Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA SEMIČ
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1POLONA KAMBIČ, 29.01.1967, SEMIČ, MLADICA 40, 8333 SemičVOLILNI ZBOR ČLANSTVA OO SLS SEMIČ
2SONJA KLEMENC KRIŽAN, 09.08.1973, SEMIČ, ZGORNJE GORENJCE 8, 8333 SemičSLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OO SEMIČ

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1SONJA KLEMENC KRIŽAN, 09.08.1973, SEMIČ, ZGORNJE GORENJCE 8, 8333 SEMIČ
2ANTON KRIŽE, 10.08.1982, PRAPROT, PRAPROT 3, 8333 SEMIČ
3IRENA BANOVEC, 19.04.1963, SEMIČ, VRTAČA 1, 8333 SEMIČ
4STANISLAV DERGANC, 24.03.1973, OSOJNIK, OSOJNIK 7, 8333 SEMIČ
5DARJA ZAMIDA PEČAVAR, 30.08.1961, SREDNJA VAS, SREDNJA VAS 4, 8333 SEMIČ
6MATJAŽ JUDNIČ, 17.03.1977, SEMIČ, ČRNOMALJSKA CESTA 2, 8333 SEMIČ
7SENELA VELŠE, 03.07.1979, SEMIČ, SELA 24, 8333 SEMIČ
8MARJAN OGULIN, 03.08.1946, CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU 1B, 8333 SEMIČ
9METKA VIDMAR, 13.03.1973, SEMIČ, VRTAČA 10, 8333 SEMIČ
10JOŽEF GERKŠIČ, 22.02.1947, SEMIČ, METLIŠKA CESTA 1, 8333 SEMIČ
11MARIJA SMREKAR, 10.08.1949, SEMIČ, STARA GORA 6, 8333 SEMIČ
12DAMIR STARE, 26.01.1977, SEMIČ, ČRNOMALJSKA CESTA 2, 8333 SEMIČ
13MATIJA BUKOVEC, 27.04.1951, SEMIČ, ROŠKA CESTA 91, 8333 SEMIČ
2NI NAM VSEENO
1MIHA MIHELČIČ, 03.04.1983, SEMIČ, METLIŠKA CESTA 7, 8333 SEMIČ
2DINA PLUT, 17.07.1982, SEMIČ, METLIŠKA CESTA 7, 8333 SEMIČ
3PRIMOŽ KAMBIČ, 24.08.1986, SEMIČ, ROŠKA CESTA 7, 8333 SEMIČ
4VESNA BUKOVEC, 23.06.1980, NESTOPLJA VAS, NESTOPLJA VAS 2, 8333 SEMIČ
5DANIJEL GOLOBIČ, 10.05.1981, SEMIČ, SREDNJA POT 5, 8333 SEMIČ
6TANJA SODJA, 25.04.1983, ŠTREKLJEVEC, ŠTREKLJEVEC 28, 8333 SEMIČ
7DEJAN ŠMALC, 02.04.1979, SEMIČ, METLIŠKA CESTA 7, 8333 SEMIČ
8MATEJA ŠTUKELJ, 17.03.1991, SEMIČ, METLIŠKA CESTA 29, 8333 SEMIČ
9DR. ROMAN ŠTUKELJ, 08.12.1982, SEMIČ, SADINJA VAS 33, 8333 SEMIČ
10ROMANA DRAGANJAC, 07.11.1984, SEMIČ, VAJDOVA ULICA 87, 8333 SEMIČ
11TONI MALNARIČ, 04.07.1978, SEMIČ, MED VINOGRADI 13, 8333 SEMIČ
12KATARINA MIHELČIČ, 30.09.1988, BREZOVA REBER, BREZOVA REBER 4, 8333 SEMIČ
13POLONA MIKEŠIČ, 04.02.1985, SEMIČ, K TAJČBIRTU 22, 8333 SEMIČ
3DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1OSKAR HUDAK, 28.09.1957, SEMIČ, VAVPČA VAS 57, 8333 SEMIČ
2BERNARDKA LAVRIN, 29.03.1947, SEMIČ, POT K LEBICI 6, 8333 SEMIČ
3ANTON HORVAT, 04.01.1944, SEMIČ, METLIŠKA CESTA 23, 8333 SEMIČ
4MARIJA DRAGANJAC, 29.07.1953, SEMIČ, VAJDOVA ULICA 87, 8333 SEMIČ
5BOJAN JAKŠA, 15.08.1948, SEMIČ, ROŠKA CESTA 33, 8333 SEMIČ
6ANICA NOVAK, 17.04.1954, SEMIČ, ŠTREKLJEVEC 24, 8333 SEMIČ
7ANTON POČ, 02.04.1942, SEMIČ, VAJDOVA ULICA 98, 8333 SEMIČ
8NADA FRANKOVIČ, 03.04.1958, SEMIČ, SREDNJA POT 8, 8333 SEMIČ
9ANICA PLUT, 01.07.1946, SEMIČ, VAJDOVA ULICA 24, 8333 SEMIČ
10ERNEST ZAMIDA, 06.05.1948, SREDNJA VAS, SREDNJA VAS 4, 8333 SEMIČ
11NADA PAŠIČ, 27.09.1955, SEMIČ, SPODNJE GORENJCE 35, 8333 SEMIČ
12JANEZ ŠKRINJAR, 13.02.1941, SEMIČ, VAJDOVA ULICA 45, 8333 SEMIČ
13EDBIN MALNARIČ, 08.06.1948, SEMIČ, ROŠKA CESTA 16, 8333 SEMIČ
4SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1SERGEJ ČAS, 25.02.1973, SEMIČ, ROŠKA CESTA 23, 8333 SEMIČ
2VERONIKA MAJCEN, 07.10.1977, SEMIČ, STARA GORA 24, 8333 SEMIČ
3MLADEN KAMENŠEK, 22.10.1965, ŠTREKLJEVEC, ŠTREKLJEVEC 1D, 8333 SEMIČ
4MILENA VIDMAR, 08.02.1966, SEMIČ, METLIŠKA CESTA 5, 8333 SEMIČ
5RUDOLF ŠKEDELJ, 11.05.1953, SEMIČ, SMUŠKA CESTA 40, 8333 SEMIČ
5NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1PETER ŠTUKELJ, 08.05.1977, SEMIČ, DRGANJ DOL 26, 8333 SEMIČ
2ANJA PLUT, 26.11.1994, SEMIČ, VAJDOVA ULICA 107, 8333 SEMIČ
3MIHA IVANETIČ, 06.04.1994, OSKORŠNICA, OSKORŠNICA 4A, 8333 SEMIČ
4URŠKA BANOVEC, 22.07.1991, SEMIČ, KOT 18, 8333 SEMIČ
5MARKO ŽUGELJ, 10.09.1978, OMOTA, OMOTA 4, 8333 SEMIČ
6URŠKA GREGORIČ, 21.11.1994, SEMIČ, SELA 15, 8333 SEMIČ
7ANTON ŠUŠTARIČ, 04.01.1972, ŠTREKLJEVEC, ŠTREKLJEVEC 9B, 8333 SEMIČ
8HELENA MALNARIČ, 10.08.1976, SEMIČ, VAVPČA VAS 40A, 8333 SEMIČ
9PETER MALENŠEK, 21.08.1990, MALINE PRI ŠTREKLJEVCU, MALINE PRI ŠTREKLJEVCU 17A, 8333 SEMIČ
10EDITA POŽEK, 22.03.1950, KRVAVČJI VRH, KRVAVČJI VRH 2, 8333 SEMIČ
11MIRA KAMBIČ ŠTUKELJ, 25.05.1982, SEMIČ, DRGANJ DOL 26, 8333 SEMIČ
12FRANCI STARIHA, 10.07.1979, SEMIČ, VAJDOVA ULICA 26, 8333 SEMIČ
