Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA RADOVLJICA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Ciril Globočnik, 19.11.1959, Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 22b, 4240 RadovljicaMiran Rems in skupina volivcev
2mag. Andrej Potočnik, 12.10.1961, Zaloše, Zaloše 9, 4244 PodnartSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Branko Fajfar, 08.11.1958, Ljubno, Ljubno 145, 4244 PodnartBranko Fajfar in skupina volivcev
4Dalibor Šolar, 29.07.1970, Lipnica, Lipnica 3b, 4245 KropaSD - SOCIALNI DEMOKRATI
5Vojka Jesenko, 03.03.1973, Radovljica, Cankarjeva ulica 30, 4240 RadovljicaLMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1LISTA MARJANA ŠARCA
1Vojka Jesenko, 03.03.1973, Radovljica, Cankarjeva ulica 30, 4240 Radovljica
2Maksimiljan Kalan, 11.05.1971, Ljubno, Ljubno 54, 4244 Podnart
3Verena Štekar Vidic, 16.10.1959, Radovljica, Ulica Simona Gregorčiča 21, 4240 Radovljica
4Peter Podlesnik, 26.04.1983, Radovljica, Cankarjeva ulica 20, 4240 Radovljica
5Mateja Lombar, 10.04.1989, Lesce, Vodnikova ulica 14, 4248 Lesce
6Luka Mozetič, 25.09.1976, Praproše, Praproše 2, 4244 Podnart
7Nina Vilfan, 21.10.1989, Dobro Polje, Dobro Polje 5c, 4243 Brezje
8Mitja Šinkovec, 05.02.1990, Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 23, 4240 Radovljica
9Biljana Faganel, 16.03.1972, Radovljica, Langusova ulica 46, 4240 Radovljica
10Alojzij Završnik, 09.06.1954, Podnart, Podnart 26, 4244 Podnart
11Saša Marijan, 13.03.1991, Radovljica, Cankarjeva ulica 27, 4240 Radovljica
12Luka Ažman, 08.01.1983, Lesce, Na Trati 40, 4248 Lesce
13Špela Marolt, 01.06.1986, Dvorska vas, Dvorska vas 40, 4275 Begunje na Gorenjskem
14Gašper Pirc, 25.09.1994, Lesce, Savska cesta 9, 4248 Lesce
15Sonja Resman, 07.11.1959, Zapuže, Zapuže 29a, 4275 Begunje na Gorenjskem
16Jure Lombar, 18.01.1988, Lesce, Vodnikova ulica 14, 4248 Lesce
17Melita Matthewes, 07.11.1973, Lancovo, Lancovo 29, 4240 Radovljica
18Tomaž Hafnar, 01.12.1975, Ovsiše, Ovsiše 29, 4244 Podnart
19Špela Dolenc Rakovec, 31.08.1990, Radovljica, Gradnikova cesta 101, 4240 Radovljica
20Marko Pogačnik, 28.11.1994, Posavec, Posavec 62, 4244 Podnart
21Alenka Zaplotnik, 02.09.1966, Vrbnje, Vrbnje 55, 4240 Radovljica
22Andreja Zupančič, 09.10.1985, Radovljica, Gradnikova cesta 45, 4240 Radovljica
23Monika Šlibar, 19.06.1978, Ljubno, Ljubno 43, 4244 Podnart
24Denis Maček, 03.07.1987, Kamna Gorica, Kamna Gorica 3f, 4246 Kamna Gorica
25Monika Tomažin, 12.06.1995, Radovljica, Triglavska cesta 12, 4240 Radovljica
26Primož Smolnikar, 21.12.1981, Posavec, Posavec 33, 4244 Podnart
2LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKS
1Branko Fajfar, 08.11.1958, Ljubno, Ljubno 145, 4244 Podnart
2Sandra Zadnikar, 08.11.1975, Podnart, Podnart 42a, 4244 Podnart
3Izidor Arih, 07.04.1959, Črnivec, Črnivec 8, 4243 Brezje
4Nana Jauk, 03.11.1972, Radovljica, Gradnikova cesta 99, 4240 Radovljica
