Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA KRŠKO
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Dušan Dornik, 22.02.1980, Krško, Cesta krških žrtev 40, 8270 KrškoSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
2Božidar Resnik, 22.01.1963, Straža pri Raki, Straža pri Raki 11, 8274 RakaDD - DOBRA DRŽAVA
3mag. Miran Stanko, 28.03.1956, Krško, Stritarjeva ulica 17, 8270 KrškoSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4mag. Aleš Suša, 10.12.1972, Krško, Na Resi 1, 8270 KrškoLEVICA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Vlado Grahovac, 15.05.1961, Reštanj, Reštanj 48, 8281 Senovo
2Vlasta Moškon, 07.10.1962, Senovo, Pot na Armes 5a, 8281 Senovo
3Franc Bogovič, 02.02.1963, Koprivnica, Koprivnica 39a, 8282 Koprivnica
4Mirela Zalokar, 23.06.1960, Senovo, Pot na Armes 29, 8281 Senovo
5Ivan Umek, 03.04.1960, Mali Kamen, Mali Kamen 22, 8281 Senovo
2SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Robert Kostevc, 02.01.1973, Koprivnica, Koprivnica 3, 8282 Koprivnica
2Marija Drstvenšek, 09.01.1971, Senovo, Reštanj 52, 8281 Senovo
3Franc Simonišek, 23.10.1964, Senovo, Gubčeva ulica 6, 8281 Senovo
4Aleksander Krajnc, 03.06.1966, Senovo, Dovško 51, 8281 Senovo
5Romana Strnad, 18.07.1969, Senovo, Cesta Ilije Gregorčiča 1, 8281 Senovo
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Antonija Gabrič, 16.05.1958, Senovo, Pot na Armes 46a, 8281 Senovo
4ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
1Darja Boh, 20.11.1960, Senovo, Kališovec 16a, 8281 Senovo
2Boris Budački, 27.03.1970, Senovo, Šercerjeva ulica 11, 8281 Senovo
3Anica Romarić, 30.12.1966, Senovo, Cankarjeva cesta 7, 8281 Senovo
4Robert Božič, 22.06.1976, Senovo, Cankarjeva cesta 81, 8281 Senovo
5Suzana Kožar, 25.09.1973, Senovo, Cesta 1. maja 16, 8281 Senovo
5DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Ludvik Grilc, 11.08.1946, Senovo, Šedem 1, 8281 Senovo
2Irena Gmajnar, 31.03.1940, Senovo, Prešernova ulica 5, 8281 Senovo
3Jože Kranjc, 24.12.1964, Senovo, Mali Kamen 42, 8281 Senovo
4Ivanka Grilc, 29.11.1950, Senovo, Šedem 1, 8281 Senovo
5Cveto Jeler, 14.04.1957, Senovo, Cankarjeva cesta 73, 8281 Senovo
6SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Milena Bogovič Perko, 30.07.1959, Senovo, Mali Kamen 31b, 8281 Senovo
2Alojz Drenovec, 14.06.1959, Koprivnica, Veliki Kamen 25, 8282 Koprivnica
3Nina Požun, 26.06.1992, Blanca, Dobrova 15, 8283 Blanca
4Janez Čižmek, 14.09.1951, Dovško, Dovško 31, 8281 Senovo
5Metka Moškon, 23.06.1976, Senovo, Dobrova 13, 8281 Senovo
7DD - DOBRA DRŽAVA
1Jože Stopar, 05.08.1966, Senovo, Pot na Armes 40, 8281 Senovo
2Jana Ferlin, 02.06.1975, Senovo, Cesta kozjanskega odreda 16, 8281 Senovo
3Aleš Kozole, 20.07.1989, Senovo, Reštanj 17, 8281 Senovo
4Maja Mitrović, 12.11.1967, Senovo, Bračičeva ulica 5, 8281 Senovo
