Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA MORAVSKE TOPLICE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1BORUT VOJKOVIČ, 13.11.1979, Mlajtinci, Mlajtinci 11, 9226 Moravske TopliceTATJANA VOKIĆ VOJKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2ALOJZ GLAVAČ, 20.10.1960, Sebeborci, Sebeborci 84a, 9221 MartjanciVLASTA GLAVAČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1IGNAC GABOR, 01.01.1953, FILOVCI, FILOVCI 24, 9222 Bogojina
2PETRA MARIČ, 21.05.1978, NORŠINCI, NORŠINCI 16F, 9221 Martjanci
3FRANC GOMBOC, 21.04.1946, MARTJANCI, MARTJANCI 44, 9221 Martjanci
4MARTINA LIHTENVALNER, 18.01.1949, MORAVSKE TOPLICE, DELAVSKA 7, 9226 Moravske Toplice
5JOŽEF KOVAČ, 13.03.1954, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 3A, 9226 Moravske Toplice
6KRISTINA SAMBT, 27.09.1951, LUKAČEVCI, LUKAČEVCI 5A, 9226 Moravske Toplice
7JANEZ MALAČIČ, 14.08.1957, ANDREJCI, ANDREJCI 49, 9221 Martjanci
8JOLANKA JANJIĆ, 08.12.1947, PROSENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 71, 9207 Prosenjakovci
9DRAGOTIN ŠLANKOVIČ, 20.07.1946, BERKOVCI, BERKOVCI 23, 9207 Prosenjakovci
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1ŠTEFAN HUL, 30.03.1977, KRNCI, KRNCI 13, 9221 Martjanci
2MAJDA ĐURINEK, 11.11.1959, MORAVSKE TOPLICE, NA BREGU 26, 9226 Moravske Toplice
3ANDREJ BALIGAČ, 25.10.1969, FILOVCI, FILOVCI 150A, 9222 Bogojina
4IRIS GERGOREC, 12.01.1981, PROSENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 97B, 9207 Prosenjakovci
5mag. ANDREJ BENKOVIČ, 20.09.1972, BOGOJINA, BOGOJINA 77C, 9222 Bogojina
6LIDIJA BOHNEC, 08.11.1976, SUHI VRH, SUHI VRH 13B, 9208 Fokovci
7JOŽEF HERMAN, 24.03.1977, MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA 27A, 9226 Moravske Toplice
8GRETA LUKAČ, 07.06.1972, NORŠINCI, NORŠINCI 5I, 9221 Martjanci
9SIMON KOJEK, 07.03.1980, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 12A, 9226 Moravske Toplice
10JULIJANA PUHAN, 13.07.1954, MOTVARJEVCI, MOTVARJEVCI 34, 9207 Prosenjakovci
11JOŽEF ŠTEFKO, 21.10.1962, IVANCI, IVANCI 33, 9222 Bogojina
12ANA ŠÖMEN, 07.07.1943, MARTJANCI, MARTJANCI 93K, 9221 Martjanci
13ALOJZ GLAVAČ, 20.10.1960, SEBEBORCI, SEBEBORCI 84A, 9221 Martjanci
3LISTA ZA RAZVOJ TURIZMA, PODJETNIŠTVA IN PODEŽELJA
1BORUT VOJKOVIČ, 13.11.1979, MLAJTINCI, MLAJTINCI 11, 9226 Moravske Toplice
2DOROTEA GAŠPAR, 18.04.1996, MORAVSKE TOPLICE, DELAVSKA 27, 9226 Moravske Toplice
3OSKAR MAKARI, 28.09.1960, SELO, SELO 58, 9207 Prosenjakovci
4MARJANA ŽUŽEK ŠKALIČ, 26.01.1972, MORAVSKE TOPLICE, LEVSTIKOVA 4, 9226 Moravske Toplice
5ANDREJ SOČIČ, 15.12.1981, SEBEBORCI, SEBEBORCI 103A, 9221 Martjanci
6ERIKA POZVEK, 07.10.1955, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 119, 9226 Moravske Toplice
7MARKO NABERGOJ, 28.02.1960, MORAVSKE TOPLICE, DOLGA ULICA 30, 9226 Moravske Toplice
8SLAVICA MALAČIČ, 11.03.1961, ANDREJCI, ANDREJCI 49, 9221 Martjanci