5Drago Finžgar, 09.12.1951, Begunje, Begunje 128b, 4275 Begunje na Gorenjskem
6Špela Udir, 20.10.1989, Kamna Gorica, Kamna Gorica 84, 4246 Kamna Gorica
7Jože Mlinarič, 23.05.1973, Lesce, Železniška ulica 1a, 4248 Lesce
8Tadeja Kunčič, 08.09.1971, Lancovo, Lancovo 11, 4240 Radovljica
9Domen Škofic, 11.04.1994, Vrbnje, Vrbnje 46, 4240 Radovljica
10Urška Kavar, 03.03.1975, Brezovica, Brezovica 1b, 4245 Kropa
11Jože Zima, 01.10.1955, Hlebce, Hlebce 23a, 4248 Lesce
12Helena Tancar, 16.08.1975, Spodnji Otok, Spodnji Otok 10a, 4240 Radovljica
13Janez Gale, 29.01.1977, Ljubno, Ljubno 84, 4244 Podnart
14Milena Vrečko Tolar, 26.04.1954, Lesce, Na Vrtači 16, 4248 Lesce
15Miroslav Albinini, 19.08.1948, Spodnja Dobrava, Spodnja Dobrava 4a, 4245 Kropa
16Helena Poklukar, 05.04.1950, Ovsiše, Ovsiše 21, 4244 Podnart
17Janez Zupan, 06.03.1950, Brezje, Brezje 19, 4243 Brezje
18Jožica Hrovat, 28.06.1956, Zapuže, Zapuže 13c, 4275 Begunje na Gorenjskem
19Branko Kavčič, 22.11.1958, Kropa, Kropa 144, 4245 Kropa
20Urška Zupan, 13.03.1981, Posavec, Posavec 50, 4244 Podnart
21Blaž Cvetko, 21.01.1949, Kamna Gorica, Kamna Gorica 1d, 4246 Kamna Gorica
22Marijana Ravnihar Kunstelj, 28.02.1944, Radovljica, Roblekovo naselje 9, 4240 Radovljica
23Tom Potočar, 17.05.1975, Lancovo, Lancovo 3b, 4240 Radovljica
24Anita Vidic, 13.01.1967, Lesce, Na Vrtači 17, 4248 Lesce
25Janez Lavrič, 16.05.1942, Mošnje, Mošnje 6a, 4240 Radovljica
26Jožef Bešter, 16.08.1943, Spodnji Otok, Spodnji Otok 16a, 4240 Radovljica
3SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1Mark Toplak, 28.03.1963, Zapuže, Zapuže 9, 4275 Begunje na Gorenjskem
2Nevenka Osterc, 20.03.1961, Radovljica, Vurnikov trg 4, 4240 Radovljica
3mag. Andrej Potočnik, 12.10.1961, Zaloše, Zaloše 9, 4244 Podnart
4Breda Poličar, 13.11.1960, Brezje, Brezje 14, 4243 Brezje
5Jernej Kolman, 02.10.1978, Radovljica, Prešernova ulica 5, 4240 Radovljica
6Tatjana Križaj, 12.09.1961, Lesce, Alpska cesta 61, 4248 Lesce
7Aljoša Škufca, 30.04.1976, Radovljica, Gradnikova cesta 83, 4240 Radovljica
8Marinka Kavčič, 06.07.1949, Radovljica, Šercerjeva ulica 41, 4240 Radovljica
9Boštjan Strnad, 09.06.1977, Kropa, Kropa 115, 4245 Kropa
10Rozalija Potočnik, 10.02.1945, Kamna Gorica, Kamna Gorica 72, 4246 Kamna Gorica
11Peter Teran, 04.05.1950, Ovsiše, Ovsiše 47, 4244 Podnart
12Mateja Bajt, 10.11.1970, Zapuže, Zapuže 4, 4275 Begunje na Gorenjskem
13Janez Globočnik, 11.08.1948, Mošnje, Mošnje 16, 4240 Radovljica
14Katja Cvenkelj, 14.12.1989, Brezje, Peračica 4, 4243 Brezje
15Janez Kaltenekar, 26.02.1952, Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 34, 4246 Kamna Gorica
16Vera Markovec, 14.03.1966, Ljubno, Ljubno 133, 4244 Podnart
17Andrej Čufer, 07.04.1963, Zgoša, Zgoša 52, 4275 Begunje na Gorenjskem
18Bojan Frelih, 13.10.1962, Radovljica, Roblekovo naselje 2, 4240 Radovljica
