Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA POLJČANE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Tomaž Kokot, 18.03.1988, Spodnja Brežnica, Spodnja Brežnica 53, 2319 PoljčaneSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Maja Bračko, 14.06.1980, Studenice, Studenice 31, 2319 PoljčaneJanez Šabec in skupina volivcev
3Stanislav Kovačič, 15.12.1959, Sp. Poljčane, Dravinjska cesta 85, 2319 PoljčaneGolob Marjan in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Franc Valand, 31.03.1951, Spodnje Poljčane, Nova ulica 13, 2319 Poljčane
2Katja Mikolič Hasić, 27.11.1985, Spodnje Poljčane, Dravinjska cesta 83, 2319 Poljčane
3Vojteh Druškovič, 05.09.1957, Poljčane, Bistriška cesta 41, 2319 Poljčane
4Jelena Verdnik, 19.06.1964, Zgornje Poljčane, Maistrova ulica 12, 2319 Poljčane
5Alojz Pušnik, 09.03.1955, Spodnje Poljčane, Prečna ulica 9, 2319 Poljčane
6Nataša Obreht, 24.10.1977, Spodnje Poljčane, Ulica Prekomorske brigade 6, 2319 Poljčane
7Ivan Lehner, 12.02.1936, Poljčane, Ob železnici 29, 2319 Poljčane
8Cvetka Medved Šrot, 24.02.1947, Poljčane, Ulica Bračičeve brigade 7, 2319 Poljčane
9Stanko Spolenak, 27.09.1950, Čadramska vas, Čadramska vas 52, 2319 Poljčane
10Ida Kavkler, 05.04.1954, Modraže, Modraže 7, 2319 Poljčane
11Franc Korošec, 22.01.1942, Spodnja Brežnica, Spodnja Brežnica 10, 2319 Poljčane
12Slavica Šauperl, 30.11.1959, Poljčane, Kajuhova ulica 8, 2319 Poljčane
13Zoran Žagar, 18.10.1954, Poljčane, Laporska cesta 1, 2319 Poljčane
14Pavel Genc, 13.01.1959, Spodnje Poljčane, Vorančeva ulica 21, 2319 Poljčane
15Roman Damše, 06.09.1963, Zgornje Poljčane, Prvomajski trg 2, 2319 Poljčane
2SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Jožef Kohne, 23.02.1962, Stanovsko, Stanovsko 83, 2319 Poljčane
2Lavra Slatenšek, 22.01.1993, Spodnje Poljčane, Ulica Prekomorske brigade 4, 2319 Poljčane
3Franc Roršek, 01.10.1956, Modraže, Modraže 3, 2319 Poljčane
4Nada Miklaužič, 15.02.1964, Zgornje Poljčane, Maistrova ulica 8, 2319 Poljčane
5Bogdan Modrič, 05.06.1958, Lušečka vas, Lušečka vas 51, 2319 Poljčane
6Jožica Podjavoršek, 28.10.1980, Modraže, Modraže 9, 2319 Poljčane
7Andrej Špelec, 09.12.1973, Stanovsko, Stanovsko 37a, 2319 Poljčane
8Marjeta Krempl, 27.05.1972, Zgornje Poljčane, Prvomajski trg 11, 2319 Poljčane
9Miran Pavlič, 21.03.1966, Spodnja Brežnica, Spodnja Brežnica 65, 2319 Poljčane
10Matej Riegler, 13.02.1979, Poljčane, Na hribu 11, 2319 Poljčane
3SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Tomaž Kokot, 18.03.1988, Spodnja Brežnica, Spodnja Brežnica 53, 2319 Poljčane
2Nataša Krajnc, 17.07.1973, Zgornje Poljčane, Prvomajski trg 1, 2319 Poljčane
3Andrej Samastur, 27.12.1967, Poljčane, Na hribu 22a, 2319 Poljčane
