Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA PODLEHNIK
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Eva Pipan, 29.11.1976, Stanošina, Stanošina 2c, 2286 PodlehnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2mag. Sebastian Toplak, 01.08.1974, Podlehnik, Podlehnik 4b, 2286 PodlehnikJanez Koren in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Alojz Novak, 15.05.1951, Kozminci, Kozminci 28, 2286 PodlehnikLDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2Lidija Vidovič-Plohl, 04.07.1978, Sedlašek, Sedlašek 8a, 2286 PodlehnikŠtefan Petrovič in skupina volivcev
3Jožefa Svenšek, 12.02.1963, Podlehnik, Podlehnik 40e, 2286 PodlehnikŠtefan Petrovič in skupina volivcev
4Marija Drevenšek, 23.01.1960, Sedlašek, Sedlašek 3e, 2286 PodlehnikNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5Stojan Kojc, 07.06.1971, Dežno pri Podlehniku, Dežno pri Podlehniku 7, 2286 PodlehnikŠtefan Petrovič in skupina volivcev
6Helena Plavčak, 14.11.1975, Gorca, Gorca 4, 2286 PodlehnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7Roman Svenšek, 13.08.1995, Kozminci, Kozminci 13, 2286 PodlehnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8Marija Vaupotič, 26.05.1976, Stanošina, Stanošina 13a, 2286 PodlehnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9Gorazd Šeruga, 28.04.1973, Podlehnik, Podlehnik 2a, 2286 PodlehnikŠtefan Petrovič in skupina volivcev
10Anja Fošnarič, 27.04.1987, Stanošina, Stanošina 28a, 228 PodlehnikŠtefan Petrovič in skupina volivcev
11Peter Feguš, 03.05.1962, Dežno pri Podlehniku, Dežno pri Podlehniku 1b, 2286 PodlehnikNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
12Niko Kozel, 16.08.1989, Podlehnik, Podlehnik 5f, 2286 PodlehnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
13Marjan Feguš, 30.04.1970, Podlehnik, Podlehnik 5d, 2286 PodlehnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
14Aleksandra Bračič-Emeršič, 13.02.1982, Sedlašek, Sedlašek 42d, 2286 PodlehnikZELENI SLOVENIJE
15David Arnuš, 12.06.1991, Podlehnik, Podlehnik 91, 2286 PodlehnikZELENI SLOVENIJE
16Franci Mihelič, 01.09.1980, Zakl, Zakl 35, 2286 PodlehnikNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
17Eva Pipan, 29.11.1976, Stranošina, Stanošina 2c, 2286 PodlehnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
18Uroš Svenšek, 22.08.1996, Zgornje Gruškovje, Zgornje Gruškovje 14c, 2286 PodlehnikSD - SOCIALNI DEMOKRATI
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.