5Rudolf Černelič, 22.04.1963, Senovo, Dobrova 40, 8281 Senovo
8LEVICA
1Olivera Mirković, 03.06.1969, Senovo, Delavska ulica 8, 8281 Senovo
2Matjaž Sotler, 13.08.1959, Senovo, Cesta bratov Zorko 3, 8281 Senovo
3Andreja Jankovič Deržič, 01.07.1986, Senovo, Titova cesta 80, 8281 Senovo
9SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Anton Petrovič, 01.12.1961, Senovo, Titova cesta 93, 8281 Senovo
2Lucija Golob, 07.11.1974, Senovo, Dovško 12a, 8281 Senovo
3Martin Kozole, 19.11.1997, Senovo, Bohorska cesta 10, 8281 Senovo
4Helena Krajnc, 23.06.1967, Senovo, Cankarjeva cesta 75b, 8281 Senovo
5Anton Kink, 22.12.1953, Mali Kamen, Mali Kamen 49, 8281 Senovo
10SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1Tomaž Miklavčič, 13.06.1988, Senovo, Titova cesta 30, 8281 Senovo
2Vladka Simončič, 05.01.1984, Senovo, Šedem 5, 8281 Senovo

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Jože Slivšek, 29.09.1957, Zdole, Zdole 36a, 8272 Zdole
2Mojca Železnik, 16.10.1966, Brestanica, Jetrno selo 17, 8280 Brestanica
3David Moškon, 16.07.1986, Presladol, Presladol 61a, 8280 Brestanica
4Terezija Deržanič, 22.09.1949, Dolenja vas, Dolenja vas pri Krškem 36, 8270 Krško
5Roman Pleterski, 31.08.1964, Brestanica, Elektrarniška cesta 30, 8280 Brestanica
2SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Aleš Zajc, 20.06.1968, Krško, Spodnji Stari Grad 36, 8270 Krško
2Tamara Špec, 22.11.1989, Brestanica, Rožno 16b, 8280 Brestanica
3Marjan Gričar, 16.09.1961, Zdole, Zdole 65a, 8272 Zdole
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Martina Bobnič, 24.10.1956, Rožno, Rožno 55, 8283 Blanca
2Milan Divjak, 02.06.1940, Raztez, Raztez 24, 8280 Brestanica
3Marija Ferlin, 01.09.1953, Ravne pri Zdolah, Ravne pri Zdolah 6b, 8272 Zdole
4ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
1Mateja Zupan, 23.11.1985, Zdole, Pleterje 49, 8272 Zdole
2Aleš Lončar, 04.05.1977, Brestanica, Elektrarniška 24, 8280 Brestanica
3Anica Barbič, 25.05.1966, Brestanica, CPB 25, 8280 Brestanica
4Marjan Abram, 17.07.1953, Brestanica, Rožno 37, 8280 Brestanica
5Branka Lončar, 27.10.1982, Brestanica, Elektrarniška 24, 8280 Brestanica
5DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Vlado Bezjak, 29.03.1954, Brestanica, Armeško 45, 8280 Brestanica
2Irena Gerzina, 02.12.1967, Brestanica, Stolovnik 13a, 8280 Brestanica
3Vladimir Hriberšek, 30.03.1963, Brestanica, Rožno 36a, 8280 Brestanica
4Antonija Zupančič, 15.05.1957, Brestanica, Cesta prvih borcev 25, 8280 Brestanica
5Stanko Resnik, 27.09.1946, Brestanica, Stolovnik 53, 8280 Brestanica
6SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Branka Ban, 10.08.1986, Zdole, Kostanjek 5a, 8272 Zdole
2Matjaž Gomilšek, 19.12.1960, Krško, Spodnji Stari Grad 54, 8270 Krško
3Špela Krznarič, 12.08.1994, Krško, Stari Grad 6a, 8270 Krško
4Marjan Kranjec, 22.03.1966, Brestanica, Rožno 15, 8280 Brestanica
