Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA MENGEŠ
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1MAG. TOMAŽ ŠTEBE, 15.02.1950, MENGEŠ, HRIBARJEVA 35, 1234 MengešPOLONA ŠTEBE IN SKUPINA VOLIVK IN VOLIVCEV
2FRANC JERIČ, 31.10.1958, MENGEŠ, GLAVARJEVA ULICA 8, 1234 MengešJURIJ JERIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3PETER GUBANC, 01.03.1963, MENGEŠ, JELOVŠKOVA ULICA 15, 1234 MengešIZVRŠNI ODBOR STRANKE SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
1FRANC JERIČ, 31.10.1958, MENGEŠ, GLAVARJEVA ULICA 8, 1234 Mengeš
2TINA JAMŠEK, 06.08.1976, MENGEŠ, LIPARJEVA CESTA 5, 1234 Mengeš
3BOGO ROPOTAR, 04.02.1962, MENGEŠ, KERSNIKOVA ULICA 29, 1234 Mengeš
4MOJCA LIKAR, 26.03.1971, LOKA PRI MENGŠU, POT NA DOBENO 11, 1234 Mengeš
5MATJAŽ LOBODA, 28.07.1970, LOKA PRI MENGŠU, GASILSKA CESTA 44, 1234 Mengeš
6URŠKA MEHLE, 17.05.1979, MENGEŠ, JALNOVA ULICA 11, 1234 Mengeš
7ROBERT RUČIGAJ, 24.03.1967, MENGEŠ, NOVAKOVA ULICA 14, 1234 Mengeš
8TINA ŠTRUKELJ, 16.01.1981, MENGEŠ, PRI BAJERJU 35, 1234 Mengeš
9JURE ŠINKOVEC, 08.02.1979, MENGEŠ, ŠUBIČEVA ULICA 8, 1234 Mengeš
10NATAŠA SKOK, 06.11.1965, MENGEŠ, RAŠIŠKA CESTA 11, 1234 Mengeš
11TIM JANEŽIČ, 26.06.1995, MENGEŠ, JAPLJEVA ULICA 009, 1234 Mengeš
12VOJKO OMAN, 31.05.1959, DOBENO, DOBENO 99, 1234 Mengeš
13JAN KODELA, 21.04.1998, MENGEŠ, SLAMNIKARSKA ULICA 2 A,
14NEŽA PREŠEREN, 03.01.1982, MENGEŠ, PRI BAJERJU 16, 1234 Mengeš
15ANITA OMERZU TOME, 29.07.1981, MENGEŠ, KOLODVORSKA CESTA 14, 1234 Mengeš
16FRANC BEVK, 25.06.1961, MENGEŠ, KOLODVORSKA CESTA 5, 1234 Mengeš
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1MATIC SLOKAN, 18.02.1991, MENGEŠ, LEVČEVA ULICA 7, 1234 Mengeš
2URŠKA TAVČAR, 20.09.1975, LOKA PRI MENGŠU, TRZINSKA CESTA 9, 1234 Mengeš
3MILAN KRALJ, 04.08.1950, LOKA PRI MENGŠU, TRZINSKA CESTA 29, 1234 Mengeš
4BLANKA ŠOLAR, 04.02.1965, MENGEŠ, ZADRUŽNIŠKA ULICA 4, 1234 Mengeš
5MARJAN ISTOK JANEŽIČ, 24.05.1952, DOBENO, DOBENO 1, 1234 Mengeš
6SIMONA ŠKARJA ALUISI, 27.01.1967, MENGEŠ, KOLODVORSKA CESTA 24, 1234 Mengeš
7IGOR PAVLOVIČ, 14.04.1955, MENGEŠ, ZADRUŽNIŠKA ULICA 4, 1234 Mengeš
8BREDA JANEŽIČ, 05.11.1958, DOBENO, DOBENO 1, 1234 Mengeš
9ANTON JURŠIČ, 20.07.1948, MENGEŠ, RAŠIŠKA CESTA 3 B, 1234 Mengeš
10MARTINA VESEL, 23.04.1974, MENGEŠ, PRISTAVA 10A, 1234 Mengeš
11FRANC KOMPARE, 04.08.1946, MENGEŠ, DETELOVA ULICA 18, 1234 Mengeš
12IVANKA JANA JURŠIČ, 24.06.1953, MENGEŠ, RAŠIŠKA CESTA 3 B, 1234 Mengeš
13FRANC KLEMEN, 30.07.1941, MENGEŠ, KOLODVORSKA CESTA 2B, 1234 Mengeš
14MARIJA VESNA SEŠEK, 27.07.1980, LOKA PRI MENGŠU, GASILSKA CESTA 57, 1234 Mengeš