19Maja Arh, 04.12.1989, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 127, 4275 Begunje na Gorenjskem
20Igor Bele, 03.03.1952, Radovljica, Roblekovo naselje 3, 4240 Radovljica
21Laurent Resman, 22.02.1998, Hlebce, Hlebce 44, 4248 Lesce
22Helena Bernard, 10.04.1939, Brezje, Brezje 8, 4243 Brezje
23Josip Pavlič, 08.07.1930, Ljubno, Ljubno 11, 4244 Podnart
24Uroš Toman, 30.07.1971, Posavec, Posavec 131, 4244 Podnart
25Bernarda Kunčič, 19.05.1964, Radovljica, Šercerjeva ulica 37, 4240 Radovljica
4DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS
1Anton Fister, 18.01.1960, Radovljica, Prešernova ulica 4, 4240 Radovljica
2Marjeta Rozman, 17.01.1950, Vrbnje, Vrbnje 27, 4240 Radovljica
3Franc Markelj, 20.02.1943, Radovljica, Ulica Simona Gregorčiča 6, 4240 Radovljica
4Helena Tibola, 22.03.1955, Radovljica, Gradnikova cesta 119, 4240 Radovljica
5Anton Pfajfar, 13.05.1934, Lesce, Vojkova ulica 1, 4248 Lesce
6Ivana Varl, 01.05.1943, Radovljica, Gradnikova cesta 121, 4240 Radovljica
7Marjan Vrabec, 06.12.1934, Radovljica, Cankarjeva ulica 31, 4240 Radovljica
8Jožefa Podobnik, 30.04.1952, Zgornja Lipnica, Zgornja Lipnica 1, 4246 Kamna Gorica
9Nikola Kužet, 18.12.1943, Radovljica, Gradnikova cesta 77, 4240 Radovljica
10Slavica Soršak, 08.09.1950, Radovljica, Cankarjeva ulica 22, 4240 Radovljica
11Marjan Resman, 26.04.1950, Radovljica, Gradnikova cesta 117, 4240 Radovljica
12Alenčica Marija Bole Vrabec, 14.01.1937, Radovljica, Cankarjeva ulica 31, 4240 Radovljica
13Boris Puhar, 24.03.1950, Radovljica, Štrukljeva ulica 21, 4240 Radovljica
14Anica Ježek, 19.07.1941, Radovljica, Cankarjeva ulica 21, 4240 Radovljica
15Jože Soršak, 06.04.1953, Radovljica, Cankarjeva ulica 22, 4240 Radovljica
16Cvetka Puhar, 05.09.1952, Radovljica, Štrukljeva ulica 21, 4240 Radovljica
17Stanko Rozman, 24.10.1945, Vrbnje, Vrbnje 27, 4240 Radovljica
18Jolanda Fister, 10.03.1957, Radovljica, Ljubljanska cesta 17a, 4240 Radovljica
19Marija Jamnik, 22.10.1938, Radovljica, Gradnikova cesta 131, 4240 Radovljica
20Minka Justin, 14.04.1969, Lesce, Letališka ulica 16, 4248 Lesce
21Martina Markelj, 07.11.1943, Radovljica, Ulica Simona Gregorčiča 6, 4240 Radovljica
22Marjeta Orel, 08.03.1946, Radovljica, Trubarjeva ulica 3, 4240 Radovljica
5GLAS MLADIH RADOVLJICA
1Gorazd Fajfar, 23.08.1980, Ljubno, Ljubno 145, 4244 Podnart
2Maruša Šolar Čuden, 19.05.1984, Črnivec, Črnivec 2, 4243 Brezje
3Gašper Albinini, 26.07.1983, Spodnja Dobrava, Spodnja Dobrava 4a, 4245 Kropa
4Katja Knific, 28.07.1984, Posavec, Posavec 56, 4244 Podnart
5Gašper Zupan, 10.01.1982, Zaloše, Zaloše 21, 4244 Podnart
6Tamara Lazar, 08.03.1991, Lancovo, Lancovo 5f, 4240 Radovljica
7Mile Lazarević, 11.07.1980, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 160, 4275 Begunje na Gorenjskem
8Ariana Pašić, 20.02.1990, Radovljica, Cankarjeva ulica 40, 4240 Radovljica
9Gašper Vrhunc, 02.12.1983, Kropa, Kropa 2c, 4245 Kropa