5Claudia Šerbec, 10.05.1967, Brestanica, Armeško 7, 8280 Brestanica
7DD - DOBRA DRŽAVA
1Mojca Vodopivc, 21.12.1983, Brestanica, Armeško 33a, 8280 Brestanica
2Klemen Kavčič, 11.12.1995, Brestanica, Elektrarniška cesta 24, 8280 Brestanica
3Klavdija Škoberne, 19.01.1975, Brestanica, Dolenji leskovec 82, 8280 Brestanica
4Aljoša Zakšek, 29.11.1982, Brestanica, Na Dorcu 18, 8280 Brestanica
5Dragica Javeršek, 30.09.1973, Brestanica, Elektrarniška cesta 24, 8280 Brestanica
8LEVICA
1Janez Avsenak, 05.02.1949, Brestanica, Cesta prvih borcev 23, 8280 Brestanica
9SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Anton Podgoršek, 13.07.1953, Brestanica, Šolska cesta 5, 8280 Brestanica
2Nada Ban, 15.12.1949, Brestanica, Cesta na ribnik 33, 8280 Brestanica
3Zoran Dular, 12.07.1978, Brestanica, Dolenji Leskovec 89a, 8280 Brestanica
4Vesna Butkovič, 19.12.1962, Brestanica, Elektrarniška cesta 24, 8280 Brestanica
5Tomaž Kosar, 13.05.1980, Brestanica, Rožno 41, 8280 Brestanica
10SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1Matija Požeg, 11.02.1979, Brestanica, Dolenji Leskovec 89, 8280 Brestanica
2Helena Resnik, 05.06.1978, Brestanica, Anže 4, 8280 Brestanica
3Zoran Pfajfar, 24.05.1961, Krško, Spodnja Libna 8, 8270 Krško

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Miran Stanko, 28.03.1956, Krško, Stritarjeva ulica 17, 8270 Krško
2Jožica Mikulanc, 03.02.1953, Krško, Rozmanova ulica 48, 8270 Krško
3Boštjan Pirc, 02.06.1973, Krško, Gubčeva 7, 8270 Krško
4Marija Stopinšek, 26.05.1952, Krško, Ulica Slavka Rožanca 16a, 8270 Krško
5Lojze Kerin, 28.04.1981, Straža pri Krškem, Straža pri Krškem 2, 8270 Krško
6Nuša Masnik, 07.09.1965, Krško, Gruenova ulica 9, 8270 Krško
7Gabriel Metelko, 16.09.1950, Krško, Kremen 5, 8270 Krško
8Tanja Grozina, 09.12.1979, Krško, Cesta 4. julija 78b, 8270 Krško
9Ivan Učanjšek, 30.08.1961, Krško, Sremiška cesta 10, 8270 Krško
2SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Dušan Dornik, 22.02.1980, Krško, Cesta krških žrtev 40, 8270 Krško
2Tajana Dvoršek, 14.02.1979, Krško, Valvasorjevo nabrežje 5b, 8270 Krško
3Bojan Naraglav, 18.10.1968, Krško, Cesta krških žrtev 7a, 8270 Krško
4Nicole Radermacher, 11.05.1974, Krško, Cesta 4. julija 129c, 8270 Krško
5Zoran Jankovič, 30.12.1976, Krško, Sremič 31, 8270 Krško
6Mojca Novak, 10.05.1953, Krško, Ob potoku 7, 8270 Krško
7Aleš Pirc, 03.09.1981, Krško, Naselje nuklearne elektrarne 10, 8270 Krško
8Hrvoje Petković, 02.12.1979, Krško, Ulica Milke Kerin 2, 8270 Krško
9Barbara Pirc, 15.11.1983, Krško, Cesta 4. julija 129a, 8270 Krško
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Aljoša Preskar, 24.03.1966, Krško, Pot na Polšco 21, 8270 Krško
2Marjetka Nahali, 22.07.1985, Straža pri Krškem, Straža pri Krškem 3, 8270 Krško
3Damjan Obradovič, 30.01.1968, Krško, Kajuhova ulica 2, 8270 Krško
