Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Dušan Bremec, 17.09.1961, Vrtojba, Laze 50, 5290 Šempeter pri GoriciJasmina Bremec s skupino volivcev
2Darjo Šaver, 09.07.1952, Šempeter pri Gorici, Žnidarčičeva ulica 22, 5290 Šempeter pri GoriciDD - DOBRA DRŽAVA
3Milan Turk, 08.02.1969, Šempeter pri Gorici, Na pristavi 55, 5290 Šempeter pri GoriciPavel Černe in skupina volivcev
4Jože Rupar, 11.08.1973, Vrtojba, Opekarniška cesta 10, 5290 Šempeter pri GoriciSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Simon Kragelj, 30.04.1964, Vrtojba, Pod Lazami 32, 5290 Šempeter pri Gorici
2Jožica Junčaj Sirk, 29.01.1963, Šempeter pri Gorici, Bratuževa ulica 1, 5290 Šempeter pri Gorici
3Pavel Gentilini Komel, 05.12.1957, Šempeter pri Gorici, Ulica Andreja Gabrščka 54, 5290 Šempeter pri Gorici
2NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Frančiška Koglot, 27.01.1954, Vrtojba, Krožna cesta 10, 5290 Šempeter pri Gorici
2Stojan Leban, 22.11.1950, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 47, 5290 Šempeter pri Gorici
3Danila Jazbec, 13.12.1950, Šempeter pri Gorici, Na pristavi 18, 5290 Šempeter pri Gorici
4Aleš Mihelj, 21.07.1965, Vrtojba, Opekarniška cesta 35, 5290 Šempeter pri Gorici
5Liljana Bandelj, 31.01.1956, Vrtojba, Ulica 9. septembra 145a, 5290 Šempeter pri Gorici
6Andrej Batič, 30.11.1934, Vrtojba, Ulica 9. septembra 33, 5290 Šempeter pri Gorici
7Gabrijela Kogoj, 27.08.1941, Vrtojba, Ulica 9. septembra 241, 5290 Šempeter pri Gorici
3SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Jože Rupar, 11.08.1973, Vrtojba, Opekarniška cesta 10, 5290 Šempeter pri Gorici
2Vlasta Mozetič, 09.08.1964, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 21, 5290 Šempeter pri Gorici
3Dejan Koglot, 29.05.1977, Vrtojba, Ulica 9. septembra 131a, 5290 Šempeter pri Gorici
4Tina Gorkič, 24.03.1980, Vrtojba, Opekarniška cesta 41, 5290 Šempeter pri Gorici
5Stanislav Rijavec, 19.06.1965, Šempeter pri Gorici, Na pristavi 5, 5290 Šempeter pri Gorici
6Sara Krošelj mag., 17.07.1985, Vrtojba, Opekarniška cesta 13, 5290 Šempeter pri Gorici
7Vojko Pirih, 13.04.1961, Vrtojba, Ulica Zapučke 12e, 5290 Šempeter pri Gorici
8Tjaša Bukovič, 27.10.1993, Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte 39, 5290 Šempeter pri Gorici
9Klavdij Lasič, 24.01.1962, Šempeter pri Gorici, Žnidarčičeva ulica 11, 5290 Šempeter pri Gorici
10Maja Kerševan, 22.04.1986, Šempeter pri Gorici, Stjenkova ulica 34, 5290 Šempeter pri Gorici
11Igor Kožuh, 09.06.1962, Šempeter pri Gorici, Ulica padlih borcev 16, 5290 Šempeter pri Gorici
12Mojca Plešnar, 21.08.1976, Vrtojba, Cesta na Čuklje 23a, 5290 Šempeter pri Gorici
13Matej Uršič, 17.08.1973, Šempeter pri Gorici, Cesta prekomorskih brigad 1, 5290 Šempeter pri Gorici
14Lučka Bofulin Boltar, 18.06.1973, Vrtojba, Ulica 9. septembra 165, 5290 Šempeter pri Gorici
15Radoš Frančeškin, 19.04.1962, Vrtojba, Ulica Zapučke 26, 5290 Šempeter pri Gorici
16Luka Simović, 30.05.1988, Vrtojba, Ulica 9. septembra 161, 5290 Šempeter pri Gorici
4STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1Karmen Gerbec, 05.12.1960, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 18b, 5290 Šempeter pri Gorici
2Severin Kovačič, 01.03.1956, Vrtojba, Ulica 9. septembra 87a, 5290 Šempeter pri Gorici
3Erika Peršič, 20.04.1966, Šempeter pri Gorici, Cesta prekomorskih brigad 17, 5290 Šempeter pri Gorici
4Aleksandar Gačev, 22.03.1982, Šempeter pri Gorici, Na hribu 4, 5290 Šempeter pri Gorici
