Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Bojan PETRIJAN, 09.12.1967, Kupšinci, Kupšinci 21b, 9000 Murska SobotaSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2dr. Aleksander JEVŠEK, 21.07.1961, Murska Sobota, Kajuhova ulica 50, 9000 Murska SobotaSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1ZELENI SLOVENIJE
1MAJKI (Matej) LEGENIČ, 17.12.1976, Murska Sobota, Vrtna ulica 8, 9000 Murska Sobota
2Marija FARKAŠ, 07.07.1939, Murska Sobota, Vrtna ulica 8, 9000 Murska Sobota
3Marjan VOLMUT, 16.06.1954, Murska Sobota, Kocljeva ulica 6a, 9000 Murska Sobota
4Paola KOCJAN, 10.04.1938, Murska Sobota, Cvetkova ulica 2e, 9000 Murska Sobota
5Ignac TOPLAK, 20.10.1957, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 42, 9000 Murska Sobota
6Anka TORMA, 14.05.1959, Murska Sobota, Vrtna ulica 3, 9000 Murska Sobota
2SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Goran MILOŠEVIČ, 10.05.1968, Murska Sobota, Cvetkova ulica 12, 9000 Murska Sobota
2Daniela MÖREC, 08.07.1951, Murska Sobota, Naselje Jožeta Kerenčiča 28, 9000 Murska Sobota
3Robert ŽIŽEK, 14.04.1962, Murska Sobota, Ulica Nikole Tesla 7, 9000 Murska Sobota
4Angela NOVAK, 17.10.1943, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota
5Bojanka VEREN, 03.02.1951, Murska Sobota, Zelena ulica 1, 9000 Murska Sobota
6Rada VUKOTIĆ, 09.02.1965, Murska Sobota, Stara ulica 9, 9000 Murska Sobota
7Darijan SEGINJ, 27.08.1984, Murska Sobota, Stara ulica 4, 9000 Murska Sobota
3LEVICA
1Josip FABIJANČ, 07.03.1960, Murska Sobota, Kocljeva ulica 6a, 9000 Murska Sobota
2Anita TREBŠE, 21.01.1968, Murska Sobota, Stara ulica 9, 9000 Murska Sobota
3Jože STVARNIK, 06.05.1946, Murska Sobota, Slomškova ulica 68, 9000 Murska Sobota
4Natalija KOVAČIČ, 24.11.1959, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota
5Zoran PETROVIČ, 01.08.1962, Murska Sobota, Grajska ulica 9, 9000 Murska Sobota
4LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1Marjeta GOMBOC, 22.02.1952, Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
2Dimitrij GRAH, 25.08.1967, Murska Sobota, Ulica Nikole Tesla 5, 9000 Murska Sobota
3Marjeta HARI, 01.11.1945, Murska Sobota, Cvetkova ulica 19, 9000 Murska Sobota
4Sebastjan SAPAČ ŽALIK, 15.04.1990, Murska Sobota, Stara ulica 3, 9000 Murska Sobota
5Sabina DELIĆ, 08.08.1985, Murska Sobota, Kardoševa ulica 4, 9000 Murska Sobota
6Nejc ZADRAVEC, 05.06.1989, Murska Sobota, Cvetkova ulica 19, 9000 Murska Sobota
7Tatjana PRELEC, 13.11.1973, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 6, 9000 Murska Sobota
5NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA
1Anton SLAVIC, 24.08.1949, Murska Sobota, Grajska ulica 11, 9000 Murska Sobota
2Nataša PIRNAT, 17.03.1980, Murska Sobota, Lendavska ulica 8, 9000 Murska Sobota
3Ervin KERČMAR, 27.01.1948, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 24, 9000 Murska Sobota