9ANDREJ VOGRINČIČ, 09.08.1968, LUKAČEVCI, LUKAČEVCI 1B, 9226 Moravske Toplice
10MILENA BALAŠKO, 08.06.1977, LUKAČEVCI, LUKAČEVCI 10A, 9226 Moravske Toplice
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1ALOJZ TRPLAN, 29.12.1967, IVANCI, IVANCI 68, 9222 Bogojina
2MARIJA ŠKERGET, 02.04.1958, FILOVCI, FILOVCI 55, 9222 Bogojina
3FRANC KUČAN, 05.04.1959, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 60, 9226 Moravske Toplice
4METKA SAMBT, 07.09.1971, LUKAČEVCI, LUKAČEVCI 5, 9226 Moravske Toplice
5FRANC ŠKALIČ, 15.11.1960, SELO, SELO 22B, 9207 Prosenjakovci
6VESNA ŠEMEN, 02.05.1972, MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA 2a, 9226 Moravske Toplice
7TOMAŽ PUHAN, 11.12.1989, BOGOJINA, BOGOJINA 67, 9222 Bogojina
8MARIJA PUHAN, 28.06.1968, ČIKEČKA VAS, ČIKEČKA VAS 7, 9207 Prosenjakovci
9ŠTEFAN MALAČIČ, 09.11.1962, PROSENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 43, 9207 Prosenjakovci
10LEA TEMLIN, 05.07.1995, VUČJA GOMILA, VUČJA GOMILA 118A, 9208 Fokovci
11NADA MEKICAR, 26.11.1965, MARTJANCI, MARTJANCI 74A, 9221 Martjanci
12DORIS HORVAT, 18.08.1985, SEBEBORCI, SEBEBORCI 71A, 9221 Martjanci
13TOMAŽ NEMEC, 30.03.1980, BUKOVNICA, BUKOVNICA 13, 9222 Bogojina
5SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1SAŠO KOCA, 29.01.1988, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 77, 9226 Moravske Toplice
2SUZANA KOLTAI, 03.11.1969, LONČAROVCI, LONČAROVCI 43, 9206 Križevci
3DUŠAN PUHAN, 12.06.1962, IVANCI, IVANCI 37, 9222 Bogojina
4VESNA ZADRAVEC, 20.06.1960, MLAJTINCI, MLAJTINCI 16, 9226 Moravske Toplice
5VILMOS LIPAI, 03.04.1968, MOTVARJEVCI, MOTVARJEVCI 1, 9207 Prosenjakovci
6MATILDA FARIČ, 02.11.1967, SELO, SELO 20A, 9207 Prosenjakovci
7JOŽE TRAJBER, 07.12.1959, MARTJANCI, MARTJANCI 56, 9221 Martjanci
8JOLANKA HORVAT, 06.09.1961, ANDREJCI, ANDREJCI 18, 9221 Martjanci
9JOŽEF ŠKERLAK, 12.02.1953, MORAVSKE TOPLICE, LEVSTIKOVA 45, 9226 Moravske Toplice
10SIMONA GOMBOC, 07.02.1981, IVANOVCI, IVANOVCI 45C, 9208 Fokovci
11ŠTEFAN FERENCEK, 28.05.1953, VUČJA GOMILA, VUČJA GOMILA 24, 9208 Fokovci
12CVETKA TEMLIN, 22.01.1962, SEBEBORCI, SEBEBORCI 45A, 9221 Martjanci
13MARCEL ROUS, 21.07.1990, FILOVCI, FILOVCI 37, 9222 Bogojina
6SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1ŠTEFAN KODILA, 03.11.1974, SELO, SELO 61, 9207 Prosenjakovci
2STANKA SUKIČ, 23.06.1970, BOGOJINA, BOGOJINA 29, 9222 Bogojina
3DEJAN KRPIČ, 27.12.1972, MORAVSKE TOPLICE, DOLGA ULICA 16, 9226 Moravske Toplice
4MAJA CIGÜT, 29.04.1997, VUČJA GOMILA, VUČJA GOMILA 114, 9208 Fokovci
5MATJAŽ LAINŠČEK, 30.04.1994, SUHI VRH, SUHI VRH 32, 9208 Fokovci
6LIDIJA VUČKIČ, 09.12.1982, ANDREJCI, ANDREJCI 2D, 9221 Martjanci
7ALEŠ HORVAT, 24.02.1992, IVANCI, IVANCI 47, 9222 Bogojina
8DARINKA JANKO, 12.08.1968, MOTVARJEVCI, MOTVARJEVCI 63, 9207 Prosenjakovci
9ZVONKO ŠPILAK, 12.03.1959, PROSENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 61, 9207 Prosenjakovci