5Alenka Vižin, 13.09.1962, Vrtojba, Laze 1, 5290 Šempeter pri Gorici
6Danilo Konič, 26.11.1970, Šempeter pri Gorici, Kemperšče 18a, 5290 Šempeter pri Gorici
5LISTA MILANA TURKA
1mag. Milan Turk, 08.02.1969, Šempeter pri Gorici, Na pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici
2Monika Gorjan Zavadlav, 07.10.1975, Vrtojba, Ulica Zapučke 7a, 5290 Šempeter pri Gorici
3Ivo Podbersič, 28.10.1972, Vrtojba, Ulica 9. septembra 230, 5290 Šempeter pri Gorici
4Alenka Poljšak, 05.01.1960, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 58, 5290 Šempeter pri Gorici
5mag. Matej Koglot, 02.07.1974, Vrtojba, Ulica 9. septembra 147a, 5290 Šempeter pri Gorici
6Klavdija Bizjak, 31.12.1987, Šempeter pri Gorici, Podmark 20, 5290 Šempeter pri Gorici
7Aleksander Čerče, 15.03.1952, Vrtojba, Pod Lazami 1, 5290 Šempeter pri Gorici
8Andrejka Simčič, 17.09.1972, Šempeter pri Gorici, Cesta prekomorskih brigad 70, 5290 Šempeter pri Gorici
9Robert Peršolja, 15.09.1956, Šempeter pri Gorici, Ošilje 2b, 5290 Šempeter pri Gorici
10Tamara Božič, 03.04.1973, Vrtojba, Ulica 9. septembra 191, 5290 Šempeter pri Gorici
11Milovan Cijan, 12.04.1950, Šempeter pri Gorici, Na hribu 15c, 5290 Šempeter pri Gorici
12Dominik Hanžič, 07.02.1962, Šempeter pri Gorici, Ulica Franca Kramarja 5, 5290 Šempeter pri Gorici
13Marjana Turk, 17.03.1983, Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte 82d, 5290 Šempeter pri Gorici
14Boris Furlan, 16.08.1969, Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte 4, 5290 Šempeter pri Gorici
15Ilija Janković, 04.11.1956, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 10a, 5290 Šempeter pri Gorici
16Dunja Savnik Winkler, 05.09.1967, Šempeter pri Gorici, Ulica Franca Baliča 8, 5290 Šempeter pri Gorici
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Anita Manfreda, 20.01.1965, Šempeter pri Gorici, Kemperšče 1, 5290 Šempeter pri Gorici
2Zdenko Šibav, 10.04.1945, Šempeter pri Gorici, V mlinu 53, 5290 Šempeter pri Gorici
3Haideja Černe, 19.04.1954, Vrtojba, Obmejna cesta 28, 5290 Šempeter pri Gorici
4Boris Lutman, 19.08.1946, Šempeter pri Gorici, Stjenkova ulica 48, 5290 Šempeter pri Gorici
5Silvija Telatko, 28.04.1943, Vrtojba, Griči 5b, 5290 Šempeter pri Gorici
6Franc Nanut, 01.01.1948, Vrtojba, Krožna cesta 32, 5290 Šempeter pri Gorici
7Olga Leban, 07.04.1953, Vrtojba, Ulica 9. septembra 98, 5290 Šempeter pri Gorici
8Anton Batič, 23.08.1949, Šempeter pri Gorici, Stjenkova ulica 30, 5290 Šempeter pri Gorici
9Ida Mermolja, 12.04.1950, Vrtojba, Ulica 9. septembra 185, 5290 Šempeter pri Gorici
10Janko Lutman, 04.06.1941, Šempeter pri Gorici, Cvetlična ulica 11, 5290 Šempeter pri Gorici
11Romana Pipan, 27.01.1971, Šempeter pri Gorici, Ošlje 2, 5290 Šempeter pri Gorici
12Jožef Batistič, 26.05.1943, Šempeter pri Gorici, V mlinu 3a, 5290 Šempeter pri Gorici
13Berta Korošak, 01.10.1944, Šempeter pri Gorici, V mlinu 65, 5290 Šempeter pri Gorici
14Zorko Debeljak, 08.02.1941, Šempeter pri Gorici, Ulica Andreja Gabrščka 54, 5290 Šempeter pri Gorici
15Zora Pelan, 15.12.1932, Šempeter pri Gorici, Cesta Prekomorskih brigad 21, 5290 Šempeter pri Gorici
16Danilo Forčesin, 23.05.1941, Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte 18, 5290 Šempeter pri Gorici
7ZELENI SLOVENIJE
1Melanie Vuga, 24.06.1992, Šempeter pri Gorici, V mlinu 39, 5290 Šempeter pri Gorici
2Branko Podgornik, 11.12.1952, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 10c, 5290 Šempeter pri Gorici