4Urška POLAJNAR, 28.09.1989, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 15, 9000 Murska Sobota
5Jožek ŠPILAK, 19.06.1982, Murska Sobota, Ulica ob progi 59, 9000 Murska Sobota
6Tjaša DRAŽNIK, 26.09.1991, Murska Sobota, Lendavska ulica 8, 9000 Murska Sobota
7Boštjan GOMBOC, 14.09.1976, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 3, 9000 Murska Sobota
6STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1Brigita BAVČAR, 18.11.1948, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 22a, 9000 Murska Sobota
2Štefan CELEC, 21.11.1949, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 22a, 9000 Murska Sobota
3Katja DRVARIČ - TALIAN, 26.09.1981, Murska Sobota, Gregoričičeva ulica 43, 9000 Murska Sobota
7MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA
1Tomaž DUNDEK, 16.01.1984, Murska Sobota, Stara ulica 10, 9000 Murska Sobota
2Biserka SMOLEK, 13.06.1965, Murska Sobota, Stara ulica 6, 9000 Murska Sobota
3Darko PETRIJAN, 11.06.1966, Murska Sobota, Lendavska ulica 8, 9000 Murska Sobota
4Tjaša GERIČ, 18.12.1970, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 3, 9000 Murska Sobota
5Saša FARTEK, 24.07.1965, Murska Sobota, Stara ulica 6, 9000 Murska Sobota
8DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Slavica MEGLIČ, 15.08.1959, Murska Sobota, Stara ulica 6, 9000 Murska Sobota
2Danilo HORVAT, 11.02.1967, Murska Sobota, Stara ulica 6, 9000 Murska Sobota
3Danica KOLOŠA, 17.03.1952, Murska Sobota, Kardoševa ulica 6, 9000 Murska Sobota
4Janez ZRIM, 10.10.1959, Murska Sobota, Stara ulica 7, 9000 Murska Sobota
5Erika HERTL, 16.07.1939, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 34, 9000 Murska Sobota
9NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Danijela KUHAR KALAMAR, 10.07.1977, Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 27a, 9000 Murska Sobota
2Marjan HORVAT, 09.09.1956, Murska Sobota, Kardoševa ulica 4, 9000 Murska Sobota
3Aleksandra BENKO, 13.02.1967, Murska Sobota, Partizanska ulica 31, 9000 Murska Sobota
4Stojan MITOV, 02.04.1954, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 6, 9000 Murska Sobota
5Marija KOSEDNAR, 30.12.1956, Murska Sobota, Naselje Jožeta Kerenčiča 18, 9000 Murska Sobota
6Martin RAJBAR, 01.11.1973, Murska Sobota, Mojstrska ulica 1, 9000 Murska Sobota
7Zita TRATNIK, 02.05.1951, Murska Sobota, Kocljeva ulica 12c, 9000 Murska Sobota
10SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Boštjan BERLAK, 05.01.1976, Murska Sobota, Kocljeva ulica 14g, 9000 Murska Sobota
2Renata PINTER VERTOT, 26.10.1972, Murska Sobota, Vrtna ulica 6, 9000 Murska Sobota
3doc.dr. Branko ŠKAFAR, 14.01.1960, Murska Sobota, Vrtna ulica 6, 9000 Murska Sobota
4mag. Mojca BREŠČAK, 24.02.1974, Murska Sobota, Mojstrska ulica 1, 9000 Murska Sobota
