Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA RADEČE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1TOMAŽ REŽUN, 09.06.1971, RADEČE, KOLENOV GRABEN 1, 1433 RadečeSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1LEVICA
1TINA KOLAR, 19.12.1976, RADEČE, GLEDALIŠKA POT 3, 1433 Radeče
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1PETER MLAKAR, 29.06.1968, RADEČE, POT NA JEZ 13A, 1433 Radeče
2SUZANA HOČEVAR, 13.09.1965, RADEČE, OBREŽJE 61, 1433 Radeče
3MIRAN HOČEVAR, 30.01.1964, RADEČE, OBREŽJE 61, 1433 Radeče
4MAJDICA KIŠEK, 02.02.1957, RADEČE, KOLENOV GRABEN 5, 1433 Radeče
5FLORJAN VOZELJ, 05.05.1978, RADEČE, POT NA BROD 3, 1433 Radeče
3ZA-R - ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ IN RADEŠKEGA OBMOČJA
1ZORAN ČULK, 11.11.1961, RADEČE, TITOVA ULICA 46, 1433 Radeče
2RAFAELA PINTARIČ, 09.05.1960, RADEČE, V GAJU 15, 1433 Radeče
3ROK ZAHRASTNIK, 25.09.1971, RADEČE, HOTEMEŽ 33, 1433 Radeče
4BREDA ŠULIGOJ, 27.09.1967, RADEČE, ŽEBNIK 44, 1433 Radeče
5ZVONE DORNIK, 05.03.1970, RADEČE, ŽEBNIK 42, 1433 Radeče
6JERNEJA NOVAK, 19.08.1973, RADEČE, TITOVA ULICA 101, 1433 Radeče
7ROMAN TITOVŠEK, 17.04.1965, RADEČE, ŽEBNIK 34, 1433 Radeče
8ANJA GOSPODARIČ, 12.05.1985, RADEČE, POT NA BROD 2, 1433 Radeče
9ROK ŽELEZNIK, 30.07.1991, RADEČE, TITOVA ULICA 6, 1433 Radeče
10POLONA ŠMRGUT, 14.10.1979, RADEČE, NJIVICE 15, 1433 Radeče
11FERDINAND BARACHINI, 02.10.1943, RADEČE, KRAKOVO 6, 1433 Radeče
4DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1IDA ROZMAN, 18.10.1950, RADEČE, POT NA BROD 4, 1433 Radeče
2MIRKO ROZMAN, 12.01.1945, RADEČE, POT NA BROD 4, 1433 Radeče
3ANKA KLJUČEVŠEK, 16.07.1960, RADEČE, POD KNAPOVKO 3, 1433 Radeče
4MARJAN KLJUČEVŠEK, 15.04.1955, RADEČE, POD KNAPOVKO 3, 1433 Radeče
5DANIJELA DULAR, 28.02.1951, RADEČE, POD SKALO 5, 1433 Radeče
6MARJAN DULAR, 21.02.1949, RADEČE, POD SKALO 5, 1433 Radeče
5SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1TOMAŽ REŽUN, 09.06.1971, RADEČE, KOLENOV GRABEN 1, 1433 Radeče
2ALENKA BERVAR, 22.11.1960, RADEČE, TITOVA ULICA 97, 1433 Radeče
3JANEZ PREŠIČEK, 07.03.1969, RADEČE, ULICA TALCEV 1, 1433 Radeče
4MAG. MARJETKA LIPEC, 06.09.1973, RADEČE, NJIVICE 13, 1433 Radeče
5SIMON ŽNIDAR, 09.04.1978, RADEČE, ŠOLSKA POT 1, 1433 Radeče
6MARIJA IMPERL, 25.05.1956, RADEČE, POT NA STADION 9, 1433 Radeče
7DUŠAN PODLESNIK, 22.10.1952, OBREŽJE, OBREŽJE 15, 1433 Radeče
8MANJA PLUT, 16.05.1984, RADEČE, TITOVA ULICA 74, 1433 Radeče
9JOŽEFA NOVAK, 29.11.1950, RADEČE, TITOVA ULICA 82, 1433 Radeče
