Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA IG
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Mirko Merzel, 04.09.1971, Ig, Zagorica 10, 1292 IgSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Janez Cimperman, 01.06.1951, Kot, Kot 35, 1292 IgSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3Zlatko Usenik, 07.10.1971, Zapotok, Zapotok 10b, 1292 IgLista Zlatka Usenika za napredek Občine Ig

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Lista Zlatka Usenika za napredek občine Ig
1Zlatko Usenik, 07.10.1971, Zapotok, Zapotok 10b, 1292 Ig
2Mira Žagar, 01.05.1973, Ig, Banija 5, 1292 Ig
3Zdravko Grmek, 16.12.1968, Iška vas, Iška vas 4a, 1292 Ig
4Marija Kučič, 28.07.1965, Iška, Iška 144, 1292 Ig
5Marko Babnik, 08.11.1974, Golo, Golo 50b, 1292 Ig
6Zuhra Jovanovič, 28.11.1975, Škrilje, Škrilje 63e, 1292 Ig
7Janez Rupert, 15.09.1975, Iška vas, Iška vas 102a, 1292 Ig
8Darja Režek, 29.07.1978, Škrilje, Škrilje 4b, 1292 Ig
9Vitomir Čehovin, 29.04.1950, Visoko, Visoko 101, 1292 Ig
10Marinka Plantan, 21.04.1972, Škrilje, Škrilje 5b, 1292 Ig
11mag. Aleš Tolar, 27.08.1976, Visoko, Visoko 112, 1292 Ig
12Anita Poznik, 21.03.1978, Visoko, Visoko 8, 1292 Ig
13Jože Ciber, 22.11.1972, Golo, Golo 50a, 1292 Ig
14Luka Bizjak, 23.09.1979, Zapotok, Zapotok 77b, 1292 Ig
2SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Martina Kovačič, 28.03.1980, Ig, Ljubljanska cesta 40, 1292 Ig
2Rok Jeram, 02.11.1977, Ig, Ljubljanska cesta 40, 1292 Ig
3Erika Marija Janželj, 23.03.1969, Iška vas, Iška vas 22, 1292 Ig
4Zlatko Gorjup, 21.04.1951, Ig, Rakovniška ulica 21, 1292 Ig
5Nataša Lepičnik, 30.06.1969, Golo, Golo 114, 1292 Ig
3SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Jože Virant, 28.10.1959, Golo, Golo 2, 1292 Ig
2Marija Župec, 15.08.1958, Ig, Ljubljanska cesta 78, 1292 Ig
3Anton Modic, 24.03.1963, Kot, Kot 8, 1292 Ig
4Jožica Drobnič, 11.02.1965, Brest, Brest 48a, 1292 Ig
5Andrej Žnidaršič, 20.04.1977, Iška Loka, Iška Loka 40, 1292 Ig
6Tjaša Kodba, 16.05.1990, Tomišelj, Tomišelj 70, 1292 Ig
7Mihael Jankovič, 27.12.1981, Ig, Banija 35, 1292 Ig
8Simonca Stražišar Zupančič, 25.07.1972, Matena, Matena 25a, 1292 Ig
9Anton Pucihar, 16.03.1951, Škrilje, Škrilje 29a, 1292 Ig
10Nevenka Marija Kovač, 02.10.1951, Ig, Kalinova ulica 35, 1292 Ig
11Anton Maček, 17.06.1970, Iška vas, Iška vas 40a, 1292 Ig
12Silva Dolinšek, 30.10.1941, Ig, Banija 72, 1292 Ig
13Franc Erčulj, 02.10.1947, Vrbljene, Vrbljene 36d, 1292 Ig
14Klemen Glavan, 11.11.1983, Vrbljene, Vrbljene 53a, 1292 Ig
4NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Jernej Smole, 23.05.1984, Ig, Banija 70, 1292 Ig
2Jasna Kraškovic, 16.01.1969, Tomišelj, Tomišelj 26a, 1292 Ig