5Iztok ZRINSKI, 08.02.1962, Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 25, 9000 Murska Sobota
6Tanja BRIŠNIK, 17.09.1947, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 2, 9000 Murska Sobota
7Dominik MITOV, 25.12.1977, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 6, 9000 Murska Sobota
11SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Ivan OBAL, 27.06.1941, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 2, 9000 Murska Sobota
2Alenka SITARICA, 10.06.1977, Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 55, 9000 Murska Sobota
3Borut - Franc FLISAR, 21.09.1968, Murska Sobota, Vrtna ulica 8, 9000 Murska Sobota
12SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Aleš KORNIK, 13.02.1986, Murska Sobota, Cvetkova ulica 23, 9000 Murska Sobota
2Patricija KISILAK, 09.01.1995, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 50, 9000 Murska Sobota
3Andrej MEŠIČ, 23.11.1973, Murska Sobota, Stara ulica 9, 9000 Murska Sobota
4Ana SUŠEC, 08.03.1982, Murska Sobota, Vrtna ulica 6, 9000 Murska Sobota
5Marko JAKOB, 18.04.1966, Murska Sobota, Zelena ulica 12,
6Martina HORVAT, 09.11.1989, Murska Sobota, Cvetkova ulica 19, 9000 Murska Sobota
7Franc KOVAČ, 03.05.1961, Murska Sobota, Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota
13LISTA ZA 2020
1Saša ŽUPANEK, 26.05.1963, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota
2Sandra VOLMUT, 29.11.1975, Murska Sobota, Vrtna ulica 8, 9000 Murska Sobota
3Mitja SEČKO, 13.05.1994, Murska Sobota, Stara ulica 9, 9000 Murska Sobota
4Jasna ŠANTAVEC, 01.01.1982, Murska Sobota, Cvetkova ulica 2d, 9000 Murska Sobota
5Bojan GORČAN, 30.01.1960, Murska Sobota, Mojstrska ulica 1, 9000 Murska Sobota

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1ZELENI SLOVENIJE
1Omer FAFLEK, 08.12.1954, Murska Sobota, Trstenjakova ulica 17, 9000 Murska Sobota
2Stanislava RENGEO CÖR, 28.12.1976, Murska Sobota, Kroška ulica 83, 9000 Murska Sobota
3Franc BENCAK, 08.07.1956, Murska Sobota, Trstenjakova ulica 21, 9000 Murska Sobota
4Mateja KALJEVIČ, 06.11.1970, Murska Sobota, Kroška ulica 23, 9000 Murska Sobota
5Borut SEČKO, 30.01.1971, Murska Sobota, Naselje ljudske pravice 2, 9000 Murska Sobota
6Kristina BOŽIČ, 31.03.1967, Murska Sobota, Ulica Zorana Velnarja 50, 9000 Murska Sobota
2SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1dr. Aleksander JEVŠEK, 21.07.1961, Murska Sobota, Kajuhova ulica 50, 9000 Murska Sobota
2mag. Brigita PERHAVEC, 18.04.1962, Murska Sobota, Mladinska ulica 24, 9000 Murska Sobota
3Zoran HOBLAJ, 03.11.1967, Murska Sobota, Šolsko naselje 10, 9000 Murska Sobota
4Vlasta VEREN, 06.09.1957, Murska Sobota, Miklošičeva ulica 39, 9000 Murska Sobota
5Nikolaj HOCHSTETTER, 24.10.1945, Murska Sobota, Ciril Metodova ulica 11, 9000 Murska Sobota
6Ana ZELKO, 29.04.1994, Murska Sobota, Ulica Juša Kramarja 22, 9000 Murska Sobota