4Metka Lavrinšek, 12.09.1972, Krško, Trška Gora 48, 8270 Krško
5Samo Jazbec, 26.08.1988, Narpel, Narpel 19, 8270 Krško
4ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
1mag. Vinko Volčanjk, 25.09.1966, Krško, Milke Kerinove 3, 8270 Krško
2Mateja Žigante, 23.02.1987, Krško, Cesta krških žrtev 51, 8270 Krško
3Bojan Benje, 17.12.1958, Krško, Cesta 4. julija 104b, 8270 Krško
4Andreja Kranjc, 20.08.1972, Krško, Rozmanova 20, 8270 Krško
5Karolj Kiš, 22.01.1955, Krško, Cesta krških žrtev 119, 8270 Krško
5DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Stanislav Grabnar, 20.08.1952, Krško, Kremen 42, 8270 Krško
2Mihaela Planinc, 24.09.1946, Krško, Kajuhova ulica 11, 8270 Krško
3Ivan Repec, 01.05.1952, Krško, Cankarjeva ulica 1a, 8270 Krško
4Milena Drobež, 17.02.1956, Krško, Ob Potoku 2a, 8270 Krško
5Ivan Rožman, 21.01.1945, Krško, Poljska pot 6, 8270 Krško
6Tinca Tušek, 03.07.1955, Krško, Cesta krških žrtev 74, 8270 Krško
7Aleksander Tomažin, 29.01.1958, Krško, Sremič 66c, 8270 Krško
6SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Jože Žabkar, 30.01.1961, Krško, Papirniška ulica 15, 8270 Krško
2Anica Šiško, 25.02.1962, Krško, Narpel 53, 8270 Krško
3Janez Levičar, 19.11.1954, Krško, Cesta 1, 8270 Krško
4Darja Šonc Kučič, 21.04.1966, Krško, Čretež pri Krškem 5b, 8270 Krško
5Matic Kužnik, 31.12.1998, Krško, Cesta 4. julija 62b, 8270 Krško
6Mojca Žabkar, 24.09.1966, Krško, Cesta 4. julija 44, 8270 Krško
7Martin Godler, 11.11.1964, Krško, Partizanska pot 3, 8270 Krško
8Bojana Bah, 27.07.1967, Krško, Kovinarska ulica 9a, 8270 Krško
9Miro Čelan, 01.02.1956, Krško, Cesta 4. julija 66, 8270 Krško
7DD - DOBRA DRŽAVA
1Dušan Vodlan, 13.02.1955, Krško, Bohoričeva ulica 19, 8270 Krško
2Tjaša Dimitrišin, 17.11.1987, Krško, Papirniška ulica 17, 8270 Krško
3Sandi Bizjak, 21.07.1971, Krško, Valvasorjevo nabrežje 9, 8270 Krško
4Zorka Vodlan, 18.05.1957, Krško, Bohoričeva ulica 19, 8270 Krško
5Matjaž Pangrčič, 17.06.1986, Krško, Papirniška ulica 17, 8270 Krško
6Katja Vodopivc, 24.07.1985, Krško, Cesta krških žrtev 49a, 8270 Krško
7Luka Klanjšček, 02.10.1992, Krško, Sovretova ulica 60, 8270 Krško
8LEVICA
1mag. Aleš Suša, 10.12.1972, Krško, Na Resi 1, 8270 Krško
2Petra Koretič, 24.10.1982, Krško, Cesta 4. julija 62, 8270 Krško
3Andrej Škafar, 22.05.1960, Kremen, Kremen 18b, 8270 Krško
4Barbara Repovš, 13.09.1966, Krško, Cankarjeva ulica 1, 8270 Krško
5Dejan Učakar, 05.02.1974, Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
6Alenka Špan, 04.03.1973, Krško, Cesta 4. julija 54, 8270 Krško
7Dušan Klenovšek, 15.11.1962, Krško, Cesta 4. julija 66, 8270 Krško
8Pia Peršič, 20.04.1985, Krško, Sitarjeva 1, 8270 Krško
9SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1mag. Nataša Šerbec, 04.05.1973, Krško, Narpel 61, 8270 Krško
2Rajmund Veber, 20.10.1950, Krško, Savska pot 2, 8270 Krško
