Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1mag. ROMANA LESJAK, 27.12.1956, Črna na Koroškem, Pristava 21, 2393 Črna na KoroškemRAJKO LESJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2IGOR PRODNIK, 07.03.1955, Črna na Koroškem, Center 112, 2393 Črna na KoroškemNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1LISTA MARJANA KODRUNA
1MARJAN KODRUN, 01.11.1954, Črna na Koroškem, Javorje 6c, 2393 Črna na Koroškem
2NATAŠA BRUMEN, 19.08.1970, Črna na Koroškem, Lampreče 18, 2393 Črna na Koroškem
2SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1JOŽE KAKER, 26.04.1961, Črna na Koroškem, Rudarjevo 1, 2393 Črna na Koroškem
2NATALIJA LORENČIČ, 23.09.1979, Črna na Koroškem, Spodnje Javorje 1, 2393 Črna na Koroškem
3DUŠAN VESNICER, 23.07.1953, Črna na Koroškem, Žerjav 26, 2393 Črna na Koroškem
4VALERIJA NAGLIČ, 03.06.1971, Črna na Koroškem, Pristava 19a, 2393 Črna na Koroškem
5MIRKO KOMPREJ, 02.06.1961, Črna na Koroškem, Javorje 15, 2393 Črna na Koroškem
6SERGEJA PAVLIČ, 03.05.1979, Črna na Koroškem, Rudarjevo 5, 2393 Črna na Koroškem
7IVAN ŠPEH, 09.08.1934, Črna na Koroškem, Žerjav 36, 2393 Črna na Koroškem
8DANIJELA HERZOG, 07.12.1956, Črna na Koroškem, Center 29, 2393 Črna na Koroškem
9JANEZ ŠVAB, 08.05.1956, Črna na Koroškem, Spodnje Javorje 8a, 2393 Črna na Koroškem
3NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA
1mag. ROMANA LESJAK, 27.12.1956, Črna na Koroškem, Pristava 21, 2393 Črna na Koroškem
2RAJKO LESJAK, 12.08.1952, Črna na Koroškem, Podpeca 54, 2393 Črna na Koroškem
3MARINA LESKOVEC, 16.05.1953, Črna na Koroškem, Rudarjevo 23a, 2393 Črna na Koroškem
4ALOJZ ZMRZLIKAR, 04.06.1965, Črna na Koroškem, Žerjav 77, 2393 Črna na Koroškem
5MOJCA PETRIČ, 08.08.1974, Črna na Koroškem, Mušenik 3, 2393 Črna na Koroškem
6JOŽE KROPIVNIK mag., 03.03.1971, Črna na Koroškem, Žerjav 74, 2393 Črna na Koroškem
7TARA SIMETINGER, 09.07.1990, Črna na Koroškem, Lampreče 26, 2393 Črna na Koroškem
8GVIDO JANČAR, 20.01.1967, Črna na Koroškem, Center 110, 2393 Črna na Koroškem
9TATJANA KEBER, 26.04.1971, Črna na Koroškem, Koprivna 7, 2393 Črna na Koroškem
10dr. TOMAŽ SIMETINGER, 16.09.1981, Črna na Koroškem, Rudarjevo 14, 2393 Črna na Koroškem
11mag. MATEJA MODREJ, 14.10.1982, Črna na Koroškem, Javorje 18, 2393 Črna na Koroškem
12SIMON KLAVŽ, 01.08.1981, Črna na Koroškem, Center 56a, 2393 Črna na Koroškem
13DRAGO HODNIK, 02.07.1969, Črna na Koroškem, Rudarjevo 4, 2393 Črna na Koroškem
4NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1IGOR PRODNIK, 07.03.1955, Črna na Koroškem, Center 112, 2393 Črna na Koroškem
2DANICA PRAPER, 26.03.1964, Črna na Koroškem, Podpeca 10, 2393 Črna na Koroškem