7Igor VITEZ, 22.06.1957, Murska Sobota, Ulica Štefana Kuzmiča 25, 9000 Murska Sobota
8Alenka GLAVAČ GERŠANOV, 20.05.1965, Murska Sobota, Severjeva ulica 1, 9000 Murska Sobota
9Dušan KOVAČ, 15.03.1968, Murska Sobota, Ledavsko naselje 21, 9000 Murska Sobota
3LEVICA
1Romeo VARGA, 18.10.1966, Murska Sobota, Prešernova ulica 70, 9000 Murska Sobota
2Lara ŠTROKAJ, 20.03.1997, Murska Sobota, Lendavska ulica 25a, 9000 Murska Sobota
3Milan SEČKO, 13.11.1964, Murska Sobota, Lendavska ulica 17b, 9000 Murska Sobota
4Doris SAPAČ, 23.10.1988, Murska Sobota, Miklošičeva ulica 59, 9000 Murska Sobota
5Andrej ŠIFTAR, 19.05.1965, Murska Sobota, Aškerčeva ulica 1, 9000 Murska Sobota
6Zdenka POLDAUF, 21.11.1964, Murska Sobota, Lendavska ulica 25a, 9000 Murska Sobota
4LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1Jure LANG, 30.08.1995, Murska Sobota, Žitna ulica 4, 9000 Murska Sobota
2Tadeja CELEC, 22.01.1981, Murska Sobota, Ulica Vinke Megle 6, 9000 Murska Sobota
3Zoran KOS, 02.12.1972, Murska Sobota, Lendavska ulica 17a, 9000 Murska Sobota
4Andreja GAAL, 06.09.1986, Murska Sobota, Razlagova ulica 17, 9000 Murska Sobota
5Boštjan ČASAR, 06.11.1978, Murska Sobota, Lendavska ulica 35a, 9000 Murska Sobota
6Renata VRŠIČ, 11.05.1973, Murska Sobota, Lendavska ulica 43a, 9000 Murska Sobota
7Stanislav BEJEK, 15.01.1968, Murska Sobota, Razlagova ulica 18, 9000 Murska Sobota
8Valerija TRAJBER, 01.11.1960, Murska Sobota, Lendavska ulica 23, 9000 Murska Sobota
9Peter ŠKRABAN, 20.05.1972, Murska Sobota, Mladinska ulica 40, 9000 Murska Sobota
5NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA
1Branko ČASAR, 02.12.1955, Murska Sobota, Lendavska ulica 35a, 9000 Murska Sobota
2Katica MLADENOVIĆ, 11.07.1954, Muska Sobota, Ciril Metodova ulica 9, 9000 Murska Sobota
3Neno KOZAR, 06.05.1989, Murska Sobota, Razlagova ulica 22a, 9000 Murska Sobota
4Biljana KRAMBERGER, 16.10.1961, Murska Sobota, Šercerjevo naselje 14, 9000 Murska Sobota
5Jože GOMBOŠI, 04.03.1959, Murska Sobota, Bakovska ulica 19, 9000 Murska Sobota
6Maja SRPAK, 10.05.1984, Murska Sobota, Jakobovo naselje 89, 9000 Murska Sobota
7Miran GYÖREK, 13.04.1952, Murska Sobota, Ulica ob kanalu 18, 9000 Murska Sobota
8Sanja SLAVIČ, 05.11.1987, Murska Sobota, Razlagova ulica 12, 9000 Murska Sobota
9Karel ČASAR, 06.09.1962, Murska Sobota, Razlagova ulica 18b, 9000 Murska Sobota
6STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1mag. Sonja KRESLIN, 11.10.1965, Murska Sobota, Finžgarjeva ulica 16, 9000 Murska Sobota
2Marko LENARČIČ, 01.03.1995, Murska Sobota, Aškerčeva ulica 9,
3Iris FAFLEK LUKAČ, 14.08.1979, Murska Sobota, Trstenjakova ulica 17, 9000 Murska Sobota
4Patrick BELEC, 13.07.1989, Murska Sobota, Mirna ulica 9, 9000 Murska Sobota
5Simon KRESLIN, 20.05.1999, Murska Sobota, Finžgarjeva ulica 16, 9000 Murska Sobota
