Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA MORAVČE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Pavel Puhan, 04.10.1951, Stegne, Stegne 31, 1251 MoravčeDP - DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
2Martin Rebolj, 06.12.1948, Podstran, Podstran 2, 1251 MoravčeSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3dr. Milan Balažic, 19.10.1958, Dole pri Krašcah, Dole pri Krašcah 21, 1251 MoravčeJanez Pergar in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Pavla Pirnat, 06.06.1971, Zgornji Tuštanj, Zgornji Tuštanj 1, 1251 Moravče
2Janez Vidic, 20.06.1948, Dole pri Krašcah, Dole pri Krašcah 47, 1251 Moravče
3Karmen Arnuš, 18.02.1991, Krašce, Krašce 10, 1251 Moravče
4Jurče Čop, 02.12.1956, Dole pri Krašcah, Dole pri Krašcah 41 c, 1251 Moravče
5Bernardka Mal, 27.07.1966, Peče, Peče 3 a, 1251 Moravče
6Jurij Kočar, 13.02.1972, Zalog pri Moravčah, Zalog pri Moravčah 16, 1251 Moravče
7Veronika Klopčič, 08.06.1994, Vrhpolje pri Moravčah, Vrhpolje pri Moravčah 26, 1251 Moravče
8Mihael Trdin, 29.09.1966, Dešen, Dešen 3, 1281 Kresnice
9Ema Lavrič, 30.04.1992, Serjuče, Serjuče 14, 1251 Moravče
10Anton Orehek, 21.12.1973, Češnjice pri Moravčah, Češnjice pri Moravčah 10, 1251 Moravče
11Ribič Mirko, 04.09.1969, Zgornji Prekar, Zgornji Prekar 11, 1281 Kresnice
12Branka Bizjan, 02.05.1952, Dešen, Dešen 2, 1251 Moravče
13Feliks Lukati, 19.07.1942, Imenje, Imenje 21, 1251 Moravče
14Franc Tič, 26.03.1950, Moravče, Cesta na Grmače 3, 1251 Moravče
2ZELENI SLOVENIJE
1Stojan Lenček, 15.10.1961, Vrhpolje, Vrhpolje 18 a, 1251 Moravče
2Stanka Žagar, 21.11.1979, Moravče, Malova ulica 3, 1251 Moravče
3SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Vitomir Cerar, 31.07.1965, Drtija, Drtija 1, 1251 Moravče
2Katarina Javornik Firm, 12.03.1973, Dole pri Krašcah, Dole pri Krašcah 1 a, 1251 Moravče
3Matjaž Kočar, 06.02.1960, Moravče, Vegova ulica 21, 1251 Moravče
4Jožefa Novak, 18.03.1952, Krašce, Krašce 21, 1251 Moravče
5Franc Obran, 11.07.1957, Moravče, Cesta heroja Vasje 13 a, 1251 Moravče
6Mateja Jalšovec Urankar, 10.02.1978, Katarija, Katarija 2 a, 1251 Moravče
7Marko Kladnik, 17.04.1965, Mošenik, Mošenik 20, 1251 Moravče
8Mojca Pergar, 18.04.1987, Drtija, Drtija 6, 1251 Moravče
9Igor Bizilj, 17.04.1976, Češnjice pri Moravčah, Češnjice pri Moravčah 15 c, 1251 Moravče
10Valerija Teraž, 04.06.1968, Peče, Peče 28, 1251 Moravče
11Zinka Vidergar, 21.09.1967, Češnjice pri Moravčah, Češnjice pri Moravčah 2 a, 1251 Moravče
12Jolanda Vereš, 23.04.1972, Pogled, Pogled 14, 1251 Moravče
13Božo Urbanija, 08.07.1967, Zgornji Tuštanj, Zgornji Tuštanj 6, 1251 Moravče
14Nevenka Marolt, 23.12.1975, Češnjice pri Moravčah, Češnjice pri Moravčah 36, 1251 Moravče
4DP - DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
