Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA RAČE-FRAM
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1BRANKO LEDINEK, 14.04.1958, FRAM, TURNERJEVA ULICA 52, 2313 FramSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1DUŠAN PURGER, 04.03.1951, RANČE, RANČE 27, 2313 Fram
2MELITA MAKSIMILJANA LAŠIČ, 29.04.1945, RAČE, MARIBORSKA CESTA 51C, 2327 Rače
3BRANKO PETROVIČ, 24.02.1958, RAČE, ZA VRTOVI 5, 2327 Rače
4JOŽEFA ZOREC, 04.03.1951, FRAM, TURNERJEVA ULICA 88, 2313 Fram
5ZVONKO BRAČKO, 27.12.1957, RANČE, RANČE 29, 2313 Fram
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1IVAN KOVAČIČ, 27.01.1959, RAČE, POLJSKA CESTA 10, 2327 Rače
2SIMONA MURKO, 22.09.1974, FRAM, BISTRIŠKA CESTA 98, 2313 Fram
3ZDRAVKO JELŠEK, 07.06.1962, RAČE, MARIBORSKA CESTA 19, 2327 Rače
4VESNA MEDVED, 01.09.1988, RAČE, NOVA ULICA 8, 2327 Rače
5ADOLF STRNAD, 21.04.1943, RAČE, CESTA TALCEV 62A, 2327 Rače
6PATRICIJA FURJAN, 08.11.1985, FRAM, BISTRIŠKA CESTA 44, 2313 Fram
7ALOJZ CAF, 06.05.1954, BREZULA, BREZULA 27, 2327 Rače
8ROMANA MATE, 02.03.1958, FRAM, BISTRIŠKA CESTA 55, 2313 Fram
9DANILO RUES, 26.09.1967, RAČE, SONČNA ULICA 5, 2327 Rače
10BRANKO LEVA, 13.08.1967, RAČE, BRATOV TURJAKOV 23, 2327 Rače
11DARJA TRČAK, 30.10.1969, RAČE, MARIBORSKA CESTA 34, 2327 Rače
12VLADIMIR KURBOS, 09.07.1957, JEŠENCA, JEŠENCA 6K, 2327 Rače
3ZELENI SLOVENIJE
1NEŽIKA MEJAL, 23.11.1957, JEŠENCA, JEŠENCA 20, 2327 Rače
2FRANC BERGAUER, 01.10.1952, RANČE, RANČE 70, 2313 Fram
3KATICA OGRINC, 25.11.1971, RAČE, GASILSKA ULICA 3, 2327 Rače
4MLADI UPI
1ALENKA RIŽNER ŠIBILA, 12.06.1973, RAČE, CESTA TALCEV 13, 2327 Rače
2KRISTIJAN GSELMAN, 26.10.1975, RAČE, PODOVA 17A, 2327 Rače
3JOŽICA GRADIŠNIK, 28.02.1968, RAČE, DREVESNIŠKA ULICA 14, 2327 Rače
4DANILO GRADIŠNIK, 07.02.1966, RAČE, DREVESNIŠKA ULICA 14, 2327 Rače
5PATRICIA ROJKO, 22.01.1985, RAČE, PTUJSKA CESTA 82, 2327 Rače
6MARKO ŠIBILA, 05.03.1962, RAČE, CESTA TALCEV 13, 2327 Rače
7TANJA MANDL, 19.03.1974, RAČE, PTUJSKA CESTA 53, 2327 Rače
5NEODVISNA GASILSKA LISTA
1MIRAN PREDIKAKA, 05.10.1951, PODOVA, PODOVA 24, 2327 Rače
2ROSVITA ROBAR, 28.12.1986, SP. GORICA, SP. GORICA 5, 2327 Rače
3SEBASTIJAN SORŠAK, 26.12.1973, RAČE, CESTA TALCEV 56, 2327 Rače
4PETRA LEBER, 29.11.1973, BREZULA, BREZULA 25D, 2327 Rače
5SAŠO ROJS, 28.02.1984, SP. GORICA, SP. GORICA 7, 2327 Rače
6ZLATKA NAPAST, 25.08.1968, RAČE, CESTA TALCEV 16, 2327 Rače
7BORIS FUREK, 18.06.1964, BREZULA, BREZULA 12, 2327 Rače
8JOŽICA RIHTARIČ, 22.08.1981, SP. GORICA, SP. GORICA 3A, 2327 Rače
9IVAN HAUPTMAN, 22.03.1942, RAČE, PTUJSKA CESTA 54, 2327 Rače
10KRISTINA MILEC, 29.11.1965, PODOVA, PODOVA 58, 2327 Rače
11JOŽEF GOJKOŠEK, 31.01.1954, SP.GORICA, SP. GORICA 56C, 2327 Rače
12JANJA URANJEK, 11.11.1987, ZG. GORICA, ZG. GORICA 8, 2327 Rače
13DAVID DOBNIK, 14.07.1992, PODOVA, PODOVA 6, 2327 Rače
14MAJA CRNOBRNJA, 04.01.1987, RAČE, CESTA TALCEV 6, 2327 Rače
15MARKO SOVDAT, 02.02.1987, RAČE, GRAJSKI TRG 16, 2327 Rače