6Olga BELEC, 16.07.1968, Murska Sobota, Mirna ulica 9, 9000 Murska Sobota
7MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA
1Simona ČOPI, 11.07.1964, Murska Sobota, Ulica Vinke Megle 8a, 9000 Murska Sobota
2Ante PETRIČEVIĆ, 06.11.1946, Murska Sobota, Tomšičeva ulica 30, 9000 Murska Sobota
3Mateja SAJOVIC, 04.04.1986, Murska Sobota, Ulica Ivana Regenta 19, 9000 Murska Sobota
4Tomaž BERKE, 14.03.1977, Murska Sobota, Ulica Juša Kramarja 4, 9000 Murska Sobota
5Nastija TROBINA, 19.01.1989, Murska Sobota, Dijaška ulica 2, 9000 Murska Sobota
8DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Jože ŠADL, 31.01.1957, Murska Sobota, Lendavska ulica 25a, 9000 Murska Sobota
2Lea FRIŠKIČ, 18.07.1960, Murska Sobota, Lendavska ulica 51, 9000 Murska Sobota
3Jože BRDNIK, 05.04.1948, Murska Sobota, Borovnjakova ulica 12, 9000 Murska Sobota
4Renata CAJNKAR, 01.03.1978, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 56, 9000 Murska Sobota
5Ludvik ŠTEVANČEC, 23.08.1941, Murska Sobota, Miklošičeva ulica 69, 9000 Murska Sobota
9NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Edvard JAKŠIČ, 06.05.1976, Murska Sobota, Talanyijeva ulica 5, 9000 Murska Sobota
2Judita ŠERUGA, 30.12.1961, Murska Sobota, Rožno naselje 8, 9000 Murska Sobota
3Štefan PUHAN, 26.08.1952, Murska Sobota, Ulica Zorana Velnarja 25, 9000 Murska Sobota
4Ana GREGOR, 31.05.1946, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 69, 9000 Murska Sobota
5Tadej ŽIŽEK, 26.07.1988, Murska Sobota, Čopova ulica 1, 9000 Murska Sobota
6Olga JESENIK, 19.01.1939, Murska Sobota, Cvetna ulica 20, 9000 Murska Sobota
7Franc CIGUT, 22.02.1942, Murska Sobota, Naselje Ljudske pravice 24, 9000 Murska Sobota
8Irena SEDLAR, 01.06.1941, Murska Sobota, Lendavska ulica 23a, 9000 Murska Sobota
9Matilda KEGL, 13.02.1940, Murska Sobota, Mladinska ulica 60, 9000 Murska Sobota
10SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Staša HORVAT, 07.05.1980, Murska Sobota, Kajuhova ulica 8, 9000 Murska Sobota
2mag. Marjan GUJT, 08.02.1963, Murska Sobota, Vegova ulica 13, 9000 Murska Sobota
3Tadeja POLANŠČEK, 26.12.1978, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 34a, 9000 Murska Sobota
4Jožef VARGA, 04.10.1961, Murska Sobota, Cvetna ulica 24, 9000 Murska Sobota
5Sonja ČONTALA, 15.10.1970, Murska Sobota, Lendavska ulica 13, 9000 Murska Sobota
6Grega DONŠA, 13.01.1993, Murska Sobota, Prešernova ulica 33, 9000 Murska Sobota
7Majda RIBAŠ, 28.01.1947, Murska Sobota, Ulica Zorana Velnarja 5, 9000 Murska Sobota
8prim.dr. Dražen POPOVIĆ, 11.08.1960, Murska Sobota, Ulica Štefana Kuzmiča 8, 9000 Murska Sobota
9prof.dr. Mitja SLAVINEC, 30.05.1964, Murska Sobota, Klavniška ulica 15, 9000 Murska Sobota
11SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Marjeta OBAL, 11.02.1952, Murska Sobota, Lendavska ulica 19a, 9000 Murska Sobota
