Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA DOBREPOLJE
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Janez Pavlin, 07.05.1969, Ponikve, Ponikve 34, 1312 Videm - DobrepoljeJanez Pavlin in skupina volivcev
2Igor Ahačevčič, 30.04.1962, Videm, Videm 22A, 1312 Videm - DobrepoljeNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
1Jernej Stare, 06.06.1973, Videm, Videm 102, 1312 Videm - Dobrepolje
2Nada Pavšer, 16.04.1948, Vodice, Vodice 28, 1312 Videm - Dobrepolje
3Janko Nose, 24.11.1973, Tisovec, Tisovec 11A, 1313 Struge
4Alenka Levstik, 08.11.1978, Podgorica, Podgorica 10, 1312 Videm - Dobrepolje
5Anton Nučič, 24.06.1968, Cesta, Cesta 4, 1312 Videm - Dobrepolje
6Alenka Zabukovec, 16.02.1980, Cesta, Cesta 56, 1312 Videm - Dobrepolje
7Anton Pugelj, 20.12.1954, Potiskavec, Potiskavec 3, 1313 Struge
8Rosanda Gianini, 19.08.1959, Vodice, Vodice 27, 1312 Videm - Dobrepolje
9Barbara Brodnik, 21.05.1976, Ponikve, Ponikve 81, 1312 Videm - Dobrepolje
10Janez Pavlin, 07.05.1969, Ponikve, Ponikve 34, 1312 Videm - Dobrepolje
2SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1Janez Škulj, 13.04.1957, Ponikve, Ponikve 27A, 1312 Videm - Dobrepolje
2Zdenka Novak Nose, 05.08.1968, Tisovec, Tisovec 2A, 1313 Struge
3Jože Hren, 29.03.1968, Zagorica, Zagorica 27, 1312 Videm - Dobrepolje
4Judita Oblak, 08.05.1970, Ponikve, Ponikve 60, 1312 Videm - Dobrepolje
5Alen Kastelic, 02.11.1986, Podgora, Podgora 13, 1312 Videm - Dobrepolje
6Jasna Kastelic, 12.09.1990, Podgora, Podgora 13, 1312 Videm - Dobrepolje
7Andrej Nahtigal, 30.07.1985, Zdenska vas, Zdenska vas 40, 1312 Videm - Dobrepolje
8Mira Grm, 03.10.1962, Kompolje, Kompolje 103A, 1312 Videm - Dobrepolje
9Vinko (Vincencij) Erčulj, 09.01.1970, Zagorica, Zagorica 16, 1312 Videm - Dobrepolje
10Anja Strnad, 29.11.1981, Cesta, Cesta 4B, 1312 Videm - Dobrepolje
11Marko Meglen, 02.05.1965, Potiskavec, Potiskavec 5, 1313 Struge
12Roman Bukovec, 30.05.1960, Predstruge, Predstruge 70, 1312 Videm - Dobrepolje
3LISTA ZA SPREMEMBE NA BOLJŠE
1Slavc (Alojzij) Palčar, 27.04.1962, Videm, Videm 39A, 1312 Videm - Dobrepolje
2Majda (Marija) Samec, 19.10.1961, Predstruge, Predstruge 62, 1312 Videm - Dobrepolje
3Jože Klun, 04.06.1964, Podgora, Podgora 7, 1312 Videm - Dobrepolje
4Katjuša Gognjavec, 31.07.1991, Podgora, Podgora 42, 1312 Videm - Dobrepolje
5Zoran Miklič, 02.06.1972, Predstruge, Predstruge 15, 1312 Videm - Dobrepolje
6Milena Klinc, 11.04.1956, Kompolje, Kompolje 71A, 1312 Videm - Dobrepolje
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1Jože Prijatelj, 17.01.1958, Kompolje, Kompolje 30, 1312 Videm - Dobrepolje
2Mateja Lohkar, 03.06.1977, Bruhanja vas, Bruhanja vas 14, 1312 Videm - Dobrepolje
3Marko Marolt, 29.11.1970, Videm, Videm 33E, 1312 Videm - Dobrepolje
4Marija Sadar, 10.08.1969, Zagorica, Zagorica 40, 1312 Videm - Dobrepolje
5Aleksander Česen, 04.04.1978, Videm, Videm 48C, 1312 Videm - Dobrepolje
6Tina Kadunc, 23.07.1985, Zdenska vas, Zdenska vas 6A, 1312 Videm - Dobrepolje
7Ivan Grandovec, 14.12.1963, Cesta, Cesta 24, 1312 Videm - Dobrepolje
8Anton Šinkovec, 04.04.1948, Bruhanja vas, Bruhanja vas 33, 1312 Videm - Dobrepolje
9Jože (Jožef) Miklič, 04.08.1966, Podtabor, Podtabor 20, 1312 Videm - Dobrepolje
10Marija Kramžar, 08.03.1953, Kompolje, Kompolje 90, 1312 Videm - Dobrepolje
11Anton Šporar, 01.02.1957, Mala vas, Mala vas 24, 1312 Videm - Dobrepolje
12Marija Pogorelc, 07.12.1954, Podtabor, Podtabor 10, 1313 Struge
5DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1Nevenka Dolgan, 16.06.1949, Hočevje, Hočevje 37, 1301 Krka
2Pavel Perhaj, 27.09.1945, Hočevje, Hočevje 15, 1301 Krka
3Cilka Grabarac, 29.09.1956, Cesta, Cesta 14, 1312 Videm - Dobrepolje
6NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1Igor Ahačevčič, 30.04.1962, Videm, Videm 22A, 1312 Videm - Dobrepolje
2Martina Strnad, 02.11.1977, Cesta, Cesta 4C, 1312 Videm - Dobrepolje
3Franci Žnidaršič, 14.05.1965, Videm, Videm 70, 1312 Videm - Dobrepolje
4Damjana Adamič, 09.05.1977, Kompolje, Kompolje 2B, 1312 Videm - Dobrepolje
5Jože Puc, 19.04.1949, Ponikve, Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje
6Ivanka Gruden, 03.05.1961, Predstruge, Predstruge 38, 1312 Videm - Dobrepolje
7Jože Hočevar, 17.05.1957, Videm, Videm 57A, 1312 Videm - Dobrepolje
8Helena Erčulj, 18.08.1978, Videm, Videm 18, 1312 Videm - Dobrepolje
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.