10DR. MIHA KOROŠEC, 24.02.1984, RADEČE, CESTA ZA GRADOM 1A, 1433 Radeče
11MATJAŽ HAN, 17.01.1971, RADEČE, POT NA JEZ 3, 1433 Radeče
6NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MIRAN PRNAVER, 24.01.1965, RADEČE, NAD MLINŠČICO 8, 1433 Radeče
2MAG. MATEJA KOVAČ, 15.04.1962, RADEČE, V GAJU 10, 1433 Radeče
3MATEVŽ KOZINC, 04.11.1997, RADEČE, STAROGRAJSKA ULICA 8, 1433 Radeče
4HELENA KINK, 07.07.1971, RADEČE, JELOVO 13B, 1433 Radeče
5LUDVIK KOS, 06.11.1952, RADEČE, DOBRAVA 13, 1433 Radeče
6MARIJA BEC, 10.03.1958, RADEČE, ŽEBNIK 24, 1433 Radeče
7FELIKS KORBAR, 12.08.1972, RADEČE, MOČILNO 23, 1433 Radeče
8MAJDA ROGELJ, 21.03.1955, RADEČE, HOTEMEŽ 11, 1433 Radeče
9DRAGO KNEZ, 31.08.1969, RADEČE, BRUNŠKA GORA 10, 1433 Radeče
10JOŽEFA ŽIBERT, 28.01.1951, RADEČE, POT NA BROD 3, 1433 Radeče
11JOŽE MAVRIČ, 18.02.1969, RADEČE, RUDNA VAS 2, 1433 Radeče

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1LEVICA
1SAŠO OBOLNAR, 05.10.1979, SVIBNO, SVIBNO 12, 1433 Radeče
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1HELENA BREGAR ŠRAMEL, 01.04.1958, RADEČE, JAGNJENICA 11, 1433 Radeče
2ZDRAVKO BREGAR, 04.10.1951, RADEČE, JAGNJENICA 10B, 1433 Radeče
3ZA-R - ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ IN RADEŠKEGA OBMOČJA
1URŠKA RENKO, 15.01.1986, RADEČE, SVIBNO 38, 1433 Radeče
2JOŽEF PETAUER, 03.02.1942, RADEČE, JAGNJENICA 61, 1433 Radeče
3PETRA BREZNIKAR, 12.09.1978, RADEČE, JAGNJENICA 13Č, 1433 Radeče
4JANEZ BEC, 01.11.1966, RADEČE, VRHOVO 43A, 1433 Radeče
5MARTINA DROLC, 23.11.1969, RADEČE, VRHOVO 32, 1433 Radeče
4DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1DRAGICA KOVAČ, 26.05.1959, RADEČE, STARI DVOR 11, 1433 Radeče
2PETER KOVAČ, 14.03.1951, RADEČE, STARI DVOR 11, 1433 Radeče
5SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1RADO MREŽAR, 05.11.1959, JAGNJENICA, JAGNJENICA 57, 1433 Radeče
2ANDREJA BURKELC KLAJN, 20.09.1956, VRHOVO, VRHOVO 51, 1433 Radeče
3JANEZ KMETIČ, 09.09.1960, POČAKOVO, POČAKOVO 8, 1433 Radeče
4MARIJA DOLINŠEK, 04.04.1966, POČAKOVO, POČAKOVO 21, 1433 Radeče
5FRANC GROS, 20.09.1950, JAGNJENICA, JAGNJENICA 23A, 1433 Radeče
6NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1TOMAŽ NOVAK, 24.05.1980, RADEČE, SVIBNO 7B, 1433 Radeče
2ŠTEFANIJA MLAKAR, 19.01.1972, RADEČE, VRHOVO 86, 1433 Radeče
3PRIMOŽ KNEZ, 07.03.1985, RADEČE, SVIBNO 20, 1433 Radeče
4MAG. PETRA BREČKO, 10.09.1975, RADEČE, PRAPRETNO 23, 1433 Radeče
5ALOJZ LAZAR, 05.08.1949, RADEČE, JAGNJENICA 35A, 1433 Radeče
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.