Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA KOMENDA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Stanislav Poglajen, 02.07.1959, Komenda, Glavarjeva cesta 59 A, 1218 KomendaMirko Pogačar in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Franc Petrič, 03.08.1954, Breg pri Komendi, Breg pri Komendi 3, 1218 Komenda
2Marta Kos, 19.01.1958, Križ, Križ 51, 1218 Komenda
3Franc Grkman, 08.09.1963, Komenda, Glavarjeva cesta 49 A, 1218 Komenda
4Urša Petrič, 07.05.1981, Breg pri Komendi, Breg pri Komendi 3, 1218 Komenda
5Peter Pavlič, 12.07.1956, Nasovče, Nasovče 10 A, 1218 Komenda
6Tina Cerar, 25.07.1990, Breg pri Komendi, Breg pri Komendi 16 A, 1218 Komenda
7Janez Ravnikar, 10.06.1969, Klanec, Klanec 40, 1218 Komenda
8Alojzija Stegnar, 24.06.1977, Komendska Dobrava, Komendska Dobrava 12, 1218 Komenda
9Janez Stele, 12.08.1961, Mlaka, Mlaka 34, 1218 Komenda
2LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1Roman Dobnikar, 22.01.1973, Gmajnica, Gmajnica 85, 1218 Komenda
2Judita Kohek, 15.10.1968, Komenda, Čebuljeva ulica 12, 1218 Komenda
3Goran Peršin, 18.06.1962, Mlaka, Mlaka 37 C, 1218 Komenda
4Mojca Šraj, 19.05.1972, Klanec, Klanec 1 D, 1218 Komenda
5Jurij Kern, 07.12.1971, Klanec, Klanec 48 F, 1218 Komenda
6Agata Zupin, 17.03.1998, Breg pri Komendi, Breg pri Komendi 20, 1218 Komenda
7Zdenko Kern, 27.02.1977, Klanec, Klanec 48 E, 1218 Komenda
8Nataša Avbelj, 02.06.1979, Križ, Križ 80 A, 1218 Komenda
9Primož Tabernik, 03.03.1973, Podboršt pri Komendi, Podboršt pri Komendi 19 D, 1218 Komenda
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Martina Prezelj, 22.10.1966, Križ, Križ 23, 1218 Komenda
2Matjaž Šmauc, 02.07.1970, Gora pri Komendi, Gora pri Komendi 24 A, 1218 Komenda
3Danica Zmrzlikar, 01.02.1953, Nasovče, Nasovče 5, 1218 Komenda
4Janez Cigler Kralj, 28.12.1978, Klanec, Klanec 41, 1218 Komenda
5Mateja Volf, 03.06.1968, Komenda, Glavarjeva cesta 59, 1218 Komenda
6Peter Novak, 21.04.1974, Komenda, Krekova ulica 17, 1218 Komenda
7Igor Boševski, 14.10.1967, Komenda, Urhova ulica 6, 1218 Komenda
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Aleš Marinko, 04.07.1968, Gmajnica, Gmajnica 27 A, 1218 Komenda
2Jožefa Žagar, 27.10.1956, Križ, Križ 7, 1218 Komenda
3Andrej Vozel, 16.12.1955, Gmajnica, Gmajnica 63, 1218 Komenda
4Majda Vidic Karo, 14.03.1970, Gmajnica, Gmajnica 63 A, 1218 Komenda
5Damjan Uranič, 02.02.1973, Klanec, Klanec 36 A, 1218 Komenda
6Lucija Slapar, 06.05.1992, Breg pri Komendi, Breg pri Komendi 8 A, 1218 Komenda
7Milena Ocepek, 03.04.1971, Komendska Dobrava, Komendska Dobrava 9, 1218 Komenda
8Vladimir Dajč, 13.03.1951, Komenda, Čebuljeva ulica 6, 1218 Komenda
9Mira Jenko Rogelj, 25.11.1963, Gmajnica, Gmajnica 97, 1218 Komenda
5LISTA TRN
1Jožef Sušnik, 09.05.1952, Križ, Križ 12, 1218 Komenda
2Mateja Žvelc, 03.08.1972, Klanec, Klanec 1 A, 1218 Komenda
3Jože Šimenc, 11.03.1982, Gora pri Komendi, Gora pri Komendi 1 D, 1218 Komenda
4Katja Tabernik, 18.07.1947, Podboršt pri Komendi, Podboršt pri Komendi 19 D, 1218 Komenda
5Mirt Kump, 04.09.1983, Gmajnica, Gmajnica 233, 1218 Komenda