3Meta Fekonja, 06.08.1965, Krško, Cesta 4. julija 62b, 8270 Krško
4Miha Lindič, 11.01.1984, Krško, Gubčeva ulica 1, 8270 Krško
5Zlata Gajšak Požgaj, 25.12.1973, Krško, Cesta 4. julija 62b, 8270 Krško
6Beluar Nasufi, 25.02.1997, Krško, Cesta 4. julija 64, 8270 Krško
7Anita Volčanjšek, 07.01.1988, Krško, Sotelsko 32, 8270 Krško
8Andraž Dostal, 15.05.1997, Krško, Leskovška cesta 31d, 8270 Krško
9Sanela Lukavica, 17.08.1976, Krško, Cesta 4. julija 62b, 8270 Krško
10SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1Dušan Šiško, 09.05.1969, Krško, Narpel 18, 8270 Krško
2Irena Virant, 08.08.1966, Krško, Narpel 18A, 8270 Krško
3Gregor Zagorc, 25.05.1981, Krško, Dunaj 2, 8270 Krško
4Milena Znoj, 20.11.1963, Krško, Pot na Polšco 17, 8270 Krško
5Gašper Kovač, 20.03.1982, Krško, Cesta 4. julija 57, 8270 Krško
6Leona Gošek, 11.02.1977, Krško, Zdolska cesta 19, 8270 Krško
7Marko Žičkar, 16.09.1982, Krško, Cesta 4. julija 59, 8270 Krško

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Franc Lekše, 03.01.1945, Nova Gora, Nova Gora 9, 8270 Krško
2Ana Somrak, 01.05.1958, Leskovec pri Krškem, Ulica Anke Salmič 55, 8273 Leskovec pri Krškem
3Damjan Mežič, 13.02.1980, Senuše, Senuše 52, 8273 Leskovec pri Krškem
4Kristina Ogorevc Račič, 12.08.1981, Vihre, Vihre 21, 8273 Leskovec pri Krškem
5Bojan Mežič, 26.09.1969, Veniše, Veniše 4a, 8273 Leskovec pri Krškem
2SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Davorin Naglič, 08.03.1978, Leskovec pri Krškem, Ulica Anke Salmičeve 52, 8273 Leskovec pri Krškem
2Mojca Strle, 21.11.1982, Leskovec pri Krškem, Nemška gora 7, 8273 Leskovec pri Krškem
3Marjan Špes, 03.01.1952, Leskovec pri Krškem, Ulica mladinskih delovnih brigad 27a, 8273 Leskovec pri Krškem
4Katja Jerica Žajber, 28.02.1975, Leskovec pri Krškem, Grajska pot 9, 8273 Leskovec pri Krškem
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Jožef Jagrič, 02.02.1952, Leskovec pri Krškem, Ulica Anke Salmičeve 72a, 8273 Leskovec pri Krškem
2Marija Rostohar, 01.04.1949, Brege, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem
3Benjamin Siter, 09.02.1980, Leskovec pri Krškem, Ulica Anke Salmičeve 49, 8273 Leskovec pri Krškem
4ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
1David Imperl, 14.10.1976, Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 31, 8273 Leskovec pri Krškem
2Silvija Umek, 03.11.1977, Leskovec pri Krškem, Pot na Črnile 15, 8273 Leskovec pri Krškem
3Rudolf Vrščaj, 04.07.1973, Leskovec pri Krškem, Ulica Anke Salmičeve 77, 8273 Leskovec pri Krškem
4Mateja Pajić, 09.03.1966, Leskovec pri Krškem, Brezovska Gora 6b, 8273 Leskovec pri Krškem
5Darko Oblak, 17.10.1973, Leskovec pri Krškem, Brege 41, 8273 Leskovec pri Krškem
5DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Alojz Marolt, 30.05.1955, Leskovec pri Krškem, Senuše 44a, 8273 Leskovec pri Krškem