3JURIJ KLADNIK, 21.03.1952, Črna na Koroškem, Center 30, 2393 Črna na Koroškem
4NATAŠA POTOČNIK, 20.03.1968, Črna na Koroškem, Center 31, 2393 Črna na Koroškem
5RAJKO VESNIČER, 23.07.1949, Črna na Koroškem, Podpeca 21, 2393 Črna na Koroškem
6MAJDA KLADNIK, 08.06.1961, Črna na Koroškem, Center 30, 2393 Črna na Koroškem
7IVAN VOLER, 19.08.1951, Črna na Koroškem, Spodnje Javorje 25, 2393 Črna na Koroškem
5SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1MITJA PRANJIČ, 07.09.1977, Črna na Koroškem, Rudarjevo 6, 2393 Črna na Koroškem
2mag. DRAGICA MAZEJ, 05.05.1972, Črna na Koroškem, Mušenik 19, 2393 Črna na Koroškem
3ALEŠ TOMŠE, 05.08.1974, Črna na Koroškem, Spodnje Javorje 7c, 2393 Črna na Koroškem
4mag. PETRA KUNC, 20.02.1971, Črna na Koroškem, Pristava 27d, 2393 Črna na Koroškem
5BOŠTJAN DELALUT, 09.02.1985, Črna na Koroškem, Center 18, 2393 Črna na Koroškem
6JASMINA KEVP, 19.03.1980, Črna na Koroškem, Žerjav 59, 2393 Črna na Koroškem
7BOJAN PUSTOSLEMŠEK, 24.01.1977, Črna na Koroškem, Lampreče 2, 2393 Črna na Koroškem
8POLONA ODERLAP, 20.05.1984, Črna na Koroškem, Rudarjevo 29, 2393 Črna na Koroškem
9JURE ŠTERN, 14.09.1978, Črna na Koroškem, Lampreče 32, 2393 Črna na Koroškem
10POLONCA LIBNIK, 10.03.1975, Črna na Koroškem, Podpeca 27, 2393 Črna na Koroškem
11PRIMOŽ SREBOTNIK, 07.06.1995, Črna na Koroškem, Rudarjevo 15, 2393 Črna na Koroškem
12BARBARA ZMRZLIKAR, 24.06.1982, Črna na Koroškem, Rudarjevo 32, 2393 Črna na Koroškem
13MATEJ LESNIK, 25.06.1989, Črna na Koroškem, Center 78, 2393 Črna na Koroškem
6SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1BOJAN GORZA, 04.08.1957, Črna na Koroškem, Ludranski vrh 25a, 2393 Črna na Koroškem
2VALENTINA KOKOŠINEK mag., 15.02.1992, Črna na Koroškem, Pristava 38, 2393 Črna na Koroškem
3BOŠTJAN GORZA, 25.12.1977, Črna na Koroškem, Lampreče 8, 2393 Črna na Koroškem
4ANDREJA GROBELŠEK, 20.03.1977, Črna na Koroškem, Rudarjevo 26, 2393 Črna na Koroškem
5MARKO JELEN, 19.06.1966, Črna na Koroškem, Žerjav 60, 2393 Črna na Koroškem
6JELKA SEŠEL, 21.04.1955, Črna na Koroškem, Rudarjevo 18, 2393 Črna na Koroškem
7ROBERT KURNIK, 27.07.1965, Črna na Koroškem, Center 7, 2393 Črna na Koroškem
8MIRICA LUNDER, 13.04.1957, Črna na Koroškem, Koprivna 5, 2393 Črna na Koroškem
9PETER ROBNIK, 01.10.1956, Črna na Koroškem, Center 91, 2393 Črna na Koroškem
10DARIJA KORDEŽ, 20.05.1976, Črna na Koroškem, Topla 8a, 2393 Črna na Koroškem
11MITJA KOGELNIK, 02.12.1974, Črna na Koroškem, Center 143, 2393 Črna na Koroškem
12LILIJANA VIRTIČ mag., 13.08.1994, Črna na Koroškem, Javorje 6a, 2393 Črna na Koroškem
13JANKO OBRETAN, 23.01.1962, Črna na Koroškem, Rudarjevo 9, 2393 Črna na Koroškem
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.