Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA KIDRIČEVO
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Danijel Zajc, 23.11.1964, Apače, Apače 126, 2324 Lovrenc na Dravskem poljuSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Anton Leskovar, 17.02.1967, Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc na Dravskem polju 108, 2324 Lovrenc na Dravskem poljuSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Damjan Medved, 09.01.1973, Cirkovce, Dragonja vas 3, 2326 CirkovceSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Stanislav Lampič, 10.09.1950, Njiverce, Njiverce vas 15, 2325 Kidričevo
2Eva Žunkovič, 30.05.1988, Njiverce, Cesta v Njiverce 10, 2325 Kidričevo
3Branko Valentan, 28.04.1955, Apače, Apače 206, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
4Andreja Emeršič, 16.07.1960, Kidričevo, Tovarniška cesta 4, 2325 Kidričevo
5Darko Ferlinc, 24.07.1952, Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 4, 2325 Kidričevo
6Janja Bombek, 23.08.1988, Njiverce, Ulica NIkole Tesle 21, 2325 Kidričevo
7Suzana Koderman, 12.01.1969, Kidričevo, Ul.Borisa Kraigherja 2, 2325 Kidričevo
8Danijel Zajc, 23.11.1964, Apače, Apače 126, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
2SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Romana Bosak, 05.11.1982, Njiverce, Vegova ulica 35, 2325 Kidričevo
2Boris Gašpar, 26.02.1974, Njiverce, Proletarska ulica 11, 2325 Kidričevo
3Darinka Podvršek, 13.02.1986, Apače, Apače 292, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
4Dušan Frangež, 10.11.1974, Kidričevo, Tovarniška cesta 8b, 2325 Kidričevo
5Nuša Kmetec, 01.06.1985, Kidričevo, kajuhova ulica 14, 2325 Kidričevo
6Matjaž Murko, 07.09.1984, Apače, Apače 29, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
7Zdenka Holc, 13.10.1960, Kungota pri Ptuju, Kungota pri Ptuju 13, 2325 Kidričevo
8Dejan Potočnik, 02.07.1983, Kidričevo, Mladinska ulica 7, 2325 Kidričevo
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Karmen Vaupotič, 26.09.1970, Kidričevo, Kajuhova ulica 11, 2325 Kidričevo
2Mirko Fruk, 12.02.1961, Apače, Apače 221, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
3Monika Kmetec, 04.06.1983, Strnišče, Strnišče 6A, 2325 Kidričevo
4Boris Kmetec, 07.08.1974, Apače, Apače 228, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
5Vida Komljenović, 14.09.1948, Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 13, 2325 Kidričevo
6Marko Godec, 23.11.1983, Njiverce, Ob železnici 3, 2325 Kidričevo
7Jožica Kiseljak, 17.03.1952, Kungota pri Ptuju, Kungota pri Ptuju 86, 2325 Kidričevo
8Aljoša Komljenović, 28.11.1970, Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 19, 2325 Kidričevo
4ZELENI SLOVENIJE
1Vesna Milošič, 07.01.1983, Njiverce, Njiverce vas 47, 2325 Kidričevo
2Alojz Zelenjak, 16.06.1972, Kidričevo, Kajuhova ulica 6, 2325 Kidričevo
3Zlatka Hojnik, 20.08.1957, Njiverce, Ulica Nikole Tesle 18, 2325 Kidričevo
4Zvonko Mohorko, 21.06.1940, Kidričevo, Kajuhova ulica 11, 2325 Kidričevo
5Jožefa Novoselnik, 16.02.1960, Kidričevo, Ul.B. Kraigherja 26, 2325 Kidričevo
5SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Anja Rajher, 20.02.1989, Njiverce, Vegova ulica 30, 2325 Kidričevo
2Marjan Petek, 23.05.1953, Apače, Apače 57, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
3Petra Potrč, 30.06.1982, Kidričevo, Vlahovičeva ulica 1, 2325 Kidričevo
4Danilo Lendero, 30.05.1961, Apače, Apače 104, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
5Simona Gaiser, 28.08.1976, Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 15, 2325 Kidričevo
6Anton Panikvar, 14.01.1954, Kungota pri Ptuju, Kungota pri Ptuju 77, 2325 Kidričevo
7Lidija Mlinarič, 10.11.1981, Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 8, 2325 Kidričevo
8Luka Pepelnik, 04.12.1989, Strnišče, Strnišče 6b, 2325 Kidričevo
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Danica Skok, 03.02.1956, Njiverce, Njiverce vas 37, 2325 Kidričevo
2Slavko Kirbiš, 12.04.1956, Apače, Apače 45, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
3Irena Rampre, 09.01.1956, Kidričevo, Tovarniška cesta 2, 2325 Kidričevo
4Zvonko Vidovič, 04.06.1952, Kungota pri Ptuju, Kungota pri Ptuju 82, 2325 Kidričevo
5Olga Mohorko, 26.06.1953, Apače, Apače 189, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
6Milan Perdijič, 04.02.1955, Kungota pri Ptuju, Kungota pri Ptuju 60, 2325 Kidričevo