2Vida Slivšek, 12.04.1959, Leskovec pri Krškem, Ulce 10, 8273 Leskovec pri Krškem
3Zdenko Antolinc, 06.03.1963, Leskovec pri Krškem, Senuše 37, 8273 Leskovec pri Krškem
4Frančiška Urbanč, 28.06.1941, Leskovec pri Krškem, Mrtvice 14, 8273 Leskovec pri Krškem
5Stojan Efremovski, 19.10.1961, Leskovec pri Krškem, Brege 42, 8273 Leskovec pri Krškem
6SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Jože Olovec, 10.08.1957, Leskovec pri Krškem, Vrtnarska pot 1, 8273 Leskovec pri Krškem
2Majda Zevnik, 16.04.1959, Leskovec pri Krškem, Velika vas 21, 8273 Leskovec pri Krškem
3Alojz Kerin, 03.01.1966, Leskovec pri Krškem, Selce pri Leskovcu 5, 8273 Leskovec pri Krškem
4Anica Mlakar, 23.09.1963, Krško, Apnenik 7c, 8270 Krško
5Janez Jože Olovec, 11.10.1994, Leskovec pri Krškem, Vrtnarska pot 1, 8273 Leskovec pri Krškem
7DD - DOBRA DRŽAVA
1Božidar Resnik, 22.01.1963, Raka, Straža pri Raki 11, 8274 Raka
2Andreja Hribar, 24.03.1990, Leskovec pri Krškem, Pristava pri Leskovcu 10, 8273 Leskovec pri Krškem
3Boštjan Bogolin, 15.12.1981, Mrtvice, Mrtvice 54a, 8273 Leskovec pri Krškem
4Brigita Andlovic, 14.05.1973, Leskovec pri Krškem, Grajska pot 4, 8273 Leskovec pri Krškem
8LEVICA
1Roman Stopar, 13.02.1965, Krško, Drnovo 70, 8273 Leskovec pri Krškem
9SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Boštjan Arh, 05.07.1980, Leskovec pri Krškem, Vrtnarska pot 6a, 8273 Leskovec pri Krškem
2Jasmina Mlakar, 17.06.1982, Leskovec pri Krškem, Sejmiška ulica 13, 8273 Leskovec pri Krškem
3Anton Bizjak, 04.10.1949, Leskovec pri Krškem, Brezje pri Senušah 2, 8273 Leskovec pri Krškem
4Senta Jeler, 25.07.1994, Leskovec pri Krškem, Brezinska pot 7, 8273 Leskovec pri Krškem
10SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1Mateja Tomažin, 22.10.1975, Leskovec pri Krškem, Gorenja vas pri Leskovcu 11, 8273 Leskovec pri Krškem

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 5

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Stanka Jurečič, 15.11.1974, Malo Mraševo, Malo Mraševo 26, 8312 Podbočje
2Ciril Škedelj, 30.01.1949, Dobrava ob Krki, Dobrava ob Krki 13, 8312 Podbočje
3Milka Hudoklin, 25.12.1982, Jelše, Jelše 14, 8273 Leskovec pri Krškem
4Jožko Gorenc, 07.11.1972, Podlipa, Podlipa 1, 8274 Raka
2SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Jože Žičkar, 06.07.1977, Leskovec pri Krškem, Gržeča vas 24, 8273 Leskovec pri Krškem
2Anita Zagorc, 19.05.1976, Podbočje, Brod v Podbočju 12, 8312 Podbočje
3Matjaž Jurečič, 13.02.1970, Podbočje, Podbočje 47, 8312 Podbočje
4Nataša Vlahov, 26.12.1976, Leskovec pri Krškem, Gržeča vas 21, 8273 Leskovec pri Krškem
3DD - DOBRA DRŽAVA
1Damjana Pirc, 01.09.1977, Raka, Podulce 25, 8274 Raka
2dr. Marko Flajšman, 09.02.1987, Podbočje, Kalce-Naklo 21a, 8312 Podbočje
3Frančiška Selko, 28.03.1966, Raka, Ardro pri Raki 18, 8274 Raka
