Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA MAKOLE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Franc Majcen, 22.02.1957, Ložnica, Ložnica 20b, 2321 MakolePetra Novak in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Doroteja Mlaker Krošel, 02.08.1984, Ložnica, Ložnica 7, 2321 MakoleSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Andrej Gaberc, 02.11.1957, Mostečno, Mostečno 42, 2321 MakoleSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Primož Babšek, 18.06.1978, Štatenberg, Štatenberg 59, 2321 MakoleSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4Franc Stariha, 05.12.1967, Mostečno, Mostečno 41, 2321 MakoleSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5mag. Danilo Lončarič, 20.05.1976, Ložnica, Ložnica 20c, 2321 MakoleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6Sonja Ričko, 10.02.1960, Ložnica, Ložnica 12b, 2321 MakoleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7Milan Kodrič, 13.08.1950, Mostečno, Mostečno 3a, 2321 MakoleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8Štefka Skledar, 04.09.1958, Štatenberg, Štatenberg 66a, 2321 MakoleSašo Skledar in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Agim Bahtijaraj, 29.05.1981, Pečke, Pečke 49e, 2321 MakoleMatea Bahtijaraj in skupina volivcev
2Vinko Kodrič, 19.07.1957, Pečke, Pečke 50b, 2321 MakoleSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Stanko Jančič, 21.05.1964, Pečke, Pečke 22a, 2321 MakoleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Zdravko Krošl, 13.11.1964, Savinsko, Savinsko 38, 2322 MajšperkLadislava Krošl in skupina volivcev
5Zlatka Dvoršak, 22.04.1976, Strug, Strug 22a, 2321 MakoleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6Marija Kopše, 19.02.1947, Pečke, Pečke 19a, 2321 MakoleNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Marjan Dovar, 22.03.1980, Makole, Makole 3, 2321 MakoleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Jurij Plaznik, 24.04.1991, Stranske Makole, Stranske Makole 5a, 2321 MakoleMarjeta Klajnšek in skupina volivcev
3Jožef Rak, 09.01.1955, Makole, Makole 77, 2321 MakoleSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Andrej Galun, 07.12.1981, Varoš, Varoš 5, 2321 MakoleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Diana Železnik, 19.06.1992, Jelovec pri Makolah, Jelovec pri Makolah 7a, 2321 MakoleSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Franc Skledar, 31.03.1967, Stari Grad, Stari Grad 30, 2321 MakoleLucija Skledar in skupina volivcev
4Ladislav Drosk, 06.01.1987, Varoš, Varoš 14, 2321 MakoleSD - SOCIALNI DEMOKRATI
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.