10Tjaša Tavčar, 02.01.1995, Lesce, Na Trati 24a, 4248 Lesce
11Miha Svetina, 17.04.1983, Radovljica, Gradnikova cesta 63, 4240 Radovljica
12Teja Pangerc, 06.07.1990, Mošnje, Mošnje 71, 4240 Radovljica
13Andrej Čuden, 18.06.1990, Lesce, Alpska cesta 68, 4248 Lesce
14Barbara Koselj, 11.12.1987, Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 30, 4246 Kamna Gorica
15Ilija Kostov, 06.12.1993, Brezje, Brezje 82, 4243 Brezje
16Manca Zupan, 02.09.1988, Radovljica, Cesta na jezerca 8, 4240 Radovljica
17Jure Stroj, 17.12.1994, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 92a, 4275 Begunje na Gorenjskem
18Tia Knaflič, 18.09.1999, Zapuže, Zapuže 22b, 4275 Begunje na Gorenjskem
19Matej Rupar, 21.07.1989, Hraše, Hraše 15, 4248 Lesce
20Maša Vidic, 15.11.1989, Posavec, Posavec 29, 4244 Podnart
21Jure Miklavčič, 20.06.1991, Podnart, Podnart 59, 4244 Podnart
22Katarina Rauh, 09.01.1988, Lesce, Dobrška ulica 4, 4248 Lesce
23Miha Marinko, 10.08.1984, Lesce, Finžgarjeva ulica 15, 4248 Lesce
24Urška Bertoncelj, 21.10.1986, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 130, 4275 Begunje na Gorenjskem
25Matej Rozmanič, 19.06.1987, Dvorska vas, Dvorska vas 19a, 4275 Begunje na Gorenjskem
26Alojz Rozman, 27.05.1980, Peračica, Peračica 7, 4243 Brezje
6DOBRA DRŽAVA
1Branko Marš, 09.03.1961, Radovljica, Žale 6a, 4240 Radovljica
2Marta Ban Kraljič, 09.02.1965, Radovljica, Gradnikova cesta 38, 4240 Radovljica
7LISTA CIRILA GLOBOČNIKA
1Miran Rems, 30.06.1956, Radovljica, Janševa ulica 1, 4240 Radovljica
2Monika Ažman, 25.10.1966, Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 18, 4240 Radovljica
3Miroslav Pogačar, 14.06.1959, Studenčice, Studenčice 7, 4248 Lesce
4Teodora Beton, 13.09.1957, Kamna Gorica, Kamna Gorica 56, 4246 Kamna Gorica
5Vilko Praprotnik, 29.04.1959, Ljubno, Ljubno 130, 4244 Podnart
6Sabina Felc, 21.01.1969, Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 31, 4240 Radovljica
7Danijel Kašca, 01.04.1968, Radovljica, Cankarjeva ulica 30, 4240 Radovljica
8Neža Mezeg, 27.04.1982, Zgornji Otok, Zgornji Otok 8, 4240 Radovljica
9Peter Kramar, 16.06.1977, Mošnje, Mošnje 6e, 4240 Radovljica
10Maja Kolar, 12.11.1980, Radovljica, Gradnikova cesta 7c, 4240 Radovljica
11Peter Kolman, 12.07.1977, Zgoša, Zgoša 8, 4275 Begunje na Gorenjskem
12Barbara Boltar, 18.03.1958, Radovljica, Roblekovo naselje 11a, 4240 Radovljica
13Tadej Markelj, 28.08.1967, Radovljica, Ulica Simona Gregorčiča 6a, 4240 Radovljica
14Petja Zorec, 28.05.1987, Radovljica, Gradnikova cesta 5, 4240 Radovljica
15Zdravko Mohorič, 01.07.1960, Mošnje, Mošnje 53, 4240 Radovljica
16Jožica Režonja, 10.07.1959, Zgoša, Zgoša 65a, 4275 Begunje na Gorenjskem
17Robert Ivan Šušmelj, 24.06.1967, Ovsiše, Ovsiše 50, 4244 Podnart
18Marinka Šemrl, 12.10.1960, Lesce, Letališka cesta 4, 4248 Lesce
19Miloš Šter, 07.01.1961, Radovljica, Roblekovo naselje 33, 4240 Radovljica
