Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA OPLOTNICA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1MATJAŽ ORTER, 26.04.1969, Oplotnica, Konjiška cesta 29, 2317 OplotnicaMiroslav Vodovnik in skupina volivcev
2ANDREJ KOS, 18.01.1966, Oplotnica, Ulica 22. maja 6, 2317 OplotnicaMatic Jarni in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Marija Lešnik, 06.06.1947, Oplotnica, Prešernova cesta 31, 2317 Oplotnica
2Feliks Črešnar, 17.05.1948, Oplotnica, Goriška cesta 26, 2317 Oplotnica
3Zofija Gorenjak, 24.06.1953, Oplotnica, Travniška ulica 2, 2317 Oplotnica
4Drago Javornik, 22.04.1960, Oplotnica, Prešernova cesta 22, 2317 Oplotnica
2Županova lista za razvoj Občine Oplotnica
1Miroslav Vodovnik, 11.09.1977, Oplotnica, Ulica 22. maja 10, 2317 Oplotnica
2Ida Gosnik, 03.09.1959, Oplotnica, Prešernova cesta 8, 2317 Oplotnica
3Martin Lesjak, 03.10.1979, Oplotnica, Konjiška cesta 3b, 2317 Oplotnica
4Karmen Orter, 13.09.1986, Oplotnica, Konjiška cesta 29, 2317 Oplotnica
5Tomaž Gorenjak, 24.07.1971, Oplotnica, Prečna ulica 14, 2317 Oplotnica
3SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Franc Fideršek, 19.02.1958, Oplotnica, Goriška cesta 23, 2317 Oplotnica
2Marija Schmitt, 23.09.1954, Oplotnica, Prešernova cesta 28a, 2317 Oplotnica
3Jožef Črešnar, 06.08.1956, Oplotnica, Konjiška cesta 6, 2317 Oplotnica
4Špela Podgrajšek, 13.08.1993, Oplotnica, Šolska ulica 8, 2317 Oplotnica
5Klara Kos, 23.09.1976, Oplotnica, Partizanska cesta 60, 2317 Oplotnica
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Gašper Pečar, 05.10.1988, Oplotnica, Ulica 22. maja 15, 2317 Oplotnica
2Katja Hatunšek, 31.05.1981, Oplotnica, Vrtna ulica 11, 2317 Oplotnica
3Gorazd Veber, 23.10.1967, Oplotnica, Vrtna ulica 2, 2317 Oplotnica
4Barbara Gošnjak, 01.06.1980, Oplotnica, Prešernova cesta 24, 2317 Oplotnica
5Alojz Višič, 15.06.1953, Oplotnica, Grajska cesta 17, 2317 Oplotnica
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Stanislav Volčič, 01.05.1972, Oplotnica, Partizanska cesta 105, 2317 Oplotnica
2Anja Žišt, 08.10.1996, Oplotnica, Gmajna 18a, 2317 Oplotnica
3Marko Razboršek, 08.05.1976, Oplotnica, Vinogradna cesta 5, 2317 Oplotnica
4Monika Gosnik, 30.01.1997, Oplotnica, Prešernova cesta 6, 2317 Oplotnica
5Simon Šerbetar, 08.08.1996, Oplotnica, Partizanska cesta 32, 2317 Oplotnica
6NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Mija Kos, 01.04.1989, Oplotnica, Ulica 22. maja 6, 2317 Oplotnica
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Iztok Škof, 20.11.1976, Oplotnica, Partizanska cesta 96, 2317 Oplotnica
2Amalija Perbil, 30.12.1943, Oplotnica, Šolska ulica 6, 2317 Oplotnica
3Domen Koprivnik, 20.04.1986, Oplotnica, Pohorska cesta 1, 2317 Oplotnica
4Maja Valenčak, 17.11.1951, Oplotnica, Partizanska cesta 38, 2317 Oplotnica
5Jurij Višnar, 16.03.1969, Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 17, 2317 Oplotnica

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Stanislav Škrinjar, 28.04.1949, Čadram, Čadram 11, 2317 Oplotnica
2Županova lista za razvoj Občine Oplotnica
1Stanislav Mlakar, 27.04.1963, Prihova, Prihova 11a, 2317 Oplotnica
2Lucija Gorenak, 11.09.1992, Zgornje Grušovje, Zgornje Grušovje 10/d, 2317 Oplotnica
3Franc Ribič, 07.12.1992, Čadram, Čadram 33a, 2317 Oplotnica
4Mojca Tramšek, 21.08.1978, Čadram, Čadram 11a, 2317 Oplotnica
5Marjan Šturbaj, 07.06.1969, Pobrež, Pobrež 28, 3210 Slovenske Konjice
3SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Marijan Prosenak, 17.12.1961, Čadram, Čadram 30, 2317 Oplotnica
2Helenca Kapun, 26.03.1969, Čadram, Čadram 55a, 2317 Oplotnica
3Marjan Pučnik, 15.11.1972, Zgornje Grušovje, Zgornje Grušovje 20, 2317 Oplotnica
