Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Andrej Božič, 25.09.1961, Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 6, 8311 Kostanjevica na KrkiKrošl Matjaž in skupina volivcev
2Vesna Hrovat, 05.09.1967, Kostanjevica na Krki, Dobrava pri Kostanjvevici 2, 8311 Kostanjevica na KrkiAna Pajić in skupina volivcev
3Andrej Rajar, 25.07.1968, Kostanjevica na Krki, Male Vodenice 15, 8311 Kostanjevica na KrkiJože Junkar in skupina volivcev
4Ladko Petretič, 14.04.1957, Kostanjevica na Krki, Hmeljska cesta 13, 8311 Kostanjevica na KrkiRobert Zagorc in skupina volivcev
5Andrej Kerin, 08.02.1968, Kostanjevica na Krki, Slinovce 9, 8311 Kostanjevica na KrkiSNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
6Žan Colarič, 21.08.1982, Kostanjevica na Krki, Ulica talcev 8, 8311 Kostanjevica na KrkiMitja Luštek in skupina volivcev
7Marjan Jerele, 16.12.1966, Kostanjevica na Krki, Oražnova ulica 14, 8311 Kostanjevica na KrkiDD - DOBRA DRŽAVA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Anton Jarkovič, 16.05.1973, Kostanjevica na Krki, Avguštine 11, 8311 Kostanjevica na KrkiMartin Olovec in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Matej Kuhar, 20.10.1979, Kostanjevica na Krki, Črneča vas 33, 8311 Kostanjevica na KrkiJože Žulič in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Srečko Olovec, 10.08.1971, Kostanjevica na Krki, Dolnja Prekopa 7, 8311 Kostanjevica na KrkiNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Anton Kuhar, 08.09.1951, Kostanjevica na Krki, Malence 5b, 8311 Kostanjevica na KrkiSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Aleš Keglevič, 30.10.1974, Kostanjevica na Krki, Dolnja Prekopa 55, 8311 Kostanjevica na KrkiMihaela Kegljevič in skupina volivcev
4Robert Zagorc, 21.08.1970, Kostanjevica na Krki, Gornja Prekopa 18A, 8311 Kostanjevica na KrkiTršinar Sandi in skupina volivcev
5Primož Kadunc, 19.06.1978, Kostanjevica na Krki, Dolnja Prekopa 13, 8311 Kostanjevica na KrkiMatjaž Kadunc in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Primož Gutman, 23.12.1984, Kostanjevica na Krki, Globočice pri Kostanjevici 28, 8311 Kostanjevica na KrkiSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Andrej Kerin, 08.02.1968, Kostanjevica na Krki, Slinovce 9, 8311 Kostanjevica na KrkiSNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
3Matjaž Jakše, 09.10.1968, Kostanjevica na Krki, Jablance 17, 8311 Kostanjevica na KrkiIvica Jelenić in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 5

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Omar Hanuna, 25.04.1968, Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 6a, 8311 Kostanjevica na KrkiSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Blaž Zagorc, 24.03.1968, Kostanjevica na Krki, Grajska cesta 9, 8311 Kostanjevica na KrkiAndrej Božič in skupina volivcev
3Jože Kržičnik, 03.11.1975, Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 1, 8311 Kostanjevica na KrkiTanja Štokar in skupina volivcev
4Marjan Jerele, 16.12.1966, Kostanjevica na Krki, Oražnova ulica 14, 8311 Kostanjevica na KrkiMarko Štebe in skupina volivcev
5Dragica Stanič, 06.07.1947, Kostanjevica na Krki, Ulica talcev 31, 8311 Kostanjevica na KrkiSD - SOCIALNI DEMOKRATI
6Melita Skušek, 02.10.1959, Kostanjevica na Krki, Resljeva cesta 6, 8311 Kostanjevica na KrkiSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
7Žan Colarič, 21.08.1982, Kostanjevica na Krki, Ulica talcev 8, 8311 Kostanjevica na KrkiMitja Luštek in skupina volivcev
8Ivan Pirc, 15.07.1955, Kostanjevica na Krki, Resljeva ulica 10, 8311 Kostanjevica na KrkiSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 6

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Anton Zagorc, 17.12.1952, Kostanjevica na Krki, Orehovec 47, 8311 Kostanjevica na KrkiFranci Gorenc in skupina volivcev
2Tone Hodnik, 03.03.1973, Kostanjevica na Krki, Orehovec 8, 8311 Kostanjevica na KrkiSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 7

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Janez Gunde, 10.09.1993, Kostanjevica na Krki, Male Vodenice 11, 8311 Kostanjevica na KrkiValentin Jenškovec in skupina volivcev
2Silvester Miklavž, 12.12.1952, Kostanjevica na Krki, Velike Vodenice 4, 8311 Kostanjevica na KrkiSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
3Andrej Rajar, 25.07.1968, Kostanjevica na Krki, Male Vodenice 15, 8311 Kostanjevica na KrkiSD - SOCIALNI DEMOKRATI
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.