20Tanja Resman Tomše, 10.04.1964, Kamna Gorica, Kamna Gorica 100, 4246 Kamna Gorica
21Franc Peternel, 26.02.1954, Globoko, Globoko 2a, 4240 Radovljica
22Janka Kunčič, 22.06.1971, Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 8, 4246 Kamna Gorica
23Marjan Potočnik, 26.08.1961, Črnivec, Črnivec 19c, 4243 Brezje
24Polona Rob, 02.02.1973, Mišače, Mišače 4, 4246 Kamna Gorica
25Janez Praprotnik, 01.02.1943, Brezje, Brezje 77c, 4243 Brezje
26Ciril Globočnik, 19.11.1959, Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 22b, 4240 Radovljica
8LISTA ZA ŠPORT IN PROSTOVOLJSTVO
1Darko Marolt, 20.12.1960, Radovljica, Prešernova ulica 15, 4240 Radovljica
2Barbara Sitar, 03.11.1978, Radovljica, Langusova ulica 72, 4240 Radovljica
3Tomislav Kržišnik, 27.12.1964, Kropa, Kropa 107, 4245 Kropa
4Zlata Horvat, 21.09.1953, Lesce, Alpska cesta 1a, 4248 Lesce
5Igor Dornik, 25.12.1964, Češnjica pri Kropi, Češnjica pri Kropi 1, 4244 Podnart
6Nuša Tulipan, 17.10.1952, Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 11b, 4240 Radovljica
7Andrej Jožef, 31.03.1977, Mošnje, Mošnje 69, 4240 Radovljica
8Barbara Prešeren, 10.10.1954, Radovljica, Gradnikova cesta 131, 4240 Radovljica
9Anže Bagi, 28.06.1977, Lesce, Rožna dolina 34, 4248 Lesce
10Bojana Domevščik, 29.03.1964, Radovljica, Prešernova ulica 3, 4240 Radovljica
11Borut Marter, 18.01.1977, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 81b, 4275 Begunje na Gorenjskem
12Petra Grahovac, 22.10.1974, Radovljica, Cankarjeva ulica 4, 4240 Radovljica
13Sadik Mujkić, 29.02.1968, Radovljica, Gradnikova cesta 85, 4240 Radovljica
14Saša Petrovič, 27.08.1976, Zapuže, Zapuže 13, 4275 Begunje na Gorenjskem
15Gašper Potočnik, 17.01.1972, Kamna Gorica, Kamna Gorica 72, 4246 Kamna Gorica
16Nina Zaplotnik, 04.10.1991, Vrbnje, Vrbnje 55, 4240 Radovljica
17Roman Podlipnik, 04.03.1968, Zgoša, Zgoša 6b, 4275 Begunje na Gorenjskem
18Žiga Kapus, 15.06.1979, Lancovo, Lancovo 9f, 4240 Radovljica
19Rok Vidic, 15.04.1980, Radovljica, Langusova ulica 67, 4240 Radovljica
20Tine Peternel, 10.11.1973, Kropa, Kropa 101d, 4245 Kropa
21Karin Jeglič, 04.06.1990, Radovljica, Linhartov trg 26, 4240 Radovljica
22Mirko Janjatovič, 14.10.1971, Radovljica, Gradnikova cesta 73, 4240 Radovljica
23Jana Remic, 09.04.1965, Radovljica, Kranjska cesta 21, 4240 Radovljica
24Fredi Krnc, 06.02.1970, Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 4a, 4246 Kamna Gorica
25Alja Štendler, 21.03.1971, Radovljica, Štrukljeva ulica 4, 4240 Radovljica
26Robert Božič, 05.01.1990, Zgoša, Zgoša 24f, 4275 Begunje na Gorenjskem
9LEVICA
1Mateja Potočnik, 20.06.1987, Ovsiše, Ovsiše 6, 4244 Podnart
2Blaž Trček, 06.05.1976, Radovljica, Linhartov trg 24, 4240 Radovljica
3Darja Kürner, 12.07.1953, Mošnje, Mošnje 18e, 4240 Radovljica
4Klemen Noč, 25.11.1987, Radovljica, Cankarjeva ulica 31, 4240 Radovljica
