Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA KRIŽEVCI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1MAG. BRANKO BELEC, 06.05.1967, LUKAVCI, LUKAVCI 55, 9242 Križevci pri LjutomeruFRANC SREŠ IN SKUPINA VOLIVCEV

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1PETER PRIJOL, 24.06.1982, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1ANTON MORAVEC, 25.03.1961, LUKAVCI, LUKAVCI 68, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2NADA VAJS VIDNAR, 08.08.1971, LOGAROVCI, LOGAROVCI 3 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3MITJA KOS, 05.07.1972, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU 66, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4LIDIJA KOROŠA, 05.10.1954, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU 53 B, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1MILAN MAJCEN, 31.12.1964, LOGAROVCI, LOGAROVCI 32, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2DARINKA URŠIČ, 20.10.1955, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU 55 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3DAVID ANTOLIN, 29.11.1983, GRABE PRI LJUTOMERU, GRABE PRI LJUTOMERU 2, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4MARGARITA BABIČ, 28.11.1972, LOGAROVCI, LOGAROVCI 57, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5DENIS ČUK, 27.10.1982, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU 7 G, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1STANISLAV NEDELJKO, 19.02.1963, LUKAVCI, LUKAVCI 64, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2ZVONKA RAJH, 12.01.1965, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU 57, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3LUKA MLAKER, 28.06.1982, BERKOVCI, BERKOVCI 8, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
4METKA ŠTUHEC, 03.04.1965, LOGAROVCI, LOGAROVCI 55, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5FRANC ŽNIDARIČ, 02.04.1962, LOGAROVCI, LOGAROVCI 69, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1HELENA KRAJNC MAG., 31.05.1987, LUKAVCI, LUKAVCI 17, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2JOŽEF SLAVIČ, 26.02.1964, GRABE PRI LJUTOMERU, GRABE PRI LJUTOMERU 1, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3PETRA PRIJOL, 29.01.1979, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU 7 I, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4ANTON PETOVAR, 10.12.1953, KOKORIČI, KOKORIČI 16 B, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5ANTON KŠELA, 16.06.1957, BERKOVCI, BERKOVCI 19, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
6MILENA ŽIŽEK, 01.07.1973, GRABE PRI LJUTOMERU, GRABE PRI LJUTOMERU 5 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1ANTON LOVRENČIČ, 30.12.1943, LUKAVCI, LUKAVCI 7 B, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2DRAGICA ŠKARJOT, 26.03.1951, KOKORIČI, KOKORIČI 21, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3JANEZ JAGODIČ, 07.01.1938, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU 28, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4DRAGICA KOSI, 07.02.1949, GRABE PRI LJUTOMERU, GRABE PRI LJUTOMERU 15 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5FRANC KOLBL, 11.07.1953, BERKOVCI, BERKOVCI 14 A, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
6ANA KLEMENČIČ, 14.07.1957, LOGAROVCI, LOGAROVCI 22, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1JANEZ BOHANEC, 22.05.1974, STARA NOVA VAS, STARA NOVA VAS 18 B, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2MATEJA KOLAR, 12.03.1984, ILJAŠEVCI, ILJAŠEVCI 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1JOŽEF DUH, 24.02.1954, BORECI, BORECI 44 B, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2MILENA RAJH, 30.01.1973, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 27 B, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3ANTON ŠIJANEC, 10.06.1955, BUČEČOVCI, BUČEČOVCI 25, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4SILVA DUH, 26.11.1962, BORECI, BORECI 44 B, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5DENIS HOFMAN, 29.06.1986, BUČEČOVCI, BUČEČOVCI 47, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1MARIJAN ŠIJANEC, 18.09.1955, BUČEČOVCI, BUČEČOVCI 38, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2URŠKA OSTERC MAG., 26.09.1988, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 12, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3ANDREJ WEIS, 16.06.1977, ILJAŠEVCI, ILJAŠEVCI 13, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4JANA DIVJAK, 14.12.1983, DOBRAVA, DOBRAVA 8, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5BRANKO SLAVINEC, 19.12.1977, BORECI, BORECI 9 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
6TADEJA MAJCEN, 11.07.1989, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 34 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
7DANIJEL LESNIČAR, 10.11.1975, DOBRAVA, DOBRAVA 7 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1MILAN ROŽMAN, 18.07.1978, STARA NOVA VAS, STARA NOVA VAS 67, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2MAG. HERMINA VRBANJŠAK, 09.08.1974, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 109, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3JANEZ PUSTINEK, 09.11.1969, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 81, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4EMILIJA OSTRC, 21.08.1957, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 32 B, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5IVAN MLAKAR, 14.01.1949, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 146, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1BOGOMIR GABERC, 07.09.1957, STARA NOVA VAS, STARA NOVA VAS 51 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2PETRA KOCJAN, 23.06.1983, ILJAŠEVCI, ILJAŠEVCI 29, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3IGOR PALDAUF, 10.01.1980, VUČJA VAS, VUČJA VAS 37, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4MARTA JUTERŠA, 19.05.1962, BUČEČOVCI, BUČEČOVCI 43, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5JOŽEF BOHINEC, 14.04.1955, ZASADI, ZASADI 8, 9242 Križevci pri Ljutomeru
6MAJDA MARKOVIČ, 18.12.1968, BORECI, BORECI 13 B, 9242 Križevci pri Ljutomeru
7MIROSLAV PUCONJA, 24.05.1971, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 13 B, 9242 Križevci pri Ljutomeru
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1MILAN ANTOLIN, 11.09.1952, BORECI, BORECI 36, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2MILICA HAMLER, 13.08.1949, VUČJA VAS, VUČJA VAS 43 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3MIRAN DAJČAR, 06.05.1959, ILJAŠEVCI, ILJAŠEVCI 59, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4FRANČIŠKA RAKUŠA, 23.11.1946, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 26 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5MARJAN ŽNIDARIČ, 31.08.1956, STARA NOVA VAS, STARA NOVA VAS 3 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru
6MARIJA JELEN, 24.11.1947, STARA NOVA VAS, STARA NOVA VAS 23, 9242 Križevci pri Ljutomeru
7VIDA JAGARINEC, 12.06.1952, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 135, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.