Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 07:30 ure, dne 16.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

OBČINA CERKVENJAK
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Marjan Žmavc, 22.11.1959, Cogetinci, Cogetinci 76 B, 2236 CerkvenjakDamjan Žmavc in skupina volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 1

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Andrej Kocbek, 10.02.1970, Peščeni Vrh, Peščeni Vrh 31 A, 2236 CerkvenjakSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Simona Firbas, 12.08.1974, Stanetinci, Stanetinci 29 A, 2236 CerkvenjakSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Tomaž Lovrec, 07.03.1979, Andrenci, Andrenci 20, 2236 CerkvenjakSD - SOCIALNI DEMOKRATI
4Primož Čuček, 14.07.1980, Peščeni Vrh, Peščeni Vrh 12, 2236 CerkvenjakSLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 2

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Tina Rajh, 26.02.1990, Brengova, Brengova 54, 2236 CerkvenjakNSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2Franc Fekonja, 20.09.1957, Čagona, Čagona 23, 2236 CerkvenjakSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3Nejc Tetičkovič, 12.12.1987, Vanetina, Vanetina 9, 2236 CerkvenjakSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
4Monika Majer, 29.09.1995, Vanetina, Vanetina 22, 2236 CerkvenjakSD - SOCIALNI DEMOKRATI
5Franc Zorko, 17.10.1971, Brengova, Brengova 53 A, 2236 CerkvenjakSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 3

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Danica Kladošek, 04.04.1969, Grabonoški Vrh, Grabonoški Vrh 30, 2236 CerkvenjakSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2Vojko Gajšek, 25.02.1961, Cogetinci, Cogetinci 57, 2236 CerkvenjakSD - SOCIALNI DEMOKRATI
3mag. Mirko Žmavc, 17.09.1963, Cogetinci, Cogetinci 76, 2236 CerkvenjakSMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
4Irena Kozar, 03.10.1970, Cogetinci, Cogetinci 80, 2236 CerkvenjakSD - SOCIALNI DEMOKRATI

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 4

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Melanija Zorko, 26.07.1987, Župetinci, Župetinci 24, 2236 CerkvenjakSD - SOCIALNI DEMOKRATI
2Tatjana Kosi, 18.01.1963, Smolinci, Smolinci 80, 2236 CerkvenjakSDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3Denis Ploj, 24.02.1988, Smolinci, Smolinci 69, 2236 CerkvenjakPetra Ploj in skupina volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.