Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA GORNJI PETROVCI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Jože Balek, 25.01.1960, Neradnovci, Neradnovci 44, 9203 PetrovciCvetka Berke in skupina volivcev
2Vladimir Hozjan, 29.03.1958, Šulinci, Šulinci 87 a, 9203 PetrovciMitja Orešek in skupina volivcev
3Franc Šlihthuber, 20.07.1955, Stanjevci, Stanjevci 96, 9203 PetrovciJanez Šlihthuber in skupina volivcev
4Lidija Krpič Časar, 01.08.1974, Boreča, Boreča 25, 9203 PetrovciSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Robert Lavtar, 26.04.1969, Kukeč, Kukeč 30, 9206 Križevci
2Marija Ambruš, 13.05.1949, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 32 b, 9203 Petrovci
3Zlatko Vukanič, 15.02.1969, Kukeč, Kukeč 15, 9206 Križevci
4Petra Lavtar Slapar, 08.04.1981, Kukeč, Kukeč 30, 9206 Križevci
5Silvester Kučan, 28.12.1966, Križevci, Križevci 206, 9206 Križevci
6Nevenka Bogataj, 04.03.1969, Križevci, Križevci 133, 9206 Križevci
2SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Lilijana Svetec, 25.08.1968, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 40 k, 9203 Petrovci
2Stanislav Habjanič, 23.04.1958, Peskovci, Peskovci 6, 9204 Šalovci
3Maja Mencigar, 25.09.1991, Križevci, Križevci 163, 9206 Križevci
4Anton Kozic, 21.08.1952, Peskovci, Peskovci 16 a, 9204 Šalovci
5Milanka Sukič, 11.07.1976, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 47 a, 9203 Petrovci
6Kristjan Kornhausler, 23.09.1986, Križevci, Križevci 197, 9206 Križevci
3SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Milan Časar, 04.08.1954, Križevci, Križevci 47, 9206 Križevci
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Geza Šanca, 24.08.1978, Križevci, Križevci 71, 9206 Križevci
2Nada Hari, 26.02.1965, Križevci, Križevci 141, 9206 Križevci
3Dejan Sobjak, 09.08.1983, Košarovci, Košarovci 8, 9206 Križevci
4Mateja Kučan, 19.04.1986, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 87 a, 9203 Petrovci
5Goran Gorenji, 14.05.1989, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 92, 9203 Petrovci
6Sabina Berke, 19.01.1982, Križevci, Križevci 182, 9206 Križevci
5NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Karel Luthar, 16.01.1948, Križevci, Križevci 19, 9206 Križevci
2Adrijana Hari, 27.03.1973, Križevci, Križevci 185, 9206 Križevci
3Drago Deutsch, 29.04.1961, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 88, 9203 Petrovci
4Manuela Kahr, 31.08.1978, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 92 a, 9203 Petrovci
5Alojz Grah, 15.05.1954, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 21, 9203 Petrovci
6Darja Kuhar, 30.06.1973, Križevci, Križevci 48, 9206 Križevci

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1Ernest Kerčmar, 14.11.1952, Adrijanci, Adrijanci 23, 9203 Petrovci
2Mojca Lenarčič, 03.06.1986, Šulinci, Šulinci 54, 9203 Petrovci
3Drago Škerlak, 25.08.1963, Stanjevci, Stanjevci 65, 9203 Petrovci
4Vlasta Sukič, 29.08.1981, Martinje, Martinje 39, 9203 Petrovci
5Koloman Kučan, 07.08.1956, Lucova, Lucova 32, 9203 Petrovci
6Majda Gorza, 31.10.1971, Neradnovci, Neradnovci 8, 9203 Petrovci
7Damjan Gašpar, 25.11.1981, Šulinci, Šulinci 68, 9203 Petrovci
2SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Milan Horvat, 03.01.1957, Šulinci, Šulinci 21, 9203 Petrovci
2Lidija Krpič Časar, 01.08.1974, Boreča, Boreča 25, 9203 Petrovci
3Tadej Šeruga, 12.11.1986, Lucova, Lucova 2, 9203 Petrovci
4Darinka Bokan, 13.08.1966, Martinje, Martinje 1, 9203 Petrovci
5Sandi Koca, 31.07.1975, Lucova, Lucova 31, 9203 Petrovci
6Andreja Ficko, 11.05.1983, Boreča, Boreča 6, 9203 Petrovci
7Štefan Žiško, 18.01.1950, Adrijanci, Adrijanci 8, 9203 Petrovci
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Jože Balek, 25.01.1960, Neradnovci, Neradnovci 44, 9203 Petrovci
2Sonja Gomboc, 02.04.1968, Adrijanci, Adrijanci 1 b, 9203 Petrovci
3Bojan Sukič, 27.03.1978, Stanjevci, Stanjevci 14, 9203 Petrovci
4Mateja Sukič, 07.11.1985, Martinje, Martinje 11, 9203 Petrovci
5Drago Svetec, 28.01.1963, Ženavlje, Ženavlje 23, 9203 Petrovci
6Bernardka Horvat, 24.11.1965, Martinje, Martinje 19, 9203 Petrovci
7Franc Lesic, 06.06.1957, Lucova, Lucova 37, 9203 Petrovci
5NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Marinela Škalič, 11.05.1983, Neradnovci, Neradnovci 5, 9203 Petrovci
2Anton Kozar, 13.05.1956, Boreča, Boreča 11, 9203 Petrovci
3Marjana Časar, 06.06.1974, Adrijanci, Adrijanci 54, 9203 Petrovci
4Stanko Lepoša, 11.09.1956, Lucova, Lucova 10, 9203 Petrovci
5Andrea Barber, 12.09.1974, Šulinci, Šulinci 3, 9203 Petrovci
6Miran Flegar, 19.10.1985, Adrijanci, Adrijanci 5, 9203 Petrovci
7mag. Stanko Čerpnjak, 01.03.1970, Martinje, Martinje 40, 9203 Petrovci
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.