4Alojz Kržan, 31.07.1970, Raka, Raka 90a, 8274 Raka
5Damjana Kern, 01.05.1981, Raka, Podulce 27d, 8274 Raka
4SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1Damjan Reberšek, 16.02.1975, Podbočje, Veliko Mraševo 72a, 8312 Podbočje
2Simona Zorko, 04.09.1977, Podbočje, Dobrova ob Krki 21, 8312 Podbočje
5SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Janez Barbič, 30.04.1969, Šutna, Šutna 25, 8312 Podbočje
2Karolina Cizerle, 22.06.1973, Pristava pri Leskovcu, Pristava pri Leskovcu 23, 8273 Leskovec pri Krškem
3Robert Kralj, 02.04.1971, Vrh pri Površju, Vrh pri Površju 10, 8274 Raka
4Olga Vintar, 22.03.1962, Dobrova ob Krki, Dobrova ob Krki 12, 8312 Podbočje
5Karel Kerin, 21.01.1974, Pristava pri Leskovcu, Pristava pri Leskovcu 14, 8273 Leskovec pri Krškem
6SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Marjan Vešligaj, 06.04.1964, Raka, Raka 110c, 8274 Raka
2Andreja Levičar Škedelj, 08.02.1976, Podbočje, Dobrava ob Krki 13, 8312 Podbočje
3Zdravko Urbanč, 25.09.1961, Podbočje, Veliko Mraševo 23, 8312 Podbočje
4Katarina Cesar, 14.10.1980, Raka, Raka 37, 8274 Raka
5Krištof Klemen Žnideršič, 23.05.1977, Podbočje, Brod v Podbočju 8, 8312 Podbočje
7SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Silvo Krošelj, 28.12.1974, Raka, Cirje 6, 8274 Raka
2Tatjana Cerovšek, 05.01.1974, Raka, Cirje 6, 8274 Raka
3Jože Turk, 16.07.1980, Podbočje, Planina 11, 8312 Podbočje
4Marjeta Bambič, 24.11.1970, Raka, Raka 102, 8274 Raka
5Grega Mežič, 20.07.1993, Veliki Podlog, Veliki Podlog 55, 8273 Leskovec pri Krškem
8LISTA JOŽEFA ZUPANČIČA IN SKUPINE VOLIVCEV
1Jožef Zupančič, 14.03.1940, Raka, Podlipa 7, 8274 Raka
2Vera Rupar, 27.04.1969, Raka, Dolenja vas pri Raki 7, 8274 Raka
3Anton Resnik, 14.04.1954, Raka, Kržišče 5, 8274 Raka
4Mihela Kerin, 29.09.1949, Raka, Brezje pri Raki 6, 8274 Raka
5Vojko Bizjak, 31.03.1963, Raka, Planina pri Raki 5, 8274 Raka
9DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Jože Hosta, 19.03.1961, Podbočje, Slivje 1, 8312 Podbočje
2Mateja Dimc, 27.05.1989, Leskovec pri Krškem, Pristava 9a, 8273 Leskovec pri Krškem
3Jože Vizlar, 24.11.1949, Raka, Gmajna 6a, 8274 Raka
4Ivana Potecin, 19.12.1937, Raka, Sela pri Raki 1a, 8274 Raka
5Martin Žabkar, 13.09.1950, Raka, Cirje 23c, 8274 Raka
10LEVICA
1Miroslav Tičar, 18.01.1960, Veliko Mraševo, Veliko Mraševo 49a, 8312 Podbočje
2Sarenka Hudorovac, 27.04.1986, Kerinov grm, Kerinov grm 27, 8273 Leskovec pri Krškem
11ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
1Luka Gramc, 30.06.1987, Podbočje, Podbočje 67, 8312 Podbočje
2Barbara Colarič, 16.10.1983, Podbočje, Dol 22, 8312 Podbočje
3Saša Šavrič, 18.06.1977, Podbočje, Šutna 36, 8312 Podbočje
4Sonja Baškovec, 15.02.1976, Podbočje, Podbočje 37, 8312 Podbočje
5Alojz Lekše, 18.12.1982, Podbočje, Kalce Naklo 33, 8312 Podbočje
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.