Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Branko Kidrič, 13.09.1962, Rogaška Slatina, Cerovec pod Bočem 6a, 3250 Rogaška SlatinaSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Andrejka Flucher, 18.12.1969, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 14, 3250 Rogaška SlatinaSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
1Božidar Kolar, 27.01.1950, Rogaška Slatina, Levstikova ulica 4a, 3250 Rogaška Slatina
2Metka Fenko, 04.02.1956, Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 56, 3250 Rogaška Slatina
3David Šket, 13.01.1995, Rogaška Slatina, Gabrce 5, 3250 Rogaška Slatina
4Biserka Inkret, 10.06.1959, Rogaška Slatina, Levstikova ulica 5a, 3250 Rogaška Slatina
5Zvonimir Junež, 17.11.1956, Rogaška Slatina, Krpanova ulica 8, 3250 Rogaška Slatina
6Maja Jankovič, 22.04.1971, Rogaška Slatina, Aškerčeva ulica 5, 3250 Rogaška Slatina
2DD - DOBRA DRŽAVA
1Vladimir Blažević, 17.08.1953, Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 12, 3250 Rogaška Slatina
2Marija Grošić, 30.10.1963, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 7, 3250 Rogaška Slatina
3Marko Pušnik, 06.11.1980, Rogaška Slatina, Izletniška ulica 8, 3250 Rogaška Slatina
4Zlatka Kos, 26.08.1953, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 9, 3250 Rogaška Slatina
5Marjan Bonča, 18.09.1957, Rogaška Slatina, Kamence 4, 3250 Rogaška Slatina
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Karl Sinko, 04.11.1949, Rogaška Slatina, Plat 7, 3250 Rogaška Slatina
2Valerija Žurman, 06.12.1980, Rogaška Slatina, Prnek 12, 3250 Rogaška Slatina
3Janez Belcer, 02.06.1959, Rogaška Slatina, Sotelska cesta 30, 3250 Rogaška Slatina
4Lucija Napret Humski, 20.08.1979, Rogaška Slatina, Rjavica 4, 3250 Rograška Slatina
5Edi Perkovič, 09.02.1978, Rogaška Slatina, Vid Ivanuševa 20, 3250 Rogaška Slatina
6Erika Rusl, 20.12.1959, Rogaška Slatina, Brestovec 1, 3250 Rogaška Slatina
4SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Andrejka Flucher, 18.12.1969, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 14, 3250 Rogaška Slatina
2Aleš Šket, 04.10.1984, Rogaška Slatina, Tržišče 29, 3250 Rogaška Slatina
3Ksenija Čuješ, 24.01.1962, Rogaška Slatina, Cankarjeva ulica 17, 3250 Rogaška Slatina
4David Krklec, 11.08.1993, Rogaška Slatina, Sotelska cesta 14, 3250 Rogaška Slatina
5Mojca Hlupič, 28.03.1969, Rogaška Slatina, Prnek 16a, 3250 Rogaška Slatina
6Janez Prah, 27.07.1956, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 65, 3250 Rogaška Slatina
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Viljem Krivec, 27.09.1958, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 29, 3250 Rogaška Slatina
2Brigita Halužan, 20.09.1949, Rogaška Slatina, Sončna ulica 1, 3250 Rogaška Slatina
3Branko Kovačič, 05.11.1963, Rogaška Slatina, Kamence 25, 3250 Rogaška Slatina
4Branka Aralica, 30.11.1959, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 19, 3250 Rogaška Slatina
5David Ivačič, 08.12.1976, Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 62, 3250 Rogaška Slatina
6Tanja Fric, 12.04.1980, Rogaška Slatina, Izletniška ulica 14, 3250 Rogaška Slatina
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Josip Kovačić, 31.08.1937, Rogaška Slatina, Lastine 2a, 3250 Rogaška Slatina
