Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA HAJDINA
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1mag. Stanislav Glažar, 13.12.1963, Hajdoše, Hajdoše 38/a, 2288 HajdinaSlovenska demokratska stranka, Socialni demokrati, Slovenska ljudska stranka

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Ivo Rajh, 04.05.1965, Draženci, Draženci 24, 2288 Hajdina
2Barbara Zajc, 08.09.1988, Zg. Hajdina, Zg. Hajdina 114, 2288 Hajdina
3Emil Ogrizek, 23.01.1983, Zg. Hajdina, Zg. Hajdina 11/c, 2288 Hajdina
4Slavko Pesek, 08.11.1978, Draženci, Draženci 31/b, 2288 Hajdina
5Anita Zupanič, 25.07.1975, Sp. Hajdina, Sp. Hajdina 37/a, 2288 Hajdina
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Franc Krajnc, 12.08.1956, Sp. Hajdina, Sp. Hajdina 16/a, 2288 Hajdina
2Marica Kaučevič, 19.10.1950, Draženci, Draženci 29/a, 2288 Hajdina
3Janko Golob, 23.01.1994, Draženci, Draženci 20, 2288 Hajdina
4Damjana Lončarič, 23.11.1975, Zg. Hajdina, Zg. Hajdina 203/b, 2288 Hajdina
5Evelin Zelenik, 15.07.1976, Zg. Hajdina, Zg. Hajdina 11, 2288 Hajdina
6dr. Marjan Leber, 01.03.1957, Zg. Hajdina, Zg. Hajdina 159, 2288 Hajdina
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Anja Kornet, 05.01.1991, Sp. Hajdina, Sp. Hajdina 63, 2288 Hajdina
4SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1dr. Uroš Gojkovič, 24.07.1983, Draženci, Draženci 60/a, 2288 Hajdina
2Valerija Merc, 10.11.1968, Zg. Hajdina, Zg. Hajdina 183, 2288 Hajdina
3Damijan Cebek, 06.01.1975, Draženci, Draženci 14/d, 2288 Hajdina
4Irena Čuk, 16.06.1964, Sp. Hajdina, Sp. Hajdina 47, 2288 Hajdina
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Janko Merc, 19.04.1960, Zg. Hajdina, Zg. Hajdina 100/c, 2288 Hajdina
2Ivanka (Ivana) Bedrač Kolarič, 19.11.1950, Zg. Hajdina, Zg. Hajdina 84/a, 2288 Hajdina
3dr. Dejan Zadravec, 09.08.1977, Zg. Hajdina, Zg. Hajdina 135/c, 2288 Hajdina
4Nataša Fridl, 12.04.1974, Zg. Hajdina, Zg. Hajdina 97/a, 2288 Hajdina
5Marko Horvat, 05.02.1992, Draženci, Draženci 54, 2288 Hajdina
6Majda Vrabl, 08.04.1958, Sp. Hajdina, Sp. Hajdina 52/a, 2288 Hajdina

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Karl Svenšek, 12.04.1956, Gerečja vas, Gerečja vas 4, 2288 Hajdina
2Marija Markovič, 15.03.1950, Hajdoše, Hajdoše 1/c, 2288 Hajdina
3Ivan Vegelj, 17.09.1953, Slovenja vas, Slovenja vas 61/d, 2288 Hajdina
4Slavko Burjan, 19.06.1957, Hajdoše, Hajdoše 53/a, 2288 Hajdina
5Viktorija Klaneček, 10.07.1983, Skorba, Skorba 52/a, 2288 Hajdina
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1mag. Stanislav Glažar, 13.12.1963, Hajdoše, Hajdoše 38/a, 2288 Hajdina
2Hilda Bedrač, 11.06.1961, Hajdoše, Hajdoše 43, 2288 Hajdina
3Uroš Krajnc, 11.05.1980, Skorba, Skorba 14, 2288 Hajdina
4Zlatka Strmšek, 18.09.1956, Skorba, Skorba 36/c, 2288 Hajdina
5Uroš Matjašič, 17.09.1973, Skorba, Skorba 36/s, 2288 Hajdina
6Boris Sambolec, 25.08.1980, Gerečja vas, Gerečja vas 20/c, 2288 Hajdina
7Tara Tanita Kiseljak, 20.12.1995, Gerečja vas, Gerečja vas 112, 2288 Hajdina
8Maja Kokol, 05.05.1982, Slovenja vas, Slovenja vas 47/a, 2288 Hajdina
3NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Nevenka Purgaj, 06.12.1960, Gerečja vas, Gerečja vas 100, 2288 Hajdina
4SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Ivan Ogrinc, 01.12.1964, Skorba, Skorba 35, 2288 Hajdina
2Klavdija Paveo, 05.05.1992, Gerečja vas, Gerečja vas 94, 2288 Hajdina
3Vladimir Abraham, 11.04.1968, Hajdoše, Hajdoše 66/a, 2288 Hajdina
4Nataša Furek, 01.01.1985, Slovenja vas, Slovenja vas 70/a, 2288 Hajdina
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Irena Galun Pravdič, 21.09.1953, Hajdoše, Hajdoše 44/b, 2288 Hajdina
2Uroš Nahberger, 01.06.1987, Gerečja vas, Gerečja vas 2/e, 2288 Hajdina
3Simona Čatar, 27.10.1964, Gerečja vas, Gerečja vas 41/f, 2288 Hajdina
4Aleksander Vaupotič, 12.09.1968, Slovenja vas, Slovenja vas 1/a, 2288 Hajdina
5Katarina Zajšek, 19.11.1948, Skorba, Skorba 71, 2288 Hajdina
6Janez Lipavšek, 14.11.1957, Hajdoše, Hajdoše 35, 2288 Hajdina
7Alenka Bone, 17.10.1958, Hajdoše, Hajdoše 68, 2288 Hajdina
8Alojz Pravdič, 29.04.1950, Hajdoše, Hajdoše 44/b, 2288 Hajdina
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.