2Jožef OBAL, 01.03.1946, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 57, 9000 Murska Sobota
3Ana SAPAČ, 11.12.1947, Murska Sobota, Kajuhova ulica 44, 9000 Murska Sobota
12SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Franc ZAGORC, 18.05.1960, Murska Sobota, Talanyijeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
2Nada KUHAR, 04.01.1960, Murska Sobota, Mikloša Kuzmiča 31, 9000 Murska Sobota
3Franc KRAMAR, 23.07.1955, Murska Sobota, Sončna ulica 36, 9000 Murska Sobota
4Danica VRDJUKA, 19.01.1959, Murska Sobota, Lendavska ulica 37b, 9000 Murska Sobota
5Albert KLEKL, 11.03.1953, Murska Sobota, Ulica Juša Kramarja 5, 9000 Murska Sobota
6Marjana ČASAR, 06.01.1979, Murska Sobota, Razlagova ulica 18, 9000 Murska Sobota
7Jan KERČMAR, 12.09.1997, Murska Sobota, Lendavska ulica 13, 9000 Murska Sobota
8Terezija BEDERNJAK, 21.03.1963, Murska Sobota, Lendavska ulica 45b, 9000 Murska Sobota
9Miran BELOGLAVEC, 08.11.1956, Murska Sobota, Ulica Mikloša Kuzmiča 25, 9000 Murska Sobota
13LISTA ZA 2020
1Anita PERTOCI, 04.05.1976, Murska Sobota, Miklošičeva ulica 21, 9000 Murska Sobota
2Roman VUČKO, 04.07.1980, Murska Sobota, Jakobovo naselje 88, 9000 Murska Sobota
3Alenka KOLOŠA, 17.08.1982, Murska Sobota, Prešernova ulica 49, 9000 Murska Sobota
4Nejc DERVARIČ, 23.11.1993, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 58, 9000 Murska Sobota
5Mateja GIBIČAR AKSOY, 28.01.1979, Murska Sobota, Miloša Kuzmiča 42, 9000 Murska Sobota

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
2SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Dušan BENCIK, 15.01.1958, Nemčavci, Nemčavci 2a, 9000 Murska Sobota
2Nives CAJNKO, 10.05.1980, Bakovci, Panonska ulica 6b, 9000 Murska Sobota
3Matjaž DURIČ, 06.12.1974, Rakičan, Panonska ulica 114, 9000 Murska Sobota
4Bernardka RUŽIČ, 09.02.1959, Krog, Brodarska ulica 42, 9000 Murska Sobota
5Roland ČONTALA, 08.03.1973, Černelavci, Liškova ulica 54, 9000 Murska Sobota
6Jožefa SAPAČ, 26.04.1964, Markišavci, Markišavci 20, 9000 Murska Sobota
7Jožef RECEK, 01.03.1955, Kupšinci, Kupšinci 1b, 9000 Murska Sobota
8Vida BAVČAR TRPLAN, 12.06.1955, Černelavci, Liškova ulica 40, 9000 Murska Sobota
9Karel GJERGEK, 25.03.1953, Polana, Polana 43a, 9000 Murska Sobota
3LEVICA
1Rok PETJE, 11.05.1986, Rakičan, Ulica Štefana Kovača 32a, 9000 Murska Sobota
2Amadea GOMBOC, 13.04.1991, Rakičan, Mladinska ulica 5, 9000 Murska Sobota
3Jan ROŠ, 28.04.1993, Černelavci, Gorička ulica 16, 9000 Murska Sobota
4Vlasta SAPAČ, 28.03.1966, Rakičan, Mladinska ulica 15, 9000 Murska Sobota
5Ernest HARI, 22.09.1985, Nemčavci, Nemčavci 32, 9000 Murska Sobota
6Marjana KOZAR, 06.03.1961, Černelavci, Dolga ulica 76, 9000 Murska Sobota
4LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1Franc KOJEK, 30.09.1963, Bakovci, Poljska ulica 38, 9000 Murska Sobota