4Polona Škorjanc, 01.08.1969, Pobrež, Pobrež 5, 3210 Slovenske Konjice
5Maksimiljan Videčnik, 14.01.1961, Okoška Gora, Okoška Gora 10a, 2317 Oplotnica
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Janez Gošnjak, 12.09.1967, Okoška Gora, Okoška Gora 5, 2317 Oplotnica
2Lidija Ivanuša, 08.12.1954, Čadram, Čadram 5, 2317 Oplotnica
3Avgust Juhart, 21.11.1964, Pobrež, Pobrež 11, 3210 Slovenske Konjice
4Helena Stupan, 16.03.1975, Okoška Gora, Okoška Gora 65, 2317 Oplotnica
5Ljubomir Gorenjak, 26.01.1955, Zgornje Grušovje, Zgornje Grušovje 8, 2317 Oplotnica
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Dušan Fridrih, 27.09.1972, Čadram, Čadram 36a, 2317 Oplotnica
2Mateja Zupančič, 25.09.1978, Straža pri Oplotnici, Straža pri Oplotnici 7, 2317 Oplotnica
3David Mavhar, 20.04.1984, Raskovec, Raskovec 16, 2317 Oplotnica
4Saša Satler, 26.04.1982, Pobrež, Pobrež 2, 3210 Slovenske Konjice
5Klemen Lesjak, 26.01.1986, Okoška Gora, Okoška Gora 52, 2317 Oplotnica
6NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Stanislav Kranjec, 10.12.1968, Ugovec, Ugovec 24a, 2317 Oplotnica
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1mag. Damjan Kvas, 16.09.1966, Ugovec, Ugovec 13, 2317 Oplotnica
2Marjeta Kovač, 05.06.1975, Zgornje Grušovje, Zgornje Grušovje 18, 2317 Oplotnica
3dr. Andraž Javernik, 06.11.1990, Čadram, Čadram 44, 2317 Oplotnica
4Zinka Leskovar, 18.08.1949, Zlogona Gora, Zlogona Gora 4, 2317 Oplotnica
5Peter Jesenek, 13.09.1971, Ugovec, Ugovec 16b, 2317 Oplotnica

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Angela Rupnik, 01.01.1943, Lačna Gora, Lačna Gora 29, 2317 Oplotnica
2Županova lista za razvoj Občine Oplotnica
1Gregor Vodovnik, 16.03.1976, Gorica pri Oplotnici, Gorica pri Oplotnici 50, 2317 Oplotnica
2Ana Višič, 15.07.1960, Brezje pri Oplotnici, Brezje pri Oplotnici 28a, 2317 Oplotnica
3Slavko Pitrof, 31.08.1976, Malahorna, Malahorna 19c, 2317 Oplotnica
4Štefanija Kumer, 15.03.1959, Malahorna, Malahorna 10, 2317 Oplotnica
5Domen Višič, 24.10.1984, Brezje pri Oplotnici, Brezje pri Oplotnici 28a, 2317 Oplotnica
3SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Marjan Dečar, 27.11.1966, Koritno, Koritno 7, 2317 Oplotnica
2Mojca Črešnar, 03.06.1976, Kovaški vrh, Kovaški vrh 6, 2317 Oplotnica
3Tadej Obrovnik, 17.12.1987, Božje, Božje 20, 2317 Oplotnica
4Karmen Golčer, 01.08.1977, Malahorna, Malahorna 5, 2317 Oplotnica
5Anton Kolar, 30.03.1972, Markečica, Markečica 19, 2317 Oplotnica
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Marijan Sadek, 24.09.1974, Brezje pri Oplotnici, Brezje pri Oplotnici 21, 2317 Oplotnica
2Nina Kotnik, 23.06.1980, Gorica pri Oplotnici, Gorica pri Oplotnici 70, 2317 Oplotnica
3Nejc Plajh, 01.09.1986, Lačna Gora, Lačna Gora 18, 2317 Oplotnica
4Danica Šmon, 10.12.1960, Markečica, Markečica 16, 2317 Oplotnica
5Branko Korošec, 05.12.1968, Malahorna, Malahorna 39a, 2317 Oplotnica
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Damjan Majcen, 27.06.1984, Gorica pri Oplotnici, Gorica pri Oplotnici 19, 2317 Oplotnica
2Koni Očko, 22.10.1987, Lačna Gora, Lačna Gora 40b, 2317 Oplotnica
3Damjan Hrovat, 30.09.1975, Markečica, Markečica 8a, 2317 Oplotnica
4Majda Sevšek, 25.03.1971, Gorica pri Oplotnici, Gorica pri Oplotnici 61, 2317 Oplotnica
5Aleksandra Smogavec, 31.01.1981, Božje, Božje 29, 2317 Oplotnica
6NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Gašper Črnec, 28.07.1999, Markečica, Markečica 6, 2317 Oplotnica
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Jožef Kolar, 15.06.1949, Malahorna, Malahorna 19b, 2317 Oplotnica
2Marjana Kremautz, 22.10.1964, Gorica pri Oplotnici, Gorica pri Oplotnici 25, 2317 Oplotnica
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.