4Janja Kodrič, 25.09.1991, Spodnje Poljčane, Ulica Prekomorske brigade 15, 2319 Poljčane
5Boris Kodrič, 28.02.1982, Spodnje Poljčane, Ulica Prekomorske brigade 21, 2319 Poljčane
6Ria Kajtna, 26.09.1988, Zgornje Poljčane, Na Boč 21, 2319 Poljčane
7Roman Žnidar, 31.07.1955, Novake, Novake 3, 2319 Poljčane
8Elizabeta Fuchs, 21.11.1958, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri Poljčanah 6a, 2319 Poljčane
9Jožef Alen Kohne, 02.01.1991, Stanovsko, Stanovsko 83, 2319 Poljčane
10Majda Šlamberger, 06.08.1958, Poljčane, Bistriška cesta 11a, 2319 Poljčane
11Franc Gros, 22.03.1962, Stanovsko, Stanovsko 49, 2319 Poljčane
12Olga Zorko, 15.06.1951, Globoko ob Dravinji, Globoko ob Dravinji 21b, 2321 Makole
13Aleksander Šmid, 17.04.1966, Poljčane, Kajuhova ulica 9, 2319 Poljčane
14Anton Savski, 03.06.1947, Zgornje Poljčane, Ulica Erne Starovasnik 19, 2319 Poljčane
15Andrej Črešnar, 28.12.1981, Spodnje Poljčane, Dravinjska cesta 49, 2319 Poljčane
4Lista Maje Bračko
1Robert Majer, 19.07.1973, Studenice, Studenice 23, 2319 Poljčane
2Eva Jug, 30.12.1988, Spodnje Poljčane, Dravinjska cesta 91, 2319 Poljčane
3Janez Šabec, 15.08.1973, Križeča vas, Križeča vas 3, 2319 Poljčane
4Jožica Fuchs, 27.02.1991, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri Poljčanah 10, 2319 Poljčane
5Aleksander Mikša, 18.07.1979, Zgornje Poljčane, Prvomajski trg 17a, 2319 Poljčane
6Frida Sobotič, 12.04.1956, Zgornje Poljčane, Prvomajski trg 20, 2319 Poljčane
7Urban Pihler, 28.01.1986, Poljčane, Strma ulica 4, 2319 Poljčane
8Tara Bračko, 21.07.1990, Studenice, Studenice 31, 2319 Poljčane
9Beno Pečnik, 27.04.1969, Studenice, Studenice 26, 2319 Poljčane
10Maja Bračko, 14.06.1980, Studenice, Studenice 31, 2319 Poljčane
5Lista Staneta Kovačiča
1Vladimir Ganziti, 12.07.1960, Spodnje Poljčane, Vorančeva ulica 18, 2319 Poljčane
2Aleksandra Pirš, 09.04.1970, Poljčane, Bistriška cesta 13, 2319 Poljčane
3Viktor Pušaver, 06.06.1960, Poljčane, Čretniška ulica 21, 2319 Poljčane
4Dragica Štih, 30.10.1950, Lušečka vas, Lušečka vas 32, 2319 Poljčane
5Vincenc Zobec, 25.03.1960, Poljčane, Ob železnici 5, 2319 Poljčane
6Katarina Babšek, 25.01.1994, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri Poljčanah 18a, 2319 Poljčane
7Anton Jelovšek, 03.12.1960, Poljčane, Dravinjska cesta 2, 2319 Poljčane
8Bojana Kidrič, 10.05.1981, Novake, Novake 49, 2319 Poljčane
9Viljem Kadilnik, 09.03.1961, Čadramska vas, Čadramska vas 2, 2319 Poljčane
10Petra Urlep, 18.10.1971, Spodnje Poljčane, Vorančeva ulica 21a, 2319 Poljčane
11Aleš Kavkler, 25.04.1968, Poljčane, Bistriška cesta 89, 2319 Poljčane
12Vlasta Jug, 19.05.1970, Modraže, Modraže 16, 2319 Poljčane
