Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ODRANCI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1IVAN MARKOJA, 22.01.1950, ODRANCI, RAVENSKA ULICA 52, 9233 OdranciZELENI SLOVENIJE
2MOJCA BALAŽIC, 17.05.1983, ODRANCI, MLINSKA ULICA 7, 9233 OdranciMOJCA BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1ELIZABETA GRABNAR, 20.08.1969, ODRANCI, SEVRANSKA ULICA 4, 9233 OdranciSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2BRIGITA CASAR, 03.10.1957, ODRANCI, KOVAŠKA ULICA 26, 9233 OdranciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
3BOJAN KAVAŠ, 04.04.1977, ODRANCI, PANONSKA ULICA 34, 9233 OdranciSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4JOŽEF MAUČEC, 21.06.1962, ODRANCI, SEVRANSKA ULICA 21, 9233 OdranciSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5STANISLAV MARKOJA, 31.10.1956, ODRANCI, DOLINSKA ULICA 10, 9233 OdranciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
6BRANKO FERENČAK, 07.02.1974, ODRANCI, PANONSKA ULICA 24, 9233 OdranciSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1ŠTEFAN BOGDAN, 05.10.1975, ODRANCI, MLADINSKA ULICA 6, 9233 OdranciSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2SUZANA KAVAŠ, 27.07.1969, ODRANCI, MLADINSKA ULICA 10, 9233 OdranciSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3ALEKSANDER JEREBIC, 21.01.1983, ODRANCI, VEZNA ULICA 26, 9233 OdranciSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4ALEKSANDER MARIČ, 06.02.1992, ODRANCI, MLADINSKA ULICA 31, 9233 OdranciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5MAJDA KAVAŠ, 08.05.1955, ODRANCI, VRTNA ULICA 3, 9233 OdranciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
6MARIJA SMEJ, 06.02.1960, ODRANCI, VEZNA ULICA 10, 9233 OdranciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
7MIRKO VRBNJAK, 13.12.1959, ODRANCI, RAVENSKA ULICA 25, 9233 OdranciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1MARJAN MARIČ, 31.01.1970, ODRANCI, MLINSKA ULICA 10A, 9233 OdranciSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2FRANC BALANTIČ, 19.12.1943, ODRANCI, NASELJE GREDICE 2, 9233 OdranciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3MARIO BALAŽIC, 17.02.1989, ODRANCI, ULICA ŠTEFANA KOVAČA 25, 9233 OdranciBENJAMIN BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV
4CIRIL KAVAŠ, 06.05.1967, ODRANCI, NASELJE GREDICE 7, 9233 OdranciNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
5IRENA KOCIPER, 17.02.1974, ODRANCI, GAJSKA ULICA 1, 9233 OdranciDESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
6VLADIMIR BALAŽIC, 19.06.1958, ODRANCI, MLINSKA ULICA 7, 9233 OdranciSNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
7IVANKA TOMPA, 20.07.1950, ODRANCI, ULICA ŠTEFANA KOVAČA 35, 9233 OdranciSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.