15JAN TAVČAR, 03.04.1996, LOKA PRI MENGŠU, TRZINSKA CESTA 9, 1234 Mengeš
16MOJCA PESTOTNIK, 24.07.1956, LOKA PRI MENGŠU, TRZINSKA CESTA 29A, 1234 Mengeš
3SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1FRANC HRIBAR, 17.11.1955, MENGEŠ, SLOMŠKOVA ULICA 11, 1234 Mengeš
2MATEJA KRŽIN, 21.08.1975, TOPOLE, TOPOLE 52, 1234 Mengeš
3JOŽEF VAHTAR, 06.11.1952, MENGEŠ, ALJAŽEVA 1, 1234 Mengeš
4ALENKA URANKAR, 27.04.1969, TOPOLE, TOPOLE 16A, 1234 Mengeš
5JANEZ PER, 09.06.1947, MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 3, 1234 Mengeš
6MARTA PREMK, 01.08.1955, DOBENO, DOBENO 9, 1234 Mengeš
7PETER VOLASKO, 18.05.1964, MENGEŠ, JANŠEVA ULICA 3, 1234 Mengeš
8MARIJA MALUS, 04.02.1948, MENGEŠ, ZAVRTI 36, 1234 Mengeš
9JANEZ STOPAR, 02.10.1947, LOKA PRI MENGŠU, GASILSKA CESTA 50, 1234 Mengeš
10ANDREJA ZAGORC, 20.03.1963, TOPOLE, TOPOLE 25, 1234 Mengeš
11STANISLAV GOLOB, 29.04.1947, MENGEŠ, ULICA DR. ZAJCA 8, 1234 Mengeš
12JOŽICA KOMATAR, 26.10.1954, MENGEŠ, PREŠERNOVA CESTA 13, 1234 Mengeš
13JERNEJ ŠUŠTERŠIČ, 06.05.1984, MENGEŠ, KOLODVORSKA CESTA 12, 1234 Mengeš
14ANGELCA HRIBAR, 23.12.1959, MENGEŠ, SLOMŠKOVA ULICA 11, 1234 Mengeš
15ALBIN ZABRET, 17.09.1947, TOPOLE, TOPOLE 43, 1234 Mengeš
16ROK HRIBAR, 05.09.1986, TOPOLE, TOPOLE 25, 1234 Mengeš
4ZELENI SLOVENIJE
1Mag. TOMAŽ ŠTEBE, 15.02.1950, MENGEŠ, HRIBARJEVA ULICA 35,
2dr. URŠKA KOCE, 29.03.1978, MENGEŠ, ZAVRTI 18, 1234 Mengeš
3ANDREJ ŠKRLEP, 30.09.1975, MENGEŠ, OMEJČEVA ULICA 10, 1234 Mengeš
4MARJETA KORENJAK, 05.11.1970, MENGEŠ, KERSNIKOVA ULICA 5, 1234 Mengeš
5VALENTIN KORENJAK, 21.09.1973, MENGEŠ, KERSNIKOVA ULICA 5, 1234 Mengeš
6MARTINA MARINŠEK, 14.07.1985, MENGEŠ, TOPOLE 9A, 1234 Mengeš
7ROK BENDA, 21.05.1974, MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 68, 1234 Mengeš
8ANNA NIZZA, 30.11.1970, MENGEŠ, HRIBARJEVA ULICA 24, 1234 Mengeš
9KORENJAK NEŽA, 02.06.1999, MENGEŠ, KERSNIKOVA ULICA 5, 1234 Mengeš
10BORUT JEREB, 10.05.1970, MENGEŠ, ROPRETOVA CESTA 17, 1234 Mengeš
11PETER ŠKRLEP, 17.07.1978, MENGEŠ, LIPARJEVA CESTA 7, 1234 Mengeš
12NUŠKA ZUPAN, 25.11.1963, MENGEŠ, RAŠIŠKA CESTA 7, 1234 Mengeš
13MARIJA JERAJ, 15.03.1955, MENGEŠ, TOPOLE 19A, 1234 Mengeš
14POLONA ŠTEBE, 24.12.1978, MENGEŠ, HRIBARJEVA ULICA 35, 1234 Mengeš
5NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1ROK BURJA, 21.05.1975, MENGEŠ, GLAVNI TRG 3, 1234 Mengeš
2NADA ŠTRUCELJ, 08.10.1959, MENGEŠ, LEVČEVA ULICA 13B, 1234 Mengeš
3ANŽE HRIBAR, 17.10.1986, MENGEŠ, CANKARJEVA ULICA 2, 1234 Mengeš
4BETI STOPAR, 19.06.1968, LOKA PRI MENGŠU, TESTENOVA ULICA 57, 1234 Mengeš
5MARKO PETERLIN, 13.05.1948, MENGEŠ, JALNOVA ULICA 5, 1234 Mengeš