2Cvetka ŠKAPER, 30.07.1958, Černelavci, Travniška ulica 18, 9000 Murska Sobota
3Romeo HORVAT, 06.05.1982, Pušča, Glavna ulica 60, 9000 Murska Sobota
4Liljana FUJS KOJEK, 30.01.1968, Bakovci, Poljska ulica 38, 9000 Murska Sobota
5Danijel MATAJ, 25.08.1990, Krog, Brodarska ulica 19, 9000 Murska Sobota
5NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA
1Silvo VOHAR, 23.12.1961, Bakovci, Ulica ob potoku 7, 9000 Murska Sobota
2Sonja VUKAN, 17.10.1992, Rakičan, Mladinska ulica 6, 9000 Murska Sobota
3Geza KIŠFALVI, 20.06.1956, Černelavci, Slovenska ulica 58, 9000 Murska Sobota
4Vesna MITNJEK, 25.02.1965, Krog, Murska ulica 123, 9000 Murska Sobota
5Igor MAKARI, 05.01.1974, Kupšinci, Kupšinci 6, 9000 Murska Sobota
6Vesna PAVEL, 15.01.1965, Polana, Polana 17, 9000 Murska Sobota
7Robert KOSEDNAR, 21.04.1982, Veščica, Veščica 45a, 9000 Murska Sobota
8Suzana GJÖREK, 21.06.1970, Černelavci, Gajeva ulica 13, 9000 Murska Sobota
9Vlado PREININGER, 05.09.1952, Černelavci, Dolga ulica 83, 9000 Murska Sobota
6STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1Ivan REŠETA, 27.08.1955, Rakičan, Cvetkova ulica 17, 9000 Murska Sobota
2Dušica SOVEC, 22.03.1973, Rakičan, Prešernova ulica 20, 9000 Murska Sobota
3Viktor LUKAČ, 10.02.1977, Krog, Rožna ulica 5, 9000 Murska Sobota
4Mojca GERIČ, 15.06.1981, Satahovci, Satahovci 56, 9000 Murska Sobota
7MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA
1mag. Anton ŠTIHEC, 14.11.1964, Rakičan, Partizanska ulica 27a, 9000 Murska Sobota
2Jožica VIHER, 18.03.1960, Černelavci, Zadružna ulica 28, 9000 Murska Sobota
3Marjan ŽEKŠ, 04.05.1976, Rakičan, Cankarjeva ulica 18a, 9000 Murska Sobota
4Tadeja BENCAK, 25.10.1988, Bakovci, Stara ulica 2, 9000 Murska Sobota
5Anita KOVAČIČ, 06.10.1974, Krog, Plečnikova ulica 18, 9000 Murska Sobota
8DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Cvetka VEREŠ, 29.10.1966, Bakovci, Vrtna ulica 15, 9000 Murska Sobota
2Bojan TITAN, 25.05.1975, Kupšinci, Kupšinci 10, 9000 Murska Sobota
3Marija ČARNI, 27.04.1964, Krog, Murska ulica 80, 9000 Murska Sobota
4Branko GOMBOŠI, 09.03.1957, Krog, Plečnikova ulica 5, 9000 Murska Sobota
5Jožica LOVENJAK, 05.04.1952, Veščica, Veščica 50d, 9000 Murska Sobota
6Uroš BAGARI, 17.10.1991, Bakovci, Mladinska ulica 29, 9000 Murska Sobota
7Marta MARIČ, 28.02.1945, Krog, Murska ulica 103, 9000 Murska Sobota
8Primož BAJIČ, 29.12.1999, Pušča, Glavna ulica 66, 9000 Murska Sobota
9NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Drago RAJBAR, 26.10.1972, Černelavci, Dolga ulica 46, 9000 Murska Sobota
2Marija LAPOŠI, 17.10.1956, Krog, Murska ulica 43, 9000 Murska Sobota
3Jože MEOLIC, 03.03.1947, Bakovci, Mali Bakovci 22, 9000 Murska Sobota
4Ana Mari PANKER, 13.10.1992, Veščica, Veščica 27a, 9000 Murska Sobota
