Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Milan (Milan Janez) Čadež, 11.05.1966, Gorenja Dobrava, Gorenja Dobrava 36, 4224 Gorenja vasKONFERENCA OO SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE - SDS GORENJA VAS - POLJANE

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Barbara Radič in skupina volivcev
1Uroš Čadež, 12.08.1986, Srednja vas - Poljane, Srednja vas - Poljane 22, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
2Dunja Škofic, 18.07.1962, Podvrh, Podvrh 29, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
2SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Peter Peternel, 29.06.1981, Gorenja Žetina, Gorenja Žetina 1, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
2Beti Bogataj, 17.11.1970, Srednja vas - Poljane, Srednja vas - Poljane 10, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
3Jože Čadež, 28.08.1955, Srednja vas - Poljane, Srednja vas - Poljane 1, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
4Dorica Peternel, 03.02.1984, Gorenja Žetina, Gorenja Žetina 1, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
5Marjan Možina, 13.06.1960, Dolenčice, Dolenčice 4, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
3SOCIALNI DEMOKRATI
1Janez Dolinar, 17.10.1957, Podvrh, Podvrh 14, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Anton Debeljak, 29.04.1956, Poljane nad Škofjo Loko, Poljane nad Škofjo Loko 135, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
2Irena Tavčar, 30.12.1955, Javorje, Javorje 14, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
3Ciril Alič, 23.07.1955, Murave, Murave 16, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
4Marija Pisk, 25.02.1952, Srednja vas - Poljane, Srednja vas - Poljane 23, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
5Janez Klemenčič, 29.08.1949, Predmost, Predmost 27, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
6Martina Košir, 08.11.1969, Bukov Vrh, Bukov Vrh 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
5DeSUS
1Milena Magdalena (Magdalena) Kejžar, 30.09.1944, Poljane nad Škofjo Loko, Poljane nad Škofjo Loko 94, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
6NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Janez Hrovat, 15.04.1960, Žabja vas, Žabja vas 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
2Maja Božnar Orel, 11.12.1979, Dolenčice, Dolenčice 20, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
3Stanislav Mrak, 31.10.1944, Smoldno, Smoldno 1, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
4Marjeta Pisk, 12.02.1977, Srednja vas - Poljane, Srednja vas - Poljane 21, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Barbara Radič in skupina volivcev
1Polona Mlinar Biček, 26.01.1979, Leskovica, Leskovica 8, 4224 Gorenja vas
2Branko Prelog, 08.03.1959, Kopačnica, Kopačnica 3, 4224 Gorenja vas
3Tina Krek, 24.04.1985, Hotavlje, Hotavlje 71, 4224 Gorenja vas
2SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Zvonko Dolinar, 13.06.1963, Stara Oselica, Stara Oselica 2, 4225 Sovodenj
2Tina Demšar, 30.07.1992, Krnice pri Novakih, Krnice pri Novakih 9, 4224 Gorenja vas
3Valentin Frelih, 06.02.1970, Podgora, Podgora 23, 4224 Gorenja vas
4Danica Likar, 02.03.1967, Čabrače, Čabrače 12, 4224 Gorenja vas
5Marijan Štremfelj, 09.09.1952, Volaka, Volaka 24, 4224 Gorenja vas
