Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA JURŠINCI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1mag. Donald Rus, 29.09.1980, Hlaponci, Hlaponci 54/b, 2257 PolenšakAlojz Rakuša in skupina volivcev
2Alojzij Kaučič, 29.05.1951, Juršinci, Juršinci 6/a, 2256 JuršinciSLS - volilni zbor OO Juršinci

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1mag. Donald Rus, 29.09.1980, Hlaponci, Hlaponci 54/b, 2257 PolenšakAlojz Rakuša in skupina volivcev
2Ivan Toplak, 14.11.1974, Kukava, Kukava 63, 2256 JuršinciSLS - Volilni zbor OO Juršinci
3Silvia Kokol Šeruga, 09.12.1982, Kukava, Kukava 49/b, 2256 JuršinciSDS - Konferenca OO Juršinci

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Dragica Toš Majcen univ.dipl., 26.06.1969, Grlinci, Grlinci 37, 2256 JuršinciLDS - OO Juršinci
2Majda Strmšek, 21.05.1974, Gabrnik, Gabrnik 47, 2256 JuršinciSDS - Konferenca OO Juršinci
3Alojz Herga, 01.06.1963, Gabrnik, Gabrnik 17, 2256 JuršinciSLS - Volilni zbor OO Juršinci
4Uroš Kovačec, 09.05.1993, Dragovič, Dragovič 32/a, 2256 JuršinciZELENI SLOVENIJE-Zbor članov

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Marko Gabrovec, 18.02.1990, Rotman, Rotman 44, 2256 JuršinciSLS - Volilni zbor OO Juršinci
2Marko Toplak, 12.09.1979, Juršinci, Juršinci 21, 2256 JuršinciSDS - Konferenca OO Juršinci
3Jasna Repič, 09.02.1984, Rotman, Rotman 27, 2256 JuršinciSLS - Volilni zbor OO Juršinci
4Iris Fras, 13.02.1997, Rotman, Rotman 13, 2256 JuršinciLDS - OO Juršinci
5Stanislav Viher, 17.10.1979, Bodkovci, Bodkovci 27, 2256 JuršinciLDS - OO Juršinci
6Vesna Krampelj, 16.01.1981, Juršinci, Juršinci 65, 2256 JuršinciSDS - Konferenca OO Juršinci
7Franc Kukovec, 16.10.1971, Bodkovci, Bodkovci 8, 2256 JuršinciSDS - Konferenca OO Juršinci
8Robert Horvat, 23.02.1970, Juršinci, Juršinci 20, 2256 JuršinciLDS - OO Juršinci

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Darko Bogša, 16.10.1968, Sakušak, Sakušak 30/a, 2256 JuršinciSLS - Volilni zbor OO Juršinci
2Franček Čuš, 23.05.1974, Zagorci, Zagorci 56, 2256 JuršinciSDS - Konferenca OO Juršinci
3Patricija Erhatič, 21.02.1999, Zagorci, Zagorci 12, 2256 JuršinciSLS - Volilni zbor OO Juršinci
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.