Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA KANAL
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Andrej Maffi, 04.03.1961, Močila, Močila 7, 5210 DeskleSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Bojan Marinič, 05.09.1970, Gorenje Polje, Gorenje Polje 2A, 5210 DeskleSlavica Bavdaž in skupina volivcev
3Tina Gerbec, 04.04.1979, Kambreško, Srednje 2, 5215 RočinjSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Andrej Valentinčič, 25.05.1971, Prilesje pri Plavah, Prilesje pri Plavah 2A, 5210 Deskle
2Marijana Šuligoj, 10.04.1991, Deskle, Cesta ob Soči 4, 5210 Deskle
3Hasib Brdar, 27.06.1962, Deskle, Ulica talcev 12, 5210 Deskle
4Mirjam Markočič, 11.10.1973, Ložice, Ložice 94, 5210 Deskle
5Luka Krivec, 21.09.1987, Anhovo, Anhovo 64, 5210 Deskle
6Liljana Velušček, 21.01.1962, Goljevica, Goljevica 7, 5210 Deskle
2Lista za zdravje in kakovost bivanja
1David Bavdaž, 14.07.1959, Deskle, Bevkova ulica 45, 5210 Deskle
2Valentina Bevčar Stanič, 27.09.1966, Ložice, Ložice 32, 5210 Deskle
3Matjaž Berlot, 18.03.1984, Prilesje pri Plavah, Prilesje pri Plavah 3, 5210 Deskle
4Anastazija Makorič Bevčar, 11.12.1965, Anhovo, Anhovo 76, 5210 Deskle
5Alen Đerić, 06.07.1976, Deskle, Ulica talcev 12, 5210 Deskle
6Nika Mavrič De Matteis, 15.09.1984, Močila, Močila 9, 5210 Deskle
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Ljudmila Čibej Boltar, 03.12.1964, Deskle, Ulica Zalog 1, 5210 Deskle
2Jože Kašček, 28.05.1963, Deskle, Gregorčičeva ulica 13, 5210 Deskle
3Petra Valantič Mišigoj, 22.06.1981, Deskle, Srebrničeva ulica 39, 5210 Deskle
4Andraž Filej, 27.04.1998, Ložice, Ložice 17, 5210 Deskle
5Ana Skočir, 30.05.1991, Plave, Zamedveje 3, 5210 Deskle
6Klemen Levpušček, 23.03.1990, Deskle, Ulica talcev 4, 5210 Deskle
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Miha Čargo, 16.08.1984, Deskle, Gregorčičeva 9, 5210 Deskle
2Teheira Leskovar Bolterstein, 22.12.1976, Deskle, Ulica Petra Skalarja 4, 5210 Deskle
3Marko Maffi, 01.02.1968, Deskle, Gorenje Polje 24, 5210 Deskle
4Janja Zimic, 26.04.1963, Deskle, Srebrničeva ulica 22, 5210 Deskle
5Rihard Ivančič, 02.06.1971, Zagora, Zagora 2, 5210 Deskle
5DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Jože Valentinčič, 16.02.1956, Deskle, Bevkova ulica 59, 5210 Deskle
2Vanda Colja, 15.07.1953, Deskle, Ulica Črnce 3, 5210 Deskle
3Milan Kodelja, 01.09.1952, Ložice, Ložice 59, 5210 Deskle
4Majda Rejec, 09.09.1949, Deskle, Srebrničeva ulica 9, 5210 Deskle
5Boris Lazar, 02.03.1957, Močila, Močila 11, 5210 Deskle
6Nadja Vidić, 18.02.1957, Deskle, Ulica talcev 8, 5210 Deskle
6SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Vid Bevčar, 09.10.1989, Ložice, Ložice 32, 5210 Deskle
2Lara Lovišček, 04.11.1977, Anhovo, Anhovo 78, 5210 Deskle
3Luka Goljevšček, 04.08.1990, Plave, Zamedveje 2, 5210 Deskle
4Andreja Melink, 17.11.1992, Deskle, Srebrničeva ulica 5, 5210 Deskle
5Ambrož Gorjanc, 21.04.1992, Deskle, Gregorčičeva ulica 12, 5210 Deskle
6Sergeja Lokar, 13.07.1989, Deskle, Ulica Ivana Gradnika 4, 5210 Deskle
7SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Bruno Koncut, 31.03.1969, Plave, Vojkova ulica 31B, 5210 Deskle
2Maruša Tinta, 07.04.1988, Deskle, Bevkova ulica 4, 5210 Deskle
3Bojan Stanič, 28.04.1979, Deskle, Srebrničeva ulica 7, 5210 Deskle
4Tanja Makuc, 26.09.1973, Ložice, Ložice 68, 5210 Deskle
5Andrej Maffi, 04.03.1961, Močila, Močila 7, 5210 Deskle
6Marta Bitežnik, 17.08.1955, Gorenje Polje, Gorenje Polje 29, 5210 Deskle

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Andraž Gregorčič, 26.06.1990, Kanal, Grajska cesta 45, 5213 Kanal
2Nataša Jerončič, 14.05.1962, Kanal, Staničeva ulica 16, 5213 Kanal
3Grega Velušček, 03.01.1983, Kanal, Gradnikova ulica 14, 5213 Kanal
4Milka Stojanović, 05.03.1977, Kanal, Gradnikova ulica 12, 5213 Kanal
5Marijan Nanut, 06.04.1948, Kanal, Grajska cesta 8, 5213 Kanal
6Milenka Žabota, 21.06.1984, Kanalski Vrh, Kanalski Vrh 9, 5213 Kanal
2Lista za zdravje in kakovost bivanja
1Nejc Obid, 25.04.1988, Bodrež, Bodrež 20A, 5213 Kanal
2Darja Žorž, 05.04.1950, Kanal, Gradnikova ulica 24, 5213 Kanal
3Ivan Križnič, 23.08.1961, Gorenja vas, Pečno 8, 5213 Kanal
4Lijana Jurečič, 13.08.1963, Gorenja vas, Pečno 3, 5213 Kanal
5Primož Božič, 27.10.1990, Kanal, Morsko 49, 5213 Kanal
6Manca Erzetič, 06.10.1986, Kanal, Gradnikova ulica 22, 5213 Kanal
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Simeon Kodelja, 16.10.1959, Gorenja vas, Gorenja vas 50, 5213 Kanal
2Barbara Gerbec, 05.05.1975, Kanal, Grajska cesta 29, 5213 Kanal
3Boris Gabrijelčič, 02.01.1940, Krstenica, Krstenica 12, 5213 Kanal
4Petra Čelešnik, 14.08.1983, Kanal, Gradnikova ulica 14, 5213 Kanal
5Janez Gradišar, 26.01.1944, Kanal, Pionirska ulica 1, 5213 Kanal
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Milica Zimic, 03.08.1951, Morsko, Morsko 48, 5213 Kanal
2Silvester Šuligoj, 24.12.1966, Bodrež, Bodrež 35, 5213 Kanal
3Agata Dugar, 28.05.1967, Kanal, Gradnikova ulica 28, 5213 Kanal
4Boris Jakončič, 15.11.1945, Kanal, Gregorčičeva ulica 15, 5213 Kanal
5Jerneja Jug Švab, 31.12.1984, Kanal, Čargova ulica 17, 5213 Kanal
5DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Marko Bucik, 10.03.1961, Kanal, Bodrež 5A, 5213 Kanal
2Klelija Dolenc, 03.02.1953, Kanal, Gradnikova ulica 1, 5213 Kanal
3Franc Komac, 29.01.1953, Kanal, Grajska cesta 49, 5213 Kanal
4Ksenija Mencin, 16.02.1958, Kanal, Staničeva ulica 5, 5213 Kanal
5Oli Požar, 08.10.1988, Kanal, Kanalski Vrh 15, 5213 Kanal
6Marija Wolhar, 24.03.1948, Kanal, Čargova ulica 2A, 5213 Kanal
6SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Risto Djurić, 07.06.1954, Ajba, Ajba 17, 5213 Kanal
2Eva Knafelc, 12.08.1966, Kanal, Grajska cesta 20, 5213 Kanal
3Borut Jurca, 30.05.1955, Kanal, Čargova ulica 2, 5213 Kanal
4Ana Simić, 24.02.1986, Morsko, Morsko 1, 5213 Kanal
5Saša Simčić, 08.01.1970, Kanal, Gradnikova ulica 2, 5213 Kanal
6Vanja Montini, 21.09.1957, Kanal, Partizanska ulica 10, 5213 Kanal
7SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1France Pirih, 22.05.1972, Bodrež, Bodrež 2, 5213 Kanal
2Vanja Cotič, 14.07.1960, Kanal, Trg svobode 26, 5213 Kanal
3Peter Nanut, 26.08.1996, Kanal, Trg svobode 25, 5213 Kanal
4Mojca Šabeder, 22.10.1978, Kanal, Vojkova ulica 25, 5213 Kanal
5Dušan Karnel, 16.11.1975, Gorenja vas, Gorenja vas 22, 5213 Kanal
6Erika Velišček, 16.11.1978, Kanal, Vojkova ulica 23B, 5213 Kanal

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Urban Šuligoj, 25.10.1979, Levpa, Levpa 11, 5214 Kal nad Kanalom
2Alenka Žabar, 05.02.1960, Avče, Avče 45C, 5213 Kanal
3Erik Bernik, 16.09.1989, Kambreško, Kambreško 13, 5215 Ročinj
4Klavdija Fujs, 20.04.1974, Doblar, Doblar 24, 5215 Ročinj
5Nejc Testen Kos, 17.01.1987, Ročinj, Ročinj 96, 5215 Ročinj
2Lista za zdravje in kakovost bivanja
1Pavel Širok, 14.10.1950, Levpa, Levpa 65, 5214 Kal nad Kanalom
2Gabrijela Ipavec, 08.01.1971, Ročinj, Ročinj 58, 5215 Ročinj
3Primož Velušček, 29.07.1974, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom 155, 5214 Kal nad Kanalom
4Adrijana Perkon, 20.01.1987, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom 187, 5214 Kal nad Kanalom
5Lilijana Mišigoj, 12.07.1971, Ročinj, Ročinj 19, 5215 Ročinj
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Ivan Humar, 25.06.1957, Seniški breg, Seniški breg 21, 5213 Kanal
2Hermina Jakopič, 13.01.1958, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom 191, 5214 Kal nad Kanalom
3Jožko Markič, 20.04.1965, Ukanje, Markiči 2, 5213 Kanal
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Jože Valentinčič, 07.03.1957, Lig, Lig 24, 5213 Kanal
2Silvana Pavšič, 18.12.1966, Kambreško, Srednje 4, 5215 Ročinj
3Boštjan Bajt, 14.04.1975, Ročinj, Ročinj 7A, 5215 Ročinj
4Nina Pavšič, 08.06.1995, Kambreško, Srednje 4, 5215 Ročinj
5DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Aleksander Štrukelj, 21.09.1971, Levpa, Levpa 92, 5214 Kal nad Kanalom
2Milojka Markič, 15.05.1959, Lig, Lig 23, 5213 Kanal
3Zoran Zimic, 14.03.1960, Doblar, Doblar 30, 5215 Ročinj
4Marinka Ipavec, 19.12.1955, Levpa, Levpa 90, 5214 Kal nad Kanalom
5Roman Tušar, 16.02.1954, Kanal, Seniški breg 43, 5213 Kanal
6SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Tina Gerbec, 04.04.1979, Kambreško, Srednje 2, 5215 Ročinj
2Vladimir Kolmančič, 21.11.1977, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom 172, 5214 Kal nad Kanalom
3Mateja Melink, 29.06.1994, Ročinj, Ročinj 37, 5215 Ročinj
4Simon Prinčič, 16.04.1976, Ročinj, Ročinj 111, 5215 Ročinj
5Benjamin Jakopič, 02.08.1972, Avče, Avče 75, 5213 Kanal
7SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Bruno Colavini, 21.06.1955, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom 135, 5214 Kal nad Kanalom
2Mihaela Božič, 07.01.1979, Kostanjevica, Kostanjevica 21A, 5213 Kanal
3Julijan Bavdaž, 26.10.1951, Levpa, Levpa 62, 5214 Kal nad Kanalom
4Dragica Koren, 05.04.1977, Ročinj, Ročinj 71E, 5215 Ročinj
5Metoda Romare, 18.12.1949, Avče, Avče 21, 5213 Kanal
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.