5Alja Černe, 11.07.1991, Radovljica, Maistrova ulica 6, 4240 Radovljica
6Luka Kürner, 29.04.1979, Mošnje, Mošnje 18e, 4240 Radovljica
7Marjeta Bizjak, 18.09.1997, Češnjica pri Kropi, Češnjica pri Kropi 10b, 4244 Podnart
8Avgust Zupan, 29.01.1950, Radovljica, Janševa ulica 6, 4240 Radovljica
9Lenka Kapus Otrin, 19.03.1977, Lancovo, Lancovo 72, 4240 Radovljica
10Jožef Hozjan, 28.06.1946, Lesce, Savska cesta 4a, 4240 Radovljica
11Monika Hanžič, 24.04.1969, Lesce, Savska cesta 8, 4240 Radovljica
12Abid Kurtić, 28.05.1955, Radovljica, Gradnikova cesta 127, 4240 Radovljica
13Marija Potočnik, 16.08.1937, Ovsiše, Ovsiše 6, 4244 Podnart
14Anri Tomić, 03.03.1969, Dobravica, Dobravica 10, 4244 Podnart
15Klemen Erman, 09.10.1983, Ovsiše, Ovsiše 49, 4244 Podnart
10PRIJAZNA LISTA
1Simon Zore, 26.03.1969, Radovljica, Langusova ulica 77, 4240 Radovljica
2Katja Praprotnik, 02.09.1971, Mošnje, Mošnje 95, 4240 Radovljica
3Aleš Smajić, 26.10.1970, Hraše, Hraše 18b, 4240 Radovljica
4Nataša Černe, 14.04.1969, Nova vas, Nova vas 4, 4240 Radovljica
5Igor Marijan, 05.03.1980, Radovljica, Cankarjeva ulica 27, 4240 Radovljica
6Mateja Benko, 05.07.1990, Radovljica, Gradnikova cesta 34, 4240 Radovljica
7Janko Stanek, 20.02.1951, Radovljica, Gradnikova cesta 121, 4240 Radovljica
8Mija Ločniškar, 04.09.1960, Radovljica, Šercerjeva ulica 8, 4240 Radovljica
9Goran Debelak, 29.09.1979, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 14, 4275 Begunje na Gorenjskem
10Mojca Vnučec Špacapan, 19.11.1971, Radovljica, Partizanska pot 1, 4240 Radovljica
11Haris Pivač, 04.04.1997, Radovljica, Cankarjeva ulica 40, 4240 Radovljica
12Nataša Pristov, 03.05.1969, Radovljica, Žale 1, 4240 Radovljica
13Damijan Kreutz, 24.04.1968, Mošnje, Mošnje 95, 4240 Radovljica
14Sonja Maček, 19.09.1993, Kamna Gorica, Kamna Gorica 3f, 4246 Kamna Gorica
15Andrej Maver, 17.02.1958, Radovljica, Vurnikov trg 4, 4240 Radovljica
16Elizabeta Ambrožič, 16.11.1956, Radovljica, Cankarjeva ulica 31c, 4240 Radovljica
17Ludvik Košelnik, 13.02.1973, Gorica, Gorica 3a, 4240 Radovljica
18Ada Fojkar, 20.04.1982, Lesce, Šobčeva cesta 19, 4248 Lesce
19Peter Jerala, 07.04.1969, Lesce, Poljska pot 4, 4248 Lesce
20Mendi Ipavec, 18.12.1992, Radovljica, Vurnikov trg 2, 4240 Radovljica
21Goran Bric, 26.06.1967, Radovljica, Tavčarjeva ulica 6, 4240 Radovljica
22Dita Kočevar, 23.04.1995, Radovljica, Cesta svobode 19, 4240 Radovljica
23Blaž Ješe, 02.01.1986, Lesce, Šobčeva cesta 21, 4248 Lesce
24Romana Gunde Košelnik, 10.03.1972, Gorica, Gorica 3a, 4240 Radovljica
25Miran Cilenšek, 26.07.1958, Radovljica, Gorenjska cesta 31a, 4240 Radovljica
26Zdenko Molj, 28.07.1954, Radovljica, Langusova ulica 91, 4240 Radovljica
11NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Simon Resman, 09.01.1978, Radovljica, Cesta svobode 13, 4240 Radovljica
2Tina Mrak, 17.04.1996, Ravnica, Ravnica 4, 4240 Radovljica