13ALOJZ DERGANC, 04.06.1950, SEMIČ, MED VINOGRADI 9, 8333 SEMIČ
6SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1RUDI KOFALT, 29.01.1969, KAL, KAL 7A, 8333 SEMIČ
2MELITA KMET LIČEN, 16.04.1981, SEMIČ, GABER 47, 8333 SEMIČ
3JOŽE MALNARIČ, 12.09.1963, ČREŠNJEVEC PRI SEMIČU, ČREŠNJEVEC PRI SEMIČU 8, 8333 SEMIČ
4SUZANA KAMBIČ, 01.12.1974, ČREŠNJEVEC PRI SEMIČU, ČREŠNJEVEC PRI SEMIČU 22, 8333 SEMIČ
5ANTON PLUT, 06.03.1947, SEMIČ, MLADICA 6, 8333 SEMIČ
6MARJANA MALNARIČ, 20.12.1950, SEMIČ, ROŠKA CESTA 16, 8333 SEMIČ
7DUŠAN KOFALT, 11.10.1973, SEMIČ, POD PRIMOŽEM 26, 8333 SEMIČ
7SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1POLONA KAMBIČ, 29.01.1967, SEMIČ, MLADICA 40, 8333 SEMIČ
2MIRKO GOLOBIČ, 08.10.1965, GRADNIK, GRADNIK 2A, 8333 SEMIČ
3KATARINA PLUT, 11.02.1995, CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU 17, 8333 SEMIČ
4SILVO VLAHOVIČ, 26.01.1977, OMOTA, OMOTA 5, 8333 SEMIČ
5NEVENKA MALNARIČ BRULC, 06.11.1975, MOVERNA VAS, MOVERNA VAS 8, 8333 SEMIČ
6JANEZ SIMONIČ, 22.06.1960, PODREBER, PODREBER 2A, 8333 SEMIČ
7ŠPELA PAŠIČ, 26.09.1997, OSKORŠNICA, OSKORŠNICA 1, 8333 SEMIČ
8SANDI HENIGSMAN, 16.03.1990, SEMIČ, POD PRIMOŽEM 10, 8333 SEMIČ
9TOMAŽ ČERNE, 19.09.1981, SEMIČ, K TAJČBIRTU 24, 8333 SEMIČ
10BISERKA PLUT, 19.01.1957, ROŽNI DOL, ROŽNI DOL 7, 8333 SEMIČ
11KAROLINCA MIHELČIČ, 21.02.1962, BREZOVA REBER, BREZOVA REBER 4, 8333 SEMIČ
12IVAN BUKOVEC, 23.01.1949, SEMIČ, ROŠKA CESTA 8, 8333 SEMIČ
13GREGOR GOLOBIČ, 24.07.1989, SEMIČ, VAVPČA VAS 7, 8333 SEMIČ
8SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1NEVENKA DRAGOVAN MAKOVEC, 17.12.1964, SEMIČ, TABORSKA ULICA 14, 8333 SEMIČ
2TONI JELENIČ, 20.06.1975, SEMIČ, POT K LEBICI 30, 8333 SEMIČ
3MOJCA BUDNAR, 29.07.1971, SEMIČ, ROŠKA CESTA 30, 8333 SEMIČ
4JAKOB SNOJ, 22.04.1967, SEMIČ, TABORSKA ULICA 16, 8333 SEMIČ
5MARJANA MALNARIČ, 11.08.1953, SEMIČ, PRI POŠTI 5, 8333 SEMIČ
6ROBI JAKŠA, 07.06.1994, SEMIČ, SMUŠKA CESTA 108, 8333 SEMIČ
7SANDRA GIONINI, 15.08.1980, PRIBIŠJE, PRIBIŠJE 1, 8333 SEMIČ
8DANILO PLUT, 12.07.1963, ČREŠNJEVEC PRI SEMIČU, ČREŠNJEVEC PRI SEMIČU 21, 8333 SEMIČ
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.