Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA KOSTEL
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Valentin Južnič, 11.05.1951, Fara, Fara 25, 1336 KostelMetka Pelcar in skupina volivcev
2Suzana Ožanič, 03.01.1968, Vas, Vas 30, 1336 KostelMilojka Malnar in skupina volivcev
3Ivan Črnkovič, 03.12.1952, Podstene pri Kostelu, Podstene pri Kostelu 2, 1336 KostelMiran Briški in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Jože Jurkovič, 30.07.1960, Gotenc, Gotenc 6, 1336 KostelMiran Briški in skupina volivcev
2Martin Rauh, 23.12.1959, Vas, Vas 3A, 1336 KostelMiran Briški in skupina volivcev
3Darko Malnar, 09.02.1984, Kuželj, Kuželj 17A, 1336 KostelRoberta Malnar in skupina volivcev
4Urška Padovac, 22.08.1993, Selo pri Kostelu, Selo pri Kostelu 3, 1336 KostelMiran Briški in skupina volivcev
5Martin Marinč, 01.12.1959, Fara, Fara 15, 1336 KostelMarta Marinč in skupina volivcev
6Klavdija Kastelec, 26.03.1974, Dren, Dren 7, 1336 KostelAlojzij Kastelec in skupina volivcev
7Adolf Rački, 14.02.1973, Kuželj, Kuželj 11, 1336 KostelMiran Briški in skupina volivcev
8Vido Petek, 06.11.1953, Slavski Laz, Slavski Laz 21, 1336 KostelMilojka Malnar in skupina volivcev
9Edvard Knavs, 01.03.1956, Kostel, Kostel 7, 1336 KostelMilojka Malnar in skupina volivcev
10Vesna Krese, 28.07.1963, Rajšele, Rajšele 10, 1336 KostelMiran Briški in skupina volivcev
11Matija Bauer, 22.03.1954, Pirče, Pirče 15A, 1336 KostelMateja Hočevar in skupina volivcev
12Petra Dolšak Malnar, 17.03.1981, Potok, Potok 20, 1336 KostelMilojka Malnar in skupina volivcev
13Vladka Petovar, 04.11.1952, Pirče, Pirče 1, 1336 KostelMilojka Malnar in skupina volivcev
14Aljoša Beljan, 22.10.1974, Jesenov Vrt, Jesenov Vrt 2, 1336 KostelMilojka Malnar in skupina volivcev
15Miran Briški, 09.03.1955, Rajšele, Rajšele 8, 1336 KostelMiran Briški in skupina volivcev
16Nataša Turk, 12.05.1978, Tišenpolj, Tišenpolj 3, 1336 KostelMiran Briški in skupina volivcev
17Franc Vršnik, 10.03.1964, Oskrt, Oskrt 7, 1336 KostelSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, Občinski odbor Kostel
18Vera Cimprič, 04.07.1948, Vas, Vas 8A, 1336 KostelMilojka Malnar in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.