3Tomaž Frelih, 29.05.1970, Posavec, Posavec 24, 4244 Podnart
4Polonca Zupan Grašič, 21.05.1970, Lesce, Alpska cesta 16, 4248 Lesce
5Matjaž Geršič, 19.10.1983, Lesce, Cesta na Lipce 4, 4248 Lesce
6Ana Cecilia Prenz Kopušar, 17.08.1964, Kamna Gorica, Kamna Gorica 46a, 4246 Kamna Gorica
7Peter Kolarič, 14.03.1962, Mošnje, Mošnje 66, 4240 Radovljica
8Janja Borič, 17.06.1967, Lancovo, Lancovo 19, 4240 Radovljica
9Peter Urbanija, 30.11.1971, Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 2, 4246 Kamna Gorica
10Marjeta Šifrer, 03.03.1974, Lancovo, Lancovo 5d, 4240 Radovljica
11Jožef Rogač, 27.02.1966, Zgornja Lipnica, Zgornja Lipnica 4, 4246 Kamna Gorica
12Barbara Debeljak Rus, 07.01.1976, Radovljica, Roblekovo naselje 37, 4240 Radovljica
13Janez Zaletel, 03.01.1955, Radovljica, Gorenjska cesta 8, 4240 Radovljica
14Andreja Mauko, 11.11.1966, Vrbnje, Vrbnje 31a, 4240 Radovljica
15Dušan Kopušar, 27.07.1954, Kamna Gorica, Kamna Gorica 46a, 4246 Kamna Gorica
16Cvetka Bizjak, 12.04.1944, Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 24, 4240 Radovljica
17Anica Dacar, 25.02.1954, Zapuže, Zapuže 29, 4275 Begunje na Gorenjskem
18Srečko Brumen, 17.12.1968, Radovljica, Bazoviška ulica 17, 4240 Radovljica
19Marija Gašperin, 02.07.1939, Radovljica, Tavčarjeva ulica 22, 4240 Radovljica
20Milan Kristan, 17.09.1953, Radovljica, Gradnikova cesta 67, 4240 Radovljica
21Joško Lukan, 17.01.1965, Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 3, 4246 Kamna Gorica
22Jože Eržen, 20.03.1955, Kropa, Kropa 49, 4245 Kropa
23Andreja Jalen, 23.11.1973, Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 30, 4240 Radovljica
24Marija Mušič, 18.01.1945, Radovljica, Gradnikova cesta 28, 4240 Radovljica
25Janez Rozman, 14.08.1946, Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica
26Avguštin Alojzij Mencinger, 17.08.1938, Radovljica, Gradnikova cesta 47, 4240 Radovljica
12SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Gregor Remec, 06.05.1962, Lancovo, Lancovo 6, 4240 Radovljica
2Irena Kotnik, 01.02.1955, Radovljica, Bazoviška ulica 17, 4240 Radovljica
3Miha Gluščič, 23.01.1960, Lesce, Tovarniška ulica 23, 4240 Radovljica
4Andreja Šmid, 09.09.1972, Mošnje, Mošnje 39, 4240 Radovljica
5Rajko Mikolič, 01.05.1959, Mišače, Mišače 1, 4245 Kropa
6Špela Razinger Kalan, 06.01.1976, Poljšica, Poljšica 1a, 4244 Podnart
7Sandi Larisi, 04.04.1963, Radovljica, Gradnikova cesta 9a, 4240 Radovljica
8Anja Zupanc, 10.07.1982, Radovljica, Tavčarjeva ulica 8, 4240 Radovljica
9Samir Medić, 08.05.1974, Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 31a, 4240 Radovljica
10Sonja Vengar, 17.03.1952, Praproše, Praproše 2, 4244 Podnart
11Samo Finžgar, 14.11.1954, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 128c, 4275 Begunje na Gorenjskem
12Mojca Kržišnik, 10.09.1980, Lancovo, Lancovo 37, 4240 Radovljica