16ALEN VUK, 20.02.1994, SP. GORICA, SP. GORICA 67, 2327 Rače
6SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1BRANKO LEDINEK, 14.04.1958, FRAM, TURNERJEVA ULICA 52, 2313 Fram
2EMA CEBE, 01.05.1956, PODOVA, PODOVA 46, 2327 Rače
3SLAVOMIR LEŠNIK, 07.11.1952, RANČE, RANČE 180, 2313 Fram
4MILOJKA DREO, 21.04.1958, MORJE, MORSKA CESTA 66, 2313 Fram
5ALOJZ STERNAD, 19.05.1943, RAČE, MARIBORSKA CESTA 12, 2327 Rače
6DRAGICA LEŠNIK, 22.05.1973, KOPIVNIK, KOPIVNIK 32, 2313 Fram
7VITOMIR BAUMAN, 16.08.1952, RAČE, MARIBORSKA CESTA 10, 2327 Rače
8ALOJZIJA JARC, 07.05.1955, KOPIVNIK, KOPIVNIK 14, 2313 Fram
9JOŽE POTOČNIK, 12.03.1975, LOKA PRI FRAMU, LOKA PRI FRAMU 27, 2313 Fram
10ALEŠ GREIF, 30.06.1972, PLANICA, PLANICA 25, 2313 Fram
11BRANKA PEČOVNIK, 16.08.1981, FRAM, MLINSKA ULICA 28, 2313 Fram
12DARJA FRIC, 26.10.1972, FRAM, ČREŠNJEV VRH 5, 2313 Fram
13JURIJ ROBIČ, 17.12.1984, ŠESTDOBE, ŠESTDOBE 16, 2313 Fram
14ANDREJA MOM, 07.05.1969, MORJE, CVETLIČNA ULICA 64, 2313 Fram
15TOMISLAV POKRIVAČ, 27.12.1976, MORJE, BREZOVEC 43, 2313 Fram
16MARTA SALAJ, 20.09.1948, ZG.GORICA, ZG.GORICA 23, 2327 Rače
7DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1ŠTEFAN STRMŠEK, 12.05.1946, RAČE, CESTA TALCEV 52, 2327 Rače
2ROMANA FIŠER, 25.02.1957, JEŠENCA, JEŠENCA 32A, 2327 Rače
3ALOJZ IVAN VIDNAR, 17.04.1943, FRAM, KRATKA ULICA 3, 2313 Fram
4FRANJA PURGER, 01.12.1950, RANČE, RANČE 27, 2313 Fram
5MIROSLAV PAUMAN, 14.06.1964, RAČE, PTUJSKA CESTA 8, 2327 Rače
6ZDENKA MAROLT, 01.06.1952, FRAM, ULICA TALCEV 5, 2313 Fram
7ALOJZ DUH, 07.05.1942, MORJE, LOG 5, 2313 Fram
8NADA VERONIK MASTNAK, 14.02.1951, RAČE, OB ŽELEZNICI 13A, 2327 Rače
9SILVO KOREN, 30.12.1962, RAČE, CESTA TALCEV 33, 2327 Rače
10MARIJA PAHLER, 06.06.1947, RANČE, RANČE 21, 2313 Fram
11FRANC BEZJAK, 29.04.1951, RAČE, GRAJSKI TRG 14, 2327 Rače
12IRMA KMETIČ, 20.09.1943, RAČE, KRIŽNA POT 16, 2327 Rače
13FRANC VIGEC, 06.10.1950, RAČE, LACKOVE ČETE 60, 2327 Rače
14HELENA PERNAT, 31.08.1943, ZG. GORICA, ZG. GORICA 12, 2327 Rače
15ŠTEFAN PAPEŽ, 04.12.1959, MORJE, CESTA NA BUKOVEC 91, 2313 Fram
16CVETKA DVORŠAK, 19.08.1948, RAČE, LJUBLJANSKA CESTA 77, 2327 Rače
8SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1BOJAN STRAŠEK, 06.10.1971, FRAM, OB SADOVNJAKU 8, 2313 Fram
2NATALIJA KRUMPAK, 18.03.1971, FRAM, MORSKA CESTA 80, 2313 Fram
3SAMO KOLAR, 20.09.1963, FRAM, MORSKA CESTA 88, 2313 Fram
4ROSVITA DOMAJNKO, 27.11.1962, FRAM, MORSKA CESTA 34, 2313 Fram
9NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1BRUNO JEREB, 25.08.1969, RAČE, SONČNA ULICA 15, 2327 Rače
2MERCEDES ŠPENDL, 10.04.1953, RAČE, GORTANOVA ULICA 12, 2327 Rače
3SREČKO URH, 29.12.1952, RAČE, POLJSKA CESTA 5, 2327 Rače
4MOJCA REBERNAK PRISTAVNIK, 23.05.1978, ZG. GORICA, ZG. GORICA 22F, 2327 Rače
5BRANIMIR BELCA, 24.03.1951, BREZULA, BREZULA 5, 2327 Rače
6BARBARA VINDIŠ ŠTULAR, 28.01.1977, RAČE, PTUJSKA CESTA 103, 2327 Rače
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.