10DANICA BERLAK, 19.01.1956, MARTJANCI, MARTJANCI 26A, 9221 Martjanci
11BRANKO SLADIĆ, 01.01.1957, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 30A, 9226 Moravske Toplice
12JAN LAINŠČEK, 09.12.1999, FOKOVCI, FOKOVCI 30, 9208 Fokovci
13DANIJELA VUČKIČ, 24.03.1975, NORŠINCI, NORŠINCI 11B, 9221 Martjanci
7LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1LEONN TURNER, 13.01.1979, Selo, Selo 11a, 9207 Prosenjakovci
2MARTINA BAUMAN, 30.06.1980, Mlajtinci, Mlajtinci 1e, 9226 Moravske Toplice
3TOMAŽ GREGOREC, 12.09.1980, Bogojina, Bogojina 14, 9222 Bogojina
4MONIKA DOBRIJEVIČ, 17.07.1974, Andrejci, Andrejci 55a, 9221 Martjanci
5STOJAN HORVAT, 09.12.1967, Vučja Gomila, Vučja Gomila 89, 9208 Fokovci
6TATJANA CVETKO, 20.01.1973, Moravske Toplice, Lešče 2, 9226 Moravske Toplice
7MIHAEL KERČMAR, 07.09.1992, Prosenjakovci, Prosenjakovci 7, 9207 Prosenjakovci
8MAJA LIPIČ, 10.05.1988, Mlajtinci, Mlajtinci 4b, 9226 Moravske Toplice
9DENIS FISTER, 12.08.1991, Ivanovci, Ivanovci 26, 9208 Fokovci
10MIRJANA MUTVAR, 22.12.1996, Tešanovci, Tešanovci 85, 9226 Moravske Toplice
11MARKO GERGOREC, 26.01.1991, Sebeborci, Sebeborci 60, 9221 Martjanci
12MARTINA SEP, 26.01.1988, Moravske Toplice, Moravske gorice 89, 9226 Moravske Toplice
13MITJA HORVAT, 11.09.1986, Ratkovci, Ratkovci 17, 9207 Prosenjakovci
8NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1VIKTOR ČASAR, 07.03.1952, Mlajtinci, Mlajtinci 37, 9226 Moravske Toplice
2SANDRA REŽONJA, 18.03.1978, Moravske Toplice, Dolga ulica 6, 9226 Moravske Toplice
3SLAVKO HORVAT, 28.05.1956, Moravske Toplice, Brezje 10, 9226 Moravske Toplice
4DARJA KOCET, 17.12.1989, Lukačevci, Lukačevci 2, 9226 Moravske Toplice
5PETER FRAS, 07.12.1977, Bogojina, Bogojina 149, 9222 Bogojina
6NADA CASAR, 01.12.1960, Filovci, Filovci 13c, 9222 Bogojina
7ŠTEFAN TURNER, 17.11.1962, Tešanovci, Tešanovci 105a, 9226 Moravske Toplice
8VIVIAN PATRICIA HORVAT, 28.05.1994, Moravske Toplice, Brezje 10, 9226 Moravske Toplice
9STANKO ROGAČ, 08.09.1975, Bogojina, Bogojina 38, 9222 Bogojina
10JOŽEF CASAR, 15.11.1953, Martjanci, Martjanci 12, 9221 Martjanci
9LISTA ZA BOLJŠO OBČINO MORAVSKE TOPLICE
1IGOR CAMPLIN, 30.03.1982, BOGOJINA, BOGOJINA 107, 9222 Bogojina
2KORNELIJA KIANEC, 18.05.1972, FOKOVCI, FOKOVCI 8, 9208 Fokovci
3SAMO HERCEG, 13.12.1988, SEBEBORCI, SEBEBORCI 77A, 9221 Martjanci
4SONJA VÖRÖŠ, 30.01.1986, SREDIŠČE, SREDIŠČE 23, 9207 Prosenjakovci
5JOŽEF KERMAN, 21.02.1957, FILOVCI, FILOVCI 253, 9222 Bogojina
6VESNA KAŠTRUN, 08.11.1981, MORAVSKE TOPLICE, LEVSTIKOVA 32, 9226 Moravske Toplice
7ROMAN MIHOLIČ, 19.10.1985, ČIKEČKA VAS, ČIKEČKA VAS 13A, 9207 Prosenjakovci
8EVELINA FARTEK, 16.04.1998, BERKOVCI, BERKOVCI 27, 9207 Prosenjakovci
9FRANC PODLESEK, 13.07.1962, NORŠINCI, NORŠINCI 2, 9221 Martjanci
10MOJCA MUTVAR, 03.06.1998, TEŠANOVCI, TEŠANOVCI 85, 9226 Moravske Toplice
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.