Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA ČRENŠOVCI
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1VERA MARKOJA, 30.03.1969, Dolnja Bistrica, Dolnja Bistrica 161, 9232 ČrenšovciŠtefan Ftičar in skupina volivcev "Glas ljudstva - neodvisna lista"
2ANTON TÖRNAR, 14.01.1961, Črenšovci, Prekmurske čete 64, 9232 ČrenšovciVolilni zbor članstva OO SLS Črenšovci, SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MIHA HORVAT, 15.10.1989, Žižki, Žižki 31/g, 9232 Črenšovci
2IRENA NERAD, 04.09.1956, Žižki, Žižki 50/a, 9232 Črenšovci
3MATEJ KOLENKO, 24.04.1986, Črenšovci, Za logom 9, 9232 Črenšovci
4MARIJA TERNAR, 23.11.1966, Trnje, Trnje 10, 9232 Črenšovci
5ŠTEFAN HORVAT, 24.11.1957, Trnje, Trnje 102/a, 9232 Črenšovci
6JASNA BALAŽIC, 16.01.1979, Črenšovci, Juša Kramarja 6, 9232 Črenšovci
7ANA ROUS, 07.04.1999, Črenšovci, Za logom 3, 9232 Črenšovci
8MATEJ KRANJEC, 21.09.1987, Žižki, Žižki 97, 9232 Črenšovci
2NEODVISNA LISTA
1DAMIJAN HOZJAN, 01.11.1975, Črenšovci, Juša Kramarja 6, 9232 Črenšovci
2VALENTINA GRAJ, 22.09.1984, Črenšovci, Juša Kramarja 6, 9232 Črenšovci
3DAMJAN GABOR, 30.01.1984, Črenšovci, Gosposko 24, 9232 Črenšovci
4NATAŠA JERIČ, 01.05.1974, Črenšovci, Ozka ulica 4, 9232 Črenšovci
5ANDREJ TIBAUT, 09.05.1980, Žižki, Žižki 98/b, 9232 Črenšovci
6VALENTINA FERENČAK, 09.05.1993, Črenšovci, Gosposko 19, 9232 Črenšovci
3SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1JOŽICA VAUPOTIČ, 29.09.1967, Črenšovci, Za logom 30, 9232 Črenšovci
2IVAN RAJTAR, 21.05.1976, Trnje, Trnje 76, 9232 Črenšovci
3MARIJA TIVADAR, 26.11.1949, Črenšovci, Gosposko 28, 9232 Črenšovci
4BRANKO KRESLIN, 06.03.1976, Črenšovci, Juša Kramarja 19, 9232 Črenšovci
5VERA LUTAR, 17.12.1970, Črenšovci, Prekmurske čete 28/a, 9232 Črenšovci
6LEON CIGAN, 28.07.1992, Črenšovci, Otroška ulica 18, 9232 Črenšovci
7ROBERT HOZJAN, 26.06.1974, Črenšovci, Prekmurske čete 7, 9232 Črenšovci
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1ANTON HORVAT, 07.01.1960, Žižki, Žižki 67, 9232 Črenšovci
2VALERIJA VUK, 27.01.1989, Žižki, Žižki 117, 9232 Črenšovci
3DOMINIK HORVAT, 21.10.1990, Trnje, Trnje 105, 9232 Črenšovci
4DRAGICA CIGAN, 14.05.1973, Trnje, Trnje 63, 9232 Črenšovci
5MILAN HANC, 02.06.1975, Žižki, Žižki 59, 9232 Črenšovci
6KATJA TÖRNAR, 09.11.1986, Črenšovci, Prekmurske čete 64, 9232 Črenšovci
7MATEJ LITROP, 10.05.1983, Črenšovci, Sodarska ulica 11, 9232 Črenšovci
8MILENA MAGDIČ, 19.06.1969, Črenšovci, Prekmurske čete 48, 9232 Črenšovci
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1DRAGICA GRUŠKOVNJAK, 20.04.1968, Črenšovci, Gasilska ulica 26, 9232 Črenšovci
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1FRANC HOZJAN, 15.10.1956, Črenšovci, Prekmurske čete 54, 9232 Črenšovci
7GLAS LJUDSTVA - NEODVISNA LISTA
1DUŠAN UTROŠA, 01.03.1975, Žižki, Žižki 73, 9232 Črenšovci
2ALEKSANDRA RIBARIČ, 06.10.1974, Črenšovci, Prekmurske čete 53, 9232 Črenšovci
3JANEZ ZADRAVEC, 31.10.1974, Črenšovci, Gasilska ulica 5, 9232 Črenšovci
4MAJDA HORVAT ZVER, 04.04.1960, Trnje, Trnje 102/a, 9232 Črenšovci
5JOŽEF SARJAŠ, 22.04.1956, Trnje, Trnje 40, 9232 Črenšovci
6SILVIJA HORVAT, 13.08.1981, Črenšovci, Prekmurske čete 94, 9232 Črenšovci
7ROBERT SMODIŠ, 07.07.1975, Črenšovci, Prekmurske čete 87, 9232 Črenšovci
8PATRICIJA RECEK, 02.10.1997, Žižki, Žižki 31/a, 9232 Črenšovci

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)
1NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1MARIJA HORVAT, 07.11.1959, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 87, 9232 Črenšovci
2MILAN GABOR, 10.10.1969, Dolnja Bistrica, Dolnja Bistrica 55/a, 9232 Črenšovci
3ROMANA LEBAR, 17.04.1984, Dolnja Bistrica, Dolnja Bistrica 59, 9232 Črenšovci
4BRANKO VUČKO, 27.05.1965, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 157, 9232 Črenšovci
5VALENTINA ZADRAVEC, 22.12.1985, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 15, 9232 Črenšovci
6JOŽEF DUH, 14.01.1965, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 15/b, 9232 Črenšovci
2NEODVISNA LISTA
1ROMAN KOLENKO, 25.02.1977, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 28/a, 9232 Črenšovci
2ALENKA KOROŠEC, 03.10.1972, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 147/a, 9232 Črenšovci
3FRANC VUČKO, 03.04.1970, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 1/b, 9232 Črenšovci
4ANITA GJEREK, 06.11.1974, Dolnja Bistrica, Dolnja Bistrica 47, 9232 Črenšovci
5IGOR RAVNIKAR, 04.05.1980, Dolnja Bistrica, Dolnja Bistrica 97, 9232 Črenšovci
6SANDRA ZVER, 17.02.1983, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 49/c, 9232 Črenšovci
3SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1DRAGICA JAKŠIČ, 05.02.1964, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 48, 9232 Črenšovci
2STANISLAV HORVAT, 12.09.1952, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 35/a, 9232 Črenšovci
3ANDREJA ZAKOJČ, 18.07.1983, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 84, 9232 Črenšovci
4SIMON TIVADAR, 05.06.1983, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 84, 9232 Črenšovci
4SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1ANTON RADMAN, 24.09.1960, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 63, 9232 Črenšovci
2ANITA PETEK, 15.06.1979, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 31, 9232 Črenšovci
3IVAN ŠENKINC, 12.08.1968, Dolnja Bistrica, Dolnja Bistrica 35/b, 9232 Črenšovci
4MAJA VUČKO, 30.07.1976, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 194, 9232 Črenšovci
5MIRJAN RAJTAR, 08.02.1976, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 41, 9232 Črenšovci
6MONIKA KRAPEC RAJ, 08.04.1983, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 165, 9232 Črenšovci
5SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1JOŽICA ŠUSTER, 14.07.1965, Dolnja Bistrica, Dolnja Bistrica 146, 9232 Črenšovci
2JOŽEF CIGAN, 27.11.1962, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 4, 9232 Črenšovci
6DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1ŠTEFAN KRAMPAČ, 08.05.1952, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 148, 9232 Črenšovci
2ANGELA KELENC, 10.08.1946, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 80/a, 9232 Črenšovci
3MATIJA MAJCEN, 06.02.1948, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 15/a, 9232 Črenšovci
7GLAS LJUDSTVA - NEODVISNA LISTA
1VERA MARKOJA, 30.03.1969, Dolnja Bistrica, Dolnja Bistrica 161, 9232 Črenšovci
2BORIS KRESLIN, 11.02.1966, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 128, 9232 Črenšovci
3ANITA BABIČ SÖKE, 05.04.1982, Gornja Bistrica, Gornja Bistrica 189, 9232 Črenšovci
4GREGOR TKALEC, 01.09.1975, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 23/b, 9232 Črenšovci
5MARJANA ŠEMEN, 12.12.1971, Srednja Bistrica, Srednja Bistrica 43/a, 9232 Črenšovci
6GORAN MAUČEC, 15.11.1985, Dolnja Bistrica, Dolnja Bistrica 143/b, 9232 Črenšovci
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.