2Cvetka Halužan, 11.11.1963, Rogaška Slatina, Kot 9, 3250 Rogaška Slatina
3Zlatko Novak, 14.04.1954, Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 68, 3250 Rogaška Slatina
4Marija Kamenšek, 25.03.1951, Rogaška Slatina, Kamence 26, 3250 Rogaška Slatina
5Djoko Djorćev, 07.04.1958, Rogaška Slatina, Izletniška ulica 8, 3250 Rogaška Slatina
6Marija Kovačić, 23.03.1941, Rogaška Slatina, Lastine 2a, 3250 Rogaška Slatina
7SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Bojan Pirš, 05.08.1963, Rogaška Slatina, Sončna ulica 4, 3250 Rogaška Slatina
2Magdalena Prah, 28.05.1951, Rogaška Slatina, Tržišče 21, 3250 Rogaška Slatina
3Stanko Habjanič, 22.01.1949, Rogaška Slatina, Rjavica 14, 3250 Rogaška Slatina
4Silva Lorger, 17.11.1958, Rogaška Slatina, Kot 11, 3250 Rogaška Slatina
5Darko Cverlin, 16.02.1975, Rogaška Slatina, Kamence 21, 3250 Rogaška Slatina
6Kristina Govedić, 07.03.1964, Rogaška Slatina, Na livadi 8a, 3250 Rogaška Slatina
8SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Mitja Škrabl, 24.12.1982, Rogaška Slatina, Tržišče 12, 3250 Rogaška Slatina
2Barbara Prah, 17.10.1975, Rogaška Slatina, Velike Rodne 5, 3250 Rogaška Slatina
3Andrej Kidrič, 20.02.1971, Rogaška Slatina, Zlatorogova ulica 6, 3250 Rogaška Slatina
4Ksenja Šef, 26.02.1978, Rogaška Slatina, Kamence 16, 3250 Rogaška Slatina
5Rok Sajko, 06.02.1992, Rogaška Slatina, Tržišče 39, 3250 Rogaška Slatina
6Alenka Prah, 28.10.1971, Rogaška Slatina, Rjavica 11, 3250 Rogaška Slatina
9Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
1Majda Zidar, 17.03.1970, Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 66, 3250 Rogaška Slatina
2Andrej Junež, 23.11.1982, Rogaška Slatina, Tržišče 17, 3250 Rogaška Slatina
3Natalija Jagodič, 13.05.1981, Rogaška Slatina, Brestovška cesta 7, 3250 Rogaška Slatina
4Vlado Koražija, 20.05.1974, Rogaška Slatina, Sončna ulica 12, 3250 Rogaška Slatina
5Anita Pasarić, 09.06.1972, Rogaška Slatina, Sotelska cesta 1, 3250 Rogaška Slatina

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
1Sergeja Sotošek, 02.04.1966, Rogaška Slatina, Gubčeva ulica 4, 3250 Rogaška Slatina
2Janko Zorin, 09.06.1987, Rogaška Slatina, Gubčeva ulica 1, 3250 Rogaška Slatina
3Vida Hustić, 28.05.1943, Rogaška Slatina, Prešernova ulica 30, 3250 Rogaška Slatina
4Friderik Žerak, 05.04.1973, Rogaška Slatina, Gozdna ulica 18, 3250 Rogaška Slatina
5Marjetica Antolin, 29.12.1964, Rogaška Slatina, Tekačevo 50, 3250 Rogaška Slatina
6Tatjana Škorja, 05.08.1947, Rogaška Slatina, Pod Bellevuejem 29a, 3250 Rogaška Slatina
7Marijan Tkalec, 04.12.1949, Rogaška Slatina, Žibernik 15, 3250 Rogaška Slatina
2DD - DOBRA DRŽAVA
1Robert Reich, 07.03.1971, Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 5, 3250 Rogaška Slatina
2Lucija Grobin, 17.08.1979, Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 3, 3250 Rogaška Slatina
3Gregor Žolger, 25.01.1986, Rogaška Slatina, Tržaški hrib 8, 3250 Rogaška Slatina
4Barbara Cerovšek, 14.11.1972, Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 5, 3250 Rogaška Slatina
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Leonida Došler, 25.03.1967, Rogaška Slatina, Gozdna ulica 14, 3250 Rogaška Slatina