3SOCIALNI DEMOKRATI
1Miran Meglič, 13.05.1964, Trebija, Trebija 50, 4224 Gorenja vas
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Stanko Bajt, 28.04.1961, Podjelovo Brdo, Podjelovo Brdo 18a, 4225 Sovodenj
2Marija Guzelj, 02.02.1950, Hotavlje, Hotavlje 81, 4224 Gorenja vas
3Branko Košir, 22.10.1967, Hlavče Njive, Hlavče Njive 5, 4224 Gorenja vas
4Marija Knafelj, 18.01.1956, Srednje Brdo, Srednje Brdo 2a, 4224 Gorenja vas
5Damjan Košir, 02.01.1997, Leskovica, Leskovica 27, 4224 Gorenja vas
5DeSUS
1Roman Kokalj, 20.03.1960, Trebija, Trebija 47, 4224 Gorenja vas
2Cvetka Kumer, 11.03.1956, Podjelovo Brdo, Podjelovo Brdo 16, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
3Bojan Šifrar, 27.07.1952, Laniše, Laniše 17, 4225 Sovodenj
6NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Primož Kokalj, 17.07.1981, Kopačnica, Kopačnica 19, 4224 Gorenja vas
2Marija Jereb, 26.09.1949, Podjelovo Brdo, Podjelovo Brdo 19, 4225 Sovodenj
3Boris Bervar, 21.10.1982, Podjelovo Brdo, Podjelovo Brdo 19, 4225 Sovodenj
4Marija Pintar, 17.03.1979, Trebija, Trebija 57, 4224 Gorenja vas
5Klemen Mezeg, 13.11.1996, Debeni, Debeni 4, 4224 Gorenja vas

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Barbara Radič in skupina volivcev
1Barbara Radič, 25.05.1964, Gorenja vas, Sestranska vas 14, 4224 Gorenja vas
2Martin Oblak, 22.02.1980, Gorenja vas, Sestranska vas 15, 4224 Gorenja vas
3Eva Škrlec, 02.12.1985, Gorenja vas, Trata 102, 4224 Gorenja vas
4Matic Radič, 02.05.1990, Gorenja vas, Sestranska vas 14, 4224 Gorenja vas
5Darja Krek, 28.01.1980, Dolenja Dobrava, Dolenja Dobrava 23, 4224 Gorenja vas
2SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Dušan Pintar, 28.09.1959, Gorenja vas, Sestranska vas 41, 4224 Gorenja vas
2Marija Mlinar, 21.10.1961, Gorenja vas, Poljanska cesta 100, 4224 Gorenja vas
3Vladimir Kavčič, 29.11.1968, Gorenja Dobrava, Gorenja Dobrava 11, 4224 Gorenja vas
4Maja Kavčič, 24.02.1994, Gorenja Dobrava, Gorenja Dobrava 11, 4224 Gorenja vas
5Janez Martinčič, 22.06.1969, Dolge Njive, Dolge Njive 7, 4224 Gorenja vas
3SOCIALNI DEMOKRATI
1Jurij Krvina, 03.06.1974, Gorenja vas, Poljanska cesta 7, 4224 Gorenja vas
4SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Milan (Milan Janez) Čadež, 11.05.1966, Gorenja Dobrava, Gorenja Dobrava 36, 4224 Gorenja vas
2Marija Prosen, 08.02.1959, Lajše, Lajše 9, 4224 Gorenja vas
3Žan Mahnič, 12.01.1990, Gorenja vas, Blegoška ulica 20, 4224 Gorenja vas
4Dušan Podobnik, 26.11.1973, Gorenja Dobrava, Gorenja Dobrava 35, 4224 Gorenja vas
5Jana Rojc, 22.11.1964, Dolenja Dobrava, Dolenja Dobrava 36, 4224 Gorenja vas
6Antonija Oblak, 08.05.1958, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, 4224 Gorenja vas
5DeSUS
1Franci Fortuna, 21.09.1953, Trata, Trata 81, 4224 Gorenja vas
2Albina Čerimović, 01.06.1952, Sestranska vas, Sestranska vas 15, 4224 Gorenja vas
6NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Mirjana Možina, 19.06.1959, Dolenja Dobrava, Dolenja Dobrava 37, 4224 Gorenja vas
2Stanislav Bizovičar, 20.11.1959, Zadobje, Zadobje 13a, 4224 Gorenja vas
3Nives Kržišnik, 21.02.1983, Dobravšce, Dobravšce 24, 4224 Gorenja vas
4Marko Ušeničnik, 16.04.1971, Gorenja vas, Trata 11, 4224 Gorenja vas
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.