Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Jože Muhič, 01.10.1953, Kočevske Poljane, Kočevske Poljane 6, 8350 Dolenjske TopliceAlojz Puhan in skupina volivcev
2Jure Filipović, 23.07.1989, Meniška vas, Meniška vas 11, 8350 Dolenjske TopliceSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA DOLENJSKE TOPLICE
3Franc Vovk, 08.12.1960, Dolenjske Toplice, Pod Cvingerjem 34, 8350 Dolenjske TopliceJernej Ban in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Jure Filipović, 23.07.1989, Meniška vas, Meniška vas 11, 8350 Dolenjske Toplice
2Karmen Potočar, 17.08.1987, Podhosta, Podhosta 48, 8350 Dolenjske Toplice
3Mirko Ljubi, 04.10.1975, Meniška vas, Meniška vas 30 c, 8350 Dolenjske Toplice
4Katarina Šenica, 21.03.1974, Dolenje Polje, Dolenje Polje 2, 8351 Straža pri Novem mestu
5Jure Novak, 22.09.1996, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 108, 8350 Dolenjske Toplice
6Natalija Filipović, 05.10.1986, Meniška vas, Meniška vas 11, 8350 Dolenjske Toplice
7Ivanka Šlibar, 05.07.1950, Stare Žage, Stare Žage 2, 8350 Dolenjske Toplice
8Marjan Fink, 12.11.1963, Dolenjske Toplice, Roška cesta 22, 8350 Dolenjske Toplice
9Ivana Sadar Šetina, 20.08.1940, Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 9, 8350 Dolenjske Toplice
2LISTA ZA ENAKOMEREN RAZVOJ OBČINE - LIZERO
1Alojz Puhan, 10.01.1950, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 76, 8350 Dolenjske Toplice
2Marija Papež, 27.10.1953, Gorenje Gradišče, Gorenje Gradišče 16, 8350 Dolenjske Toplice
3Marjan Klobučar, 12.06.1960, Dobindol, Dobindol 24 a, 8323 Uršna sela
4Janja Bučar, 05.07.1967, Veliki Rigelj, Veliki Rigelj 2, 8350 Dolenjske Toplice
5Andrej Šenica, 07.09.1972, Dolenjske Toplice, Sokolski trg 9, 8350 Dolenjske Toplice
6Rosana Dular, 18.07.1975, Dolenjske Toplice, Na griču 19, 8350 Dolenjske Toplice
7Jože Pavlin, 12.11.1953, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah 45, 8350 Dolenjske Toplice
8Teja Mohorič, 01.10.1984, Meniška vas, Meniška vas 64, 8350 Dolenjske Toplice
9Ivan Longar, 30.04.1951, Dolenjske Toplice, Pionirska cesta 12, 8350 Dolenjske Toplice
10Ružica Štravs, 06.09.1958, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 33, 8350 Dolenjske Toplice
11Drago Celič, 04.07.1956, Gorenje Sušice, Gorenje Sušice 6, 8323 Uršna sela
12Milan Šimunić, 11.07.1952, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah 27, 8350 Dolenjske Toplice
3SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Aleš Pršina, 18.11.1969, Dolenjske Toplice, Gregorčeva ulica 5, 8350 Dolenjske Toplice
2Darinka Nardin, 19.04.1974, Meniška vas, Meniška vas 60, 8350 Dolenjske Toplice
3Andrej Šenica, 27.09.1977, Obrh, Obrh 18, 8350 Dolenjske Toplice
4Katja Markovič, 31.01.1989, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah 10, 8350 Dolenjske Toplice
5Klemen Gril, 03.02.1980, Bušinec, Bušinec 3, 8350 Dolenjske Toplice
6Maja Gril, 04.03.1982, Bušinec, Bušinec 3, 8350 Dolenjske Toplice
7Luka Novak, 23.11.1987, Dolenjske Toplice, Gregorčeva ulica 52, 8350 Dolenjske Toplice
8Diana Avsec Zupančič, 31.05.1980, Selišče, Selišče 5, 8350 Dolenjske Toplice
9Blaž Markovič, 14.08.1983, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah 10, 8350 Dolenjske Toplice
10Mateja Bučar, 03.09.1995, Bušinec, Bušinec 5, 8350 Dolenjske Toplice
11Branko Zupančič, 04.04.1966, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 51, 8350 Dolenjske Toplice
12Jože Zupančič, 14.06.1977, Selišče, Selišče 5, 8350 Dolenjske Toplice
4NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Jože Gril, 29.03.1952, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 88, 8350 Dolenjske Toplice
2Jožica Kotar, 18.08.1949, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah 76, 8350 Dolenjske Toplice
3Albin Murn, 13.08.1945, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 91, 8350 Dolenjske Toplice
4Monika Bobnar, 15.04.1997, Obrh, Obrh 6, 8350 Dolenjske Toplice
5Jožef Fabijan, 02.12.1942, Dolenje Sušice, Dolenje Sušice 17, 8350 Dolenjske Toplice
6Nuša Korče, 31.07.1955, Soteska, Soteska 3, 8351 Straža pri Novem mestu
7Frančiška Fink, 01.07.1973, Obrh, Obrh 9, 8350 Dolenjske Toplice
8Peter Kotar, 27.06.1949, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah 76, 8350 Dolenjske Toplice
5SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1Jože Muhič, 01.10.1953, Kočevske Poljane, Kočevske Poljane 6, 8350 Dolenjske Toplice
2Mojca Šenica, 04.06.1959, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah 35, 8350 Dolenjske Toplice
3Andrej Šenica, 21.02.1956, Gorenje Gradišče, Gorenje Gradišče 11 b, 8350 Dolenjske Toplice
4Marija Šuštaršič, 28.04.1962, Dolenjske Toplice, Pod Cvingerjem 21, 8350 Dolenjske Toplice
5Rok Pečak, 04.04.1980, Bušinec, Bušinec 4 a, 8350 Dolenjske Toplice
6Marjeta Gašperšič, 04.04.1959, Cerovec, Cerovec 16, 8350 Dolenjske Toplice
7Roman Lavrič, 14.02.1970, Gorenje Polje, Gorenje Polje 1 a, 8351 Straža pri Novem mestu
8Štefan Grmek, 24.02.1979, Dolenjske Toplice, Ulica Maksa Henigmana 5, 8350 Dolenjske Toplice
9Karmen Sepaher, 04.12.1985, Gorenje Sušice, Gorenje Sušice 29, 8323 Uršna sela
10Damjan Kralj, 12.02.1979, Verdun pri Uršnih selih, Verdun pri Uršnih Selih 1, 8323 Uršna sela
11Avgust Bradač, 27.02.1955, Obrh, Obrh 16, 8350 Dolenjske Toplice
12Slavica Strajnar, 20.06.1956, Dolenje Gradišče, Dolenje Gradišče 5, 8350 Dolenjske Toplice
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.