13Janez Kožuh, 15.07.1949, Mošnje, Mošnje 6e, 4240 Radovljica
14Eva Omerza, 05.09.1989, Mošnje, Mošnje 45, 4240 Radovljica
15Miha Vidmar, 03.06.1992, Lesce, Begunjska cesta 6b, 4248 Lesce
16Alma Murić, 10.07.1991, Lesce, Finžgarjeva ulica 4, 4248 Lesce
17Marjan Jarkovič, 27.03.1973, Lesce, Tržaška ulica 5, 4248 Lesce
18Jana Ankerst, 11.02.1960, Vrbnje, Vrbnje 9b, 4240 Radovljica
19Jan Remec, 10.11.1987, Zgoša, Zgoša 19, 4275 Begunje na Gorenjskem
20Mojca Kokalj, 31.03.1954, Radovljica, Vurnikov trg 4, 4240 Radovljica
21Igor Luzar, 06.03.1963, Zapuže, Zapuže 15, 4275 Begunje na Gorenjskem
22Barbara Mandelj, 04.06.1969, Radovljica, Bazoviška ulica 15a, 4240 Radovljica
23Matjaž Korošec, 19.02.1996, Lesce, Valvasorjeva ulica 11, 4248 Lesce
24Ivan Resman, 20.12.1949, Radovljica, Cankarjeva ulica 56a, 4240 Radovljica
25Pika Vukadinović, 07.05.1967, Mošnje, Mošnje 15b, 4240 Radovljica
26Anton Rejc, 20.01.1936, Radovljica, Bazoviška ulica 17, 4240 Radovljica
13SOCIALNI DEMOKRATI
1Nejc Kliček, 26.04.1995, Brezovica, Brezovica 26, 4245 Kropa
2Mojca Faganel, 09.04.1988, Radovljica, Vurnikov trg 2, 4240 Radovljica
3Dalibor Šolar, 29.07.1970, Lipnica, Lipnica 3b, 4245 Kropa
4Renata Zadnikar, 19.02.1971, Ovsiše, Ovsiše 42, 4244 Podnart
5Jože Skalar, 29.11.1949, Kamna Gorica, Kamna Gorica 15a, 4246 Kamna Gorica
6Ana Marković Bach, 05.12.1979, Dobro Polje, Dobro Polje 9b, 4243 Brezje
7Žiga Gačnik, 17.09.1996, Radovljica, Žale 7, 4240 Radovljica
8Vesna Koselj, 01.06.1974, Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 31a, 4246 Kamna Gorica
9Marko Zupan, 17.09.1973, Lesce, Savska cesta 4, 4248 Lesce
10Irena Kunstelj, 14.11.1973, Mišače, Mišače 3a, 4246 Kamna Gorica
11Branko Bajić, 10.02.1967, Radovljica, Cankarjeva ulica 12, 4240 Radovljica
12Tjaša Mohorič, 28.06.1997, Kamna Gorica, Kamna Gorica 3g, 4246 Kamna Gorica
13Matija Markelj, 21.02.1935, Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 32a, 4240 Radovljica
14Jasmina Šolar, 05.10.1963, Brezovica, Brezovica 8, 4245 Kropa
15Tilen Toplišek, 23.07.1991, Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 35, 4246 Kamna Gorica
16Maša Kukič, 23.02.1998, Radovljica, Cankarjeva ulica 56, 4240 Radovljica
17Žan Filipovič, 18.06.1996, Brezovica, Brezovica 31, 4245 Kropa
18Tea Pogačnik, 13.08.1997, Kamna Gorica, Kamna Gorica 32, 4246 Kamna Gorica
19Vinko Zadnikar, 29.12.1952, Podnart, Podnart 42a, 4244 Podnart
20Mirica Gačnik, 15.01.1949, Radovljica, Žale 7, 4240 Radovljica
21Žiga Jelenc, 18.05.1998, Kropa, Kropa 9, 4245 Kropa
22Veronika Rešek, 16.01.1995, Brezovica, Brezovica 8, 4245 Kropa
23Jakob Šolar, 13.04.1999, Lipnica, Lipnica 3b, 4245 Kropa
24Aleš Vovk, 16.02.1981, Dobro Polje, Dobro Polje 9b, 4243 Brezje
25Uroš Jauševec, 28.06.1976, Lesce, Na Vrtači 8, 4248 Lesce
26Dragomil Rozman, 12.01.1948, Radovljica, Bevkova ulica 36, 4240 Radovljica
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.