B, 8310 Šentjernej
8Branka Bakše, 08.10.1963, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 11, 8310 Šentjernej
9Marko Strojin, 21.03.1976, Groblje pri Prekopi, Groblje pri Prekopi 47, 8310 Šentjernej
10Roman Lešnjak, 04.05.1961, Šmarje, Šmarje 7A, 8310 Šentjernej
11Jožefa Premru, 16.04.1960, Gruča, Gruča 10, 8310 Šentjernej
12Jože Bevc, 09.01.1956, Šentjernej, Kotarjeva cesta 8B, 8310 Šentjernej
13Vida Recelj, 16.05.1953, Šmalčja vas, Šmalčja vas 37, 8310 Šentjernej
14Franc Kovačič, 22.09.1950, Šentjernej, Turopolje 19, 8310 Šentjernej
15Alenka Nikić, 02.04.1959, Šentjernej, Kotarjeva cesta 2A, 8310 Šentjernej
16Janez Bratkovič, 28.09.1960, Gorenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje 62B, 8310 Šentjernej
17Anton Ruperčič, 16.06.1960, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju 23A, 8310 Šentjernej
7Lista za celostni razvoj
1Jože Simončič, 07.04.1968, Cerov Log, Cerov Log 17, 8310 Šentjernej
2dr. Marjetka Rangus, 18.06.1983, Gorenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje 92, 8310 Šentjernej
3Peter Cvelbar, 08.06.1978, Vrh pri Šentjerneju, Vrh pri Šentjerneju 3A, 8310 Šentjernej
4Patricija Pavlič, 18.08.1971, Gorenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje 71, 8310 Šentjernej
5Darko Bambič, 03.10.1958, Šentjernej, Staro Sejmišče 27, 8310 Šentjernej
6Tanja Kerin, 05.12.1978, Vrbovce, Vrbovce 4C, 8310 Šentjernej
7Jurij Krštinc, 13.03.1974, Žvabovo, Žvabovo 7, 8310 Šentjernej
8Sabina Jordan Kovačič, 05.11.1984, Zameško, Zameško 23, 8310 Šentjernej
9Jože Pirnar, 18.03.1974, Dolenji Maharovec, Dolenji Maharovec 37, 8310 Šentjernej
10Jožica Andrejčič, 20.01.1963, Dolenje Mokro Polje, Dolenje Mokro Polje 8, 8310 Šentjernej
11Jože Fabjan, 25.01.1965, Dolenje Gradišče pri Šentjerneju, Dolenje Gradišče pri Šentjerneju 9, 8310 Šentjernej
12Božidar Vrtačič, 06.11.1970, Pristavica, Pristavica 1, 8310 Šentjernej
13Andreja Hrovat, 09.04.1988, Gorenje Mokro Polje, Gorenje Mokro Polje 8A, 8310 Šentjernej
14Tonček Trbanc, 22.07.1984, Mihovica, Mihovica ¸13, 8310 Šentjernej
15Jože Zagorc, 11.04.1957, Loka, Loka 6A, 8310 Šentjernej
16Marko Vodopivec, 27.12.1971, Roje, Roje 15, 8310 Šentjernej
17Alja Pezelj Lusavec, 23.03.1982, Šentjernej, Na žago 14, 8310 Šentjernej
8SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Tomaž Junc, 01.03.1976, Polhovica, Polhovica 4C, 8310 Šentjernej
2Lidija Kušljan, 10.03.1968, Šentjernej, Na gmajno 6, 8310 Šentjernej
3Jože Brulc, 20.03.1956, Cerov Log, Cerov Log 8, 8310 Šentjernej
4Helena Šašek Jakše, 29.10.1982, Cerov Log, Cerov Log 18, 8310 Šentjernej
5Matjaž Zagorc, 23.12.1978, Gorenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej
6Irena Bartol, 24.09.1957, Šentjernej, Trubarjava cesta 23A, 8310 Šentjernej
7Sandi Franko, 16.01.1971, Drama, Drama 5, 8310 Šentjernej
8Jožica Hudoklin, 18.04.1972, Gorenje Vrhpolje, / 10, 8310 Šentjernej
9Franc Majzelj, 27.08.1973, Dolenja Stara vas, Dolenja Stara vas 19, 8310 Šentjernej
10Bojana Fajs, 18.07.1987, Orehovica, Orehovica 19, 8310 Šentjernej
11Martin Andrejčič, 28.05.1957, Dolenje Mokro Polje, Dolenje Mokro Polje 8, 8310 Šentjernej
12Albina Zagorc, 02.02.1957, Javorovica, Javorovica 8, 8310 Šentjernej
13Marjan Pirkovič, 21.09.1958, Sela pri Šentjerneju, Sela pri Šentjerneju 13, 8310 Šentjernej
14Alenka Mikec, 14.05.1980, Volčkova vas, Volčkova vas 10, 8310 Šentjernej
15Marko Kušljan, 08.11.1979, Šentjernej, Na žago 8, 8310 Šentjernej
16Robert Pavlič, 11.02.1971, Zapuže, Zapuže 21, 8310 Šentjernej
17Franc Rukše, 10.02.1956, Dolenji Maharovec, Dolenji Maharovec 29, 8310 Šentjernej
9Lista za šentjernejsko dolino
1Andrej Mikec, 30.11.1969, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 61, 8310 Šentjernej
2Mojca Lampe Kajtna, 05.02.1970, Šentjernej, Trg gorjanskega bataljona 6, 8310 Šentjernej
3Samo Hudoklin, 31.12.1972, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 50A, 8310 Šentjernej