3Gregor Rotar, 15.11.1992, Ig, Cesta na Kurešček 16, 1292 Ig
5SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Mirko Merzel, 04.09.1971, Ig, Zagorica 10, 1292 Ig
2Alenka Jeraj, 23.02.1973, Ig, Na Pungart 11, 1292 Ig
3Anton Krnc, 09.09.1965, Sarsko, Sarsko 1a, 1292 Ig
4Simona Pavlič, 08.06.1988, Vrbljene, Vrbljene 1, 1292 Ig
5Matjaž Grabrijan, 29.06.1989, Ig, Gasilska ulica 5, 1292 Ig
6Simona Purkat, 16.01.1998, Strahomer, Strahomer 39, 1292 Ig
7Žiga Drnovšek, 08.01.1993, Ig, Rakovniška ulica 12, 1292 Ig
8Darja Modic, 04.10.1962, Vrbljene, Vrbljene 44, 1292 Ig
9Aleš Pavlič, 08.11.1976, Brest, Brest 32, 1292 Ig
10Ana Podržaj, 20.01.1951, Ig, Banija 28, 1292 Ig
11Simon Krajzel, 20.03.1975, Tomišelj, Tomišelj 81, 1292 Ig
12Matej Remškar, 14.08.1975, Tomišelj, Tomišelj 19, 1292 Ig
13Lidija Virant, 22.06.1981, Golo, Golo 1a, 1292 Ig
14dr. Veronika Trdan, 24.10.1953, Ig, Barjanska ulica 22, 1292 Ig
6Lista za napredek Tomišlja in Podkraja
1Bojan Kraševec, 09.09.1966, Tomišelj, Tomišelj 1, 1292 Ig
2Darja Perme, 23.03.1967, Podkraj, Podkraj 30, 1292 Ig
3dr. Primož Pavšič, 10.05.1966, Tomišelj, Tomišelj 42l, 1292 Ig
4Marija Livk, 19.02.1961, Tomišelj, Tomišelj 36b, 1292 Ig
5Matjaž Jankovič, 28.06.1973, Tomišelj, Tomišelj 32, 1292 Ig
6Vera Oblak, 04.02.1966, Tomišelj, Tomišelj 11, 1292 Ig
7Martin Bernard, 19.07.1981, Podkraj, Podkraj 27, 1292 Ig
8Simona Kavčnik, 28.12.1973, Podkraj, Podkraj 34, 1292 Ig
9Jure Mavec, 01.09.1984, Tomišelj, Tomišelj 70, 1292 Ig
10Maja Bezlaj, 15.05.1985, Tomišelj, Tomišelj 7, 1292 Ig
11Uroš Krese, 16.12.1975, Tomišelj, Tomišelj 65, 1292 Ig
12Suzana Bratkovič Zavodnik, 19.01.1972, Tomišelj, Tomišelj 85, 1292 Ig
13Martin Kraševec, 25.03.1995, Tomišelj, Tomišelj 1b, 1292 Ig
14Franc Janko Susman, 10.03.1948, Tomišelj, Tomišelj 73, 1292 Ig
721. marec - neodvisna lista in volivci
1Franc Toni, 17.09.1954, Ig, Ljubljanska cesta 45, 1292 Ig
2Melita Švigelj, 28.05.1983, Brest, Brest 31, 1292 Ig
3Tone Strelec, 12.01.1958, Ig, Čolnarska ulica 31, 1292 Ig
4Božena Gabrijelčič, 20.04.1957, Ig, Jelenova ulica 1, 1292 Ig
5Tone Tegelj, 03.01.1960, Matena, Matena 27, 1292 Ig
6Katja Zdravje, 22.05.1980, Ig, Banija 30, 1292 Ig
7Franc Virant, 12.03.1959, Dobravica, Dobravica 4, 1292 Ig
8Aleksandra Repar, 14.04.1997, Ig, Hrenova ulica 33, 1292 Ig
9Jože Glavan, 27.08.1966, Ig, Čolnarska ulica 4, 1292 Ig
10Tea Štamcar, 20.08.1993, Ig, Pri mostiščarjih 18, 1292 Ig
11Albert Ponikvar, 25.07.1974, Golo, Golo 84, 1292 Ig
12Nina Uršič, 17.11.1997, Ig, Banija 46, 1292 Ig
13Aleš Jere, 11.07.1974, Iška Loka, Iška Loka 13, 1292 Ig
14dr. Dare Uršič, 02.10.1981, Ig, Banija 48, 1292 Ig
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.