Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA DESTRNIK
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Branko Horvat, 31.07.1967, Svetinci, Svetinci 26, 2253 DestrnikMajda Kunčnik in skupina volivcev - LISTA ZA URBAN
2Vladimir Vindiš, 08.07.1950, Placar, Placar 41a, 2250 PtujMartin Vindiš in skupina volivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ
3Elizabeta Fras, 12.11.1969, Placar, Placar 24a, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Franc Pukšič, 24.11.1955, Vintarovci, Vintarovci 43c, 2253 DestrnikMiran Kramberger in skupina volivcev - NAjPREJ DESTRNIK

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Vesna Marinič, 11.10.1977, Placar, Placar 23, 2253 DestrnikSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Elizabeta Fras, 12.11.1969, Placar, Placar 24a, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Ivanka Fladung, 20.04.1969, Janežovski Vrh, Janežovski Vrh 5, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Branko Goričan, 12.10.1957, Placar, Placar 11b, 2253 DestrnikMartin Vindiš in skupina volivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ
5Uroš Štumberger, 23.05.1979, Destrnik, Destrnik 16a, 2253 DestrnikNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
6Alojz Anžel, 21.06.1959, Placar, Placar 43, 2250 PtujSuzana Bračič in skupina volivcev - NAjPREJ DESTRNIK
7Robert Arnuš, 06.03.1979, Destrnik, Destrnik 49b, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8Larisa Ziško, 01.04.1995, Destrnik, Destrnik 34, 2253 DestrnikMartin Vindiš in skupina volivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ
9Andrej Zelenik, 20.11.1975, Janežovski Vrh, Janežovski Vrh 14a, 2253 DestrnikMojca Zelenik in skupina volivcev - NAjPREJ DESTRNIK
10Feliks Majerič, 22.04.1944, Destrnik, Destrnik 1, 2253 DestrnikSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
11Monika Hameršak, 30.08.1996, Janežovski Vrh, Janežovski Vrh 46, 2253 DestrnikSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Silvester Horvat, 18.12.1970, Ločki vrh, Ločki Vrh 20, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Simon Fridl, 02.02.2000, Ločki vrh, Ločki Vrh 22, 2253 DestrnikSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
3Doroteja Muršec, 27.08.1992, Ločki vrh, Ločki Vrh 52a, 2253 DestrnikCvetka Zorec in skupina volivcev - NAjPREJ DESTRNIK
4Maja Plohl, 27.05.1996, Vintarovci, Vintarovci 5, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5Robert Simonič, 19.04.1976, Vintarovci, Vintarovci 34, 2253 DestrnikJanez Simonič in skupina volivcev - NAjPREJ DESTRNIK
6Janja Gajšek Klaneček, 16.02.1982, Vintarovci, Vintarovci 71a, 2253 DestrnikSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
7Ivan Hauptman, 18.05.1960, Vintarovci, Vintarovci 37, 2253 DestrnikKristina Hauptman in skupina volivcev
8Nataša Ljubec, 30.07.1967, Vintarovci, Vintarovci 26b, 2253 DestrnikBranko Matjaž in skupina volivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ
9Darko Lipovšek, 26.06.1972, Vintarovci, Vintarovci 1b, 2253 DestrnikSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Patricija Kramberger Rom, 29.10.1979, Strmec pri Destrniku, Strmec pri Destrniku 4, 2253 DestrnikSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Srečko Vrečar, 02.07.1958, Drstelja, Drstelja 48, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Simona Lacko, 23.11.1971, Drstelja, Drstelja 21b, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4Milan Kuri, 21.05.1970, Janežovci, Janežovci 3, 2253 DestrnikSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5Robert Markež, 19.02.1974, Janežovci, Janežovci 8d, 2253 DestrnikPeter Markež in skupina volivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ
6Anton Sever, 06.06.1961, Drstelja, Drstelja 9, 2253 DestrnikSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
7Simona Krajnc, 04.05.1976, Drstelja, Drstelja 6, 2253 DestrnikPeter Markež in skupina volivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ
8Žan Krajnc, 27.07.1995, Drstelja, Drstelja 6, 2253 DestrnikZELENI SLOVENIJE
9Matej Sužnik, 27.04.1977, Jiršovci, Jiršovci 40, 2253 DestrnikBranko Pauko in skupina volivcev
10Marjan Lozinšek, 20.11.1957, Drstelja, Drstelja 15a, 2253 DestrnikJanko Pšajd in skupina volivcev - NAjPREJ DESTRNIK
11Marjan Lovrec, 06.08.1960, Jiršovci, Jiršovci 24, 2253 DestrnikDavid Lovrec in skupina volivcev - NAjPREJ DESTRNIK

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Nejc Topolnik, 14.08.1989, Levanjci, Levanjci 29a, 2253 DestrnikSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2Mitja Zelenko, 26.04.1988, Gomilci, Gomilci 8, 2253 DestrnikBranko Zelenko in skupina volivcev - NAjPREJ DESTRNIK
3Marija Zelenik, 24.09.1954, Levanjci, Levanjci 11, 2253 DestrnikMarjan Oman in skupina volivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ
4Sebastjan Emeršič, 19.04.1997, Zgornji Velovlek, Zgornji Velovlek 2, 2253 DestrnikZELENI SLOVENIJE
5Jernej Flajšman, 26.10.1992, Dolič, Dolič 32, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6Branko Horvat, 31.07.1967, Svetinci, Svetinci 26, 2253 DestrnikAdriana Horvat in skupina volivcev - LISTA ZA URBAN
7Anja Irgl, 24.06.1993, Svetinci, Svetinci 41a, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8Anton Žampa, 30.12.1968, Levanjci, Levanjci 10, 2253 DestrnikSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.