13Klemen Knez, 04.03.1983, Lušečka vas, Lušečka vas 12, 2319 Poljčane
14Mira Onič, 04.07.1950, Zgornje Poljčane, Ulica Erne Starovasnik 34, 2319 Poljčane
15Stanislav Kovačič, 15.12.1959, Spodnje Poljčane, Dravinjska cesta 85, 2319 Poljčane
6NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Olga Žolger, 04.11.1961, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri Poljčanah 14a, 2319 Poljčane
2Jurij Gaber, 24.04.1957, Ljubično, Ljubično 28, 2319 Poljčane
3Marija Kralj, 15.08.1960, Križeča vas, Križeča vas 5, 2319 Poljčane
4Tomaž Marzidovšek, 21.04.1974, Krasna, Krasna 15, 2319 Poljčane
5Metka Slatenšek, 09.06.1979, Spodnje Poljčane, Dravinjska cesta 101, 2319 Poljčane
6Mihael Iuso, 20.05.1970, Zgornje Poljčane, Prvomajski trg 22, 2319 Poljčane
7Julijana Rožencvet, 21.06.1963, Zgornje Poljčane, Na Boč 29, 2319 Poljčane
8Andrej Mlakar, 13.08.1977, Spodnje Poljčane, Ulica Prekomorske brigade 11a, 2319 Poljčane
9Andrej Pihler, 29.11.1961, Poljčane, Strma ulica 4, 2319 Poljčane
10Suzana Klenovšek, 18.02.1965, Poljčane, Laporska cesta 10, 2319 Poljčane
11Ivan Šket, 02.06.1960, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri Poljčanah 12, 2319 Poljčane
12Maja Bračič, 20.06.1987, Spodnje Poljčane, Ulica Prekomorske brigade 8a, 2319 Poljčane
13Jožef Turin, 12.03.1953, Modraže, Modraže 4, 2319 Poljčane
14dr. Ana Kolar Pekovšek, 03.10.1942, Poljčane, Bistriška cesta 5, 2319 Poljčane
15Pankracij Hrup, 19.03.1973, Studenice, Studenice 47, 2319 Poljčane
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Mihelca Draksler, 27.01.1959, Lušečka vas, Lušečka vas 59, 2319 Poljčane
2Edi Lepoša, 15.06.1982, Zgornje Poljčane, Prvomajski trg 7, 2319 Poljčane
3Jelka Kropec, 24.08.1958, Poljčane, Bistriška cesta 78, 2319 Poljčane
4Ivan Borovnik, 27.11.1953, Zgornje Poljčane, Prvomajski trg 11, 2319 Poljčane
5Brina Kmecl, 10.02.1984, Poljčane, Bistriška cesta 73, 2319 Poljčane
6Srečko Lorenčak, 14.12.1956, Križeča vas, Križeča vas 18a, 2319 Poljčane
7Andreja Lesnika, 04.11.1972, Poljčane, Bevkova ulica 2, 2319 Poljčane
8Alojz Lampret, 29.03.1952, Spodnja Brežnica, Spodnja Brežnica 44, 2319 Poljčane
9Maja Gomilšek, 01.02.1992, Lušečka vas, Lušečka vas 34, 2319 Poljčane
10Marjan Žuna, 27.03.1987, Poljčane, Čretniška ulica 52, 2319 Poljčane
11Ana Tancer Leva, 12.07.1992, Hrastovec pod Bočem, Hrastovec pod Bočem 32, 2319 Poljčane
12Venčeslav Mikša, 21.09.1981, Lovnik, Lovnik 2, 2319 Poljčane
13Ivan Stupan, 14.07.1955, Spodnja Brežnica, Spodnja Brežnica 42, 2319 Poljčane
14Franc Školc, 05.06.1951, Spodnja Brežnica, Spodnja Brežnica 14, 2319 Poljčane
15Karl Mali, 15.11.1942, Lušečka vas, Lušečka vas 64, 2319 Poljčane
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.