2Daniel Hribar, 14.06.1977, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 21, 3250 Rogaška Slatina
3Marjanca Kamenšek, 19.04.1979, Rogaška Slatina, Celjska cesta 40, 3250 Rogaška Slatina
4Ivan Kovačec, 06.03.1961, Rogaška Slatina, Cesta na Boč 35, 3250 Rogaška Slatina
5Betka Šeligo Plavčak, 13.03.1960, Rogaška Slatina, Ob progi 18, 3250 Rogaška Slatina
6Tobija Medved, 27.07.1968, Rogaška Slatina, Linhartova ulica 1, 3250 Rogaška Slatina
7Nastja But, 07.07.1989, Rogaška Slatina, Pod Bellevuejem 7, 3250 Rogaška Slatina
4SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Terezija Tomić, 10.07.1950, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 9, 3250 Rogaška Slatina
2Velimir Krklec, 21.02.1982, Rogaška Slatina, Gubčeva ulica 16, 3250 Rogaška Slatina
3Vesna Zagoda Peperko, 01.09.1978, Rogaška Slatina, Topole 29, 3250 Rogaška Slatina
4Martin Metličar, 22.10.1951, Rogaška Slatina, Cesta na Boč 10, 3250 Rogaška Slatina
5Andreja Gros, 30.08.1973, Rogaška Slatina, Šlandrova ulica 28, 3250 Rogaška Slatina
6David Gošnjak, 26.02.1994, Rogaška Slatina, Celjska cesta 39, 3250 Rogaška Slatina
7Aleksandra Saša Popit, 24.01.1972, Rogaška Slatina, Kačji dol 36a, 3241 Podplat
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Anton Ižanc, 10.09.1950, Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 27, 3250 Rogaška Slatina
2Ana Antlej, 27.11.1956, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 23, 3250 Rogaška Slatina
3Milan Zagoda, 13.11.1950, Rogaška Slatina, Ulica Zrinjskega 6, 3250 Rogaška Slatina
4Ana Gregurić, 07.10.1952, Rogaška Slatina, Cesta na Boč 7, 3250 Rogaška Slatina
5Igor Iršič, 11.02.1975, Rogaška Slatina, Plečnikova ulica 5, 3250 Rogaška Slatina
6Urška Grobelšek, 09.03.1976, Rogaška Slatina, Žibernik 43, 3250 Rogaška Slatina
7Zoran Kitanović, 26.11.1955, Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 30, 3250 Rogaška Slatina
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Boris Führer, 09.01.1959, Rogaška Slatina, Gubčeva ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
2Lidija Bajc, 28.05.1954, Rogaška Slatina, Tekačevo 18, 3250 Rogaška Slatina
3Ivan Markovinović, 18.08.1952, Rogaška Slatina, Celjska cesta 39, 3250 Rogaška Slatina
4Erika Zupan, 07.04.1942, Rogaška Slatina, Cvetlični hrib 8, 3250 Rogaška Slatina
5Martin Plavčak, 13.08.1953, Rogaška Slatina, Cesta na Boč 30, 3250 Rogaška Slatina
6Veronika Amon, 24.01.1941, Rogaška Slatina, Cvetlični hrib 18, 3250 Rogaška Slatina
7Mateja Baloh Pšajd, 09.06.1987, Rogaška Slatina, Žibernik 47, 3250 Rogaška Slatina
7SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Janez Božak, 01.06.1972, Rogaška Slatina, Topole 41a, 3250 Rogaška Slatina
2Alenka Virant, 13.09.1965, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 1, 3250 Rogaška Slatina
3Andrej Herič, 25.09.1962, Rogaška Slatina, Cesta na Boč 31, 3250 Rogaška Slatina
4Milena Prgin, 09.03.1962, Rogaška Slatina, Cvetlični hrib 6, 3250 Rogaška Slatina
5Eugen Šiljeg, 02.10.1965, Rogaška Slatina, Stritarjeva ulica 6, 3250 Rogaška Slatina
6Damjana Trobec, 16.12.1969, Rogaška Slatina, Janina 7, 3250 Rogaška Slatina
8SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Vida Mlinar, 12.05.1957, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 13, 3250 Rogaška Slatina
2Boštjan Medved, 30.11.1974, Rogaška Slatina, Topole 4, 3250 Rogaška Slatina
3Leonida Samec, 08.01.1970, Rogaška Slatina, Male Rodne 9b, 3250 Rogaška Slatina
4Zmagoslav Škorjanc, 06.02.1953, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 5, 3250 Rogaška Slatina
5Asja Bilušić, 13.04.1979, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 15, 3250 Rogaška Slatina
6Marko Franc, 21.11.1975, Rogaška Slatina, Tekačevo 42, 3250 Rogaška Slatina
7Lea Matko, 07.07.1985, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 3, 3250 Rogaška Slatina
9Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
1Terezija Pažon, 12.04.1951, Rogaška Slatina, Cesta na Boč 6, 3250 Rogaška Slatina
2Jožef Čebular, 28.08.1936, Rogaška Slatina, Tekačevo 61, 3250 Rogaška Slatina
3Aleksandra Pažon Plevnik, 05.04.1972, Rogaška Slatina, Cesta na Boč 6, 3250 Rogaška Slatina
4Alojz Drovenik, 27.06.1962, Rogaška Slatina, Tekačevo 34, 3250 Rogaška Slatina
5Jasna Kitak, 25.10.1975, Rogaška Slatina, Stritarjeva ulica 24, 3250 Rogaška Slatina

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
1Jože Erjavec, 23.08.1958, Rogaška Slatina, Brezje pri Podplatu 12, 3241 Podplat
2Vesna Drofenik Jerič, 15.09.1981, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 82a, 3250 Rogaška Slatina
3Roman Tadina, 05.08.1971, Rogaška Slatina, Zg. Gabernik 17, 3241 Podplat
4Nevenka Gretić, 25.03.1970, Rogaška Slatina, Sp. Negonje 23b, 3250 Rogaška Slatina
5Damjan Volavšek, 02.06.1977, Rogaška Slatina, Drevenik 5, 3241 Podplat
6Anja Polajžer, 09.09.1985, Rogaška Slatina, Drevenik 33, 3241 Podplat
7Marija Jurčič, 24.09.1970, Rogaška Slatina, Zg. Gabernik 15, 3241 Podplat
2DD - DOBRA DRŽAVA
1Mojca Hribernik Justin, 07.02.1979, Rogaška Slatina, Čača vas 39c, 3241 Podplat
2Andrej Gajšek, 04.02.1970, Rogaška Slatina, Sp. Negonje 28, 3250 Rogaška Slatina
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Franc Koražija, 13.05.1953, Rogaška Slatina, Sp. Sečovo 35a, 3250 Rogaška Slatina
2Marija Čakš, 06.01.1946, Rogaška Slatina, Sp. Kostrivnica 13, 3241 Podplat
3Branko Erjavec, 13.01.1990, Rogaška Slatina, Brezje pri Podplatu 4, 3241 Podplat
4Andreja Grosek Jančič, 25.08.1988, Rogaška Slatina, Tuncovec 12, 3250 Rogaška Slatina
5David But, 12.03.1989, Rogaška Slatina, Sp. Negonje 33, 3250 Rogaška Slatina
6Tadeja Šket, 24.01.1997, Rogaška Slatina, Čača vas 56, 3241 Podplat
7Klavdija Nušinović, 06.09.1981, Rogaška Slatina, Cerovec pod Bočem 32a, 3250 Rogaška Slatina
4SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Katja Turnšek Sambolić, 12.04.1978, Rogaška Slatina, Irje 36, 3250 Rogaška Slatina
2Stanislav Križanec, 26.10.1966, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 131, 3250 Rogaška Slatina
3Vida Lorgar, 27.02.1963, Rogaška Slatina, Drevenik 30, 3241 Podplat
4Peter Junež, 26.07.1957, Rogaška Slatina, Zg. Kostrivnica 8, 3241 Podplat
5Andreja Potisk, 02.03.1973, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 16, 3241 Podplat
6Janez Hrepevnik, 26.04.1966, Rogaška Slatina, Gradiški dol 4, 3250 Rogaška Slatina
7Alenka Pelko, 18.09.1980, Rogaška Slatina, Cerovec pod Bočem 46, 3250 Rogaška Slatina