6Polona Osolnik, 21.02.1981, Komenda, Zajčeva cesta 9, 1218 Komenda
7Zoran Sodnik, 23.01.1968, Gmajnica, Gmajnica 7 A, 1218 Komenda
8Mojca Čebulj, 25.02.1984, Nasovče, Nasovče 17, 1218 Komenda
9Marko Koritnik, 25.04.1982, Klanec, Klanec 28, 1218 Komenda
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Filip Železnik, 17.04.1941, Gora pri Komendi, Gora pri Komendi 23 B, 1218 Komenda
2Olga Hace, 19.11.1960, Komenda, Glavarjeva cesta 64, 1218 Komenda
3Saša Lenarčič, 07.10.1949, Komenda, Jezerškova ulica 10, 1218 Komenda
4Jasminka Ilić, 28.08.1960, Komenda, Jezerškova ulica 8, 1218 Komenda
7SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Roman Grošelj, 19.04.1959, Klanec, Klanec 47 D, 1218 Komenda
2Saša Ramšak, 15.02.1977, Podboršt pri Komendi, Podboršt pri Komendi 17 F, 1218 Komenda
3Marko Sitar, 06.05.1982, Križ, Križ 72, 1218 Komenda

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Alojzij Gašperlin, 16.06.1964, Moste, Moste 99, 1218 Komenda
2Nada Jamšek, 03.03.1969, Moste, Moste 103, 1218 Komenda
3Tomaž Lamovšek, 03.01.1966, Žeje pri Komendi, Žeje pri Komendi 10, 1218 Komenda
4Irena Pibernik, 22.08.1970, Suhadole, Suhadole 54, 1218 Komenda
5Matjaž Resnik, 07.07.1971, Moste, Moste 76, 1218 Komenda
2LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
1Lucija Miklič Cvek, 30.11.1973, Žeje pri Komendi, Žeje pri Komendi 15 B, 1218 Komenda
2Miha Božiček, 01.04.1972, Suhadole, Suhadole 38 M, 1218 Komenda
3Vilma Cibašek, 19.10.1966, Moste, Moste 80 G, 1218 Komenda
4Marko Krumpestar, 21.04.1981, Moste, Moste 51 B, 1218 Komenda
5Živa Praprotnik, 03.02.1982, Moste, Moste 40 G, 1218 Komenda
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Primož Kepic, 21.01.1973, Moste, Moste 8 A, 1218 Komenda
2Urška Grošelj Petkovšek, 27.03.1977, Moste, Moste 1 C, 1218 Komenda
3Boštjan Benda, 19.01.1972, Suhadole, Suhadole 48, 1218 Komenda
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Rok Zupančič, 03.07.1971, Moste, Moste 99 H, 1218 Komenda
2Klara Berlec, 20.06.1953, Suhadole, Suhadole 38 D, 1218 Komenda
3Maksimiljan Lah, 29.05.1944, Suhadole, Suhadole 53, 1218 Komenda
4Bernardka Zgonec, 15.05.1964, Moste, Moste 85 B, 1218 Komenda
5LISTA TRN
1Igor Štebe, 30.07.1967, Žeje pri Komendi, Žeje pri Komendi 2, 1218 Komenda
2Irena Skok, 18.01.1969, Moste, Moste 80 H, 1218 Komenda
3Roman Koncilija, 05.09.1967, Moste, Moste 71 A, 1218 Komenda
4Marija Podgoršek, 21.08.1953, Suhadole, Suhadole 31 B, 1218 Komenda
5Barbara Eržen, 20.06.1971, Moste, Moste 99 F, 1218 Komenda
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Zora Pibernik, 20.06.1967, Suhadole, Suhadole 57 A, 1218 Komenda
2Nikolaj Zalaznik, 01.11.1951, Moste, Moste 84 A, 1218 Komenda
7SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Srečko Kos, 20.08.1974, Moste, Moste 113, 1218 Komenda
2Vesna Žeželj, 05.09.1986, Suhadole, Suhadole 41 E, 1218 Komenda
3Adrijan Miloš Golobič, 30.10.1943, Suhadole, Suhadole 7 D, 1218 Komenda
4Zala Ciglar, 06.02.1992, Suhadole, Suhadole 14, 1218 Komenda
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.