4Alenka Zagorc, 06.03.1977, Mršeča vas, Mršeča vas 9, 8310 Šentjernej
5Goran Kranjc, 01.02.1983, Dolenje Vrhpolje, Dolenje Vrhpolje 14, 8310 Šentjernej
6Marija Božič, 01.07.1969, Orehovica, Orehovica 2, 8310 Šentjernej
7Ignac Črtalič, 01.10.1952, Ostrog, Ostrog 18, 8310 Šentjernej
8Jožica Krhin Martinčič, 21.06.1975, Šmalčja vas, Šmalčja vas 16A, 8310 Šentjernej
9Jure Grubar, 28.06.1984, Mali Ban, Mali Ban 6, 8310 Šentjernej
10Irena Muzga, 12.09.1969, Dolenja Stara vas, Dolenja Stara vas 44, 8310 Šentjernej
11Jože Škrbec, 04.03.1974, Orehovica, Orehovica 18, 8310 Šentjernej
12Mojca Jurše, 29.08.1977, Drama, Drama 19, 8310 Šentjernej
13Jože Simončič, 13.06.1959, Cerov Log, Cerov Log 74, 8310 Šentjernej
14Natalija Hodnik Cvelbar, 22.02.1977, Šentjernej, Novomeška cesta 2, 8310 Šentjernej
15Jože Vene, 22.09.1951, Žvabovo, Žvabovo 3, 8310 Šentjernej
16Jurij Kos, 01.05.1975, Dobravica, Dobravica 10C, 8310 Šentjernej
17Janez Miklavčič, 29.07.1960, Gorenja Brezovica, Gorenja Brezovica 20, 8310 Šentjernej
10SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Franc Hudoklin, 09.08.1961, Gorenja Stara vas, Gorenja Stara vas 20, 8310 Šentjernej
2Alenka Brežnjak, 13.04.1971, Šentjernej, Kotarjeva cesta 6c, 8310 Šentjernej
3Sebastjan Kruh, 11.01.1979, Ledeča vas, Ledeča vas 13, 8310 Šentjernej
4Jožica Pirnar, 16.02.1993, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju 6, 8310 Šentjernej
5Martin Lužar, 07.04.1970, Dolenje Mokro Polje, Dolenje Mokro Polje 23, 8310 Šentjernej
6Simona Pribošek, 21.08.1980, Polhovica, Polhovica 11, 8310 Šentjernej
7Darko Drobež, 25.01.1981, Gorenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje 84, 8310 Šentjernej
8Nevenka Bevc, 09.03.1961, Orehovica, Orehovica 39, 8310 Šentjernej
9Jože Hrovat, 02.11.1948, Gorenja Brezovica, Gorenja Brezovica 21, 8310 Šentjernej
10Nataša Gorjanc, 19.06.1978, Tolsti vrh, Tolsti vrh 187, 8310 Šentjernej
11Franc Hočevar, 04.10.1969, Šmalčja vas, Šmalčja vas 11, 8310 Šentjernej
12Mateja Kodrič, 05.04.1991, Ostrog, Ostrog 6, 8310 Šentjernej
13Joško Jakše, 12.02.1966, Hrastje, Hrastje 16, 8310 Šentjernej
14Silva Novak, 25.12.1974, Sela pri Šentjerneju, Sela pri Šentjerneju 21, 8310 Šentjernej
15Aleš Stančin, 08.02.1977, Dolenja Brezovica, Dolenja Brezovica 29, 8310 Šentjernej
16Jože Mesojedec, 31.08.1962, Zameško, Zameško 6a, 8310 Šentjernej
17Tomislav Gotovac, 10.11.1965, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 33B, 8310 Šentjernej
11SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Igor Kalin, 06.01.1962, Mihovica, Mihovica 35, 8310 Šentjernej
2Karmen Pavlič, 17.12.1983, Orehovica, Orehovica 1A, 8310 Šentjernej
3Pavel Borse, 25.06.1970, Dolenji Maharovec, Dolenji Maharovec 32, 8310 Šentjernej
4Nataša Novak, 27.01.1956, Orehovica, Orehovica 43, 8310 Šentjernej
5Mitja Novak Hudoklin, 25.09.1993, Orehovica, Orehovica 43, 8310 Šentjernej
6Anica Lekše, 14.01.1959, Šentjernej, Staro Sejmišče 37, 8310 Šentjernej
7Robert Ljubi, 17.08.1973, Drama, Drama 1A, 8310 Šentjernej
8Silva Conta, 31.12.1983, Cerov Log, Cerov Log 22, 8310 Šentjernej
9Gregor Bratkovič Balki, 12.04.1972, Vrh pri Šentjerneju, Vrh pri Šentjerneju 26, 8310 Šentjernej
10Mojca Jordan, 27.12.1983, Vrh pri Šentjerneju, Vrh pri Šentjerneju 26, 8310 Šentjernej
11Aleš Franko, 29.05.1971, Vrbovce, Vrbovce 1, 8310 Šentjernej
12Silva Cigoj, 16.09.1957, Šentjernej, Staro Sejmišče 16, 8310 Šentjernej
13Rok Bregar, 28.09.1991, Cerov Log, Cerov Log 105, 8310 Šentjernej
14Andrejka Jordan, 12.08.1964, Šentjernej, Trdinova cesta 10, 8310 Šentjernej
15Gašper Bratkovič, 13.06.1984, Vrh pri Šentjerneju, Vrh pri Šentjerneju 26, 8310 Šentjernej
16Jožef Kalin, 19.07.1939, Dolenje Gradišče pri Šentjerneju, Dolenje Gradišče pri Šentjerneju 17, 8310 Šentjernej
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.