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Klaudija Redenšek, 12.08.1974, Rogaška Slatina, Sp. Negonje 15a, 3250 Rogaška Slatina
2Danijel Brcko, 20.11.1954, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 21, 3250 Rogaška Slatina
3Darinka Bastašić, 19.03.1966, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 39, 3250 Rogaška Slatina
4Zvonko Plevčak, 05.03.1968, Rogaška Slatina, Irje 36a, 3250 Rogaška Slatina
5Simona Fideršek, 11.10.1980, Rogaška Slatina, Sp. Negonje 15b, 3250 Rogaška Slatina
6Drago Žekar, 25.10.1961, Rogaška Slatina, Gradiški dol 6b, 3250 Rogaška Slatina
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Mateja Jagodič, 06.05.1972, Rogaška Slatina, Podturn 3, 3241 Podplat
2Slavko Šprajc, 11.04.1968, Rogaška Slatina, Zg. Gabernik 9, 3241 Podplat
3Alojzija Polajžer, 06.04.1960, Rogaška Slatina, Podturn 2a, 3241 Podplat
4Vili Ogrinc, 13.08.1953, Rogaška Slatina, Gradiški dol 7, 3250 Rogaška Slatina
5Ana Colnarič, 26.07.1945, Rogaška Slatina, Irje 34, 3250 Rogaška Slatina
6Vincenc Stojnšek, 18.04.1942, Rogaška Slatina, Cerovec pod Bočem 56, 3250 Rogaška Slatina
7Štefan Potočnik, 06.11.1973, Rogaška Slatina, Drevenik 36c, 3241 Podplat
7SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Ivan Mijošek, 26.08.1956, Rogaška Slatina, Zg. Negonje 4b, 3250 Rogaška Slatina
2Rozalija Šket, 16.07.1978, Rogaška Slatina, Čača vas 30, 3241 Podplat
3Nino Ivačič, 01.08.1987, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 33, 3241 Podplat
4Sonja Šket, 29.08.1971, Rogaška Slatina, Irje 3d, 3250 Rogaška Slatina
5Albert Šket, 14.09.1971, Rogaška Slatina, Čača vas 56, 3241 Podplat
6Mira Jus, 20.04.1969, Rogaška Slatina, Cerovec pod Bočem 51, 3250 Rogaška Slatina
7Franc Colnerič, 23.11.1954, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 16, 3250 Rogaška Slatina
8SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Martin Kidrič, 10.09.1951, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 109, 3250 Rogaška Slatina
2Slavica Strniša, 11.02.1963, Rogaška Slatina, Sp. Gabernik 29, 3250 Rogaška Slatina
3Ivan Povalej, 12.10.1967, Rogaška Slatina, Tuncovec 15, 3250 Rogaška Slatina
4Silva Zidar, 22.12.1963, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 55, 3250 Rogaška Slatina
5Janez Bek, 15.06.1962, Rogaška Slatina, Cerovec pod Bočem 7, 3250 Rogaška Slatina
6Marija Gaberšek, 14.07.1958, Rogaška Slatina, Sp. Sečovo 26, 3250 Rogaška Slatina
7Stanislav Brglez, 02.02.1957, Rogaška Slatina, Zg. Negonje 25, 3250 Rogaška Slatina
9Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
1Anton Plevčak, 15.06.1959, Rogaška Slatina, Gabrovec pri Kostrivnici 4a, 3241 Podplat
2Anja Kidrič, 09.06.1987, Rogaška Slatina, Sv. Florijan 91, 3250 Rogaška Slatina
3Sandi Šket, 20.09.1987, Rogaška Slatina, Zg. Negonje 36,
4Marta Pobežin, 10.02.1955, Rogaška Slatina, Zg. Sečovo 13, 3250 Rogaška Slatina
5Jožica Fajs, 29.01.1965, Rogaška Slatina, Kamna Gorca 5, 3250 Rogaška Slatina
6Irena Janžek, 29.11.1953, Rogaška Slatina, Zg. Sečovo 7, 3250 Rogaška Slatina
7Andrej Čebular, 26.09.1950, Rogaška Slatina, Sp. Negonje 22a, 3250 Rogaška Slatina
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.