5Anton ŠKRABAN, 07.06.1949, Krog, Plečnikova ulica 3a, 9000 Murska Sobota
6Jožica FLEGAR, 09.01.1971, Bakovci, Mlinska ulica 10, 9000 Murska Sobota
7Žiga VLAJ, 18.05.1998, Rakičan, Cvetkova ulica 67, 9000 Murska Sobota
8Manica ERJAVEC, 25.01.1989, Satahovci, Satahovci 58d, 9000 Murska Sobota
9Elemir BARANJA, 25.06.1958, Nemčavci, Nemčavci 1, 9000 Murska Sobota
10SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1dr. Robert CELEC, 28.05.1975, Černelavci, Gorička ulica 45, 9000 Murska Sobota
2Aleša BAGARI, 03.10.1996, Rakičan, Cvetkova ulica 31, 9000 Murska Sobota
3Robert SEREC, 06.01.1970, Krog, Plečnikova ulica 47, 9000 Murska Sobota
4Nuša VUČKIČ, 16.07.1986, Černelavci, Gorička ulica 72, 9000 Murska Sobota
5Janez REŽONJA, 27.05.1960, Bakovci, Ulica ob potoku 5, 9000 Murska Sobota
6Tadeja ŠERUGA, 02.03.1989, Veščica, Veščica 1f, 9000 Murska Sobota
7Štefan FARTELJ, 30.05.1939, Rakičan, Panonska ulica 6, 9000 Murska Sobota
8Tajda NEMEC, 07.08.1995, Kupšinci, Kupšinci 67, 9000 Murska Sobota
9Klavdija OLAJ PRKIČ, 06.03.1972, Rakičan, Zvezna ulica 3, 9000 Murska Sobota
11SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Marjan MARTINEC, 16.06.1946, Satahovci, Satahovci 51, 9000 Murska Sobota
2Simona ŠIPLIČ, 20.10.1985, Rakičan, Cankarjeva ulica 41, 9000 Murska Sobota
3Čiči (Jožef) EMBERŠIČ, 16.02.1951, Rakičan, Jezera 51, 9000 Murska Sobota
12SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Bojan PETRIJAN, 09.12.1967, Kupšinci, Kupšinci 21b, 9000 Murska Sobota
2Mojca KÜPLEN, 19.05.1978, Černelavci, Dolga ulica 87, 9000 Murska Sobota
3Karel ŠOŠ, 06.11.1952, Veščica, Veščia 4p, 9000 Murska Sobota
4Klavdija KNAUS, 13.06.1980, Rakičan, Tomšičeva ulica 20, 9000 Murska Sobota
5Roman BALAŽIC, 12.04.1967, Bakovci, Cvetna ulica 23, 9000 Murska Sobota
6Tanja ANTOLIN, 02.05.1979, Bakovci, Kroška ulica 3, 9000 Murska Sobota
7Štefan KÜPLEN, 20.05.1955, Černelavci, Dolga ulica 87, 9000 Murska Sobota
8Drago VIGALI, 15.08.1965, Krog, Vodnikova ulica 15, 9000 Murska Sobota
9Stanka FARIČ, 22.07.1967, Polana, Polana 36, 9000 Murska Sobota
13LISTA ZA 2020
1Miran FORJANIČ, 04.08.1963, Černelavci, Črtomirova ulica 6, 9000 Murska Sobota
2Nataša LEJKO, 19.05.1969, Krog, Murska ulica 117, 9000 Murska Sobota
3Milan HORVAT, 17.09.1968, Markišavci, Markišavci 5, 9000 Murska Sobota
4Valentina GOLOB, 26.07.1984, Rakičan, Cvetkova ulica 33, 9000 Murska Sobota
5Vinko BUZETI, 23.04.1967, Bakovci, Vrtna ulica 15, 9000 Murska Sobota
6Matej GRAH, 02.02.1994, Černelavci, Liškova ulica 63, 9000 Murska Sobota
7Robert LALOVIĆ, 06.01.1970, Černelavci, Zadružna ulica 17a, 9000 Murska Sobota
8Nada KUMIN, 05.02.1966, Černelavci, Ledavska ulica 37, 9000 Murska Sobota
9Mateja KAR DCOSTA, 18.05.1976, Černelavci, Tavčarjeva ulica 24, 9000 Murska Sobota
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.