3Otilija Malič Kralj, 07.10.1946, Šempeter pri Gorici, Cesta Prekomorskih brigad 4, 5290 Šempeter pri Gorici
4Gregor Zajec, 05.03.1938, Šempeter pri Gorici, Ulica Franca Baliča 24, 5290 Šempeter pri Gorici
5Ivanka (Ivana) Zajec, 19.11.1941, Šempeter pri Gorici, Ulica Franca Baliča 24, 5290 Šempeter pri Gorici
8NLS - LISTA FRANCA KANGLERJA - NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE
1dr. Marinka (Marija) Osvald, 10.09.1946, Šempeter pri Gorici, Goriška ulica 17, 5290 Šempeter pri Gorici
2Danilo (Danijel) Batistič, 09.10.1949, Vrtojba, Ulica 9. septembra 53, 5290 Šempeter pri Gorici
3Ana Pečenko, 29.08.1952, Šempeter pri Gorici, Goriška ulica 10a, 5290 Šempeter pri Gorici
4Zlatko (Zlatomir) Markič, 03.06.1962, Šempeter pri Gorici, Goriška ulica 22, 5290 Šempeter pri Gorici
5Zdenka Vižintin Orel, 30.09.1950, Šempeter pri Gorici, Podmark 35, 5290 Šempeter pri Gorici
6dr. Jožef Osvald, 04.12.1943, Šempeter pri Gorici, Goriška ulica 17, 5290 Šempeter pri Gorici
7Ana Silič Bizjak, 03.07.1958, Šempeter pri Gorici, Goriška ulica 6, 5290 Šempeter pri Gorici
8Jožef Turk, 13.06.1945, Šempeter pri Gorici, V mlinu 55, 5290 Šempeter pri Gorici
9LISTA PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST
1Dušan Bremec, 17.09.1961, Vrtojba, Laze 50, 5290 Šempeter pri Gorici
2Dora Levpušček, 18.02.1954, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Siliča 14b, 5290 Šempeter pri Gorici
3Sebastjan Arčon, 29.11.1977, Vrtojba, Griči 21, 5290 Šempeter pri Gorici
4Lea Manfreda, 29.08.1988, Šempeter pri Gorici, Cvetlična ulica 54a, 5290 Šempeter pri Gorici
5mag. Martin Ferfolja, 24.11.1968, Šempeter pri Gorici, Podmark 15, 5290 Šempeter pri Gorici
6Zvezdana Markič, 27.02.1974, Vrtojba, Ulica 9. septembra 187, 5290 Šempeter pri Gorici
7Andrej Berlot, 08.07.1964, Šempeter pri Gorici, V mlinu 51, 5290 Šempeter pri Gorici
8Eva Trošt, 27.08.1994, Vrtojba, Laze 27, 5290 Šempeter pri Gorici
9Miroslav Vodopivec, 04.05.1946, Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte 85a, 5290 Šempeter pri Gorici
10Elizabeta Blaško, 14.08.1956, Šempeter pri Gorici, Bratuževa ulica 18a, 5290 Šempeter pri Gorici
11Oskar Kosič, 30.06.1950, Vrtojba, Pod Lazami 78, 5290 Šempeter pri Gorici
12Rosana Pahor, 30.01.1965, Šempeter pri Gorici, V mlinu 51, 5290 Šempeter pri Gorici
13Erik Bajuk, 26.07.1974, Vrtojba, Laze 17, 5290 Šempeter pri Gorici
14Andrej Plešnar, 10.02.1978, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 14a, 5290 Šempeter pri Gorici
15dr. Boris Gojković, 11.08.1962, Šempeter pri Gorici, Ulica Franca Baliča 13, 5290 Šempeter pri Gorici
16Dolores Košir Frank, 13.09.1961, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 9, 5290 Šempeter pri Gorici
10DD - DOBRA DRŽAVA
1Dušan Fakuč, 19.01.1955, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 6c, 5290 Šempeter pri Gorici
2Anna Fakuč, 25.01.1995, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 6c, 5290 Šempeter pri Gorici
3Darjo Šaver, 09.07.1952, Šempeter pri Gorici, Žnidarčičeva ulica 22, 5290 Šempeter pri Gorici
4Marjeta Polak, 20.06.1965, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 6c, 5290 Šempeter pri Gorici
5Klaudij Gorkič, 13.05.1959, Vrtojba, Gramozna pot 3, 5290 Šempeter pri Gorici
6Helena Vuksanović, 12.06.1987, Šempeter pri Gorici, Ulica Andreja Gabrščka 36, 5290 Šempeter pri Gorici
7Nikola Panić, 27.10.1989, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 15, 5290 Šempeter pri Gorici
8Marjana Bažato, 21.12.1992, Šempeter pri Gorici, Cvetlična ulica 50, 5290 Šempeter pri Gorici
11ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
1Boris Frank, 15.01.1957, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 9, 5290 Šempeter pri Gorici
2Alenka Brankovič, 20.05.1961, Vrtojba, Ulica 9. septembra 130, 5290 Šempeter pri Gorici
3Robert Winkler, 11.06.1966, Šempeter pri Gorici, Ulica Franca Baliča 8, 5290 Šempeter pri Gorici
4Mojca Besednjak, 22.11.1978, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 16b, 5290 Šempeter pri Gorici
5Klavdij Medvešček, 05.12.1966, Vrtojba, Laze 4, 5290 Šempeter pri Gorici
6Ksenija Blaško Molek, 27.11.1964, Šempeter pri Gorici, Ulica prekomorskih brigad 21, 5290 Šempeter pri Gorici
7Viljem Humar, 14.06.1972, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 21a, 5290 Šempeter pri Gorici
8Bogomila Medvešček, 07.06.1948, Vrtojba, Laze 4, 5290 Šempeter pri Gorici
9Igor Šinigoj, 12.11.1958, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 19, 5290 Šempeter pri Gorici
10Verena Moškat, 28.08.1940, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 58, 5290 Šempeter pri Gorici
11mag. Drago Besednjak, 23.01.1936, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 16b, 5290 Šempeter pri Gorici
12Vladimir Polenčič, 07.08.1944, Šempeter pri Gorici, Ulica padlih borcev 5a, 5290 Šempeter pri Gorici
12SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Danijel Derman, 07.01.1945, Vrtojba, Pod Lazami 37, 5290 Šempeter pri Gorici
2Janja Makovec, 03.03.1971, Šempeter pri Gorici, Na Pristavi 53, 5290 Šempeter pri Gorici
3Borut Šinigoj, 13.07.1965, Vrtojba, Ulica na Lokvi 18, 5290 Šempeter pri Gorici
4Dragica Maksimović, 16.03.1987, Vrtojba, Ulica 9. septembra 41, 5290 Šempeter pri Gorici
5Sergij Birsa, 31.12.1957, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 6b, 5290 Šempeter pri Gorici
6Lilijana Humar, 04.03.1956, Vrtojba, Pod Lazami 23, 5290 Šempeter pri Gorici
7Valdij Peric, 07.08.1958, Šempeter pri Gorici, Markova pot 5, 5290 Šempeter pri Gorici
8Valerija Potokar, 09.03.1955, Šempeter pri Gorici, Ulica padlih borcev 20, 5290 Šempeter pri Gorici
9Milan Humar, 06.06.1949, Vrtojba, Pod Lazami 23, 5290 Šempeter pri Gorici
10Darinka Andlovic, 22.11.1929, Šempeter pri Gorici, Cesta prekomorskih brigad 21, 5290 Šempeter pri Gorici
11Aljoša Makovec, 10.10.1966, Šempeter pri Gorici, Na Pristavi 53, 5290 Šempeter pri Gorici
12Vida Boltar, 01.05.1952, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 19, 5290 Šempeter pri Gorici
13Stanko Deranja, 16.02.1943, Šempeter pri Gorici, Na Pristavi 1, 5290 Šempeter pri Gorici
14Kristina Bizjak, 27.09.1979, Vrtojba, Ulica 9. septembra 233, 5290 Šempeter pri Gorici
15Edvard Fon, 29.07.1964, Vrtojba, Griči 5c, 5290 Šempeter pri Gorici
16Bogdan Potokar, 04.01.1955, Šempeter pri Gorici, Ulica padlih borcev 20, 5290 Šempeter pri Gorici
13GAS - GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA
1mag. Boris Nemec, 02.02.1944, Šempeter pri Gorici, Bratuževa ulica 3, 5290 Šempeter pri Gorici
2Rosana Figelj, 28.04.1967, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 44, 5290 Šempeter pri Gorici
3Danilo Figelj, 20.05.1947, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 44, 5290 Šempeter pri Gorici
4Kristina Šprinzar Nemec mag., 26.02.1990, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 12a, 5290 Šempeter pri Gorici
5Andrej Šprinzar Nemec, 01.10.1985, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 12a, 5290 Šempeter pri Gorici
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.