7Štefanija Cmagar, 18.12.1936, Njiverce, Vegova ulica 2, 2325 Kidričevo
8Maks Tominc, 04.10.1938, Apače, Apače 240, 2324 Lovrenc na Dravskem polju

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Slavko Krajnc, 10.12.1967, Lovrenc na Dr.polju, LOvrenc na Dr.polju 55, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
2mag. Mateja Školnik, 08.08.1978, Lovrenc na Dr.polju, Lovrenc na Dr.polju 8f, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
3Grega Baštevc, 19.10.1984, Zg.Jablane, Zg.Jablane 40, 2326 Cirkovce
4Dragica Leskovar, 30.04.1960, Cirkovce, Cirkovce 60g, 2326 Cirkovce
5Tomaž Greif, 13.12.1984, Stražgonjca, Stražgonjca 4a, 2331 Pragersko
6Brigita Medved, 29.06.1988, Sp.Jablane, Sp.Jablane 33, 2326 Cirkovce
2SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Damjan Medved, 09.01.1973, Dragonja vas, Dragonja vas 3, 2326 Cirkovce
2Ksenija Žitnik, 30.01.1981, Starošince, Starošince 37a, 2326 Cirkovce
3Jožef Smolinger, 24.03.1969, Lovrenc na Dr.polju, Lovrenc na Dr.polju 24f, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
4Petra Metličar, 07.01.1983, Zg.Jablane, Zg.Jablane 30a, 2326 Cirkovce
5Anton Frangež, 12.06.1979, Zg.Jablane, Zg.Jablane 13, 2326 Cirkovce
6Andrej Napast, 22.11.1983, Cirkovce, Cirkovce 12, 2326 Cirkovce
7Martina Topolovec, 30.10.1975, Župečja vas, Župečja vas 56, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
8Anton Medved, 17.06.1959, Stražgonjca, Stražgonjca 39, 2331 Pragersko
9Nina Jakolič, 14.04.1990, Pleterje, Pleterje 30, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Bogdan Potočnik, 30.12.1967, Sp. Jablane, Sp. Jablane 5, 2326 Cirkovce
2Tina Krivec, 24.04.1990, Lovrenc na Dr.polju, LOvrenc na Dr.polju 113a, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
3Anton Drevenšek, 22.12.1961, Mihovce, Mihovce 52, 2326 Cirkovce
4Majda Krepfl Leva, 15.10.1974, Stražgonjca, Stražgonjca 23, 2331 Pragersko
5Mitja Bek, 06.08.1983, Lovrenc na Dr.polju, Lovrenc na Dr.polju 112a, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
6Angela Vindiš, 04.04.1962, Dragonja vas, Dragonja vas 8a, 2326 Cirkovce
7Janko Turk, 06.01.1970, Župečja vas, Župečja vas 28a, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
8Viktorija Horvat, 18.10.1965, Pongrce, Pongrce 13, 2326 Cirkovce
9Robert Dolenc, 13.10.1972, Šikole, Šikole 77, 2331 Pragersko
4ZELENI SLOVENIJE
1Peter Mikložič, 24.06.1961, Pleterje, Pleterje 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
2Jožica Medved, 25.02.1967, Župečja vas, Župečja vas 60a, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
5SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Anton Leskovar, 17.02.1967, Lovrenc na Dr.polju, Lovrenc na Dr.polju 108, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
2Karmen Modec, 17.04.1975, Sp.Gaj pri Pragerskem, Sp.Gaj pri Pragerskem 22, 2331 Pragersko
3Milan Fideršek, 16.09.1963, Zg.Jablane, Zg.Jablane 16, 2326 Cirkovce
4Silva Orovič - Serdinšek, 16.12.1981, Lovrenc na Dr.polju, LOvrenc na dr.polju 65b, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
5Miran Hercog, 03.03.1974, Šikole, Šikole 40b, 2331 Pragersko
6Ivanka Korez, 12.07.1967, Starošince, Starošince 27, 2326 Cirkovce
7David Jerič, 27.07.1988, Dragonja vas, Dragonja vas 1, 2326 Cirkovce
8Valerija Medved, 07.07.1983, Pleterje, Pleterje 21, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
9Peter Krajnc, 17.06.1963, Cirkovce, Cirkovce 2e, 2326 Cirkovce
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Janez Čelofiga, 23.06.1953, Sp.Jablane, Sp.Jablane 41, 2326 Cirkovce
2Roza Drevenšek, 27.02.1949, Pleterje, Pleterje 44, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
3Leopold Mesarič, 24.07.1952, Lovrenc na Dr.polju, Lovrenc na Dr.polju 121, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
4Marta Strnad - Cerar, 10.05.1951, Stražgonjca, Stražgonjca 24, 2331 Pragersko
5Danilo Jevšovar, 15.01.1960, Šikole, Šikole 64a, 2331 Pragersko
6Kristina Lipovčić, 13.03.1953, Župečja vas, Župečja vas 40, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
7Leopold Zabukovšek, 15.10.1969, Dragonja vas, Dragonja vas 2, 2326 Cirkovce
8Frančiška Kovačič, 23.11.1949, Lovrenc na Dr.polju, Lovrenc na Dr.polju 128a, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
9Srečko Lah, 15.06.1951, Pongrce, Pongrce 28c, 2326 Cirkovce
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.