6MARIJA POTOČNIK, 04.05.1969, MENGEŠ, LIPARJEVA CESTA 31, 1234 Mengeš
7ANTON HRIBAR, 01.12.1957, MENGEŠ, GREGČEVA ULICA 4, 1234 Mengeš
8JERICA STOPAR, 03.03.1949, MENGEŠ, VESELOVO NABREŽJE 8, 1234 Mengeš
9RAJMUND VUGA, 19.11.1939, MENGEŠ, MEHLETOVA ULICA 4, 1234 Mengeš
6SOCIALNI DEMOKRATI
1MIRJAN TRAMPUŽ, 28.04.1950, MENGEŠ, MULJAVA 27, 1234 Mengeš
2ANDREJA ZEVNIK, 08.07.1969, MENGEŠ, PRISTAVA 4, 1234 Mengeš
3ALOJZIJ PIŠEK, 17.06.1947, MENGEŠ, FINŽGARJEVA ULICA 013, 1234 Mengeš
4LJILJANA OŠEP, 12.07.1954, MENGEŠ, SVETČEVA ULICA 5, 1234 Mengeš
5JANEZ DIMEC, 27.01.1944, LOKA PRI MENGŠU, TESTENOVA ULICA 13, 1234 Mengeš
6IRENA SICHERL, 16.07.1947, MENGEŠ, ZORANINA ULICA 6, 1234 Mengeš
7FRANJO LUŽAR, 02.12.1952, MENGEŠ, VESELOVO NABREŽJE 2A, 1234 Mengeš
8VESNA GOMBAČ POŽENEL, 02.06.1951, MENGEŠ, GLAVIČEVA ULICA 2A, 1234 Mengeš
9DUŠAN ŠTRUKELJ, 08.02.1962, MEN, ŠUBLJEVA ULICA 17A, 1234 Mengeš
10JANJA VERBANČIČ, 22.11.1954, MENGEŠ, BALANTIČEVA ULICA 8, 1234 Mengeš
11JANEZ VES, 15.06.1946, MENGEŠ, ŠOLSKA ULICA 3, 1234 Mengeš
12ANGELA KRŽAN, 05.03.1933, MENGEŠ, MURNOVA ULICA 5, 1234 Mengeš
13IVAN OŠEP, 27.01.1956, MENGEŠ, SVETČEVA ULICA 5, 1234 Mengeš
14AMALIJA VIDIC ŠTRUKELJ, 24.07.1932, MENGEŠ, ŠUBLJEVA ULICA 17A, 1234 Mengeš
15ŠTEFKA MLAKAR, 26.12.1933, MENGEŠ, ŠUBLJEVA ULICA 31, 1234 Mengeš
16NOVICA FILIPOVIĆ, 20.06.1955, MENGEŠ, KOLODVORSKA CESTA 2C, 1234 Mengeš
7SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ
1PETER GUBANC, 01.03.1963, MENGEŠ, JELOVŠKOVA ULICA 15, 1234 Mengeš
2KATJA JAMŠEK, 10.06.1980, MENGEŠ, MULJAVA 33, 1234 Mengeš
3ALEŠ JANEŽIČ, 26.03.1968, MENGEŠ, MURNOVA ULICA 027, 1234 Mengeš
4MERY KEGL, 29.12.1986, MENGEŠ, TRDINOV TRG 4D, 1234 Mengeš
5BOŠTJAN SKOK, 07.10.1973, MENGEŠ, GLAVNI TRG 9, 1234 Mengeš
6IRENA KOLENC, 06.08.1968, TOPOLE, TOPOLE 13, 1234 Mengeš
7SAMO GABRILO, 04.04.1972, MENGEŠ, ZADRUŽNIŠKA ULICA 7, 1234 Mengeš
8MONIKA LEMIČ, 13.10.1979, MENGEŠ, MULJAVA 9, 1234 Mengeš
9BOŠTJAN KOSEC, 16.02.1980, MENGEŠ, GROBELJSKA CESTA 25, 1234 Mengeš
10ANDREJA HOMAR, 26.02.1969, MENGEŠ, GROBELJSKA CESTA 8B, 1234 Mengeš
11DENIS OCEPEK, 10.11.1983, MENGEŠ, JANŠEVA ULICA 17, 1234 Mengeš
12NEJC JAKLIČ, 27.08.1995, MENGEŠ, HRIBARJEVA ULICA 9, 1234 Mengeš
13MARJETA CENCELJ, 03.07.1966, LOKA PRI MENGŠU, GASILSKA CESTA 60, 1234 Mengeš
14JURIJ ANŽIN, 30.06.1977, MENGEŠ, TRDINOV TRG 4E, 1234 Mengeš
15MARIJA SITAR, 12.11.1949, MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 20A, 1234 Mengeš
16ROMAN KALUŠNIK, 13.01.1958, MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 24, 1234 Mengeš
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.