1Pavel Puhan, 04.10.1951, Stegne, Stegne 31, 1251 Moravče
2Olga Pergar, 10.06.1951, Drtija, Drtija 6, 1251 Moravče
3Janko Štefan, 26.02.1967, Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče
4Marija Puhan, 03.09.1951, Stegne, Stegne 31, 1251 Moravče
5Andrej Štefan, 14.11.1948, Moravče, Partizanska 20, 1251 Moravče
6Milena Marolt, 06.10.1953, Drtija, Drtija 59, 1251 Moravče
7Božidar Jemec, 20.11.1965, Krašce, Krašce 7, 1251 Moravče
5NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Ljudmila Novak, 01.08.1959, Imenje, Imenje 8, 1251 Moravče
2mag. Franc Capuder, 16.11.1962, Soteska pri Moravčah, Soteska pri Moravčah 4 a, 1251 Moravče
3Nataša Lipovec, 20.07.1972, Limbarska gora, Limbarska gora 10 a, 1251 Moravče
4Milan Kunavar, 17.11.1979, Zalog pri Moravčah, Zalog pri Moravčah 13, 1251 Moravče
5Petra Pergar, 07.05.1979, Vinje pri Moravčah, Vinje pri Moravčah 1, 1251 Moravče
6dr. Franci Malin, 09.10.1986, Straža pri Moravčah, Straža pri Moravčah 2, 1251 Moravče
7Frančiška Capuder, 27.09.1968, Soteska pri Moravčah, Soteska pri Moravčah 4, 1251 Moravče
8Janez Prašnikar, 12.01.1949, Moravče, Cesta na Grmače 1, 1251 Moravče
9Darja Lavrič, 14.05.1964, Moravče, Vegova ulica 12, 1251 Moravče
10Peter Pirnat, 20.06.1968, Zgornji Tuštanj, Zgornji Tuštanj 1, 1251 Moravče
11Jelka Lebar, 27.01.1980, Vrhpolje pri Moravčah, Vrhpolje pri Moravčah 39, 1251 Moravče
12Brvar Štefan, 13.07.1974, Podgorica pri Pečah, Podgorica pri Pečah 1 a, 1251 Moravče
13Ivanka Cerar, 21.04.1956, Dole pri Krašcah, Dole pri Krašcah 54, 1251 Moravče
14Roman Novak, 16.02.1961, Imenje, Imenje 8, 1251 Moravče
6LISTA ŽUPANA MARTINA REBOLJA
1Stanislav Ravnikar, 17.08.1956, Zalog pri Moravčah, Zalog pri Moravčah 28, 1251 Moravče
2Brigita Barlič, 25.10.1972, Peče, Peče 30, 1251 Moravče
3Boštjan Merela, 11.07.1973, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Krasnicah 2, 1281 Kresnice
4Adrijana Hauptman Vidergar, 23.10.1980, Dvorje, Dvorje 3, 1251 Moravče
5Janez Učakar, 22.12.1944, Drtija, Drtija 50, 1251 Moravče
6Polonca Gorjup, 12.12.1971, Negastrn, Negastrn 24, 1251 Moravče
7Franc Per, 05.09.1975, Moravče, Detelova 8, 1251 Moravče
8Štefan Korošec, 09.12.1939, Sveti Andrej, Sveti Andrej 8, 1251 Moravče
9Renata Tič Luznar, 16.04.1974, Serjuče, Serjuče 8, 1251 Moravče
10Jožefa Jerman, 04.11.1950, Zalog pri Moravčah, Zalog pri Moravčah 30, 1251 Moravče
11Andrej Pustotnik, 12.09.1975, Hrastnik, Hrastnik 3, 1251 Moravče
12Kovačič Sebastijan, 17.01.1975, Spodnja Javoršica, Spodnja Javoršica 17, 1251 Moravče
13Katarina Kocjančič Hiršelj, 15.09.1990, Imenje, Imenje 23, 1251 Moravče
14Marko Cerar, 30.08.1991, Negastrn, Negastrn 15, 1251 Moravče
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.