Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA GRAD
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Marijan KLEMENT, 16.07.1967, Grad, Grad 172b, 9264 GradSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Cvetka FICKO, 07.04.1963, Radovci, Radovci 25a, 9264 GradMarjan FICKO "in skupina volivcev"

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Anica KRPIČ, 14.10.1973, Grad, Grad 113, 9264 GradSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Marijan KLEMENT, 16.07.1967, Grad, Grad 172b, 9264 GradSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Alojz ŠINKO, 11.01.1960, Grad, Grad 70, 9264 GradNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
4Branko NOVAK, 25.06.1956, Grad, Grad 172d, 9264 GradNSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA
5Silvester ŽELEZEN, 25.11.1965, Grad, Grad 172c, 9264 GradSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Andrej VRTIČ, 24.09.1981, Dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 31a, 9264 GradNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Denis FORJANIČ, 17.08.1995, Dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 88, 9264 GradNSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA
3Silvo ŠARKANJ, 09.08.1968, Dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 3a, 9264 GradSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Janez FERKO, 29.06.1975, Dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 54a, 9264 GradSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Marija HAJDINJAK, 19.09.1970, Vidonci, Vidonci 48, 9264 GradSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Danijel BERNJAK, 09.10.1984, Vidonci, Vidonci 81a, 9264 GradSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Štefan GJERGJEK, 17.12.1966, Kovačevci, Kovačevci 28, 9264 GradNSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 5

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Stanislav KEREC, 05.12.1964, Kruplivnik, Kruplivnik 82, 9264 GradSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Larisa ČERPNJAK, 10.01.1997, Kruplivnik, Kruplivnik 1, 9264 GradNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 6

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Andrej ČERPNJAK, 10.10.1971, Motovilci, Motovilci 49, 9264 GradSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Jožef CEIGER, 29.09.1958, Motovilci, Motovilci 54, 9264 GradKlementina KOSEDNAR CEIGER "in skupina volivcev"

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 7

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Srečko VOGRINČIČ, 26.01.1980, Radovci, Radovci 79, 9264 GradSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Štefan BAŠA, 03.01.1951, Radovci, Radovci 53, 9264 GradSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.